Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
寶山空回

bǎo shān kōng huí

zmarnować okazję

waste an opportunity

dd
保泰持盈

bǎo tài chì yíng

utrzymać swoją pozycję przez wstrzemięźliwość, pozostać skromnym bez względu na osiągnięte bogactwo

maintain one's good position by restraint; remain modest in spite of one's fortune

dd
包羅萬象

bāo luó wàn xiàng

zawierający wszystko (np. wszystkie opcje)

all-inclusive

dd
巴巴結結

bā bā jiē jiē

ledwo co; z kłopotami, z przerwami

haltingly 〈coll.〉; falteringly; barely succeed in handling sth.

dd
八拜之交

bā bài zhī jiāo

zaprzysiężone braterstwo

sworn brotherhood

dd
八方呼應

bā fāng hū yìng

echo ze wszystkich stron

echo from all directions

dd
八面見光

bā miàn jiàn guāng

grzeczny i o światłej mądrości

suave and worldly-wise

dd
八面玲瓏

bā miàn líng lóng

być swobodnym w różnych społecznych niszach; dobry w adaptowaniu się do różnych środowisk

at home in various social settings; good at juggling many involvements

dd
八面威風

bā miàn wēi fēng

wzbudzający podziw we wszystkich miejscach

awe-inspiring in all areas

dd
笨口拙舌

bèn kǒu zhuō shé

nieporadny w mowie

awkward in speech

dd
笨鳥先飛

bèn niǎo xiān fēi

powolni zaczynają wcześnie

The slow need to start early.

dd
巴山蜀水

bā shān shǔ shuǐ

Syczuan (region w Chinach)

Sichuan

dd
巴山夜雨

bā shān yè yǔ

nadzieja na ponowne spotkanie przyjaciół

hope for reunion of friends

dd
八仙過海,各顯其能

bā xiān guò hǎi gè xiǎn qí néng

Ośmiu nieśmiertelnych przekracza morze, każdy okazuje swoje specjalne moce.

The Eight Immortals cross the sea; each shows his special powers and skills

dd
八仙過海,各顯神通

bā xiān guò hǎi gè xiǎn shén tōng

Ośmiu Nieśmiertelnych przekracza morze, a każdy pokazuje swoje specjalne zdolności

The Eight Immortals cross the sea; each shows his special powers and skills

dd
八字沒見一撇

bā zì méi jiàn yī piě

Nie ma jeszcze znaku, że cokolwiek się zaczęło dziać.

There's not the slightest sign of anything happening yet.

dd
八字沒一撇

bā zì méi yī piě

攙行奪市

There's not the slightest sign of anything happening yet.

dd
擦脂抹粉

cā zhī mǒ fěn

użyć różu i pudru

apply rouge and powder

dd
廁身其間

cè shēn qí jiān

uczestniczyć w

participate in

dd
廁足其間

cè zú qí jiān

uczestniczyć w; być bezpośrednio zaangażowanym

participate in; be directly concerned

dd
聰明才智

cōng míng cái zhì

mądrość i talenty

wisdom and talents

dd
聰明智慧

cōng míng zhì huì

bardzo inteligentny

very intelligent

dd
聰明自誤

cōng míng zì wù

Być za sprytnym i szkodzić przez to samemu sobie

be too clever for one's own good; outsmart oneself

dd
寸步不離

cùn bù bù lí

podążać za kimś blisko; trzymać się blisko kogoś; wzbraniać się przed ustąpieniem choćby o centymetr

follow sb. closely keep close to ③refuse to yield an inch

dd
寸步不讓

cùn bù bù ràng

nie popuścić ani na cal

not give an inch

dd
寸草不生

cùn cǎo bù shēng

nie dający płodów

infertile

dd
寸積銖累

cùn jī zhū lěi

akumulować sztuka po sztuce

accumulate bit-by-bit

dd
垂名竹帛

chuí míng zhú bó

zapisać swoje imię w historii

leave a name handed down in history forever

dd
垂手可得

chuí shǒu kě dé

łatwy do uzyskania

easy to obtain-get

dd
垂涎欲滴

chuí xián yù dī

sprawić, że pocieknie ślina

make one's mouth water

dd
捶胸頓足

chuí xiōng dùn zú

bić się w piersi i tupać nogami

beat one's breast and stamp one's feet

dd
此起彼落

cǐ qǐ bǐ luò

gdy jedno opada, drugie rośnie (o dźwiękach itp.)

as one falls, another rises (of sound-etc.)

dd
瘡痍滿目

chuāng yí mǎn mù

wszechobecne zniszczenia przepełniają umysl (tu dosł. oko)

Everywhere devastation meets the eyes.

dd
此一時彼一時

cǐ yī shí bǐ yī shí

to było wtedy; teraz czasy się zmieniły

that was then, this is now; times have changed

dd
蹉跎歲月

cuō tuó suì yuè

zabijać czas próżnując

idle away time

dd
刺股讀書

cì gǔ dú shū

uczyć się ciężko mimo przeciwności

study hard despite hardships

dd
床上安床

chuáng shàng ān chuáng

niepotrzebne powtórzenie

unnecessary overlapping-duplication

dd
猝不及防

cù bù jí fáng

być złapanym przez zaskoczenie

be taken by surprise

dd
綽綽有餘

chuò chuò yǒu yú

dość, wystarczająca ilość

enough and to spare; ample

dd
綽有餘裕

chuò yǒu yú yù

z zapasem; w dostatku

enough and to spare; ample

dd
唇齒相依

chún chǐ xiāng yī

wzajemnie zależne

mutually dependent

dd
唇齒之邦

chún chǐ zhī bāng

państwa wzajemnie zależne

states that are mutually dependent

dd
唇乾口燥

chún gān kǒu zào

(mówić aż) zaschną wargi i usta obeschną

(talk until) the lips are dry and the mouth is parched

dd
蓴羹鱸膾

chún gēng lú kuài

smakołyki z rodzinnych stron

delicacies from one's home towns

dd
唇焦舌敝

chún jiāo shé bì

strzępić język

talk oneself hoarse

dd
唇槍舌劍

chún qiāng shé jiàn

zaangażować się w pojedynek na słowa

engage in a battle of words

dd
鶉衣百結

chún yī bǎi jié

w łachmanach

in rags

dd
綽約多姿

chuò yuē duō zī

pełne gracji (o ruchach tancerki)

graceful movements (of a woman-dancer)

dd
促膝談心

cù xī tán xīn

prowadzić bardzo szczerą rozmowę siedząc obok siebie

talk heart-to-heart sitting side by side

dd
床頭金盡

chuáng tóu jīn jìn

podupaść (przez wizyty w burdelach i kontakty z kobietami niskich obyczajów)

be impoverished (by frequent visits to whorehouses or by association with disreputable women)

dd
從壁上觀

cóng bì shàng guān

obserwować z daleka

observe from afar

dd
從長計議

cóng cháng jì yì

czynić długoterminowe plany

make long term plans

dd
從井救人

cóng jǐng jiù rén

próbować zrobić dobry uczynek w zły sposób

try to do a good deed in the wrong way

dd
從容不迫

cóng róng bù pò

spokojny i nieśpieszny

calm and unhurried

dd
從容就義

cóng róng jiù yì

stawić czoła śmierci jak bohater

meet one's death like a hero

dd
從容自若

cóng róng zì ruò

być opanowanym; zrelaksowany

be composed; relaxed

dd
慈悲為本

cí bēi wéi běn

zasadą życia jest współczucie

Compassion is the principle of life.

dd
辭富居貧

cí fù jū pín

odrzucić bogactwa i wybrać biedę

decline riches and prefer poverty

dd
慈眉善目

cí méi shàn mù

wygląda jak ktoś miłosierrny lub dobrotliwy

benevolent-looking

dd
慈烏反哺

cí wū fǎn bǔ

opiekuńczość synowska

filial piety

dd
踔厲風發

chuō lì fēng fā

mówić elokwentnie i informująco

talk eloquently and informedly

dd
闖南走北

chuǎng nán zǒu běi

żyć wędrując z miejsca na miejsce

make a living wandering from place to place

dd
吹灰之力

chuī huī zhī lì

tylko mały wysiłek

just a small effort

dd
炊沙作飯

chuī shā zuò fàn

bezużyteczna bezsensowna próba; daremny

useless-meaningless attempt; futile

dd
川流不息

chuān liú bù xī

niekończący się

never-ending

dd
穿窬之盜

chuān yú zhī dào

włamywacz, złodziej

burglar; thief 2

dd
穿雲裂石

chuān yún liè shí

głośno i wyraźnie

loud and clear

dd
穿鑿附會

chuān záo fù huì

dać naciąganą interpretację lub porównanie

give a strained interpretation-comparison

dd
成敗利鈍

chéng bài lì dùn

sukces lub porażka

success or failure

dd
成敗在此一舉

chéng bài zài cǐ yī jǔ

sukces lub porażka zależy od tej jednej akcji

Success or failure hinges on this one action.

dd
城北徐公

chéng běi xǘ gōng

przystojny młody człowiek

handsome young man

dd
乘車戴笠

chéng chē dài lì

szczera przyjaźń między bogatym i biednym

sincere friendship between rich and poor

dd
乘風轉舵

chéng fēng zhuǎn duò

działać adekwatnie do zmieniających się warunków

take one's cue from the changing conditions

dd
城狐社鼠

chéng hú shè shǔ

skorumpowani urzędnicy żerujący na zwykłych ludziach

corrupt officials and gentry who prey on the common people

dd
誠惶誠恐

chéng huáng chéng kǒng

przerażony

terrified

dd
成家立業

chéng jiā lì yiè

ożenić się i rozpocząć karierę

get married and start one's career

dd
乘堅策肥

chéng jiān cè féi

prowadzić luksusowe życie

lead a luxurious life

dd
乘龍快婿

chéng lóng kuài xù

idealny zięć

a handsome-excellent-ideal son-in-law

dd
城門失火,殃及池魚

chéng mén shī huǒ yāng jí chí yú

być niewinną ofiarą katastrofy; niewinni ludzie złapani w nieszczęście; przynieść katastrofę niewinnym

be the innocent victim of a disaster; innocent people caught up in turmoil bring disaster to innocent people

dd
成名成家

chéng míng chéng jiā

uzyskać reputację jako autorytet lub znana persona

establish one's reputation as an authority

dd
成年累月

chéng nián lěi yuè

każdego roku, zawsze bez zmian

year in year out; for years on end

dd
承平盛世

chéng píng shèng shì

spokojne czasy pokoju

the piping times of peace

dd
成千成萬

chéng qiān chéng wàn

"tysiące i miliony"

thousands upon thousands

dd
成千累萬

chéng qiān lèi wàn

tysiące i tysiące

thousands upon thousands

dd
成千上萬

chéng qiān shàng wàn

tysiące i tysiące


Dosłownie: tysiące na dziesiątkach tysięcy

thousands upon thousands

dd
懲前毖後

chéng qián bì hòu

uczyć się na przeszłych błędach aby uniknąć przyszłych

learn from past mistakes to avoid future ones

dd
承前啟後

chéng qián qǐ hòu

odziedziczyć przeszłość i wkroczyć w przyszłość; służyć jako łącze między przeszłością a przyszłością

inherit the past and usher in the future; serve as link between past and future

dd
成群結隊

chéng qún jié duì

w tłumie, w wielkiej ciżbie

in throngs

dd
成仁取義

chéng rén qǔ yì

umrzeć za słuszną sprawę

die for a just cause

dd
乘人之危

chéng rén zhī wēi

wykorzstać czyjeś problemy

take advantage of sb.'s difficulties

dd
乘勝追擊

chéng shèng zhuī jī

po zwycięstwie rzucić się w pościg

follow up a victory with hot pursuit

dd
乘時乘勢

chéng shí chéng shì

wykorzystać chwilę lub okazję

seize the right moment

dd
成事不足,敗事有餘

chéng shì bù zú bài shì yǒu yú

nie może pomóc ale może popsuć; zaszkodzić raczej niż pomóc

unable to achieve (but able to ruin); spoil everything rather than help

dd
乘勢使氣

chéng shì shǐ qì

wykorzystać to, że ktoś jest zaabsorbowany emocjami i sentymentami w pilnowaniu spraw

take advantage of somebody influenced by sentiment-emotion in handling things

dd
成雙成對

chéng shuāng chéng duì

utworzyć parę

form a pair

dd
乘隙搗虛

chéng xì dǎo xū

wykorzystać czyjś błąd; przeprowadzić atak z zaskoczenia

exploit sb.'s mistake; launch a surprise attack

dd
乘隙而入

chéng xì ér rù

wykorzystać okazję i wejść

seize the opportunity and enter

dd
城下之盟

chéng xià zhī méng

wymuszona zgoda

forced agreement

dd
誠心誠意

chéng xīn chéng yì

żarliwie i szczerze

earnestly and sincerely

dd
乘興而來

chéng xìng ér lái

przyjść pod wpływem impulsu, przybyć z wysokim morale

come on impulse; arrive in high spirits

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury