Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
拼死拼活

pīn sǐ pīn huó

f.e. make every effort put up a life-and-death fight

dd
撲地掀天

pū dì xiān tiān

dd
鋪錦列繡

pū jǐn liè xiù

dd
鋪眉蒙眼

pū méi méng yǎn

dd
鋪眉苫眼

pū méi shàn yǎn

dd
撲殺此獠

pū shā cǐ lǎo

dd
撲朔迷離

pū shuò mí lí

f.e. complicated and confusing look both like a man and like a woman

dd
撲天蓋地

pū tiān gài dì

dd
鋪天蓋地

pū tiān gài dì

pokryć wszystko. zasłonić niebo i przykryć ziemię

blanket everything; blot out the sky and cover up the earth

dd
鋪胸納地

pū xiōng nà dì

dd
鋪張浪費

pū zhāng làng fèi

v.p.-n. extravagance and waste

dd
鋪張揚厲

pū zhāng yáng lì

vagantly-profusely; eulogize indulge in extravagance and ostentation ③exaggerate; make a big show

f.e. praise extra

dd
疲憊不堪

pí bèi bù kān

f.e. be dog-tired

dd
皮膚之見

pí fū zhī jiàn

dd
蜱蜉戴盆

pí fú dài pén

dd
蚍蜉戴盆

pí fú dài pén

dd
蚍蜉撼大木

pí fú hàn dà mù

dd
蚍蜉撼大樹

pí fú hàn dà shù

id. ridiculously overrate oneself

dd
蚍蜉撼樹

pí fú hàn shù

id. futile effort

dd
疲精竭力

pí jīng jié lì

dd
皮開肉綻

pí kāi ròu zhàn

f.e. flogging-lacerated skin

dd
皮裡抽肉

pí lǐ chōu ròu

chudy, wychudzony

skinny; emaciated

dd
皮裡春秋

pí lǐ chūn qiū

id. criticize (sb.-sth.) to oneself; criticize mentally

dd
皮裡陽秋

pí lǐ yáng qiū

zatrzymać myśli dla siebie

keep thoughts to oneself

dd
琵琶別抱

pí pá bié bào

ponowne zamążpójście

remarriage of a woman; marry another husband

dd
琵琶別弄

pí pá bié nòng

dd
琵琶胡語

pí pá hú yǔ

dd
琵琶舊語

pí pá jiù yǔ

dd
枇杷門巷

pí pá mén xiàng

f.e. brothels; red-light districts

dd
皮破肉爛

pí pò ròu làn

dd
皮破血流

pí pò xuè liú

f.e. wounded and bleeding

dd
皮傷肉綻

pí shāng ròu zhàn

dd
皮相之見

pí xiàng zhī jiàn

dd
皮相之談

pí xiàng zhī tán

płytka rozmowa

n. superficial talk

dd
皮笑肉不笑

pí xiào ròu bù xiào

f.e. put on a false smile

dd
疲心竭慮

pí xīn jié lǜ

dd
疲於奔命

pí yú bēn mìng

f.e. be kept constantly on the run

dd
疲於供命

pí yú gòng mìng

dd
皮之不存,毛將焉附

pí zhī bù cún máo jiāng yān fù

dd
皮之不存,毛將安傅

pí zhī bù cún máo jiàng ān fù

dd
掊斗折衡

pǒu dǒu zhé héng

f.e. break the measure and destroy the scales so as to prevent wrangling (a political philosophy advocated by Zhuāngzǐ) ?

dd
潑婦罵街

pō fù mà jiē

f.e. vituperate loudly and freely

dd
潑冷水

pō lěng shuǐ

wylać kubeł zimnej wody na

pour cold water on

dd
樸斲之材

pō pǔ piáo pò

dd
潑水難收

pō shuǐ nán shōu

Bez płaczu nad rozlanym mlekiem

No crying over spilt milk.

dd
潑天大禍

pō tiān dà huò

n. extreme disaster

dd
潑油救火

pō yóu jiù huǒ

dd
品而第之

pǐn ér dì zhī

dd
品貌非凡

pǐn mào fēi fán

dd
品頭論足

pǐn tóu lùn zú

f.e. nitpick (a woman's appearance-etc.); be overcritical

dd
品頭評足

pǐn tóu píng zú

dd
品頭題足

pǐn tóu tí zú

dd
品學兼優

pǐn xué jiān yōu

f.e. good both in character and scholarship

dd
品竹調弦

pǐn zhú diào xián

arch. spędzać życie grając na flecie i instr. strunowych

while away one's life with playing the flute and a stringed instrument

dd
品竹彈絲

pǐn zhú tán sī

f.e. 〈wr.〉 while away one's life with playing the flute and a stringed instrument

dd
品竹調絲

pǐn zhú tiáo sī

dd
飄泊無定

piāo bó wú dìng

dd
漂泊無定

piāo bó wú dìng

f.e. drift from place to place

dd
飄籓墜溷

piāo fān zhuì hùn

dd
飄藩墜溷

piāo fān zhuì hùn

dd
飄樊落溷

piāo fán luò hùn

dd
飄風暴雨

piāo fēng bào yǔ

dd
飄風過耳

piāo fēng guò ěr

dd
飄風急雨

piāo fēng jí yǔ

dd
飄風苦雨

piāo fēng kǔ yǔ

dd
飄風驟雨

piāo fēng zhòu yǔ

dd
漂零蓬斷

piāo líng péng duàn

dd
飄零書劍

piāo líng shū jiàn

dd
漂母進飯

piāo mǔ jìn fàn

dd
漂蓬斷梗

piāo péng duàn gěng

dd
飄蓬斷梗

piāo péng duàn gěng

dd
飄萍浪跡

piāo péng làng jì

dd
飄飄欲仙

piāo piāo yù xiān

lekki, wygodny

light, airy comfortable, complacent

dd
飄萍斷梗

piāo píng duàn gěng

dd
飄瓦虛舟

piāo wǎ xū zhōu

dd
飄洋過海

piāo yáng guò hǎi

udać się w podróż daleko, poprzez morze

travel far across the sea

dd
飄洋航海

piāo yáng háng hǎi

dd
飄茵墮溷

piāo yīn duò hùn

dd
飄茵落溷

piāo yīn luò hùn

dd
飄茵隨溷

piāo yīn suí hùn

dd
撇呆打墮

piě dāi dǎ duò

dd
貧病交攻

pín bìng jiāo gōng

dd
貧病交加

pín bìng jiāo jiā

f.e. beset by poverty and illness

dd
貧病交迫

pín bìng jiāo pò

f.e. poor and sick

dd
貧病交侵

pín bìng jiāo qīn

dd
貧不學儉

pín bù xué jiǎn

dd
貧而樂道

pín ér lè dào

dd
貧而無諂

pín ér wú chǎn

f.e. poor but not toadying

dd
貧賤不移

pín jiàn bù yí

bedny ale ambitny, niemożliwy do wstrząśnięcia (o czyjejś determinacji, moralności itp.)

poor but ambitious; not to be shaken (said of one's determination, integrity, etc.)

dd
貧賤驕人

pín jiàn jiāo rén

Choć biedny, nie pochlebia bogatym.

However poor, one does not flatter the rich.

dd
貧賤糟糠

pín jiàn zāo kāng

dd
貧賤之交

pín jiàn zhī jiāo

n. friends that have seen poverty together a friend of one's humble days

dd
貧賤之知

pín jiàn zhī zhī

dd
貧困潦倒

pín kùn liáo dǎo

f.e. be broke and out of a job

dd
貧無立錐

pín wú lì zhuī

f.e. as poor as a church mouse

dd
貧無立錐之地

pín wú lì zhuī zhī dì

f.e. utterly destitute

dd
貧無置錐

pín wú zhì zhuī

dd
貧嘴薄舌

pín zuǐ bó shé

f.e. garrulous and sharp-tongued

dd
貧嘴惡舌

pín zuǐ è shé

dd
貧嘴滑舌

pín zuǐ huá shé

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.