Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
眉留目亂

méi liú mù luàn

dd
眉厖齒鯢

méi máng chǐ ní

dd
沒毛大蟲

méi máo dà chóng

dd
眉毛鬍子一把抓

méi máo hú ziyī bǎ zhuā

dd
沒眉沒眼

méi méi méi yǎn

dd
眉目傳情

méi mù chuán qíng

f.e. flash amorous glances at; make eyes at sb.

dd
眉目如畫

méi mù rú huà

piękna jak malowanie

f.e. as pretty as a picture

dd
眉南面北

méi nán miàn běi

dd
梅妻鶴子

méi qī hè zǐ

id. a lofty scholar life of a hermit

dd
沒輕沒重

méi qīng méi zhòng

f.e. (speak) tactlessly-indiscreetly; without manners; rash and rude

dd
眉清目朗

méi qīng mù lǎng

dd
眉清目秀

méi qīng mù xiù

mieć delikatne, filigranowe kształty

have delicate features; have finely chiselled features

dd
沒日沒夜

méi rì méi yè

dzień i noc

day and night

dd
沒石飲羽

méi shí yǐn yǔ

dd
沒世不渝

méi shì bù yú

dd
沒世窮年

méi shì qióng nián

dd
沒世無稱

méi shì wú chēng

dd
沒世無聞

méi shì wú wén

dd
眉舒目展

méi shū mù zhǎn

f.e. feel happy; have a pleased expression

dd
立眉豎眼

méi shù yǎn

f.e. get angry

dd
媒妁之言

méi shuò zhī yán

n. matchmaker's remarks (leading to an arranged marriage); the good offices of a match-maker

dd
眉頭不伸

méi tóu bù shēn

dd
沒頭蒼蠅

méi tóu cāng ying

ktoś kto wykonuje czynniści bezcelowo

sb. who does things aimlessly

dd
沒頭沒臉

méi tóu méi liǎn

dd
沒頭沒腦

méi tóu méi nǎo

f.e. abruptly illogically; without rhyme or reason ③completely at a loss

dd
眉頭眼腦

méi tóu yǎn nǎo

dd
眉頭眼尾

méi tóu yǎn wěi

dd
眉頭一皺,計上心來

méi tóu yī zhòu jì shàng xīn lái

Plan działania przychodzi do głowy.

A plan comes to mind.

dd
沒完沒了

méi wán méi liǎo

f.e. be endless

dd
沒衛飲羽

méi wèi yǐn yǔ

dd
沒屋架梁

méi wū jià liáng

dd
眉下添眉

méi xià tiān méi

dd
眉眼高低

méi yǎn gāo dī

f.e. an expression on the face

dd
眉眼如畫

méi yǎn rú huà

dd
眉揚目展

méi yáng mù zhǎn

dd
眉語目笑

méi yǔ mù xiào

dd
漫不加意

màn bù jiā yì

dd
漫不經心

màn bù jīng xīn

f.e. careless; casual; negligent

dd
漫不經意

màn bù jīng yì

v.p. be unconcerned-heedless

dd
謾不經意

màn bù jīng yì

dd
慢藏誨盜

màn cáng huì dào

Pozostawienie cennych rzeczy na widoku prowokuje włamanie.

f.e. Letting valuables lie about invites burglary.

dd
漫藏誨盜

màn cáng huì dào

dd
謾藏誨盜

màn cáng huì dào

dd
蔓草難除

màn cǎo nán chú

dd
慢弛之闕

màn chí zhī què

dd
謾辭嘩說

màn cí huá shuō

dd
漫地漫天

màn dì màn tiān

dd
蔓蔓日茂

màn màn rì mào

dd
漫天遍地

màn shān biàn dì

dd
漫天遍野

màn shān biàn yě

dd
漫山遍野

màn shān biàn yě

f.e. all over the hills and dales in large numbles

dd
漫山塞野

màn shān sāi yě

dd
慢騰斯禮

màn téng sī lǐ

dd
漫天蔽野

màn tiān bì yě

dd
漫天大謊

màn tiān dà huǎng

monstrualne kłamstwo

monstrous lie

dd
漫天蓋地

màn tiān gài dì

dd
漫天過海

màn tiān guò hǎi

dd
漫天叫價

màn tiān jiào jià

dd
漫天開價

màn tiān kāi jià

f.e. ask-demand an exorbitant price

dd
謾天謾地

màn tiān màn dì

f.e. deceive everybody *

dd
漫天掩地

màn tiān yǎn dì

dd
漫天要價

màn tiān yào jià

f.e. ask exorbitant prices

dd
漫天匝地

màn tiān zā dì

dd
慢條廝禮

màn tiáo sī lǐ

dd
慢條斯理

màn tiáo sī lǐ

z rozmysłem, celowo

f.e.-adv. 〈coll.〉 deliberately; sedately

dd
慢條斯禮

màn tiáo sī lǐ

dd
慢條絲禮

màn tiáo sī lǐ

dd
漫條斯理

màn tiáo sī lǐ

dd
漫無邊際

màn wú biān jì

bezkresny; daleko odbiegać od tematu rozmowy; przydługi i pełny dygresji; rozwlekły

boundless straying far from the subject; rambling; discursive

dd
漫無止境

màn wú zhǐ jìng

f.e. limitless; endless

dd
曼衍魚龍

màn yǎn yú lóng

f.e. put on different performances ?

dd
慢易生憂

màn yì shēng yōu

dd
蔓引株連

màn yǐn zhū lián

dd
蔓引株求

màn yǐn zhū qiú

拿班做势

拿班做勢

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury