Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
萍水相逢

píng shuǐ xiāng féng

f.e. meet by chance

dd
評頭論腳

píng tóu lùn jiǎo

dd
評頭論足

píng tóu lùn zú

robić frywolne uwagi do kobiecego wyglądu; wynaleźć wadę (w czymś, kimś)

make frivolous remarks about a woman's appearance; find fault

dd
評頭品足

píng tóu pǐn zú

f.e. make frivolous remarks about a woman's appearance; find fault

dd
平頭正臉

píng tóu zhèng liǎn

f.e. neat appearance

dd
平心定氣

píng xīn dìng qì

spokojnie i bez emocji

calmly; dispassionately

dd
平心而論

píng xīn ér lùn

być fair, dać komuś coś należnego, rozmawiać o czymś bezstronnie

in all fairness; give sb. his due discuss something fairly; be fair

dd
平心靜氣

píng xīn jìng qì

f.e. calmly; dispassionately

dd
平心易氣

píng xīn yì qì

dd
憑虛公子

píng xū gōng zǐ

arch. istnieje tylko w nazwie

existence in name only

dd
平易近民

píng yì jìn mín

dd
平易近人

píng yì jìn rén

f.e. amiable and approachable

dd
平原督郵

píng yuán dū yóu

dd
平原易野

píng yuán yì yě

dd
平治天下

píng zhì tiān xià

dd
瓶墜簪折

píng zhù izān zhé

dd
萍蹤浪跡

píng zōng làng jì

nie mieć stałego domu ze względu na ciągłe podróżowanie

have no fixed abode because of constant traveling

dd
萍蹤浪影

píng zōng làng yǐng

dd
披髮入山

pī fā rù shān

被-披 f.e. become a hermit

dd
披髮纓冠

pī fā yīng guàn

dd
披髮左袵

pī fā zuǒ rèn

dd
被髮文身

pī fà wén shēn

被-披 f.e. hair disheveled and body tattooed

dd
被發纓冠

pī fà yīng guàn

dd
被發左衽

pī fà zuǒ rèn

dd
披髮左衽

pī fà zuǒ rèn

f.e. wear one's hair down and fasten one's clothes to the left (in the fashion of the non-Han people) become a barbarian *

dd
批風抹月

pī fēng mò yuè

śpiewać na cześć piękna przyrody

f.e. sing in praise of the beauty of nature

dd
劈風斬浪

pī fēng zhǎn làng

id. cleave through the waves barrel on through difficulties

dd
披肝瀝膽

pī gān lì dǎn

f.e. open up one's heart be loyal and faithful

dd
披肝瀝血

pī gān lì xuè

dd
披肝露膽

pī gān lù dǎn

f.e. lay bare one's heart

dd
批亢抵巇

pī gāng dǐ xī

dd
批亢搗虛

pī gàng dǎo xū

f.e. attack the enemy at undefended points

dd
披古通今

pī gǔ tōng jīn

dd
批吭搗虛

pī háng dǎo xū

dd
被褐懷玉

pī hè huái yù

f.e. dress shabbily in order to hide one's real worth

dd
被褐懷珠

pī hè huái zhū

dd
披紅戴花

pī hóng dài huā

f.e. have red silk draped over one's shoulders and a big red flower pinned on one's breast (as a token of honor) *

dd
批紅判白

pī hóng pàn bái

dd
批砉導窾

pī huā dǎo táo

dd
披枷戴鎖

pī jiā dài suǒ

dd
被甲持兵

pī jiǎ chí bīng

dd
被甲據鞍

pī jiǎ jù ān

dd
被甲枕戈

pī jiǎ zhěn gē

dd
被甲執兵

pī jiǎ zhí bīng

dd
披堅執鋭

pī jiān zhí ruì

dd
被堅執銳

pī jiān zhí ruì

dd
披堅執銳

pī jiān zhí ruì

f.e. go forth to battle be in full combat readiness ③be ready to defend the country

dd
披襟解帶

pī jīn jiě dài

dd
劈荊斬棘

pī jīng zhǎn jí

dd
披荊斬棘

pī jīng zhǎn jí

id. hack one's way through difficulties cultivate land as a pioneer ③travel through thick bushes and dense jungles *

dd
披瀝肝膽

pī lì gān dǎn

v.o. lay open one's mind *

dd
披瀝肝膈

pī lì gān gé

dd
批鱗請劍

pī lín qǐng jiàn

dd
披林擷秀

pī lín xié xiù

dd
披露腹心

pī lù fù xīn

dd
披露肝膽

pī lù gān dǎn

otworzyć swoje serce

open up one's heart; be openhearted

dd
披羅戴翠

pī luó dài cuì

dd
披麻帶索

pī má dài suǒ

dd
披麻帶孝

pī má dài xiào

dd
披麻戴孝

pī má dài xiào

f.e. put on mourning apparel

dd
披麻救火

pī má jiù huǒ

dd
披毛戴角

pī máo dài jiǎo

dd
披毛求疵

pī máo qiú cī

dd
批毛求疵

pī máo qiú cī

dd
披毛求瑕

pī máo qiú xiá

dd
披毛索靨

pī máo suǒ yǎn

dd
披毛索黶

pī máo suǒ yǎn

dd
批逆龍鱗

pī nì lóng lín

dd
披裘帶索

pī qiú dài suǒ

dd
披裘負薪

pī qiú fù xīn

dd
披沙揀金

pī shā jiǎn jīn

zaczerpnąć najważniejsze z dużej ilości materiału i być niezwykle ostrożnym przy wyborze

f.e. extract the essentials from a mass of material be extremely careful in making a selection

dd
披沙簡金

pī shā jiǎn jīn

dd
披沙剖璞

pī shā pōu pú

dd
被山帶河

pī shān dài hé

f.e. be strategically located

dd
劈頭蓋臉

pī tóu gài liǎn

f.e. right in the face

dd
披頭蓋腦

pī tóu gài nǎo

dd
披頭散髮

pī tóu sàn fà

f.e. with hair dishevelled

dd
批郄導窾

pī xì dǎo kuǎn

dd
批郤導窾

pī xì dǎo kuǎn

f.e. manage-handle a business properly come to grips with the crux and solve the problem

dd
批隙導窾

pī xì dǎo yín

dd
披霄決漢

pī xiāo jué hàn

dd
披心瀝血

pī xīn lì xuè

dd
披心相付

pī xīn xiāng fù

dd
披星戴月

pī xīng dài yuè

f.e. work-travel night and day

dd
披星帶月

pī xīng dài yuè

dd
披榛采蘭

pī zhēn cǎi lán

dd
拋戈棄甲

pāo gē qì jiǎ

f.e. be routed

dd
拋頭露面

pāo tóu lù miàn

afiszować się publicznie; trad. o kobiecie: pokazać się publicznie

flaunt oneself in public 〈trad.〉 show oneself in public (of a woman)

dd
拋鄉離井

pāo xiāng lí jǐng

dd
拋磚引玉

pāo zhuān yǐn yù

podsunąć cegłę aby uzyskać nefryt; poświęcić coś małego aby uzyskać coś większego

offer banal-humble remarks to spark abler talk by others sacrifice a little to gain much

dd
配套成龍

pèi tào chéng lóng

f.e. join parts to form a whole

dd
佩韋佩弦

pèi wéi pèi xián

dd
配享從汜

pèi xiǎng cóng sì

dd
沛雨甘霖

pèi yǔ gān lín

dd
佩紫懷黃

pèi zǐ huái huáng

dd
片長薄技

piàn cháng bó jì

dd
片長末技

piàn cháng mò jì

dd
片詞隻句

piàn cí zhī jù

dd
片光零羽

piàn guāng líng yǔ

dd
片甲不存

piàn jiǎ bù cún

f.e. be completely annihilated

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury