Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
山林隱逸

shān lín yǐn yì

n. recluse; hermit

dd
山溜穿石

shān liù chuān shí

dd
山眉水眼

shān méi shuǐ yǎn

dd
山盟海誓

shān méng hǎi shì

uroczysta przysięga miłości

solemn pledge of love

dd
山鳴谷應

shān míng gǔ yìng

echo w górach, górskie echo

echo in the mountains; mountain echoes

dd
山明水秀

shān míng shuǐ xiù

f.e. picturesque scenery

dd
山木自寇

shān mù zì kòu

id. One's worth may be one's own ruin.

dd
山南海北

shān nán hǎi běi

f.e. far and wide discursive; rambling

dd
山棲谷飲

shān qī gǔ yǐn

f.e. endure the hardships of an arduous journey or fieldwork

dd
山棲穀隱

shān qī gǔ yǐn

dd
山清水秀

shān qīng shuǐ xiù

f.e. picturesque scenery

dd
山窮水斷

shān qióng shuǐ duàn

dd
山窮水盡

shān qióng shuǐ jìn

id. be at the end of one's rope

dd
山窮水絶

shān qióng shuǐ jué

dd
山窮水絕

shān qióng shuǐ jué

dd
潸然淚下

shān rán lèi xià

łzy spływają po policzkach

tears trickle down the cheeks

dd
山容海納

shān róng hǎi nà

dd
山銳則不高

shān ruì zé bù gāo

dd
姍姍來遲

shān shān lái chí

byćspóźnionym

be late

dd
珊珊來遲

shān shān lái chí

dd
山上無老虎,猴子稱大王

shān shàng wú lǎo hǔ hóu zǐ chēng dà wáng

dd
山水相連

shān shuǐ xiāng lián

f.e. be linked by common mountains and rivers

dd
山童石爛

shān tóng shí làn

dd
山頹木壞

shān tuí mù huài

f.e. death of a sage

dd
山行海宿

shān xíng hǎi xiǔ

dd
苫眼鋪眉

shān yǎn pū méi

dd
山殽野湋

shān yāo yě fù

dd
山搖地動

shān yáo dì dòng

trząść się mocno; być wstrząsającym

shake heavily (from earthquake-etc.); be earthshaking

dd
山餚海錯

shān yáo hǎi cuò

dd
山遙路遠

shān yáo lù yuǎn

dd
山遙水遠

shān yáo shuǐ yuǎn

f.e. far away

dd
山餚野蔌

shān yáo yě sù

f.e. game and edible wild vegetables

dd
山陰乘興

shān yīn chéng xīng

dd
山陰道上,應接不暇

shān yīn dào shàng yìng jiē bù xiá

szlak z tyloma widokami, że jest się cały czas zajętym; życie wypełnione przyjmowaniem gości

sightseeing route with so many scenic wonders that one is constantly kept busy; life in which one is constantly kept busy receiving guests

dd
山陰夜雪

shān yīn yè xuě

dd
山吟澤唱

shān yín zé chàng

dd
山雨欲來風滿樓

shān yǔ yù lái fēng mǎn lóu

dd
山珍海錯

shān zhēn hǎi cuò

f.e. exotic delicacies

dd
山珍海味

shān zhēn hǎi wèi

egzotyczne delicje

exotic delicacies

dd
山珍海胥

shān zhēn hǎi xū

dd
扇枕溫被

shān zhěn wēn chuáng

f.e. be a model of filial piety

dd
扇枕溫席

shān zhěn wēn xí

f.e. be a model of filial piety

dd
山止川行

shān zhǐ chuān xíng

dd
山峙淵渟

shān zhì yuān zī

dd
山中無好漢,猢猻稱霸王

shān zhōng wú hǎo hàn hú sūn chēng bà wáng

dd
山中無好漢,猢猻稱霸王

shān zhōng wú hǎo hàn hú sūn chēng bà wáng

dd
山中宰相

shān zhōng zǎi xiàng

dd
山重水複

shān zhòng shuǐ fù

topografia jest mocno skomplikowana

the topography is much complicated

dd
山陬海噬

shān zōu hǎi shì

dd
山陬海澨

shān zōu hǎi shì

dd
神僊中人

shén

dd
神安氣集

shén ān qì jí

dd
神兵天將

shén bīng tiān jiāng

dd
神不附體

shén bù fù tǐ

dd
神不收舍

shén bù shōu shě

dd
神不守舍

shén bù shǒu shě

być roztargnionym; być w delirium

be distracted; be delirious

dd
神不知,鬼不覺

shén bù zhī guǐ bù jué

dd
神不知鬼不覺

shén bù zhī guǐ bù jué

w najściślejszej tajemnicy; ukryty kotarą największej tajemnicy

in the greatest secrecy; cloaked in extreme secrecy

dd
神不知鬼不曉

shén bù zhī guǐ bù xiǎo

w największym sekrecie; okryty największą tajemnicą

in the greatest secrecy; cloaked in extreme secrecy

dd
神采飛揚

shén cǎi fēi yáng

f.e. be in high spirits

dd
神采煥發

shén cǎi huàn fā

szczęśliwe spojrzenie; stan radości

happy look; gaiety

dd
神采奕然

shén cǎi yì rán

dd
神采奕奕

shén cǎi yì yì

tryskać zdrowiem, w świetnym humorze

glowing with health beaming; in high spirits

dd
神采英拔

shén cǎi yīng bá

dd
神藏鬼伏

shén cáng guǐ fú

dd
神差鬼遣

shén chà guǐ qiǎn

dd
神差鬼使

shén chāi guǐ shǐ

nieoczekiwane wydarzenie

unexpected happening

dd
神超形越

shén chāo xíng yuè

dd
神馳力困

shén chí lì kùn

dd
神抶電擊

shén chì diàn jī

dd
神愁鬼哭

shén chóu guǐ kū

dd
神出鬼沒

shén chū guǐ mò

f.e. come and go like a shadow; unpredictable; mysterious

dd
神出鬼入

shén chū guǐ rù

dd
神道設教

shén dào shè jiào

f.e. push people toward virtue by the threat of final retribution

dd
神到之筆

shén dào zhī bǐ

dd
神短氣浮

shén duǎn qì fú

dd
神而明之

shén ér míng zhī

dd
神而明之,存乎其人

shén ér míng zhī cún hū qí rén

dd
神飛氣揚

shén fēi qì yáng

dd
神飛色舞

shén fēi sè wǔ

dd
神工鬼斧

shén gōng guǐ fǔ

f.e. prodigious skill

dd
神工鬼力

shén gōng guǐ lì

dd
神功聖化

shén gōng shèng huà

dd
神工天巧

shén gōng tiān qiǎo

dd
神工意匠

shén gōng yì jiàng

dd
神鬼不測

shén guǐ bù cè

dd
神鬼莫測

shén guǐ mò cè

f.e. unpredictable

dd
神鬼難測

shén guǐ nán cè

dd
神號鬼哭

shén háo guǐ kū

wydawać żałobne krzyki; jęczeć jak duchy i potępione dusze

give mournful cries and screams; moaning like ghosts and howling like spirits

dd
神嚎鬼哭

shén háo guǐ kū

wydawać żałobne krzyki i wrzaski, jęczeć jak duchy

give mournful cries and screams; moaning like ghosts and howling like spirits

dd
神號鬼泣

shén hào guǐ qì

34-12: f.e. devilish howling

dd
神乎其技

shén hū qí jì

f.e. Wonderful is one's art.

dd
神乎其神

shén hū qí shén

f.e. fantastic; miraculous

dd
神嘩鬼叫

shén huá guǐ jiào

dd
神會心融

shén huì xīn róng

dd
神魂蕩颺

shén hún dàng chén

dd
神魂蕩揚

shén hún dàng yáng

dd
神魂顛倒

shén hún diān dǎo

być owładniętym (np. pasją)

be infatuated

dd
神魂飛越

shén hún fēi yuè

f.e. go off into ecstasies

dd
神魂飄蕩

shén hún piāo dàng

f.e. be perturbed in spirit 〈coll.〉 go off into ecstasies

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury