Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
銜枚疾走

xián méi jí zǒu

f.e. march swiftly with a gag in the mouth (in night attacks)

dd
賢母良妻

xián mǔ liáng qī

dd
閑鷗野鷺

xián ōu yě lù

dd
涎皮賴臉

xián pí lài liǎn

bez wstydu i godny pogardy; bez szacunku

shameless and loathsome; cheeky

dd
涎皮涎臉

xián pí xián liǎn

bez wstydu, śmiały

shameless; brazen

dd
嫌貧愛富

xián pín ài fù

賢妻良母

f.e. snobbish (materialistically)

dd
閑情別致

xián qíng bié zhì

dd
閑情逸趣

xián qíng yì qù

dd
閑情逸致

xián qíng yì zhì

f.e. leisurely and carefree mood

dd
閑情逸致

xián qíng yì zhì

beztroski i swobodny nastrój

leisurely and carefree mood

dd
銜沙填海

xián shā tián hǎi

dd
賢身貴體

xián shēn guì tǐ

dd
閑神野鬼

xián shén yě guǐ

f.e. a loafer

dd
銜石填海

xián shí tián hǎi

wysiłki poczynione nadaremno

labor in vain

dd
閑是閑非

xián shì xián fēi

f.e. idle gossip irrelevant disputes

dd
弦外遺音

xián wài yí yīn

dd
弦外有音

xián wài yǒu yīn

dd
弦外之響

xián wài zhī xiǎng

dd
弦外之意

xián wài zhī yì

dd
弦外之音

xián wài zhī yīn

n. 〈mus.〉 overtone; implication

dd
銜尾相隨

xián wěi xiāng suí

f.e. one close behind another in Indian file

dd
立賢無方

xián wú fāng

dd
弦無虛發

xián wú xū fā

dd
鹹五登三

xián wǔ dēng sān

dd
賢賢易色

xián xián yì sè

dd
閑邪存誠

xián xié cún chéng

powźciągać złe nawyki i pielęgnować cnoty

restrain vicious habits and foster sincere ones

dd
閑言長語

xián yán cháng yǔ

dd
閑言淡語

xián yán dàn yǔ

dd
閑言冷語

xián yán lěng yǔ

dd
閑言潑語

xián yán pō yǔ

dd
閑言碎語

xián yán suì yǔ

plotki, puste gadanie sarkastyczne uwagi

gossip; idle chatter; sarcastic remarks

dd
涎言涎語

xián yán xián yǔ

dd
閑言閑語

xián yán xián yǔ

plotka

gossip

dd
閑言贅語

xián yán zhuì yǔ

dd
咸與維新

xián yǔ wéi xīn

f.e. All take part in reform.

dd
咸與惟新

xián yǔ wéi xīn

dd
銜玉賈石

xián yù jiǎ shí

dd
涎玉沫珠

xián yù mò zhū

dd
銜冤負屈

xián yuān fù qū

dd
先覩為快

xiān

dd
鮮蹦活跳

xiān bèng huó tiào

dd
鮮車健馬

xiān chē jiàn mǎ

dd
鮮車怒馬

xiān chē nù mǎ

f.e. leading a luxurious life

dd
纖塵不染

xiān chén bù rǎn

f.e. without a speck of dust spotlessly clean ③untainted with evil thoughts or bad habits

dd
先代所美

xiān dài suǒ měi

dd
先得我心

xiān dé wǒ xīn

dd
先睹為快

xiān dǔ wéi kuài

uważać za przyjemność bycie jednym z pierwszych którzy przeczytali dzieło

consider it a pleasure to be among the first to read (a poem-etc.)

dd
先斷後聞

xiān duàn hòu wén

dd
先發制人

xiān fā zhì rén

f.e. anticipate-forestall the enemy take the initiative in order to subdue the enemy

dd
仙風道格

xiān fēng dào gé

dd
仙風道骨

xiān fēng dào gǔ

f.e. of high integrity and bearing

dd
仙風道氣

xiān fēng dào qì

dd
掀風鼓浪

xiān fēng gǔ làng

f.e. instigate; fan the flames

dd
先公後私

xiān gōng hòu sī

f.e. Public interest comes before private-personal interests.

dd
纖毫不爽

xiān háo bù shuǎng

f.e. be extremely accurate; be free from the slightest error

dd
纖毫無犯

xiān háo wú fàn

dd
纖毫無爽

xiān háo wú shuǎng

dd
先號後慶

xiān hào hòu qìng

dd
先號後笑

xiān hào hòu xiào

dd
先河後海

xiān hé hòu hǎi

dd
先花後果

xiān huā hòu guǒ

wpierw wydać na świat córkę, a potem syna

produce a daughter first, then a son

dd
先見之明

xiān jiàn zhī míng

prorocza wizja, akt przewidywania

prophetic vision; foresight

dd
纖芥無爽

xiān jiè wú shuǎng

dd
纖介之禍

xiān jiè zhī huò

dd
纖芥之疾

xiān jiè zhī jí

niewielki i nieważny defekt

n. a slight defect of little importance

dd
纖介之失

xiān jiè zhī shī

dd
先來後到

xiān lái hòu dào

f.e. in order of arrival; first come, first served

dd
先禮後兵

xiān lǐ hòu bīng

f.e. try peaceful means before resorting to force

dd
鮮廉寡恥

xiān lián guǎ chǐ

dd
仙露明珠

xiān lù míng zhū

dd
鮮眉亮眼

xiān méi liàng yǎn

f.e. attractive-handsome face

dd
先難後獲

xiān nán hòu huò

wpierw pracować w znoju a potem cieszyć się owocami

toil first and then enjoy the fruits

dd
先驅螻蟻

xiān qū lóu yǐ

dd
掀拳裸袖

xiān quán luǒ xiù

dd
先人後己

xiān rén hòu jǐ

stawiać innych ponad samym sobą

put others before oneself

dd
先入為主

xiān rù wéi zhǔ

pierwsze wrażenia sią najsilniejsze

first impressions are strongest

dd
先入之見

xiān rù zhī jiàn

n. preconception; preconceived idea; prejudice

dd
仙山樓閣

xiān shān lóu gé

dd
仙山瓊閣

xiān shān qióng gé

pałac jak z marzeń

dreamland palace

dd
先聲奪人

xiān shēng duó rén

zadziwić innych pokazem własnej siły

overawe others by displaying one's strength

dd
先聲後實

xiān shēng hòu shí

f.e. first trumpet one's might and then display it

dd
先聖先師

xiān shèng xiān shī

dd
先天不足

xiān tiān bù zú

f.e. be inherently deficient n. inborn weakness

dd
掀天動地

xiān tiān dòng dì

f.e. world-shaking

dd
掀天揭地

xiān tiān jiē dì

wstrząsajacy ziemią, przytłaczający

earth-shaking; overwhelming

dd
掀天斡地

xiān tiān wò dì

wstrząsający niebem i ziemią

world-shaking

dd
先我著鞭

xiān wǒ zhuó biān

dd
先悉必具

xiān xī bì jù

dd
纖悉無遺

xiān xī wú yí

Nic nie zostało pominięte

f.e. nothing has been omitted

dd
先下手為強

xiān xià shǒu wéi qiáng

przejąć inicjatywę oznacza zyskać przewagę

to take the initiative is to gain the upper hand

dd
先小人,後君子

xiān xiǎo rén hòu jūn zǐ

dd
先笑後號

xiān xiào hòu hào

dd
先行後聞

xiān xíng hòu wén

dd
鮮血淋灕

xiān xuè lín lí

f.e. drenched with blood; dripping blood; xiānxiělínlí f.e. be covered with blood

dd
鮮艷奪目

xiān yàn duó mù

f.e. dazzlingly beautiful; resplendent

dd
仙液瓊漿

xiān yè qióng jiāng

dd
鮮衣良馬

xiān yī liáng mǎ

dd
鮮衣美食

xiān yī měi shí

ekstrawaganckie życie

extravagant living

dd
鮮衣怒馬

xiān yī nù mǎ

wieść życie w luksusie

lead a luxurious life

dd
先意承顏

xiān yì chéng yán

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.