Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

行行出狀元

háng háng chū zhuàng yuán

f.e. Every profession produces its own leading authority.

行行蛇蚓

háng háng shé yǐn

行家裡手

háng jiā lǐ shǒu

行間字裡

háng jiān zì lǐ

黑風孽海

hēi fēng niè hǎi

黑更半夜

hēi gēng bàn yè

f.e. 〈coll.〉 in dead of night

黑家白日

hēi jiā bái rì

potocz. cały dzień i całą noc

all day and all night

黑價白日

hēi jià bái rì

黑漆皮燈

hēi qī pí dēng

黑漆皮燈籠

hēi qī pí dēng lóng

黑漆一團

hēi qī yī tuán

黑天白日

hēi tiān bái rì

noc i dzień

night and day

黑天半夜

hēi tiān bàn yè

f.e. late at night

黑天摸地

hēi tiān mō dì

poruszać się po omacku

grope in the dark

轟動一時

hōng dòng yī shí

轟-哄 轰-哄 f.e. cause a sensation

轟轟烈烈

hōng hōng liè liè

pełny wigoru; dynamiczny w spektakularny sposób

vigorous; dynamic on a grand and spectacular scale

轟雷掣電

hōng léi chè diàn

z siłą błyskawicy

with the force of thunder and lightning

轟雷貫耳

hōng léi guàn ěr

烘堂大笑

hōng táng dà xiào

轟堂大笑

hōng táng dà xiào

哄堂大笑

hōng táng dà xiào

Cały pokój trząsł się ze śmiechu.

The whole room rocked with laughter.

鶴背揚州

hè bèi yáng zhōu

鶴長鳬短

hè cháng fú duǎn

鶴長鳧短

hè cháng fú duǎn

鶴處雞群

hè chǔ jī qún

鶴處雞羣

hè chù jī qún

鶴短鳧長

hè duǎn fú cháng

鶴髮雞皮

hè fà jī pí

id. white hair and wrinkled skin aged

鶴髮鬆姿

hè fà sōng zī

鶴髮童顏

hè fà tóng yán

f.e. hale and hearty (of elderly)

恨海難填

hèn hǎi nán tián

恨如頭醋

hèn rú tóu cù

f.e. extremely bitter

恨入骨髓

hèn rù gǔ suǐ

f.e. hate to one's very marrow

恨鐵不成鋼

hèn tiě bù chéng gāng

id. be disappointed that sb. falls below expectations

恨相見晚

hèn xiāng jiàn wǎn

恨相知晚

hèn xiāng zhī wǎn

恨之入骨

hèn zhī rù gǔ

nienawidzieć kogoś do szpiku kości

hate sb. to the very marrow of one's bones

鶴骨雞膚

hè gǔ jī fū

id. thin and weak

鶴骨龍筋

hè gǔ lóng jīn

鶴骨霜髯

hè gǔ shuāng rán

鶴骨鬆筋

hè gǔ sōng jīn

鶴骨鬆姿

hè gǔ sōng zī

鶴歸華表

hè guī huá biǎo

赫赫巍巍

hè hè wēi wēi

赫赫魏魏

hè hè wèi wèi

赫赫炎炎

hè hè yán yán

niezwykle gorący

r.f. blazingly hot

赫赫揚揚

hè hè yáng yáng

赫赫有名

hè hè yǒu míng

wspaniały, o wielkiej sławie

far-famed; illustrious

赫赫之功

hè hè zhì gōng

赫赫之光

hè hè zhì guāng

鶴困雞群

hè kùn jī qún

鶴困雞羣

hè kùn jī qún

鶴唳風聲

hè lì fēng shēng

鶴唳華亭

hè lì huá tíng

鶴立雞群

hè lì jī qún

odstawać daleko od innych

stand far above others

鶴立雞羣

hè lì jī qún

鶴唳猿聲

hè lì yuán shēng

鶴鳴九皋

hè míng jiǔ gāo

鶴鳴之士

hè míng zhī shì

dydaktyk podziwiany zaróno za cnoty charakteru jak i wiedzę

?wr.? scholar widely admired for both virtue and learning

赫然而怒

hè rán ér nù

鶴勢螂形

hè shì láng xíng

赫斯之威

hè sī zhī wēi

鶴膝蜂腰

hè xī fēng yāo

鶴行雞羣

hè xíng jī qún

狠心辣手

hěn xīn là shǒu

鶴行雞群

hè xíng jī qún

褐衣不完

hè yī bù wán

褐衣蔬食

hè yī shū shí

鶴怨猿驚

hè yuàn yuán jīng

鶴知夜半

hè zhī yè bàn

鶴子梅妻

hè zǐ méi qī

轟天烈地

hōng tiān liè dì

轟天裂地

hōng tiān liè dì

烘托渲染

hōng tuō xuàn rǎn

烘雲托月

hōng yún tuō yuè

f.e. paint the clouds to set off the moon use contrasting effect in writing

烘雲託月

hōng yún zhì yuè

黑天墨地

hēi tiān mò dì

黑言誑語

hēi yán kuáng yǔ

黑雲壓城城欲摧

hēi yún yā chéng chéng yù cuī

虎咽狼餐

hǔ yān láng cān

虎躍龍驤

hǔ yuè lóng xiāng

虎擲龍拿

hǔ zhì lóng ná

虎擲龍挐

hǔ zhì lóng rú

虎子狼孫

hǔ ziláng sūn

橫行無忌

héng xíng wú jì

biec dziko; w amoku

run wild-amok

橫行直撞

héng xíng zhí zhuàng

橫行直走

héng xíng zhí zǒu

衡陽雁斷

héng yáng yàn duàn

橫遮豎擋

héng zhē shù dǎng

橫針豎線

héng zhēn shù xiàn

橫徵暴斂

héng zhēng bào liǎn

f.e. levy exorbitant taxes

好逸惡勞

hào yì wù láo

uwielbiać leniuchowanie i nienawidzić pracy

love ease and hate work

好勇鬥狠

hào yǒng dòu hěn

f.e. combative; given to fighting

皓月千里

hào yuè qiān lǐ

Księżyc świeci jasno rozświetlając noc

The bright moon shines expansively.

好整以暇

hào zhěng yǐ xiá

好自為之

hào zì wéi zhī

polegać na własnych zasobach

rely on one's own resources

後生小子

hòu shēng xiǎo zǐ

młody człowiek, młody i naiwny

young man; lad young greenhorns; naive youths

後手不接

hòu shǒu bù jiē

後臺老板

hòu tái lǎo bǎn

n. backstage boss

厚往薄來

hòu wǎng báo lái

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach