Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
貧嘴賤舌

pín zuǐ jiàn shé

rozgadany, gadatliwy

talkative; garrulous

dd
裒多益寡

póu duō yì guǎ

f.e. collect from the rich and benefit the poor

dd
裒多增寡

póu duō zēng guǎ

dd
娉婷婀娜

pīng tíng ē nà

dd
娉婷裊娜

pīng tíng niǎo nuó

dd
婆婆媽媽

pó pó mā mā

r.f. kindhearted; motherly fainthearted; overly careful ③sentimental ④effeminate ⑤old-womanish

dd
婆娑起舞

pó suō qǐ wǔ

f.e. start dancing

dd
砲鳳烹龍

pào fèng pēng lóng

dd
炮火連天

pào huǒ lián tiān

intensywny ostrzał

heavy gunfire

dd
炮龍烹鳳

pào lóng pēng fèng

dd
砲龍烹鳳

pào lóng pēng fèng

dd
盆朝天,碗朝地

pén cháo tiān wǎn cháo dì

dd
庖丁解牛

páo dīng jiě niú

id. skilled and magical craftsmanship

dd
炮鳳烹龍

páo fèng pēng lóng

dd
刨根究底

páo gēn jiū dǐ

f.e. get to the bottom of sth. *

dd
刨根問底

páo gēn wèn dǐ

przejść do sedna czegoś

get to the bottom of sth.

dd
匏瓜空懸

páo guā kōng xuán

dd
袍笏登場

páo hù dēng chǎng

f.e. 〈derog.〉 dress up and go on stage (of an official or a political puppet taking office) establish a bogus government and claim legality

dd
刨樹搜根

páo shù sōu gēn

dd
咆哮如雷

páo xiāo rú léi

ryczeć z wściekłości

roar with rage

dd
朋比為奸

péng bǐ wéi jiān

f.e. conspire; collude; gang up

dd
朋比作姦

péng bǐ zuò jiān

dd
蓬蓽生輝

péng bì shēng huī

splendor pożyczony skromnemu domowi (w podzięce za podarek lub wizytę)

luster lent to a humble house (said in thanks for a visit or a gift); your gracious presence has added glitter to my humble house

dd
鵬程萬里

péng chéng wàn lǐ

id. have a bright future

dd
朋黨比周

péng dǎng bǐ zhōu

dd
蓬戶柴門

péng hù chái mén

dd
蓬戶瓮牖

péng hù wèng yǒu

f.e. houses of the destitute

dd
蓬賴麻直

péng lài má zhí

dd
蓬門篳戶

péng mén bì hù

skromna sadyba

humble abode

dd
蓬門蓽戶

péng mén bì hù

skromne miejsce zameszkania

humble abode

dd
蓬門生輝

péng mén shēng huī

dd
蓬生麻中

péng shēng má zhōng

można stać się cnotliwym przez życie pomiędzy cnotliwymi

one can become virtuous by living among the virtuous

dd
蓬生麻中,不扶自直

péng shēng má zhōng bù fú zì zhí

f.e. one can become virtuous by living among the virtuous ;

dd
蓬首垢面

péng shǒu gòu miàn

f.e. unkempt hair and unwashed face

dd
蓬頭赤腳

péng tóu chì jiǎo

dd
蓬頭垢面

péng tóu gòu miàn

f.e. unkempt very untidy in appearance

dd
蓬頭曆齒

péng tóu lì chǐ

dd
蓬頭厲齒

péng tóu lì chǐ

dd
蓬頭跣足

péng tóu xiǎn zú

dd
鵬摶鷁退

péng tuán huā tuì

dd
鵬霄萬里

péng xiāo wàn lǐ

dd
鵬游蝶夢

péng yóu dié mèng

dd
弸中彪外

péng zhōng biāo wài

dd
賠了夫人又折兵

péi lefū rén yòu zhé bīng

dd
賠身下氣

péi shēn xià qì

dd
烹狗藏弓

pēng gǒu cáng gōng

dd
烹龍炮鳳

pēng lóng páo fèng

id. cook dainty meats and fine dishes

dd
烹龍庖鳳

pēng lóng páo fèng

dd
烹龍砲鳳

pēng lóng pào fèng

dd
烹龍煮鳳

pēng lóng zhǔ fèng

dd
烹犬藏弓

pēng quǎn cáng gōng

dd
怦然心動

pēng rán xīn dòng

palić się z chęci zrobienia czegoś

palpitating with eagerness to do sth.

dd
屁滾尿流

pì gǔn niào liú

f.e. scared shitless

dd
睥睨一切

pì nì yī qiè

f.e. be overweening

dd
僻字澀句

pì zì sè jù

dd
瓢潑大雨

piáo pō dà yǔ

f.e. heavy rain

dd
平安無事

píng ān wú shì

f.e. All's well. *

dd
平白無辜

píng bái wú gū

dd
憑白無故

píng bái wú gù

dd
平白無故

píng bái wú gù

bez przyczyny, bez powodu

without reason-cause

dd
平步登天

píng bù dēng tiān

dd
平步青霄

píng bù qīng xiāo

dd
平步青雲

píng bù qīng yún

id. have a meteoric rise

dd
瓶沉簪折

píng chén zān zhé

dd
憑城借一

píng chéng jiè yī

dd
平淡無奇

píng dàn wú qí

f.e. prosaic; unremarkable

dd
平澹無奇

píng dàn wú qí

dd
平地登雲

píng dì dēng yún

dd
平地風波

píng dì fēng bō

id. sudden unforeseen trouble; unexpected turn of event

dd
平地風雷

píng dì fēng léi

dd
平地樓臺

píng dì lóu tái

zacząć od zera

start from scratch

dd
平地起孤丁

píng dì qǐ gū dīng

dd
平地起家

píng dì qǐ jiā

zacząć od zera

id. start from scratch

dd
平地起雷

píng dì qǐ léi

dd
平地青雲

píng dì qīng yún

dd
平地一聲雷

píng dì yī shēng léi

dobrze trafić, osiagnąć wielki sukces

hit it big; have a great success

dd
平分秋色

píng fēn qiū sè

być równym drugiemu (w sławie, sile); podzielić coś 50-50, podzielić po równo

equal each other (in power-glory-etc.); share 50-50; split even

dd
平風靜浪

píng fēng jìng làng

dd
評功擺好

píng gōng bǎi hǎo

f.e. extol

dd
憑几據杖

píng jī jù zhàng

dd
憑几之詔

píng jǐ zhī zhào

dd
缾竭罍恥

píng jié léi chǐ

dd
憑空揑造

píng kōng

dd
憑空捏造

píng kōng niē zào

robić coś z niczego

make something out of nothing; fabricate

dd
缾罍之恥

píng léi zhī chǐ

dd
平流緩進

píng liú huǎn jìn

dd
萍飄蓬轉

píng piāo péng zhuàn

dd
平鋪直敘

píng pū zhí xù

f.e. tell in a simple straightforward way speak-write in a dull-flat style

dd
平鋪直序

píng pù zhí xù

dd
平起平坐

píng qǐ píng zuò

f.e. be on an equal footing

dd
屏氣吞聲

píng qì tūn shēng

dd
瓶罄罍恥

píng qìng léi chǐ

to chańba aby czyiś rodzice żyli w niedostatku na stare lata

f.e. It is a disgrace to let one's parents live in poverty in their old age.

dd
瓶沈簪折

píng Shěn zān zhé

dd
缾沈簪折

píng Shěn zān zhé

dd
屏聲靜氣

píng shēng jìng qì

dd
屏聲斂息

píng shēng liǎn xī

dd
平時不燒香,急來抱佛

píng shí bù shāo xiāng jí lái

przedsięwziąć wysiłek wyłącznie w wyniku konieczności

f.e. make an effort only by necessity ; *

dd
平時不燒香,急來抱佛腳

píng shí bù shāo xiāng jí lái bào fó jiǎo

f.e. make an effort only by necessity;

dd
憑軾結轍

píng shì jié zhé

f.e. travel fast on a chariot-cart

dd
憑軾旁觀

píng shì páng guān

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.