Wydarzenia historyczne Państwa Środka

Losuj
IMG Pojawienie się Homo Sapiens. Pierwsze kultury paleolityczne

Pojawienie się Homo Sapiens. Pierwsze kultury paleolityczne

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Wczesne kultury neolityczne

Wczesne kultury neolityczne

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG późne kultury neolityczne

późne kultury neolityczne

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Mityczne okresy 
„Trzech Czcigodnych" i „Pięciu Cesarzy"

Mityczne okresy „Trzech Czcigodnych" i „Pięciu Cesarzy"

Na początku był Pangu (czyt. pan-gu) twórca rzeźbiący świat za pomocą dłuta. Uważany jest za przodka wszystkich Chińczyków Han. Po tym, jak Pangu stwarza świat, pojawia się inna istota, Nüwa (女媧), która lepi z gliny ludzi i ożywia...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Panowanie dynastii Xia 夏朝

Panowanie dynastii Xia 夏朝

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Epoka Wiosen i Jesieni (Chunqiu 春秋) 722–481 p.n.e.

Epoka Wiosen i Jesieni (Chunqiu 春秋) 722–481 p.n.e.

Najpotężniejsi władcy Epoki Wiosen i Jesieni

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Okres Walczących Królestw (Zhanguo, 戰國)

Okres Walczących Królestw (Zhanguo, 戰國)

Burze okresu Wiosen i Jesieni przetrwało siedem większych państw. były to Qi, Chu, Yan, Hann, Zhao, Wei i Qin. Początkowo państwa Hann, Zhao i Wei sformowały sojusz i przemogły w walce siły państw Qi, Qin i Chu – każde oddzielnie. Późn...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Powstają pierwsze fragmenty Wielkiego Muru

Powstają pierwsze fragmenty Wielkiego Muru

starożytne fortyfikacje i ich rola w obronie przed koczownikami

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Pojawienie się konfucjanizmu

Pojawienie się konfucjanizmu

System społeczny oparty na rytuale

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Śmierć Konfucjusza

Śmierć Konfucjusza

Konfucjusz i jego filozofia

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Pięciu hegemonów Okresu Wiosen i Jesieni

Pięciu hegemonów Okresu Wiosen i Jesieni

Najpotężniejsi władcy Epoki Wiosen i Jesieni

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Powstanie słynnej Sztuki wojny

Powstanie słynnej Sztuki wojny

Reguły wojowania mistrza Suna, bo tak należałoby tłumaczyć chiński tytuł, to dzieło uznawane za najlepszy podręcznik sztuki wojennej w historii świata. Dzieło, którego autorstwo przypisujemy Sun Zi, jest manifestacją księgi przemian.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Siedem potęg Okresu Walczących Królestw

Siedem potęg Okresu Walczących Królestw

Burze okresu Wiosen i Jesieni przetrwało siedem większych państw. były to Qi, Chu, Yan, Hann, Zhao, Wei i Qin. Początkowo państwa Hann, Zhao i Wei sformowały sojusz i przemogły w walce siły państw Qi, Qin i Chu – każde oddzielnie. Późn...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Umiera Zhuangzi 莊子, ur. 396, filozof taoistyczny

Umiera Zhuangzi 莊子, ur. 396, filozof taoistyczny

Zhuang Zi to filozof taoistyczny, którego idee są esencją starożytnego eskapizmu

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Sto szkół myśli chińskiej oraz skok cywilizacyjny i technologiczny

Sto szkół myśli chińskiej oraz skok cywilizacyjny i technologiczny

Złoty okres rozwoju chińskiej filozofii

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Państwo Qin ostatecznie podbija i jednoczy pozostałe państwa chińskie

Państwo Qin ostatecznie podbija i jednoczy pozostałe państwa chińskie

Wojny opiumowe i opium w chinach, pierwsza wojna opiumowa

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Wielkie reformy do roku 210

Wielkie reformy do roku 210

Zmagania o supremację w Epoce Wiosen i Jesieni, a następnie Okresie Walczących Królestw w roku 256 pozostawiły na arenie jedynie siedem największych państw - wszystkie inne zostały pożarte w niekończących się wojnach i intrygach.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Wielkie spalenie ksiąg.

Wielkie spalenie ksiąg.

Zmagania o supremację w Epoce Wiosen i Jesieni, a następnie Okresie Walczących Królestw w roku 256 pozostawiły na arenie jedynie siedem największych państw - wszystkie inne zostały pożarte w niekończących się wojnach i intrygach.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Poczatek panowania dynastii Han

Poczatek panowania dynastii Han

Władcy Han za fundament swojego imperium mieli osiągnięcia cywilizacyjne Okresy Walczących Królestw i polityczne zjednoczenie odziedziczone po znienawidzonej efemerycznej dynastii Qin.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Rządy cesarza Wu

Rządy cesarza Wu

Cesarz Wu, cesarz „wojowniczy”, dokonał zasadniczych reform imperium, co pozwoliło dynastii utrwalić swoją potęgę: zasadniczo ograniczył rolę dziedzicznej arystokracji, zreformował podatki i rządowe monopole, dokonał nowych podbojów.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Walki z barbarzyńcami Xiongnu

Walki z barbarzyńcami Xiongnu

Władcy Han za fundament swojego imperium mieli osiągnięcia cywilizacyjne Okresy Walczących Królestw i polityczne zjednoczenie odziedziczone po znienawidzonej efemerycznej dynastii Qin.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Zhang Qian powraca z wyprawy do zachodnich regionów.

Zhang Qian powraca z wyprawy do zachodnich regionów.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Wyprawy Zhang Qiana skutkują ustanowieniem Jedwabnego szlaku

Wyprawy Zhang Qiana skutkują ustanowieniem Jedwabnego szlaku

Co nim wożono, którędy prowadził

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Sima Qian kończy dzieło Zapiski historyka

Sima Qian kończy dzieło Zapiski historyka

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Wang Mang uzurpuje władzę i zakłada dynastię Xin

Wang Mang uzurpuje władzę i zakłada dynastię Xin

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Pierwsze wzmianki o produkcji papieru

Pierwsze wzmianki o produkcji papieru

W miarę rozwoju i komplikacji organizmów państwowych powstało bardzo duże zapotrzebowanie na tani sposób zapisywania coraz większej ilości dokumentów.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Rebelia Żółtych Turbanów

Rebelia Żółtych Turbanów

Władcy Han za fundament swojego imperium mieli osiągnięcia cywilizacyjne Okresy Walczących Królestw i polityczne zjednoczenie odziedziczone po znienawidzonej efemerycznej dynastii Qin.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Bitwa przy Czerwonych Klifach

Bitwa przy Czerwonych Klifach

Chìbì zhī Zhàn (赤壁之戰) Bitwa u Czerwonych Klifów, rok 208 po Chr.

Karta wydarzenia

Powiązania: Przysłowia chińskie
Polubienia 0
historyevents

IMG Zmagania trzech królestw

Zmagania trzech królestw

Okres Trzech Królestw to czas chaosu, który boleśnie odcisnął się w historii chińskiej cywilizacji. Bezustanne wojny i polityczny chaos trwały niemal dwieście lat, wyludniając chińskie tereny, ale... tworząc też warunki do importu buddyzmu.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Zachodnia Dynastia Jin

Zachodnia Dynastia Jin

Dynastia Jin (365–420). Zmagania trzech królestw nie zakończyły się wyłonieniem jednego hegemona. Zjednoczenie polityczne przyszło z zewnątrz - przez podbój terenów chińskich przez niechińską dynastię Jin.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Istnienie 16 królestw. Ludy niechińskie walczą o supremację na Północy

Istnienie 16 królestw. Ludy niechińskie walczą o supremację na Północy

Dynastia Jin została zepchnięta na południe i na północnych terenach Chin istniało w sukcesji kilkanaście państw, których władcy przypisywali sobie kontynuowanie państwowości chińskiej i tytułowali się oni albo cesarzami, albo królami...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Wschodnia Dynastia Jin sprawuje władzę na południu. Jest to początek podziału Chin na Północ i Południe

Wschodnia Dynastia Jin sprawuje władzę na południu. Jest to początek podziału Chin na Północ i Południe

Dynastia Jin (365–420). Zmagania trzech królestw nie zakończyły się wyłonieniem jednego hegemona. Zjednoczenie polityczne przyszło z zewnątrz - przez podbój terenów chińskich przez niechińską dynastię Jin.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Okres dynastii Południowych i Północnych

Okres dynastii Południowych i Północnych

Po ostatecznym upadku dynastii Jin nastąpił okres podziału obszaru chińskiego na północ i południe. Każdy z tych rejonów funkcjonował w relatywnej wzajemnej izolacji. Ze względu na napór wojowniczych plemion z północy, obszar pod kontro...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Huiyuan pisze dzieło „Dlaczego mnisi buddyjscy nie składają pokłonów królom”

Huiyuan pisze dzieło „Dlaczego mnisi buddyjscy nie składają pokłonów królom”

Po ostatecznym upadku dynastii Jin nastąpił okres podziału obszaru chińskiego na północ i południe. Każdy z tych rejonów funkcjonował w relatywnej wzajemnej izolacji. Ze względu na napór wojowniczych plemion z północy, obszar pod kontro...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Umiera słynny poeta Tao Yuanming 365–427

Umiera słynny poeta Tao Yuanming 365–427

Poeta-indywidualista, jeden z najbardziej wyróżniających się twórców

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Zjednoczenie Chin pod Dynastią Sui

Zjednoczenie Chin pod Dynastią Sui

W roku 581 Yang Jian uzurpował tron Północnego Zhou, w roku 589 pokonał dynastię Chen i ponownie zjednoczył północ i południe kraju.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Zakończenie budowy Wielkiego Kanału

Zakończenie budowy Wielkiego Kanału

Przebieg i historia budowy

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Początek panowania Dynastii Tang

Początek panowania Dynastii Tang

Pierwszym cesarzem tej dynastii był Li Yuan, który wstąpił na tron w roku 618 roku. Li Yuan był przywódcą rebelii przeciw Sui.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Podróż do Indii mnicha Xuanzanga

Podróż do Indii mnicha Xuanzanga

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Opracowanie najwcześniejszego z zachowanych kodeksów prawnych

Opracowanie najwcześniejszego z zachowanych kodeksów prawnych

Pierwszym cesarzem tej dynastii był Li Yuan, który wstąpił na tron w roku 618 roku. Li Yuan był przywódcą rebelii przeciw Sui.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Cesarzowa Wu proklamuje dynastię Zhou stając się jedyną kobietą cesarzem w historii Chin .

Cesarzowa Wu proklamuje dynastię Zhou stając się jedyną kobietą cesarzem w historii Chin .

Kobieta cesarz, która rządziła imperium twardą ręką

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Panowanie cesarza Xuanzonga – wnuka Wu Zetiana i okres rozkwitu zwany Kaiyuan pod jego rządami

Panowanie cesarza Xuanzonga – wnuka Wu Zetiana i okres rozkwitu zwany Kaiyuan pod jego rządami

Za czasów cesarza Xuanzonga dynastia Tang osiągnęła niebywały poziom rozwoju

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Umiera Huineng, szósty patriarcha Buddyzmu Chan

Umiera Huineng, szósty patriarcha Buddyzmu Chan

Buddyzm jest nietypową religią w tym sensie, że większość jego odłamów nie wymaga wiary w bogów (aczkolwiek podobnie jak agnostycyzm nie twierdzi też, że bogów nie ma).

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Rebelia An Lushana i Shi Siminga

Rebelia An Lushana i Shi Siminga

Początek upadku dynasti Tang

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG 	Okres prześladowania Buddyzmu

Okres prześladowania Buddyzmu

Pierwszym cesarzem tej dynastii był Li Yuan, który wstąpił na tron w roku 618 roku. Li Yuan był przywódcą rebelii przeciw Sui.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG 	Wydanie najstarszej z zachowanych księgi drukowanej.

Wydanie najstarszej z zachowanych księgi drukowanej.

Co wynaleziono w Chinach?

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Okres Pięciu Dynastii. Kitanowie zakładają dynastie – Hòu liáng 後涼, Hòu táng 後唐, Hòu jìn 後晉, Hòu hàn 後漢, Hòu zhōu 後周

Okres Pięciu Dynastii. Kitanowie zakładają dynastie – Hòu liáng 後涼, Hòu táng 後唐, Hòu jìn 後晉, Hòu hàn 後漢, Hòu zhōu 後周

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

Polubienia 0
historyevents

Polubienia 0
historyevents

Polubienia 0
historyevents

IMG Dżurdżeni opanowują północne Chiny – zakładają Dynastię Jin (1115–1234)

Dżurdżeni opanowują północne Chiny – zakładają Dynastię Jin (1115–1234)

Dynastia ta została założona przez Dżurdżenów, którzy obaliwszy dynastię Liang (907–1125 Liáo Cháo遼朝) założyli własne państwo.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Umiera Zhu Xi, 1130–1200

Umiera Zhu Xi, 1130–1200

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Mongołowie zajmują większość północnych Chin

Mongołowie zajmują większość północnych Chin

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

Polubienia 0
historyevents

IMG Marco Polo przybywa do Chin . Kublai Chan ogłasza się pierszym cesarzem dynastii Yuan.

Marco Polo przybywa do Chin . Kublai Chan ogłasza się pierszym cesarzem dynastii Yuan.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Mongolska dynastia Yuan zdobywa panowanie nad południowymi Chinami – do 1368

Mongolska dynastia Yuan zdobywa panowanie nad południowymi Chinami – do 1368

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Panowanie Dynastii Ming do 1644

Panowanie Dynastii Ming do 1644

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie, którym dowodził mnich buddyjski Zhu Yuanzhang (朱元璋). Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. W roku 1368 jego wojska zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierws...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

Polubienia 0
historyevents

IMG Umiera Wang Yangming 1472–1528

Umiera Wang Yangming 1472–1528

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie, którym dowodził mnich buddyjski Zhu Yuanzhang (朱元璋). Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. W roku 1368 jego wojska zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierws...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Matteo Ricci przybywa do Chin

Matteo Ricci przybywa do Chin

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie, którym dowodził mnich buddyjski Zhu Yuanzhang (朱元璋). Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. W roku 1368 jego wojska zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierws...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Zbrojne wyprawy do Korei

Zbrojne wyprawy do Korei

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie, którym dowodził mnich buddyjski Zhu Yuanzhang (朱元璋). Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. W roku 1368 jego wojska zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierws...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Powstanie Altana Peonii autorstwa Tang Xianzu

Powstanie Altana Peonii autorstwa Tang Xianzu

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie, którym dowodził mnich buddyjski Zhu Yuanzhang (朱元璋). Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. W roku 1368 jego wojska zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierws...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Walki miedzy uczonymi szkoły Donglin, a dyktatorem eunuchem Wei Zhongxian.

Walki miedzy uczonymi szkoły Donglin, a dyktatorem eunuchem Wei Zhongxian.

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie, którym dowodził mnich buddyjski Zhu Yuanzhang (朱元璋). Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. W roku 1368 jego wojska zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierws...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG statni cesarz dynastii Ming popełnia samobójstwo po zdobyciu Pekinu przez powstańców pod wodzą Li Zichenga.

statni cesarz dynastii Ming popełnia samobójstwo po zdobyciu Pekinu przez powstańców pod wodzą Li Zichenga.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Mandżurska dynastia Qing

Mandżurska dynastia Qing

Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrz...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Chińczycy zmuszeni do noszenia mandżurskiej tonsury.

Chińczycy zmuszeni do noszenia mandżurskiej tonsury.

Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrz...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Rebelia Trzech Lenników

Rebelia Trzech Lenników

Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrz...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Armia dynastii Qing wkracza do Lhassy. Tybet uznaje protektorat Qing

Armia dynastii Qing wkracza do Lhassy. Tybet uznaje protektorat Qing

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Opublikowanie powieści „Sen o czerwonym pawilonie”

Opublikowanie powieści „Sen o czerwonym pawilonie”

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Rebelia Stowarzyszenia Białego Lotosu

Rebelia Stowarzyszenia Białego Lotosu

Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrz...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Wojny opiumowe zakończona traktatem w Nankinie 1842. Wielka Brytania przejmuje Hong Kong 1860: ponownie ratyfikowany traktat w Tianjin.

Wojny opiumowe zakończona traktatem w Nankinie 1842. Wielka Brytania przejmuje Hong Kong 1860: ponownie ratyfikowany traktat w Tianjin.

Wojny opiumowe i opium w chinach, pierwsza wojna opiumowa

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Powstanie Taipingów i ich Niebiańskiego Królestwa Pokoju

Powstanie Taipingów i ich Niebiańskiego Królestwa Pokoju

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG W końcu trzeciej wojny opiumowej angielsko-francuskie wojska zdobywają Pekin. Spalenie cesarskiego Palacu Letniego.

W końcu trzeciej wojny opiumowej angielsko-francuskie wojska zdobywają Pekin. Spalenie cesarskiego Palacu Letniego.

Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrz...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Zuo Zongtang dławi powstanie muzułmańskie na północnym zachodzie, odzyskuje panowanie nad Azją Centralną do 1878

Zuo Zongtang dławi powstanie muzułmańskie na północnym zachodzie, odzyskuje panowanie nad Azją Centralną do 1878

Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrz...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

Polubienia 0
historyevents

Polubienia 0
historyevents

IMG Sun Yatsen zakłada Stowarzyszenie Odrodzenia Chin

Sun Yatsen zakłada Stowarzyszenie Odrodzenia Chin

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Reformy rozpoczęte przez cesarza Guangxu storpedowane przez cesarzową wdowę Cixi

Reformy rozpoczęte przez cesarza Guangxu storpedowane przez cesarzową wdowę Cixi

Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrz...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Powstanie Bokserów. Międzynarodowa ekspedycja w celu przerwania oblężenia zagranicznych poselstw.

Powstanie Bokserów. Międzynarodowa ekspedycja w celu przerwania oblężenia zagranicznych poselstw.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Śmierć Li Hongzhanga 1823–1901

Śmierć Li Hongzhanga 1823–1901

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Zniesienie systemu egzaminów urzędniczych

Zniesienie systemu egzaminów urzędniczych

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Obalenie dynastii Qing; Sun Jat-sen i proklamowanie Republiki Chińskiej

Obalenie dynastii Qing; Sun Jat-sen i proklamowanie Republiki Chińskiej

Karta wydarzenia

Ciekawostki
Polubienia 0
historyevents

IMG Rozpoczęcie publikacji czasopisma „Nowa Młodzież"

Rozpoczęcie publikacji czasopisma „Nowa Młodzież"

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Umiera Yuan Shikai (1859–1916) Początek ery Warlordyzmu do 1928

Umiera Yuan Shikai (1859–1916) Początek ery Warlordyzmu do 1928

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Ruch 4 maja, protesty na placu Tienanmen przeciw postanowieniom Traktatu Wersalsiego.

Ruch 4 maja, protesty na placu Tienanmen przeciw postanowieniom Traktatu Wersalsiego.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Umiera Sun Yat-sen (1866–1925)

Umiera Sun Yat-sen (1866–1925)

Dla słabej, nękanej siłami odśrodkowymi republiki brak jej założyciela oznacza tym bardziej nieodwołalną zapaść w chaos.

Karta wydarzenia

Powiązane hasła leksykonu: 2: Sun Jat-sen Sun Zi
Polubienia 0
historyevents

IMG Północna Ekspedycja połączonych sił Partii Narodowej i Komunistycznej Partii Chin

Północna Ekspedycja połączonych sił Partii Narodowej i Komunistycznej Partii Chin

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Partia Narodowa występuje przeciw komunistom. „Bialy terror” do 1930. Władza Rządu narodowego pod przywództwem Czang Kai-szeka

Partia Narodowa występuje przeciw komunistom. „Bialy terror” do 1930. Władza Rządu narodowego pod przywództwem Czang Kai-szeka

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Mao Zedong i inni komuniści tworzą Centralny Okręg Radziecki w Jiangxi.

Mao Zedong i inni komuniści tworzą Centralny Okręg Radziecki w Jiangxi.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Nowy kodeks cywilny przyznaje kobietom prawa małżeńskie i własnościowe.

Nowy kodeks cywilny przyznaje kobietom prawa małżeńskie i własnościowe.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Japonia przejmuje kontrole nad Mandżurią

Japonia przejmuje kontrole nad Mandżurią

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Czerwona Armia wydostaje się z okrążenia wojsk Rządu Narodowego. Wielki Marsz do 1935 roku

Czerwona Armia wydostaje się z okrążenia wojsk Rządu Narodowego. Wielki Marsz do 1935 roku

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Śmierć Lu Xun'a 1881–1936

Śmierć Lu Xun'a 1881–1936

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

Polubienia 0
historyevents

IMG Masakra Nankińska

Masakra Nankińska

Po opanowaniu Szanghaju 12 listopada 1937, Cesarska Armia Japońska zaatakowała Nanjing – ówczesną stolicę Chin. Przez 6 tygodni Japończycy bezlitośnie dokonywali rzezi ludności cywilnej i rozbrojonych żołnierzy. Ocenia się, że zabito w...

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Wojna domowa pomiędzy Rządem Narodowym, a komunistami.

Wojna domowa pomiędzy Rządem Narodowym, a komunistami.

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej pod wodzą Mao Zedonga

Proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej pod wodzą Mao Zedonga

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Wojna koreańska

Wojna koreańska

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Nowe prawo małżeńskie

Nowe prawo małżeńskie

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG 1951–1956

1951–1956

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG „Ruch przeciw pięciu złom”

„Ruch przeciw pięciu złom”

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Kampania „stu kwiatów” i przeciw „prawicowcom”

Kampania „stu kwiatów” i przeciw „prawicowcom”

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG 	Wielki Skok Naprzód. Powstanie komun rolniczych

Wielki Skok Naprzód. Powstanie komun rolniczych

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Trzy Ciężkie Lata

Trzy Ciężkie Lata

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Zdławienie powstania w Tybecie. Ucieczka Dalajlamy

Zdławienie powstania w Tybecie. Ucieczka Dalajlamy

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Rozłam pomiędzy Chinami a Związkiem Radzieckim. Przyczyna polityczna: brak poparcia ZSRS w sporze Chin z Indiami

Rozłam pomiędzy Chinami a Związkiem Radzieckim. Przyczyna polityczna: brak poparcia ZSRS w sporze Chin z Indiami

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Rewolucja kulturalna

Rewolucja kulturalna

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Śmierć Mao Zedonga (1893–1976) Aresztowanie „bandy czworga”, a tym samym rozlizenie z komunizmem.

Śmierć Mao Zedonga (1893–1976) Aresztowanie „bandy czworga”, a tym samym rozlizenie z komunizmem.

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Deng Xiaoping odzyskuje władzę. Na Ścianie Demokracji w Pekinie pojawiają się „Gazetki wielkich znaków”

Deng Xiaoping odzyskuje władzę. Na Ścianie Demokracji w Pekinie pojawiają się „Gazetki wielkich znaków”

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Powstanie specjalnych stref ekonomicznych

Powstanie specjalnych stref ekonomicznych

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Krwawe stłumienie ruchów prodemokratycznych.

Krwawe stłumienie ruchów prodemokratycznych.

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Hongkong wraca pod administrację Chin

Hongkong wraca pod administrację Chin

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents

IMG Chiny organizują olimpiadę letnią

Chiny organizują olimpiadę letnią

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta wydarzenia

Polubienia 0
historyevents