Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

貧嘴賤舌

pín zuǐ jiàn shé

rozgadany, gadatliwy

talkative; garrulous

裒多益寡

póu duō yì guǎ

f.e. collect from the rich and benefit the poor

裒多增寡

póu duō zēng guǎ

娉婷婀娜

pīng tíng ē nà

娉婷裊娜

pīng tíng niǎo nuó

婆婆媽媽

pó pó mā mā

r.f. kindhearted; motherly fainthearted; overly careful ③sentimental ④effeminate ⑤old-womanish

婆娑起舞

pó suō qǐ wǔ

f.e. start dancing

砲鳳烹龍

pào fèng pēng lóng

炮火連天

pào huǒ lián tiān

intensywny ostrzał

heavy gunfire

炮龍烹鳳

pào lóng pēng fèng

砲龍烹鳳

pào lóng pēng fèng

盆朝天,碗朝地

pén cháo tiān wǎn cháo dì

庖丁解牛

páo dīng jiě niú

id. skilled and magical craftsmanship

炮鳳烹龍

páo fèng pēng lóng

刨根究底

páo gēn jiū dǐ

f.e. get to the bottom of sth. *

刨根問底

páo gēn wèn dǐ

przejść do sedna czegoś

get to the bottom of sth.

匏瓜空懸

páo guā kōng xuán

袍笏登場

páo hù dēng chǎng

f.e. 〈derog.〉 dress up and go on stage (of an official or a political puppet taking office) establish a bogus government and claim legality

刨樹搜根

páo shù sōu gēn

咆哮如雷

páo xiāo rú léi

ryczeć z wściekłości

roar with rage

朋比為奸

péng bǐ wéi jiān

f.e. conspire; collude; gang up

朋比作姦

péng bǐ zuò jiān

蓬蓽生輝

péng bì shēng huī

splendor pożyczony skromnemu domowi (w podzięce za podarek lub wizytę)

luster lent to a humble house (said in thanks for a visit or a gift); your gracious presence has added glitter to my humble house

鵬程萬里

péng chéng wàn lǐ

id. have a bright future

朋黨比周

péng dǎng bǐ zhōu

蓬戶柴門

péng hù chái mén

蓬戶瓮牖

péng hù wèng yǒu

f.e. houses of the destitute

蓬賴麻直

péng lài má zhí

蓬門篳戶

péng mén bì hù

skromna sadyba

humble abode

蓬門蓽戶

péng mén bì hù

skromne miejsce zameszkania

humble abode

蓬門生輝

péng mén shēng huī

蓬生麻中

péng shēng má zhōng

można stać się cnotliwym przez życie pomiędzy cnotliwymi

one can become virtuous by living among the virtuous

蓬生麻中,不扶自直

péng shēng má zhōng bù fú zì zhí

f.e. one can become virtuous by living among the virtuous ;

蓬首垢面

péng shǒu gòu miàn

f.e. unkempt hair and unwashed face

蓬頭赤腳

péng tóu chì jiǎo

蓬頭垢面

péng tóu gòu miàn

f.e. unkempt very untidy in appearance

蓬頭曆齒

péng tóu lì chǐ

蓬頭厲齒

péng tóu lì chǐ

蓬頭跣足

péng tóu xiǎn zú

鵬摶鷁退

péng tuán huā tuì

鵬霄萬里

péng xiāo wàn lǐ

鵬游蝶夢

péng yóu dié mèng

弸中彪外

péng zhōng biāo wài

賠了夫人又折兵

péi lefū rén yòu zhé bīng

賠身下氣

péi shēn xià qì

烹狗藏弓

pēng gǒu cáng gōng

烹龍炮鳳

pēng lóng páo fèng

id. cook dainty meats and fine dishes

烹龍庖鳳

pēng lóng páo fèng

烹龍砲鳳

pēng lóng pào fèng

烹龍煮鳳

pēng lóng zhǔ fèng

烹犬藏弓

pēng quǎn cáng gōng

怦然心動

pēng rán xīn dòng

palić się z chęci zrobienia czegoś

palpitating with eagerness to do sth.

屁滾尿流

pì gǔn niào liú

f.e. scared shitless

睥睨一切

pì nì yī qiè

f.e. be overweening

僻字澀句

pì zì sè jù

瓢潑大雨

piáo pō dà yǔ

f.e. heavy rain

平安無事

píng ān wú shì

f.e. All's well. *

平白無辜

píng bái wú gū

憑白無故

píng bái wú gù

平白無故

píng bái wú gù

bez przyczyny, bez powodu

without reason-cause

平步登天

píng bù dēng tiān

平步青霄

píng bù qīng xiāo

平步青雲

píng bù qīng yún

id. have a meteoric rise

瓶沉簪折

píng chén zān zhé

憑城借一

píng chéng jiè yī

平淡無奇

píng dàn wú qí

f.e. prosaic; unremarkable

平澹無奇

píng dàn wú qí

平地登雲

píng dì dēng yún

平地風波

píng dì fēng bō

id. sudden unforeseen trouble; unexpected turn of event

平地風雷

píng dì fēng léi

平地樓臺

píng dì lóu tái

zacząć od zera

start from scratch

平地起孤丁

píng dì qǐ gū dīng

平地起家

píng dì qǐ jiā

zacząć od zera

id. start from scratch

平地起雷

píng dì qǐ léi

平地青雲

píng dì qīng yún

平地一聲雷

píng dì yī shēng léi

dobrze trafić, osiagnąć wielki sukces

hit it big; have a great success

平分秋色

píng fēn qiū sè

być równym drugiemu (w sławie, sile); podzielić coś 50-50, podzielić po równo

equal each other (in power-glory-etc.); share 50-50; split even

平風靜浪

píng fēng jìng làng

評功擺好

píng gōng bǎi hǎo

f.e. extol

憑几據杖

píng jī jù zhàng

憑几之詔

píng jǐ zhī zhào

缾竭罍恥

píng jié léi chǐ

憑空揑造

píng kōng

憑空捏造

píng kōng niē zào

robić coś z niczego

make something out of nothing; fabricate

缾罍之恥

píng léi zhī chǐ

平流緩進

píng liú huǎn jìn

萍飄蓬轉

píng piāo péng zhuàn

平鋪直敘

píng pū zhí xù

f.e. tell in a simple straightforward way speak-write in a dull-flat style

平鋪直序

píng pù zhí xù

平起平坐

píng qǐ píng zuò

f.e. be on an equal footing

屏氣吞聲

píng qì tūn shēng

瓶罄罍恥

píng qìng léi chǐ

to chańba aby czyiś rodzice żyli w niedostatku na stare lata

f.e. It is a disgrace to let one's parents live in poverty in their old age.

瓶沈簪折

píng Shěn zān zhé

缾沈簪折

píng Shěn zān zhé

屏聲靜氣

píng shēng jìng qì

屏聲斂息

píng shēng liǎn xī

平時不燒香,急來抱佛

píng shí bù shāo xiāng jí lái

przedsięwziąć wysiłek wyłącznie w wyniku konieczności

f.e. make an effort only by necessity ; *

平時不燒香,急來抱佛腳

píng shí bù shāo xiāng jí lái bào fó jiǎo

f.e. make an effort only by necessity;

憑軾結轍

píng shì jié zhé

f.e. travel fast on a chariot-cart

憑軾旁觀

píng shì páng guān

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Pieśni dalekich plemion

Pamiętacie te relacje o japońskich żołnierzach, którzy nie wiedzieli o końcu II wojny światowej? No, jest z nimi taki mały problem. To nie byli rodowici Japończycy. To byli tajwańscy aborygeni. • Książka zawiera dziesiątki zdjęć przepięknie roześmianych aborygenów oraz ich opowieści.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.