Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
歸根結底

guī gēn jié dǐ

dd
歸根結蒂

guī gēn jié dì

dd
歸根究柢

guī gēn jiū dǐ

dd
龜鶴遐齡

guī hè xiá líng

dd
龜鶴遐壽

guī hè xiá shòu

dd
圭角岸然

guī jiǎo àn rán

dd
圭角不露

guī jiǎo bù lù

dd
規矩鉤繩

guī jǔ gōu shéng

dd
規矩繩墨

guī jǔ shéng mò

dd
規矩準繩

guī jǔ zhǔn shéng

dd
龜冷支床

guī lěng zhī chuáng

dd
龜冷搘床

guī lěng zhī chuáng

dd
龜齡鶴算

guī líng hè suàn

dd
龜龍麟鳳

guī lóng lín fèng

dd
龜龍鱗鳳

guī lóng lín fèng

dd
龜龍片甲

guī lóng piàn jiǎ

dd
歸馬放牛

guī mǎ fàng niú

dd
龜毛兔角

guī máo tù jiǎo

dd
龜年鶴壽

guī nián hè shòu

dd
龜年鶴算

guī nián hè suàn

dd
歸奇顧怪

guī qí gù guài

dd
規求無度

guī qiú wú dù

dd
歸去來兮

guī qù lái xī

dd
歸全反真

guī quán fǎn zhēn

dd
規繩矩墨

guī shéng jǔ mò

dd
歸師勿掩,窮寇勿追

guī shī wù yǎn qóng kòu wù zhuī

dd
歸十歸一

guī shí guī yī

dd
規天矩地

guī tiān jǔ dì

dd
龜文鳥跡

guī wén niǎo jì

dd
軌物範世

guī wù fàn shì

dd
規賢矩聖

guī xián jǔ shèng

dd
歸邪轉曜

guī xié zhuǎn yào

dd
歸心如箭

guī xīn rú jiàn

dd
歸心似箭

guī xīn sì jiàn

dd
規行矩步

guī xíng jǔ bù

dd
規行矩止

guī xíng jǔ zhǐ

dd
規旋矩折

guī xuán jǔ shé

dd
規言矩步

guī yán jǔ bù

dd
龜厭不告

guī yàn bù gào

dd
瑰意琦行

guī yì qí xíng

dd
瑰意奇行

guī yì qí xíng

dd
閨英闈秀

guī yīng wéi xiù

dd
龜玉毀櫝

guī yù huǐ dú

dd
規圓矩方

guī yuán jǔ fāng

dd
珪璋特達

guī zhāng tè dá

dd
圭璋特達

guī zhāng tè dá

dd
歸真反璞

guī zhēn fǎn pú

dd
歸真反樸

guī zhēn fǎn pǔ

dd
歸正邱首

guī zhèng qiū shǒu

dd
歸正首邱

guī zhèng shǒu qiū

dd
歸正首丘

guī zhèng shǒu qiū

dd
歸正守丘

guī zhèng shǒu qiū

dd
歸之若水

guī zhī ruò shuǐ

dd
規重矩迭

guī zhòng jǔ dié

dd
國仇家恨

guó chóu jiā hèn

dd
國而忘家

guó ér wàng jiā

dd
國耳忘家

guó ěr wàng jiā

dd
國爾忘家

guó ěr wàng jiā

dd
國富兵強

guó fù bīng qiáng

dd
國富民安

guó fù mín ān

dd
國富民豐

guó fù mín fēng

dd
國富民強

guó fù mín qiáng

dd
掛燈結彩

guà dēng jié cǎi

dd
掛肚牽腸

guà dù qiān cháng

dd
掛肚牽心

guà dù qiān xīn

dd
掛冠歸去

guà guān guī qù

dd
掛冠求去

guà guān qiú qù

dd
掛席為門

guà xí wéi mén

dd
掛羊頭賣狗肉

guà yáng tóu mài gǒu ròu

dd
掛羊頭,賣狗肉

guà yáng tóu mài gǒu ròu

dd
掛一漏萬

guà yī lòu wàn

dd
掛印懸牌

guà yìn xuán pái

dd
滾瓜爛熟

gǔn guā làn shú

dd
滾瓜流水

gǔn guā liú shuǐ

dd
袞袞諸公

gǔn gǔn zhū gōng

dd
袞實無闕

gǔn shí wú què

dd
袞衣西歸

gǔn yī xī guī

dd
袞衣以歸

gǔn yī yǐ guī

dd
國計民生

guó jì mín shēng

dd
國家棟梁

guó jiā dòng liáng

dd
國將不國

guó jiāng bù guó

dd
乖唇蜜舌

guāi chún mì shé

dd
乖僻邪謬

guāi pì xié miù

dd
乖嘴蜜舌

guāi zuǐ mì shé

dd
國難當頭

guó nàn dāng tóu

dd
國破家亡

guó pò jiā wáng

dd
國色天香

guó sè tiān xiāng

dd
國色天姿

guó sè tiān zī

dd
國士無雙

guó shì wú shuāng

dd
國泰民安

guó tài mín ān

dd
國無二君

guó wú èr jūn

dd
國無寧日

guó wú níng rì

dd
詭變多端

guǐ biàn duō duān

dd
鬼出電入

guǐ chū diàn rù

dd
鬼出神入

guǐ chū shén rù

dd
詭誕不經

guǐ dàn bù jīng

dd
佹得佹失

guǐ dé guǐ shī

dd
鬼斧神工

guǐ fǔ shén gōng

dd
鬼工雷斧

guǐ gōng léi fǔ

dd
鬼功神力

guǐ gōng shén lì

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.