Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

萍水相逢

píng shuǐ xiāng féng

f.e. meet by chance

評頭論腳

píng tóu lùn jiǎo

評頭論足

píng tóu lùn zú

robić frywolne uwagi do kobiecego wyglądu; wynaleźć wadę (w czymś, kimś)

make frivolous remarks about a woman's appearance; find fault

評頭品足

píng tóu pǐn zú

f.e. make frivolous remarks about a woman's appearance; find fault

平頭正臉

píng tóu zhèng liǎn

f.e. neat appearance

平心定氣

píng xīn dìng qì

spokojnie i bez emocji

calmly; dispassionately

平心而論

píng xīn ér lùn

być fair, dać komuś coś należnego, rozmawiać o czymś bezstronnie

in all fairness; give sb. his due discuss something fairly; be fair

平心靜氣

píng xīn jìng qì

f.e. calmly; dispassionately

平心易氣

píng xīn yì qì

憑虛公子

píng xū gōng zǐ

arch. istnieje tylko w nazwie

existence in name only

平易近民

píng yì jìn mín

平易近人

píng yì jìn rén

f.e. amiable and approachable

平原督郵

píng yuán dū yóu

平原易野

píng yuán yì yě

平治天下

píng zhì tiān xià

瓶墜簪折

píng zhù izān zhé

萍蹤浪跡

píng zōng làng jì

nie mieć stałego domu ze względu na ciągłe podróżowanie

have no fixed abode because of constant traveling

萍蹤浪影

píng zōng làng yǐng

披髮入山

pī fā rù shān

被-披 f.e. become a hermit

披髮纓冠

pī fā yīng guàn

披髮左袵

pī fā zuǒ rèn

被髮文身

pī fà wén shēn

被-披 f.e. hair disheveled and body tattooed

被發纓冠

pī fà yīng guàn

被發左衽

pī fà zuǒ rèn

披髮左衽

pī fà zuǒ rèn

f.e. wear one's hair down and fasten one's clothes to the left (in the fashion of the non-Han people) become a barbarian *

批風抹月

pī fēng mò yuè

śpiewać na cześć piękna przyrody

f.e. sing in praise of the beauty of nature

劈風斬浪

pī fēng zhǎn làng

id. cleave through the waves barrel on through difficulties

披肝瀝膽

pī gān lì dǎn

f.e. open up one's heart be loyal and faithful

披肝瀝血

pī gān lì xuè

披肝露膽

pī gān lù dǎn

f.e. lay bare one's heart

批亢抵巇

pī gāng dǐ xī

批亢搗虛

pī gàng dǎo xū

f.e. attack the enemy at undefended points

披古通今

pī gǔ tōng jīn

批吭搗虛

pī háng dǎo xū

被褐懷玉

pī hè huái yù

f.e. dress shabbily in order to hide one's real worth

被褐懷珠

pī hè huái zhū

披紅戴花

pī hóng dài huā

f.e. have red silk draped over one's shoulders and a big red flower pinned on one's breast (as a token of honor) *

批紅判白

pī hóng pàn bái

批砉導窾

pī huā dǎo táo

披枷戴鎖

pī jiā dài suǒ

被甲持兵

pī jiǎ chí bīng

被甲據鞍

pī jiǎ jù ān

被甲枕戈

pī jiǎ zhěn gē

被甲執兵

pī jiǎ zhí bīng

披堅執鋭

pī jiān zhí ruì

被堅執銳

pī jiān zhí ruì

披堅執銳

pī jiān zhí ruì

f.e. go forth to battle be in full combat readiness ③be ready to defend the country

披襟解帶

pī jīn jiě dài

劈荊斬棘

pī jīng zhǎn jí

披荊斬棘

pī jīng zhǎn jí

id. hack one's way through difficulties cultivate land as a pioneer ③travel through thick bushes and dense jungles *

披瀝肝膽

pī lì gān dǎn

v.o. lay open one's mind *

披瀝肝膈

pī lì gān gé

批鱗請劍

pī lín qǐng jiàn

披林擷秀

pī lín xié xiù

披露腹心

pī lù fù xīn

披露肝膽

pī lù gān dǎn

otworzyć swoje serce

open up one's heart; be openhearted

披羅戴翠

pī luó dài cuì

披麻帶索

pī má dài suǒ

披麻帶孝

pī má dài xiào

披麻戴孝

pī má dài xiào

f.e. put on mourning apparel

披麻救火

pī má jiù huǒ

披毛戴角

pī máo dài jiǎo

披毛求疵

pī máo qiú cī

批毛求疵

pī máo qiú cī

披毛求瑕

pī máo qiú xiá

披毛索靨

pī máo suǒ yǎn

披毛索黶

pī máo suǒ yǎn

批逆龍鱗

pī nì lóng lín

披裘帶索

pī qiú dài suǒ

披裘負薪

pī qiú fù xīn

披沙揀金

pī shā jiǎn jīn

zaczerpnąć najważniejsze z dużej ilości materiału i być niezwykle ostrożnym przy wyborze

f.e. extract the essentials from a mass of material be extremely careful in making a selection

披沙簡金

pī shā jiǎn jīn

披沙剖璞

pī shā pōu pú

被山帶河

pī shān dài hé

f.e. be strategically located

劈頭蓋臉

pī tóu gài liǎn

f.e. right in the face

披頭蓋腦

pī tóu gài nǎo

披頭散髮

pī tóu sàn fà

f.e. with hair dishevelled

批郄導窾

pī xì dǎo kuǎn

批郤導窾

pī xì dǎo kuǎn

f.e. manage-handle a business properly come to grips with the crux and solve the problem

批隙導窾

pī xì dǎo yín

披霄決漢

pī xiāo jué hàn

披心瀝血

pī xīn lì xuè

披心相付

pī xīn xiāng fù

披星戴月

pī xīng dài yuè

f.e. work-travel night and day

披星帶月

pī xīng dài yuè

披榛采蘭

pī zhēn cǎi lán

拋戈棄甲

pāo gē qì jiǎ

f.e. be routed

拋頭露面

pāo tóu lù miàn

afiszować się publicznie; trad. o kobiecie: pokazać się publicznie

flaunt oneself in public 〈trad.〉 show oneself in public (of a woman)

拋鄉離井

pāo xiāng lí jǐng

拋磚引玉

pāo zhuān yǐn yù

podsunąć cegłę aby uzyskać nefryt; poświęcić coś małego aby uzyskać coś większego

offer banal-humble remarks to spark abler talk by others sacrifice a little to gain much

配套成龍

pèi tào chéng lóng

f.e. join parts to form a whole

佩韋佩弦

pèi wéi pèi xián

配享從汜

pèi xiǎng cóng sì

沛雨甘霖

pèi yǔ gān lín

佩紫懷黃

pèi zǐ huái huáng

片長薄技

piàn cháng bó jì

片長末技

piàn cháng mò jì

片詞隻句

piàn cí zhī jù

片光零羽

piàn guāng líng yǔ

片甲不存

piàn jiǎ bù cún

f.e. be completely annihilated

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.