Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
入境問俗

rù jìng wèn sú

f.e. When in Rome, do as the Romans do.

dd
縟禮煩儀

rù lǐ fán yí

dd
入理切情

rù lǐ qiē qíng

dd
入門問諱

rù mén wèn huì

zaznajomić się ze zwyczajami domu, do którego idzie się w gości

ascertain its taboos on going to a friend's house

dd
入木三分

rù mù sān fēn

f.e. done in forceful style penetrating; keen

dd
入幕之賓

rù mù zhī bīn

dd
入情入理

rù qíng rù lǐ

fair i rozsądny

fair and reasonable

dd
入聖超凡

rù shèng chāo fán

przejść ponad świat i osiagnąć świętość

transcend worldliness and attain holiness

dd
入室操戈

rù shǐ cāo gē

zaatakować kogoś jego własną bronią; kłócić się z bliskim współpracownikiem

attack sb. with his own weapons; quarrel with a close associate

dd
入室昇堂

rù shì shēng táng

dd
入室升堂

rù shì shēng táng

osiągnąć mistrzostwo, mieć dostęp do, zaznajomić się z

attain mastery, have an entry to; become intimate with

dd
入死出生

rù sǐ chū shēng

34-12: f.e. brave untold dangers *

dd
入鐵主簿

rù tiě zhǔ bù

dd
入土為安

rù tú wéi ān

być ułożonym do spoczynku

be laid to rest

dd
入文出武

rù wén chū wǔ

dd
入吾彀中

rù wǔ gòu zhōng

dd
入鄉隨俗

rù xiāng suí sú

Gdy wejdziesz między wrony...

When in Rome, do as the Romans do.

dd
入鄉問俗

rù xiāng wèn sú

dd
入孝出悌

rù xiào chū tì

dd
入孝出弟

rù xiào chū tì

dd
入主出奴

rù zhǔ chū nú

id. academic sectarianism-bigotry

dd
染蒼染黃

rǎn cāng rǎn huáng

dd
染風習俗

rǎn fēng xí sú

dd
染翰成章

rǎn hàn chéng zhāng

dd
染舊作新

rǎn jiù zuò xīn

dd
染藍涅皂

rǎn lán niè zǎo

dd
染神刻骨

rǎn shén kè gǔ

dd
染神亂志

rǎn shén luàn zhì

dd
染絲之變

rǎn sī zhī biàn

przejąć zachowania (dosł. kolor) ludzi z którymi się zadaje

take on the color of one's company

dd
染須種齒

rǎn xū zhǒng chǐ

dd
染指垂涎

rǎn zhǐ chuí xián

f.e. try to get a share of sth. not one's due

dd
染指於鼎

rǎn zhǐ yú dǐng

f.e. be covetous

dd
繞梁三日

rǎo liáng sān rì

id. linger long in the air (as a song) resound for a long time

dd
繞梁之音

rǎo liáng zhī yīn

dźwieki, które zdają się pozostawać w powietrzu

n. sounds that seem to linger in the air

dd
如臂使指

rú bì shǐ zhǐ

f.e. direct without difficulty have a perfect command of sth.

dd
如不勝衣

rú bù shèng yī

f.e. humble and modest (of a scholar) tender and frail (of a woman)

dd
如操左券

rú cāo zuǒ quàn

dd
如痴如狂

rú chī rú kuáng

f.e. be exuberantly absorbed in sth.

dd
如痴如夢

rú chī rú mèng

dd
如痴如醉

rú chī rú zuì

f.e. be entranced with sth.

dd
如痴似醉

rú chī sì zuì

34-12: f.e. feel elated but rather dazed

dd
如持左券

rú chí zuǒ quàn

dd
如出一口

rú chū yī kǒu

jednym głosem, jednomyślnie

with one voice; unanimously

dd
如出一轍

rú chū yī zhé

być wyciętym z tego samego skrawka materiału

be cut from the same cloth

dd
如椽大筆

rú chuán dà bǐ

potężne pociągnięcia pełnego siły pisania

powerful strokes or forceful writing

dd
如此而已

rú cǐ ér yǐ

"i to wszystko"; nic więcej poza tym

f.e. no more than this

dd
如蹈水火

rú dǎo shuǐ huǒ

dd
如蹈湯火

rú dǎo tāng huǒ

dd
如登春臺

rú dé chūn tái

dd
如墮五里霧中

rú duò wǔ lǐ wù zhōng

f.e. befuddled

dd
如墮煙海

rú duò yān hǎi

f.e. bewildered; at a loss

dd
如墮煙霧

rú duò yān wù

f.e. completely at a loss

dd
如法炮製

rú fǎ páo zhì

naśladować ustaloną regułę postępowania

f.e. follow a set pattern

dd
如法泡制

rú fǎ pào zhì

dd
如法砲制

rú fǎ pào zhì

dd
如風過耳

rú fēng guò ěr

f.e. turn a deaf ear to

dd
如鯁在喉

rú gěng zài hóu

dać ujście powstrzymywanym uczuciom

give vent to one's pent-up feelings

dd
茹古涵今

rú gǔ hán jīn

dd
如虎得翼

rú hǔ dé yì

f.e. with redoubled power

dd
如虎傅翼

rú hǔ fù yì

dd
如虎生翼

rú hǔ shēng yì

f.e. with redoubled power

dd
如虎添翼

rú hǔ tiān yì

f.e. with redoubled power

dd
如花似朵

rú huā sì duǒ

dd
如花似錦

rú huā sì jǐn

jak kwaity i kobierce; piękne perspektywy

like flowers and brocade; beautiful prospect

dd
如花似玉

rú huā sì yù

f.e. like flowers and jade; gorgeous (of women)

dd
如花似月

rú huā sì yuè

dd
如火燎原

rú huǒ liáo yuán

rozprzestrzeniać się gwałtownie

f.e. spread like wildfire; spread very rapidly

dd
如火如荼

rú huǒ rú tú

jak pożar; imponująca projekcja siły

like wildfire; impressive deployment of forces

dd
如獲至寶

rú huò zhì bǎo

f.e. like finding a rare treasure

dd
如獲至珍

rú huò zhì zhēn

dd
如飢如渴

rú jī rú kě

dd
如飢似渴

rú jī sì kě

pragnąć czegoś obsesyjnie

passionately thirst for

dd
如見肺肝

rú jiàn fèi gān

dd
如箭在弦

rú jiàn zài xián

f.e. reach the point of no return be imminent-inevitable

dd
如膠如漆

rú jiāo rú qī

trzymać się razem jak klej i laka

stick to each other like glue

dd
如膠似漆

rú jiāo sì qī

(o kochankach lub bliskich przyjaciołach) trzymają się razem jak złączeni klejem

stuck together as by glue (of lovers or friends)

dd
如膠投漆

rú jiāo tóu qī

dd
如解倒懸

rú jiě dào xuán

dd
如渴如飢

rú kě rú jī

dd
茹苦含辛

rú kǔ hán xīn

f.e. put up with hardship and misery; undergo all possible hardships

dd
如狼牧羊

rú láng mù yáng

zignorować kogoś

ride roughshod over the people

dd
如狼如虎

rú láng sì hǔ

dd
如狼似虎

rú láng sì hǔ

ze zwierzęcą zaciekłością

with beastlike ferocity

dd
如雷貫耳

rú léi guàn ěr

twoje imię rozbrzmiewa w moich uszach

(your fame) resounds in my ears

dd
如臨大敵

rú lín dà dí

f.e. like confronting a mortal enemy

dd
如臨深谷

rú lín shēn gǔ

dd
如臨深淵

rú lín shēn yuān

f.e. feel like sb. standing upon the edge of an abyss; be very cautious in handling one's business

dd
如龍似虎

rú lóng sì hǔ

dd
如履薄冰

rú lǚ bó bīng

f.e. tread carefully as if walking on thin ice

dd
如履平地

rú lǚ píng dì

f.e. as easily as walking on a level road

dd
如履如臨

rú lǚ rú lín

dd
如芒刺背

rú máng cì bèi

dd
如芒在背

rú máng zài bèi

f.e. be on tenterhooks

dd
茹毛飲血

rú máo yǐn xuè

jeść niegotowany ryż; żyć prymitywnym życiem

eat uncooked game; live a primitive life

dd
如夢初覺

rú mèng chū jué

dd
如夢初醒

rú mèng chū xǐng

f.e. like waking from a dream *

dd
如夢方醒

rú mèng fāng xǐng

jak budzić się ze snu

like waking from a dream

dd
如夢如醉

rú mèng rú zuì

jak we śnie lub popijanemu

f.e. as if drunk or dreaming

dd
如鳥獸散

rú niǎo shòu sàn

uciekać na łęb na szyję

f.e. flee helter-skelter

dd
如牛負重

rú niú fù zhòng

f.e. be overburdened

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.