Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

不苟言笑 bù gǒu yán xiào poważny w mowie i manierach; małomówny (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67643 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不顾大局 bù gù dà jú ignorować ogólną sytuację (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67647 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不顾死活 bù gù sǐ huó działać w pośpiechu; lekkomyślny i brawurowy (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67649 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不顾一切 bù gù yī qiè nie zważając na nic (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67650 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不关紧要 bù guān jǐn yào ignorować kluczowe aspekty (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67651 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不关痛痒 bù guān tòng yǎng bez znaczenia; nieważny (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67652 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不管三七二十一 bù guǎn sān qī èr shí yī nie dowierzać; kol. jakakolwiek jest prawdziwa historia o... (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67654 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不合时宜 bù hé shí yí w niewłaściwym czasie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 3
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67661 Didaskalia: Deepness: 3 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不慌不忙 bù huāng bù máng swobodnie, bez nerwów (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 5
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67666 Didaskalia: Deepness: 5 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不即不离 bù jí bù lí trzymać kogoś na odległość wyciągniętej ręki, wyniosły (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 4
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67679 Didaskalia: Deepness: 4 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不急之务 bù jí zhī wù sprawa niezbyt pilna (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67682 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不计其数 bù jì qí shù niezliczone (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67683 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不见天日 bù jiàn tiān rì cierpieć ucisk pod mrocznymi rządami (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67691 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不教而诛 bù jiào ér zhū ukarać bez uprzedzenia (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67694 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不矜不伐 bù jīn bù fá ani nie okazywać arogancji, ani piać pieśni na własną cześć (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67698 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不今不古 bù jīn bù gǔ ani nowoczesny ani antyczny (sarkast. uwaga o pedancie) (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67699 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不矜细行 bù jīn xì xíng nie zwracać uwagi na małe sprawy (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67702 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不进则退 bù jìn zé tuì Idź naprzód, albo zostaniesz w tyle. (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67705 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不经一事,不长一智 bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì jeśli nie doświadczysz się na jakiej sprawie, nie zyskasz mądrości i doświadczenia (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67707 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不咎既往 bù jiù jì wǎng nie wracajmy już do przeszłości (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67714 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不觉技痒 bù jué jì yǎng nie móc powstrzymać się od popisania swoimi zdolnościami (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 5
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67721 Didaskalia: Deepness: 5 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不堪一击 bù kān yī jī zapaść się po pierwszym uderzeniu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67739 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不堪造就 bù kān zào jiù nie rokujący że da się wyszkolić; nie obiecujący (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67740 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不刊之论 bù kān zhī lùn niepodważalne twierdzenie, aksjomat, niezmienna prawda (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67742 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不看僧面看佛面 bù kàn sēng miàn kàn fó miàn nie patrzeć na twarz mnicha, tylko na oblicze Buddy (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67745 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不可究诘 bù kě jiū jié nie móc wytłumaczyć lub zrozumieć dlaczego (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67753 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不可救药 bù kě jiù yào nienaprawialny, beznadziejny (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 4
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67755 Didaskalia: Deepness: 4 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不可名状 bù kě míng zhuàng niemożliwy do opisania (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67761 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不可偏废 bù kě piān fèi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67764 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不可胜言 bù kě shèng yán niemożliwy do opisania, poza możliwością opisu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67773 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不可思议 bù kě sī yì niepojęty; niewiarygodny (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj
(nieznane)

Przykłady

Brak przykładów
(przeczenie) - można - myśleć - znaczenie

Znaki pisma

#67775 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不可同日而语 bù kě tóng rì ér yǔ nie może być wspomniany jednym oddechem (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67776 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不可言传 bù kě yán chuán nie da się wyrazić w słowach (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67780 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不可终日 bù kě zhōng rì być w desperackiej sytuacji; niepokoić się przez cały dzień (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67788 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不劳而获 bù láo ér huò czerpać zysk z trudu innych ludzi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67798 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不冷不热 bù lěng bù rè być ani zimnym, ani gorącym (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67799 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不劣方头 bù liè fāng tóu uparty i nieprzyjazny (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 2
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67805 Didaskalia: Deepness: 2 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不吝珠玉 bù lìn zhū yù (grzeczn.) proszę o szczere komentarze [mojego występu] (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67809 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不露圭角 bù lù guī jiǎo nie popisywać się swoją wiedzą (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67813 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不露声色 bù lù shēng sè nie okazywać intencji, uczuć itp. (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 6
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67815 Didaskalia: Deepness: 6 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不落窠臼 bù luò kē jiù nie mieć oryginalnego stylu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67819 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不蔓不枝 bù màn bù zhī krótki, zwięzły (o pisaniu) (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 2
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67823 Didaskalia: Deepness: 2 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不名一文 bù míng yī wén bez grosza (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67830 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不谋而合 bù móu ér hé tak się składa że ma te same poglądy (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67831 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不能登大雅之堂 bù néng dēng dà yǎ zhī táng nie może wyrobić sobie właściwego wysublimowanego smaku (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67838 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不能自拔 bù néng zì bá nie móc się wyplątać (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 3
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67841 Didaskalia: Deepness: 3 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不偏不党 bù piān bù dǎng niestronniczy wobec żadnej strony, sprawiedliwy dla wszystkich (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67847 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不平则鸣 bù píng zé míng niesprawiedliwość wywołuje okrzyki (protestu) (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67849 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不破不立 bù può bù lì nie ma budowania bez niszczenia (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67850 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不欺暗室 bù qī àn shì być konsekwentnie szczerym (uczciwym) nawet gdy nie ma nikogo dookoła (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67851 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不求有功,但求无过 bù qiú yǒu gōng dàn qiú wú guò nie modlić się o sukces, ale modlić się o nie popełnienie błędu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67869 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不屈不挠 bù qū bù náo niepoddający się, niemożliwy do okiełznania kontroli (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67870 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不染一尘 bù rǎn yī chén bez skazy; nieskorumpowany; pozostać nieskażony (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67872 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不如归去 bù rú guī qù (wyrażęnie zawodu lub frustracji) lepiej się już wycofać (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67881 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不辱使命 bù rǔ shǐ mìng z sukcesem wykonać zadanie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67882 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不入虎穴,不得虎子 bù rù hǔ xué bù dé hǔ zǐ Jak liczysz na pochwycenie tygrysich kociąt bez wchodzenia do jamy tygrysa? (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67883 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不入虎穴,焉得虎子 bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ Jak liczysz na pochwycenie tygrysich kociąt bez wchodzenia do jamy tygrysa? (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67884 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不僧不俗 bù sēng bù sú niemożliwy do opisania (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67889 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不甚了了 bù shèn liǎo liǎo nie do końca coś rozumieć (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67896 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不生不灭 bù shēng bù miè bez narodzin i śmierci; stan Nirwany (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67898 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不失时机 bù shī shí jī schwytać chwilę, carpe diem (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67909 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不识好歹 bù shí hǎo dǎi nie wiedzieć co jest najlepsze dla siebie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67915 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不识庐山真面目 bù shí lú shān zhēn miàn mù nie rozpoznać prawdy o osobie bądź sprawie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67917 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不识时务 bù shí shí wù okazać brak zrozumienia dla ducha czasów, nie mieć zdolności osądu rzeczy (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67922 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不食烟火 bù shí yān huǒ przestać jeść gotowane jedzenie, żywić się owocami; być nieśmiertelnym (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67925 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不识之无 bù shí zhī wú Być anaflabetą, niepiśmiennym (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj
(nieznane)

Przykłady

Brak przykładów
zhi-wu - to dwa naczęście występujące znaki w piśmie chińskim, zwłaszcza w piśmiennictwie klasycznym

Znaki pisma

#67928 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不是冤家不聚头 bù shì yuān jiā bù jù tóu jeśli nie są sobie przeznaczeni, nie spotkają się (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67933 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不腆之仪 bù tiǎn zhī yí (pokornie) mój mały drobny podarunek (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67943 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不同流俗 bù tóng liú sú inny od powszechnego zwyczaju, wbrew obecnym modom (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67950 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

布袜青鞋 bù wà qīng xié życie pustelnika (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67953 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不忘沟壑 bù wàng gōu hè być zdeterminowanym aby umrzeć za swój kraj (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj
(nie wpisane)

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67954 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不忘故旧 bù wàng gù jiù nie zapominać starych przyjaciół (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67955 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不为五斗米折腰 bù wèi wǔ dǒu mǐ zhé yāo nie będę poświęcal swoich zasad dla nędznych korzyści materialnych (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67958 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不文不武 bù wén bù wǔ niekompetentny, niezdolny (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67960 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不问青红皂白 bù wèn qīng hóng zào bái bez robienia różnic; nie odróżniać białego od czarnego; bez uprzedniego zastanowienia (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67962 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不问皂白 bù wèn zào bái nie zwracać uwagi na dobro i zło (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67963 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不无小补 bù wú xiǎo bǔ być pomocnym (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67965 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不务正业 bù wù zhèng yè nie angazować się w uczciwą pracę; ignorrować swoją właściwą profesję (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67968 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不相上下 bù xiāng shàng xià równi, prawie tacy sami (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 2
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67975 Didaskalia: Deepness: 2 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不祥之兆 bù xiáng zhī zhào zły omen, zapowiedź złych rzeczy które nadejdą (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67979 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不肖子孙 bù xiào zǐ sūn niegodni potomkowie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67981 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不屑教诲 bù xiè jiào huì być odpornym na perswazję (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 5
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67983 Didaskalia: Deepness: 5 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不省人事 bù xǐng rén shì być w komie, nieskomplikowany (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67985 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不幸而言中 bù xìng ér yán zhòng Złe przepowiednie niestety sie spełniły. (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67986 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不虚此行 bù xū cǐ xíng to była podróż warta przeżycia (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67991 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不徐不疾 bù xú bù jí ani za szybko, ani za wolno (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67992 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不学无术 bù xué wú shù być niekompetentnym ignorantem (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67996 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不言不语 bù yán bù yǔ nie wypowiedzieć choćby jednego słowa (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#67999 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不言而喻 bù yán ér yù to sie rozumie bez słów (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68001 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不厌其烦 bù yàn qí fán ponosić wielkie cierpienia, być cierpliwym (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68003 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

布衣蔬食 bù yī shū shí ułożone zapobiegliwie i proste życie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68013 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

布衣之交 bù yī zhī jiāo przyjaciele poznani gdy było się jeszcze jednym z pospólstwa (zwykłym człowiekiem) (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68015 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不遗余力 bù yí yú lì dać z siebie wszystko (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 6
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68019 Didaskalia: Deepness: 6 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不以人废言 bù yǐ rén fèi yán nie odrzucać opinii z powodu człowieka, który ją wygłasza (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68023 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不以为耻 bù yǐ wéi chǐ nie wstydzić się (czegoś) (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68024 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不以为然 bù yǐ wéi rán uważać coś za nie do końca akceptowalne (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68026 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不因不由 bù yīn bù yóu nieświadomie, w stanie niewiedzy (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68036 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不因人热 bù yīn rén rè nie polegać na wsparciu innych (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68037 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不虞之誉 bù yú zhī yù nieoczekiwana pochwała (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68042 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

不远千里 bù yuǎn qiān lǐ nie zważać na dużą odległość (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#68043 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom