Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
三十而立

sān shí ér lì

wiek 30 lat, kiedy ustalają się zasady moralne człowieka


Dosłownie: Gdy miałem trzydzieści lat ustaliły się moje poglądy

age when a man should stand on his own feet

dd
三十六策,走為上策

sān shí liù cè zǒu wéi shàng cè

wszystkie możliwe fortele

all the possible schemes-stratagems

dd
三十六行

sān shí liù háng

wszystkie rodzaje rzemiosł, wszelki typ pracy

all sorts of occupations; every conceivable line of work

dd
三十六計,走為上計

sān shí liù jì zǒu wéi shàng jì

n. all sorts of occupations; every conceivable line of work 36 *

dd
三十年河東,三十年河

sān shí nián hé dōng sān sh

dd
三十年河東,三十年河西

sān shí nián hé dōng sān shí nián hé xī

dd
三十三天

sān shí sān tiān

33 dni, budd. najwyższe miejsce na firmamencie

thirty-three days ?Budd.? highest place in the firmament

dd
三豕涉河

sān shǐ shè hé

dd
三首六臂

sān shǒu liù bì

dd
三獸渡河

sān shòu dù hé

dd
三思而後行

sān sī ér hòu xíng

f.e. look before you leap

dd
三思而行

sān sī ér xíng

f.e. look before you leap

dd
三台八座

sān tái bā zuò

dd
三湯兩割

sān tāng liǎng gē

dd
三湯五割

sān tāng wǔ gē

dd
三天打魚,兩天曬網

sān tiān dǎ yú liǎng tiān shài wǎng

dd
三天兩頭

sān tiān liǎng tóu

f.e. almost every day

dd
三頭八臂

sān tóu bā bì

dd
三頭對案

sān tóu duì àn

konfrontacja trzech stron: oskarżonego, obrońcy i świadka

confrontation of the three parties (i.e. plaintiff, defendant, and witness) in court

dd
三頭兩面

sān tóu liǎng miàn

dd
三頭兩日

sān tóu liǎng rì

f.e. in two or three days

dd
三頭兩緒

sān tóu liǎng xù

dd
三頭六臂

sān tóu liù bì

f.e. resourceful person superhuman powers

dd
三頭六面

sān tóu liù miàn

dd
三頭六證

sān tóu liù zhèng

dd
三吐三握

sān tǔ sān wò

dd
三推六問

sān tuī liù wèn

solidna ilość przesłuchań

good many interrogations〈trad.〉

dd
三瓦兩舍

sān wǎ liǎng shě

id. 〈hist.〉 brothels and public places of entertainment

dd
三瓦兩巷

sān wǎ liǎng xiàng

dd
三位一體

sān wèi yī tǐ

trzy w jednym, Trójca, trójka

three in one; trinity; three forming an organic whole; Trinity

dd
三窩兩塊

sān wō liǎng kuài

dd
三五成群

sān wǔ chéng qún

trójkami i czwórkami, w małych grupach

in threes and fours; in small groups

dd
三徙成都

sān xǐ chéng dōu

dd
三徙成國

sān xǐ chéng guó

dd
三下五除二

sān xià wǔ chú èr

robić rzeczy skutecznie i bez wysiłku

f.e. do things efficiently-effortlessly

dd
三寫成烏

sān xiě chéng wū

dd
三寫易字

sān xiě yì zì

dd
三心二意

sān xīn èr yì

f.e. 〈coll.〉 be of two minds irresolute ③halfhearted

dd
三心兩意

sān xīn liǎng yì

f.e. 〈coll.〉 be of two minds

dd
三釁三浴

sān xìn sān yù

dd
三星在戶

sān xīng zài hù

dd
三星在天

sān xīng zài tiān

dd
三省吾身

sān xǐng wú shēn

f.e. 〈wr.〉 examine oneself thrice a day

dd
三薰三沐

sān xūn sān mù

okazać komuś najwyższy respekt

show the highest respect to someone

dd
三熏三沐

sān xūn sān mù

dd
三旬九食

sān xún jiǔ shí

żyć w strasznej nędzy

live in dire poverty

dd
三言訛虎

sān yán é hǔ

dd
三言兩句

sān yán liǎng jù

dd
三言兩語

sān yán liǎng yǔ

w paru słowach

in one or two words; in a few words

dd
三陽交泰

sān yáng jiāo tai

dd
三陽開泰

sān yáng kāi tài

f.e. The New Year ushers in a renewal and a change of fortune. a surge of good luck

dd
三盈三虛

sān yíng sān xū

dd
三餘讀書

sān yú dú shū

dd
三浴三釁

sān yù sān xìn

dd
三浴三熏

sān yù sān xūn

dd
三怨成府

sān yuàn chéng fǔ

dd
三月不知肉味

sān yuè bù zhī ròu wèi

dd
三災八難

sān zāi bā nàn

f.e. numerous calamities various illnesses and ailments (of children)

dd
三災六難

sān zāi liù nán

dd
三占從二

sān zhān cóng èr

dd
三戰三北

sān zhān sān běi

dd
三折肱,為良醫

sān zhé gōng wéi liáng yī

człowiek doświadczony

a man of experience

dd
三折肱為良醫

sān zhé gōng wéi liáng yī

dd
三貞九烈

sān zhēn jiǔ liè

f.e. 〈trad.〉 be ready to die to preserve chastity (of women)

dd
三貞五烈

sān zhēn wǔ liè

dd
三紙無驢

sān zhǐ wú lǘ

dd
三旨相公

sān zhǐ xiàng gōng

dd
三智五猜

sān zhì wǔ cāi

dd
三足鼎立

sān zú dǐng lì

n. tripartite balance of power

dd
色膽包天

sè dǎn bāo tiān

być zwariowanym na punkcie seksu

be sex-crazy

dd
色膽迷天

sè dǎn mí tiān

dd
色膽如天

sè dǎn rú tiān

dd
色飛眉舞

sè fēi méi wǔ

dd
嗇己奉公

sè jǐ fèng gōng

f.e. save money for public welfare by being parsimonious in one's personal spending

dd
色厲膽薄

sè lì dǎn bó

dd
色厲內荏

sè lì nèi rěn

f.e. fierce of mien but faint of heart

dd
瑟弄琴調

sè nòng qín tiáo

dd
色仁行違

sè rén xíng wéi

dd
色如死灰

sè rú sǐ huī

dd
色若死灰

sè ruò sǐ huī

dd
色色俱全

sè sè jù quán

wszystkie rodzaje są dostępne; wszystkie rzeczy są na składzie

All kinds are available; All sorts of things are kept in stock.

dd
色授魂與

sè shòu hún yǔ

f.e. beauty yields and passion quickens

dd
色衰愛弛

sè shuāi ài chí

miłość odchodzi gdy piękno zanika

love goes as beauty withers

dd
色絲虀臼

sè sī jī jiù

dd
瑟調琴弄

sè tiáo qín nòng

id. conjugal harmony

dd
澀於言論

sè yú yán lùn

dd
煞費苦心

shà fèi kǔ xīn

v.o. take great pains

dd
煞費心機

shà fèi xīn jī

dd
歃血為盟

shà xuè wéi méng

f.e. swear an oath of alliance by smearing the mouth with the blood of a sacrifice *

dd
煞有介事

shà yǒu jiè shì

udawać poważne podejście do robienia czegoś

pretend to be serious about doing sth.

dd
掃除天下

sǎo chú tiān xià

v.o. eliminate evil and bring order throughout the land

dd
掃地出門

sǎo dì chū mén

v.p. 〈PRC〉 force a family from their home without their taking anything *

dd
掃地俱盡

sǎo dì jù jìn

dd
掃地無遺

sǎo dì wú yí

dd
掃地無餘

sǎo dì wú yú

dd
掃地以盡

sǎo dì yǐ jìn

f.e. trail one's dignity in the dirt be swept clean

dd
掃鍋刮灶

sǎo guō guā zào

dd
掃眉才子

sǎo méi cái zǐ

n. a gifted female

dd
掃墓望喪

sǎo mù wàng sàng

dd
嫂溺叔援

sǎo nì shū yuán

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.