Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

損公肥私

sǔn gōng féi sī

f.e. feather one's nest at public expense

損己利人

sǔn jǐ lì rén

pomagać innym na własny koszt

help others at one's own expense

損軍折將

sǔn jūn zhé jiàng

損人不利己

sǔn rén bù lì jǐ

f.e. do things harmful to others without benefiting oneself

損人肥己

sǔn rén féi jǐ

f.e. enrich oneself at others' expense

損人害己

sǔn rén hài jǐ

損人利己

sǔn rén lì jǐ

zdobywać korzyści kosztem innych

benefit oneself at others' expense

損人益己

sǔn rén yì jǐ

f.e. benefit oneself at others' expense

損上益下

sǔn shàng yì xià

損有餘補不足

sǔn yǒu yú bǔ bù zú

損之又損

sǔn zhī yòu sǔn

順道者昌,逆德者亡

shùn dào zhě chāng nì dé zhě wáng

順德者昌,逆德者亡

shùn dé zhě chāng nì dé zhě wáng

順非而澤

shùn fēi ér zé

順風扯帆

shùn fēng chě fān

順風使舵

shùn fēng shǐ duò

順風使帆

shùn fēng shǐ fān

順風行船

shùn fēng xíng chuán

順風張帆

shùn fēng zhāng fān

順過飾非

shùn guò shì fēi

順口開河

shùn kǒu kāi hé

順理成章

shùn lǐ chéng zhāng

f.e. It follows as a matter of course.; be logical; be well reasoned

順蔓摸瓜

shùn màn mō guā

順美匡惡

shùn měi kuāng è

順人應天

shùn rén yìng tiān

舜日堯年

shùn rì yáo nián

f.e. golden age

舜日堯天

shùn rì yáo tiān

34-12: id. the days of Yao and Shun the golden age of Chinese history ③days of sagely rule

順時而動

shùn shí ér dòng

順時施宜

shùn shí shī yí

順時隨俗

shùn shí suí sú

順手牽羊

shùn shǒu qiān yáng

oddalić sie z czymś

make off with sth

順水放船

shùn shuǐ fàng chuán

順水人情

shùn shuǐ rén qíng

przysługa wykonana małm kosztem

favor done at little cost

順水順風

shùn shuǐ shùn fēng

順水推船

shùn shuǐ tuī chuán

順水推舟

shùn shuǐ tuī zhōu

id. seize an opportunity to gain one's end

順水行舟

shùn shuǐ xíng zhōu

順藤摸瓜

shùn téng mō guā

śledzić coś poprzez podążanie za poszlakami

track down sb.-sth. by following clues

順天從人

shùn tiān cóng rén

順天應時

shùn tiān yīng shí

順天應人

shùn tiān yìng rén

słuchać głosu Niebios i rządzić zgodnie z oczekiwaniem ludu

follow the mandate of heaven and comply with the wishes of the people

順天者昌,逆天者亡

shùn tiān zhě chāng nì tiān zhě wáng

f.e. those who submit to heaven's decree will prosper ; * ?

順天者存,逆天者亡

shùn tiān zhě cún nì tiān zhě wáng

順我者昌,逆我者亡

shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng

ci, którzy mi się przeciwstawią, przepadną

those who resist me shall perish 〈wr.〉

順我者生,逆我者死

shùn wǒ zhě shēng nì wǒ zhě sǐ

瞬息千變

shùn xī qiān biàn

瞬息萬變

shùn xī wàn biàn

f.e. fast changing

瞬息萬狀

shùn xī wàn zhuàng

瞬息之間

shùn xī zhī jiān

n. in a flash

順之者昌,逆之者亡

shùn zhī zhě chāng nì zhī zhě wáng

順之者興,逆之者亡

shùn zhī zhě xīng nì zhī zhě wáng

歲比不登

suì bǐ bù dēng

歲不我與

suì bù wǒ yǔ

Nie da się powstrzymać starzenia (dosł. nie zależy ode mnie)

I can't help getting old. Time and tide wait for no one.

歲豐年稔

suì fēng nián rěn

碎骨粉身

suì gǔ fěn shēn

umrzeć najokrótniejszą śmiercią

f.e. die the cruelest death

碎骨粉屍

suì gǔ fěn shī

歲寒三友

suì hán sā yǒu

f.e. steadfast friends

歲寒松柏

suì hán sōng bǎi

id. person steadfast in adversity

歲寒知松柏

suì hán zhī sōng bǎi

id. Adversity reveals virtue. *

睟面盎背

suì miàn àng bèi

歲暮天寒

suì mù tiān hán

chłodna pogoda nadchodzi gdy rok zbliża się do końca

Cold weather sets in as the year draws to its close. *

碎瓊亂玉

suì qióng luàn yù

歲稔年豐

suì rěn nián fēng

碎身粉骨

suì shēn fěn gǔ

碎身糜軀

suì shēn mí qū

碎屍萬段

suì shī wàn duàn

rozerwać ciało na tysiąc kawałków (przy groźbach zniszczenia kogoś); zastosować surową karę

tear the body to thousands of pieces (said when swearing to destroy sb.) inflict severe punishment

歲時伏臘

suì shí fú là

碎首糜軀

suì shǒu mí qū

碎首縻軀

suì shǒu mí qū

碎瓦頹垣

suì wǎ tuí yuán

碎心裂膽

suì xīn liè dǎn

遂心滿意

suì xīn mǎn yì

遂心如意

suì xīn rú yì

遂心應手

suì xīn yīng shǒu

歲序更新

suì xù gēng xīn

碎玉零璣

suì yù líng jī

歲聿其莫

suì yù qí mù

歲聿雲暮

suì yù yún mù

f.e. The year is drawing to a close.

歲月不居

suì yuè bù jú

f.e. Time and tide wait for no man-one.

歲月蹉跎

suì yuè cuō tuó

f.e. idle away one's time

歲月如流

suì yuè rú liú

czas mija

Time flies.

歲月崢嶸

suì yuè zhēng róng

f.e. eventful-extraordinary years *

歲在龍虵

suì zài lóng shé

歲在龍蛇

suì zài lóng shé

w roku, w którym umarł wielki mistrz

the year in which a great master died

誶帚德鋤

suì zhǒu dé chú

收殘綴軼

shōu cán zhuì yì

收成棄敗

shōu chéng qì bài

收刀檢卦

shōu dāo jiǎn guà

收回成命

shōu huí chéng mìng

v.o. withdraw an order-opinion

收離糾散

shōu lí jiū sàn

收離聚散

shōu lí jù sàn

收鑼罷鼓

shōu luó bà gǔ

收旗卷傘

shōu qí juàn sǎn

收視反聽

shōu shì fǎn tīng

收因結果

shōu yīn jié guǒ

收因種果

shōu yīn zhǒng guǒ

收緣結果

shōu yuán jié guǒ

收園結果

shōu yuán jié guǒ

收之桑榆

shōu zhī sāng yú

f.e. lose initially but gain finally

壽比南山

shòu bǐ nán shān

f.e. May you live as long as the Southern Mountains!

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Pieśni dalekich plemion

Pamiętacie te relacje o japońskich żołnierzach, którzy nie wiedzieli o końcu II wojny światowej? No, jest z nimi taki mały problem. To nie byli rodowici Japończycy. To byli tajwańscy aborygeni. • Książka zawiera dziesiątki zdjęć przepięknie roześmianych aborygenów oraz ich opowieści.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.