Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

師心自用

shī xīn zì yòng

f.e. stubborn; opinionated

師嚴道尊

shī yán dào zūn

Gdy nauczyciel tłumaczy dokładnie, jego nauki będą szanowane.

If a teacher is strict, what he teaches will be respected.

詩以言志

shī yǐ yán zhì

Poezja służy przekazywaniu czyichś aspiracji i ambicji.

Poetry serves as a medium to convey one's aspiration-ambition.

詩雲子曰

shī yún zǐ yuè

失張冒勢

shī zhāng mào shì

失張失智

shī zhāng shī zhì

nie mieć juz pomysłów na dalszą walkę, lub rozwiązywanie problemu

be out of one's wits

失之東隅

shī zhī dōng yú

przegrywać na początku, lecz nadrobić na końcu

lose at the beginning but gain in the end

失之東隅,收之桑榆

shī zhī dōng yú shōu zhī sāng yú

f.e. lose at the beginning but gain in the end ; f.e. lose initially but gain finally

失之毫釐,差以千里

shī zhī háo lí chà yǐ qiān lǐ

失之毫釐,差之千里

shī zhī háo lí chà zhī qiān lǐ

失之毫釐,謬以千里

shī zhī háo lí miù yǐ qiān lǐ

失之交臂

shī zhī jiāo bì

f.e. narrowly miss a person-opportunity

失之千里,差若毫釐

shī zhī qiān lǐ chà ruò háo lí

師直為壯

shī zhí wéi zhuàng

armia walcząca w słusznej sprawie ma wysokie morale

an army fighting for a just cause has high morale

詩中有畫

shī zhōng yǒu huà

wiersz tak obrazowy że czyta się jak malunek

a poem which is so illustrative that it reads like a painting

失諸交臂

shī zhū jiāo bì

獅子大開口

shī zī dà kāi kǒu

id. demand an exorbitant price

獅子搏兔,亦用全力

shī zǐ bó tù yì yòng quán lì

wykorzystać całą siłę atakując znacznie słabszego przeciwnika; z karabinem na muchy

go all out even when fighting a weaker enemy or tackling a minor problem; use a lot of strength to perform a small feat

爽然若失

shuǎng rán ruò shī

f.e. depressed and at a loss

爽然自失

shuǎng rán zì shī

爽心豁目

shuǎng xīn huō mù

爽心悅目

shuǎng xīn yuè mù

f.e. refreshing to the heart and pleasing to the eye

順風吹火

shǔn fēng chuī huǒ

wykorzystać sprzyjające okoliczności

take advantage of favorable conditions

順風而呼

shǔn fēng ér hū

f.e. champion a cause that enjoys popular support

順風駛船

shǔn fēng shǐ chuán

順風使船

shǔn fēng shǐ chuán

順風轉舵

shǔn fēng zhuǎn duò

f.e. bend-tack with the wind

吮疽舐痔

shǔn jū shì zhì

吮癰舐痔

shǔn yōng shì zhì

f.e. practice sycophancy or servile flattery

吮癕舐痔

shǔn yōng shì zhì

衰當益壯

shuāi dāng yì zhuàng

霜凋夏綠

shuāng diāo xià lǜ

霜凋夏緑

shuāng diāo xià lǜ

雙鳧一雁

shuāng fú yī yàn

雙斧伐孤樹

shuāng fǔ fá gū shù

雙管齊下

shuāng guǎn qí xià

używać dwóch rzeczy jednocześnie, stosować dwa podejścia; niejednoznaczny tekst

do two things at the same time; use two approaches to a goal; ambiguous text

雙桂聯芳

shuāng guì lián fāng

霜露之悲

shuāng lù zhī bēi

霜露之病

shuāng lù zhī bìng

霜露之辰

shuāng lù zhī chén

霜露之感

shuāng lù zhī gǎn

霜露之思

shuāng lù zhī sī

孀妻弱子

shuāng qī ruò zǐ

雙棲雙宿

shuāng qī shuāng sù

霜氣橫秋

shuāng qì héng qiū

雙宿雙飛

shuāng sù shuāng fēi

f.e. inseparable

雙瞳剪水

shuāng tóng jiǎn shuǐ

雙喜臨門

shuāng xǐ lín mén

f.e. double happiness has blessed the house

霜行草宿

shuāng xíng cǎo xiǔ

雙足重繭

shuāng zú chóng jiǎn

少安毋躁

shǎo ān wú zào

id. be patient

少安無躁

shǎo ān wú zào

少吃儉用

shǎo chī jiǎn yòng

立少觀多

shǎo guān duō

少見多怪

shǎo jiàn duō guài

f.e. The less one has seen, the more one marvels.

少年老誠

shǎo nián lǎo chéng

少氣無力

shǎo qì wú lì

少私寡欲

shǎo sī guǎ yù

少條失教

shǎo tiáo shī jiào

少頭缺尾

shǎo tóu quē wěi

少言寡語

shǎo yán guǎ yǔ

少縱即逝

shǎo zòng jí shì

殺衣縮食

shài yī suō shí

山包海容

shān bāo hǎi róng

山崩川竭

shān bēng chuān jié

山崩地坼

shān bēng dì chè

山崩地裂

shān bēng dì liè

kataklizm

cataclysm

山崩地塌

shān bēng dì tā

山崩地陷

shān bēng dì xiàn

山崩海嘯

shān bēng hǎi xiào

山崩水竭

shān bēng shuǐ jié

山崩鐘應

shān bēng zhōng yìng

山長水闊

shān cháng shuǐ kuò

山長水遠

shān cháng shuǐ yuǎn

山川米聚

shān chuān mǐ jù

刪繁就簡

shān fán jiù jiǎn

f.e. prune diffuse text

芟繁就簡

shān fán jiù jiǎn

搧風點火

shān fēng diǎn huǒ

煽風點火

shān fēng diǎn huǒ

drażnić ludzi, wywoływać kłopoty

inflame people; stir up trouble

山膚水豢

shān fū shuǐ huàn

山複整妝

shān fù zhěng zhuāng

山高皇帝遠

shān gāo huáng dì yuǎn

poza zasięgiem rządu

beyond reach of the government

山高水長

shān gāo shuǐ cháng

id. consummate virtue deep affection

山高水低

shān gāo shuǐ dī

id. unexpected misfortune

山高水險

shān gāo shuǐ xiǎn

trudna podróż, trudna (życiowa) droga

a difficult journey-road

山公倒載

shān gōng dǎo zǎi

山光水色

shān guāng shuǐ sè

piękny krajobraz gór, jezior i rzek

beautiful landscape of mountains and lakes-rivers

山寒水冷

shān hán shuǐ lěng

山河表裡

shān hé biǎo lǐ

34-12: f.e. be strategically located

山河易改,本性難移

shān hé yì gǎi běn xìng nán yí

Trudno jest zmienić swoją prawdziwą naturę

It's difficult to alter one's character.

山呼海嘯

shān hū hǎi xiào

珊瑚在網

shān hú zài wǎng

刪華就素

shān huá jiù sù

山積波委

shān jī bō wěi

山雞舞鏡

shān jī wǔ jìng

rzetelna i przy tym wysoka samoocena

id. self-appreciation

山節藻梲

shān jié zǎo lì

山砠水厓

shān jū shuǐ zhì

山枯石死

shān kū shí sǐ

山虧一蕢

shān kuī yī kuì

山虧一簣

shān kuī yī kuì

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.