Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

惡聲惡氣

è shēng è qì

rozzłoszczone głosy i twarde słowa

angry voices and harsh words

扼腕嘆息

è wǎn tàn xī

roztrząsać z przejęciem o czymś, cierpieć z jakiegoś powodu

agonize

惡有惡報

è yǒu è bào

Złem odpłaca się za zło

Evil is repaid with evil.

惡作劇

è zuò jù

dowcip, złośliwy kawał

prank; mischief; hazing

恩將仇報

ēn jiāng chóu bào

odwzajemnić uprzejmość wrogością

requite kindness with enmity

恩同再造

ēn tóng zài zào

Twa dobroć uczyniła mnie nowym człowiekiem

Your goodness has made me a new person.

恩重如山

ēn zhòng rú shān

Dług wdzięczności jest ciężki jak góra.

A debt of gratitude is as heavy as a mountain.

而今而後

ér jīn ér hòu

od teraz [będę... etc]

from now on

而立之年

ér lì zhī nián

wiek trzyziestu lat (nawiąz. do Konfucjusza - w wieku 30 lat poglądy ustalają się)

n. thirty years of age

兒女情長

ér nǚ qíng cháng

długa pełna pasji miłość między kobietą a mężczyzną

long-passionate love between a man and a woman

耳順之年

ér shùn zhī nián

wiek sześćdziesięciu lat

sixty years of age

耳邊風

ěr biān fēng

niewysłuchana porada

unheeded advice

耳鬢廝磨

ěr bìn sī mó

być blisko ze sobą (od dzieciństwa)

be close with each other (from childhood)

耳聰目明

ěr cōng mù míng

być czujnym, mieć dobre zrozumienie sytuacji, mieć uszy otwarte

have good ears and eyes; be very perceptive; have a clear understanding (of the situation); be alert

耳目閉塞

ěr mù bì sāi

żle doinformowany

f.e. ill-informed; ignorant

耳目股肱

ěr mù gǔ gōng

bliscy asystenci

close assistants

耳目一新

ěr mù yī xīn

przyjemna zmiana atmosfery; zupełnie nowe wrażenie; wszystko świeże i nowe

pleasant change of atmosphere; have a completely new impression; find everything fresh and new

耳目眾多

ěr mù zhòng duō

(mieć) oczy i uszy wszędzie

eyes and ears everywhere

耳染目濡

ěr rǎn mù rú

być zaznajomionym po długim kontakcie z czymś (idea, miejsce)

become familiar with sth. through long exposure

耳濡目染

ěr rǔ mù rǎn

Być pod wpływem swojego otoczenia.

be influenced by one's surroundings

耳食之談

ěr shí zhī tán

niewiarygodne pogłoski

unreliable hearsay

耳視目聽

ěr shì mù tīng

bardzo inteligentny

very intelligent

耳熟能詳

ěr shú néng xiáng

Co jest często słyszane, może być powtórzone szczegółowo

What's frequently heard can be repeated in detail.

耳聽八方

ěr tīng bā fāng

niezwykle czujny, o bystrych uszach

extremely vigilant; sharp-eared

耳聞不如目見

ěr wén bù rú mù jiàn

Zobaczyć na własne oczy jest lepiej niż usłyszeć od innych.

Seeing for oneself is better than hearing from others.

耳聞目睹

ěr wén mù dǔ

słyszeć i widzieć

hear and see

爾詐我虞

ěr zhà wǒ yú

oszukiwać siebie nawzajem

deceive each other

二八佳人

èr bā jiā rén

rozkwitająca szesanstoletnia piękność

a budding-sixteen-year-old beauty

二虎相鬥,必有一傷

èr hǔ xiāng dòu bì yǒu yī shāng

gdy dwa tygrysy walczą ze sobą, jeden z nich z pewnością odniesie rany

二話不說

èr huà bù shuō

natychmiast; bez straty czasu

immediately; without wasting any time

二三其德

èr sān qí dé

mieć "dwa umysły"; być neizdecydowanym

f.e. have two minds; be undecided

二者不可得兼

èr zhě bù kě dé jiān

nie można mieć dwóch w tym samym czasie

cannot have both at one and the same time

佴之蠶室

èr zhī cán shì

浮白載筆服服貼貼

fú fú tiē tiē

być wodzonym za nos

be led by the nose

伏虎降龍

fú hǔ xiáng lóng

pokonać potężnych przeciwników; toist. przezwyciężyć własne pasje

overcome powerful adversaries ?Dao.? conquer one's passions

浮皮潦草

fú pí liáo cǎo

powierzchowny, niedokładny, zdawkowy

cursory; casual; perfunctory

福如東海

fú rú dōng hǎi

(oby nawiedziło cię) szczęście wielkie jak wschodni ocean

(May you have) happiness as boundless as the eastern seas.

福善禍淫

fú shàn huò yín

Niebiosa błogosławią szlachetnych i karzą zło.

Heaven blesses the virtuous and punishes the evil.

福壽齊天

fú shòu qí tiān

Pomyślność i długie życie

good luck and long life

扶危定傾

fú wēi dìng qīng

uratować kraj od niebezpieczeństwa

deliver the country from distress

扶危濟困

fú wēi jì kùn

pomagać tym którzy sąw potrzebie

help those in distress

福無雙至

fú wú shuāng zhì

szczęśliwe wydarzenia nigdy nie przychodzą parami

blessings never come in pairs

福無雙至,禍不單行

fú wú shuāng zhì huò bù dān xíng

błogosławieństwa nie przychodzą parami; nieszczęścia chodzą parami

blessings never come in pairs ; misfortunes never come singly

浮想聯翩

fú xiǎng lián piān

myśl prześladująca czyjś umysł

thoughts thronging one's mind

福星高照

fú xīng gāo zhào

być urodzonym pod szczęśliwą gwiazdą

be born under a lucky star

拂袖而去

fú xiù ér qù

mieć atak złości

go off in a huff

浮語虛辭

fú yǔ xū cí

chełpić się, mówić o sobie w samochwalczy sposób

brag

浮雲朝露

fú yún zhāo lù

efemeryczny, krótki, ulotny

fleeting; ephemeral; brief

扶正祛邪

fú zhèng qū xié

walczyć o sprawiedliwość przeciw złu

fight for justice against evil

福至心靈

fú zhì xīn líng

gdy szczęście sprzyja, umysł działa jasno

when good fortune comes the mind works well

發策決科

fā cè jué kē

przejść egzamin

pass an examination

覆巢無完卵

fù cháo wú wán luǎn

w strasznej katastrofie nikt nie przeżył.

In a total disaster, nobody survives.

覆車之戒

fù chē zhī jiè

lekcja wyniesiona z błędów innej osoby

lesson drawn from another's mistake

覆地翻天

fù dì fān tiān

wstrząsający, przemożny

earth-shaking 34-12

附鳳攀龍

fù fèng pān lóng

zostać klientem ważnej persony

put oneself under the patronage of a bigwig

婦姑勃谿

fù gū bó xī

(arch.) kłótnia między teściową a zięciną, kłótnia o drobiazgi

quarrel between a mother-in-law and a daughter-in-law quarrel over trifles (arch.)

富貴逼人來

fù guì bī rén lái

zyskać bogactwo i wpływy bez celowego dążenia do nich; czyjeś bogactwo i władza przyciąga innych, aby do niego dołączyli

gain wealth and power when one does not deliberately seek them; One's wealth and power attract others to come to his-her side.

富貴不能淫

fù guì bù néng yín

nie ulegać pokusom bogactwa i wysokiej pozycji

be impervious to the temptation of wealth and high position

富貴榮華

fù guì róng huá

bogactwa, honor, chwała i pomyślność

riches, honor, glory, prosperity

富國強兵

fù guó qiáng bīng

uczynić kraj bogatym i silnym

make the country rich and strong

赴火蹈刃

fù huǒ dǎo rèn

iść przez ogień i wodę

go through fire and water

縛雞之力

fù jī zhī lì

barzo ograniczona siła

very limited strength

負荊請罪

fù jīng qǐng zuì

zaoferować pokorne przeprosiny

offer humble apologies

父母之邦

fù mǔ zhī bāng

czyjś kraj rodzinny

one's mother country

負弩前驅

fù nǔ qián qū

zaciągnąć się do wojska i walczyć na froncie; okazać respekt dla urzędnika

join the army and fight at the front; show respect to a ranking official

覆盆難照

fù pén nán zhào

nie jest łatwo zmienić niesprawiedliwe oskarżenia

not easy to right unjust inflictions

婦人之仁

fù rén zhī rén

kobieca dobrotliwość

womanly kindness

婦孺皆知

fù rú jiē zhī

znany nawet każdej kobiecie i dziecku

known even to women and children

富商大賈

fù shāng dà jiǎ

plutokrata

plutocrat

蝮蛇螫手,壯士解腕

fù shé shì shǒu zhuàng shì j

podjąć szybką decyzję

make a quick decision

負薪救火

fù xīn jiù huǒ

dolewać oliwy do ognia

add fuel to the flame

負義忘恩

fù yì wàng ēn

niewdzięczny

ungrateful; ingrate

附庸風雅

fù yōng fēng yǎ

pozować na miłośnika kultury

pose as a lover of culture

腹有鱗甲

fù yǒu lín jiǎ

być zdradzieckim

be treacherous

富於春秋

fù yú chūn qiū

we wczesnych latach życia, mieć dużo lat przed sobą

in the prime of one's life; rich in years

負隅頑抗

fù yú wán kàng

dać uparty opór

put up a stubborn resistance

覆雨翻雲

fù yǔ fān yún

cwany; lubi stosować fortele i triki

shifty; given to playing tricks

父債子還

fù zhài zǐ huán

Posłuszny syn winien zapłacić długi swojego ojca

A dutiful son is obliged to pay his father's debts.

負債累累

fù zhailèi lèi

być pogrążonym w wielkich długach

be heavily in debt

付之一炬

fù zhī yī jù

rzucić w ogień (?)

commit to the flames

分崩離析

fēn bēng lí xī

znisczyć, zdezintegrować

disintegrate

分釵破鏡

fēn chāi pò jìng

rozwód

divorce

分道揚鑣

fēn dào yáng biāo

oddzielić się, opuścić towarzystwo

diverge; part company

分甘共苦

fēn gān gòng kǔ

przejść razem przez wielką ilość trudów

go through thick and thin together

分工合作

fēn gōng hé zuò

dzielić się pracą i pomagać jeden drugiemu

share out the work and help one another

紛紅駭綠

fēn hóng hài lǜ

roślinność uginająca się pod wiatrem

luxuriant vegetation swaying (in the wind, etc.)

分化瓦解

fēn huà wǎ jiě

unicestwiać, dzielić i demoralizować

disintegrate; divide and demoralize

分門別類

fēn mén bié lèi

wstawiać do różnych kategorii, klasyfikować

put into different categories; classify

分秒必爭

fēn miǎo bì zhēng

liczy się każda sekunda

every second counts

分文不值

fēn wén bù zhí

bezwartościowy

worthless

粉白黛綠

fěn bái dài lǜ

z twarzą upudrowaną i brwiami poczernionymi; płeć piękna

with face powdered and eyebrows darkened the ladies; the fair sex

風波平地

fēng bō píng dì

nagły nieprzewidziany obrót wydarzeń

sudden unforeseen trouble; unexpected turn of event

蜂蠆有毒

fēng chài yǒu dú

strzeż się ran zadawanych przez małe rzeczy (np. owady)

beware of the harm done by small things (e.g., insects)

風塵表物

fēng chén biǎo wù

ten kto przekracza świat świecki

one who transcends the secular world

風塵碌碌

fēng chén lù lù

być zajętym przyziemnymi sprawami

be busy with worldly affairs

風塵僕僕

fēng chén pú pú

być zmęczonym podróżą

be travel-worn and weary

風馳電掣

fēng chí diàn chè

z błyskawiczną prędkością

at lightning speed

風吹草動

fēng chuī cǎo dòng

oznaki zaniepokojenia lub broblemów

sign of disturbance or trouble

封刀掛劍

fēng dāo guà jiàn

wycofać się z aktywego współzawodnictwa sportowego

retire from active athletic competition

鋒鏑餘生

fēng dí yú shēng

przetrwać o mały włos

survive by the skin of one's teeth

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach