Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
仗勢欺人

zhàng shì qī rén

wykorzystać władzę, siłę własną lub czyjąś aby zastraszać innych

take advantage of one's or sb. else's power to bully people

dd
乍暖還寒

zhà nuǎn hái hán

zrobić się cieplej, ale okazjonalnie powrócić do chłodów

become warmer but occasionally turn cool

dd
遮天蔽日

zhē tiān bì rì

zaćmić niebo i słońce; zakryć całe niebo

blot out the sky and the sun; cover all the sky

dd
遮天蓋地

zhē tiān gài dì

ukryć-zakryć niebo i ziemię

blot out the sky and cover up the earth; cover the sky and earth

dd
真心真意

zhēn xīn zhēn yì

szczere życzenie zrobienia czegoś

genuine and sincere desire (to do sth.)

dd
真贓實犯

zhēn zāng shí fàn

niezaprzeczalny dowód winy; materialny dowód przestępstwa

irrefutable proof of guilt; material evidence of a crime

dd
真知灼見

zhēn zhī zhuó jiàn

przenikliwy wgląd

penetrating insight

dd
沾親帶故

zhān qīn dài gù

mieć związki znajomości; dać znajomym i rodzinie cząstkę własnej sławy

have ties of kinship-friendship (coll.); rub off some glory on friends and relatives

dd
沾沾自喜

zhān zhān zì xǐ

być zadowolonym z samego siebie

be pleased with oneself

dd
鑿鑿有據

záo záo yǒu jù

wsparty nieobalalnymi dowodami

supported by irrefutable evidence

dd
賊人膽虛

zéi rén dǎn xū

mieć nieczyste sumienie; obawiać się zdemaskowania lub ujawnienia

have a guilty conscience; fear exposure

dd
掌上明珠

zhǎng shàng míng zhū

ukochana córka

beloved daughter

dd
長幼有序

zhǎng yòu yǒu xù

szacunek dla starszeństwa

respect for seniority

dd
摘句尋章

zhāi jù xún zhāng

pisać kliszami bez oryginalności, bezcelowo trudzić się nad wysłowieniem myśli

write in clichés without originality, labor over the wording in a pointless manner

dd
張口結舌

zhāng kǒu jié shé

zabrakło (komuś) słów; gapić się z otwartymi ustami ze zdziwienia

be at loss for words; gape with astonishment

dd
彰明昭著

zhāng míng zhāo zhe

bardzo klarownie pokazane

very clearly shown

dd
張三李四

zhāng sān lǐ sì

ktokolwiek, każdy

any Tom, Dick, or Harry (anyone, a set of nobodies)

dd
斬草除根

zhǎn cǎo chú gēn

zniszczyć korzenie i gałęzie; usunąć przyczynę problemu

destroy root and branch; eliminate the cause of a trouble

dd
斬釘截鐵

zhǎn dīng jié tiě

erzolytny i zdecydowany

resolute and decisive

dd
早出晚歸

zǎo chū wǎn guī

(o zajętej osobie) wychodzi wcześnie i wraca późno

go out early and return late (of a busy person)

dd
早占勿藥

zǎo zhān wù yào

(o chorym) wydobrzeć wcześnie; szybko wyzdrowieć; życzyć komuś wyzdrowienia

have gotten well early (of a sick person); get well very soon; wish sb. a speedy recovery from illness

dd
贊不絕口

zàn bù jué kǒu

wylewnie chwalić

praise profusely

dd
贊嘆不已

zàn tàn bù yǐ

być pełnym pochwał, chwalić

be full of praise

dd
造化小兒

zào huà xiǎo ér

los, przeznaczenie

fortune; destiny

dd
造極登峰

zào jí dēng fēng

osiągnąć szczyt doskonałości

reach the peak of perfection; reach the acme 34-12

dd
造謠惑眾

zào yáo huò zhòng

szerzyć plotki aby zwodzić ludzi

spread rumors to confuse people

dd
造作矯揉

zào zuò jiǎo róu

dotknięty (czymś negatywnym); sztuczny

affected; artificial

dd
甑塵釜魚

zēng chén fǔ yú

stan skrajnej nędzy

a state of stark poverty

dd
曾參殺人

zēng shēn shā rén

plotki są przerażające

Rumors are dreadful.

dd
獐頭鼠目

zhāng tóu shǔ mù

godny pogardy, brzydki facet

contemptible, ugly fellow

dd
寓教於樂

yù jiào yú lè

Uczyć i bawić jednocześnie.


Dosłownie: zawierać - naukę - poprzez - zabawę.

dd
不眠不休

bù mián bù xiū

Bez snu ani odpoczynku

dd
奸心畢露

jiān xīn bì lù

[Wydobyć] czyjeś [złe] intencje na wierzch; także: czyjeś intencje wyszły na wierzch.

dd
仇亦可師

chóu yì kě shī

Wróg także może być nauczycielem.


Dosłownie: wróg - także - może [być] - nauczyciel

dd
心誠則靈

xīn chéng zé líng

Pracować tylko wtedy, gdy wierzy się w cel swojego wysiłku.

dd
志在必得

zh? z?i b? dé

być zdeterminowanym aby coś mieć/osiągnąć

be determined to have/win

dd
洎乎近世

jì hū jìn shì

aż do czasów niedawnych (arch.)

until recent times (wr.)

dd
修身自省

xiūshēnzìxǐng

kształtować swoje postępowanie przez introspekcję

look after one's conduct by self-examination; cultivate one's moral character by introspection

dd
修真养静

xiūzhēnyǎngjìng

osiągnąć prawdziwy spokój umysłu

achieve true peace of mind

dd
天不假人年

tiānbùjiǎrénnián

Niebo nie daje wystarczająco dużo czasu (aby czegoś dokonać)

God doesn't give sb. a life long enough (to accomplish a task/etc.)

dd
能騙就騙

néng piàn jiù piàn

Możesz oszukać, to oszukaj

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury