Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
大方之家

dà fāng zhī jiā

dd
大放悲聲

dà fàng bēi shēng

dd
大放厥詞

dà fàng jué cí

przechwalać się, gadać nonsensy

przechwalać się, gadać nonsensy

dd
大放厥辭

dà fàng jué cí

dd
大風大浪

dà fēng dà làng

wielka burza; wiatr i fale

great storms; wind and waves

dd
大腹便便

dà fù pián pián

brzuchaty, gruby

pot-bellied; paunchy; obese

dd
大功畢成

dà gōng bì chéng

dd
大工告成

dà gōng gào chéng

dd
大功告成

dà gōng gào chéng

w końcu zakończyć; ukoronować coś sukcesem

have finally come to completion; be crowned with success

dd
大公無私

dà gōng wú sī

uczciwy i prostolinijny; niesamolubny

fair and square; unselfish

dd
大海撈針

dà hǎi lāo zhēn

szukać igły w stogu siana

look for a needle in a haystack

dd
大寒索裘

dà hán suǒ qiú

dd
大含細入

dà hán xì rù

(napisany) z zastosowaniem rozległej wiedzy i dogłębnych studiów

(written) with both extensive knowledge and profound scholarship

dd
大喊大叫

dà hǎn dà jiào

shout at the top of one's lungs conduct vigorous propaganda ③rant

dd
大旱望雲

dà hàn wàng yún

dd
大旱望雲霓

dà hàn wàng yún ní

hope for relief in distress

dd
大旱雲霓

dà hàn yún ní

coś dającego duże nadzieje

sth. yielding high hopes

dd
大行大市

dà háng dà shì

dd
大好河山

dà hǎo hé shān

piękne góry i rzeki; czyjś ukochany kraj

beautiful rivers and mountains of a country; one's beloved motherland

dd
大紅大綠

dà hóng dà lǜ

gaudy; garish

dd
大紅大緑

dà hóng dà lǜ

dd
大紅大紫

dà hóng dà zǐ

be extremely popular

dd
大呼小喝

dà hū xiǎo hē

dd
大呼小叫

dà hū xiǎo jiào

krzyczeć i awanturować się

shout and wrangle

dd
大惑不解

dà huò bù jiě

beyond comprehension; confused

dd
大獲全勝

dà huò quán shèng

score a great success

dd
大吉大利

dà jí dà lì

szczęścia i pomyślności (życzenia)

good luck and great prosperity (an expression of good wishes)

dd
大計小用

dà jì xiǎo yòng

świetny plan ma mizerny rezultat

A good scheme has only a poor result

dd
大家風範

dà jiā fēng fàn

dd
大家閨秀

dà jiā guī xiù

kobieta w bogatej i wływowej rodzinie

maiden in a rich and influential family

dd
大漸彌留

dà jiàn mí liú

dd
大江東去

dà jiāng dōng qù

Na wschód płynie rzeka Jangcy. Niepowstrzymana siła

Eastward flows the Yangtze River. an irresistible force

dd
大江南北

dà jiāng nán běi

?

dd
大匠運斤

dà jiàng yùn jīn

dd
大街小巷

dà jiē xiǎo xiàng

w całym mieście, w każdej ulicy i uliczce

all over the city; in every street and alley

dd
大節不奪

dà jié bù duó

dd
大經大法

dà jīng dà fǎ

dd
大驚失色

dà jīng shī sè

zblednąć ze strachu

turn pale with fright

dd
大驚小怪

dà jīng xiǎo guài

dużo zamieszania o coś zwyczajnego; robić niepotrzebne zamieszanie

much ado about sth. ordinary; make an unwarranted fuss

dd
大明法度

dà jíng fǎ dù

dd
大開大合

dà kāi dà hé

dd
大開方便之門

dà kāi fāng biàn zhī mén

lucky break convenience

dd
大開眼界

dà kāi yǎn jiè

bardzo poszerzyć swoje horyzonty

greatly widen one's horizon-outlook

dd
大塊朵頤

dà kuài duǒ yí

dd
大快人心

dà kuài rén xīn

give all a lift of the heart

dd
大塊文章

dà kuài wén zhāng

lengthy article

dd
大浪淘沙

dà làng táo shā

dd
大路椎輪

dà lù zhuī lún

dd
大輅椎輪

dà lù zhuī lún

dd
大馬金刀

dà mǎ jīn dāo

bold and uninhibited

dd
大夢初醒

dà mèng chū xǐng

(as if one is) waking from a dream

dd
大夢方醒

dà mèng fāng xǐng

dd
大名鼎鼎

dà míng dǐng dǐng

celebrated, famous, well-known

dd
大名難居

dà míng nán jū

dd
大繆不然

dà miù bù rán

dd
大謬不然

dà miù bù rán

całkowicie pomylony

entirely mistaken

dd
大模大樣

dà mó dà yàng

with a swagger; in an ostentatious manner with full composure

dd
大莫與京

dà mò yǔ jīng

immensely large beyond compare

dd
大謀不謀

dà móu bù móu

dd
大難不死

dà nàn bù sǐ

uciec śmierci w wielkiej katastrofie

escape from death in a great catastrophe

dd
大難臨頭

dà nàn lín tóu

stanąć naprzeciw wielkiej katastrofie

be faced with imminent catastrophe

dd
大逆不道

dà nì bù dào

zdrada, herezja, najgorsza zbrodnia, bunt

treason and heresy; worst offense; sedition

dd
大逆無道

dà nì wú dào

dd
大起大落

dà qǐ dà luò

zmienić się radykalnie

change radically

dd
大氣磅礴

dà qì páng bó

powerful; grand and magnificent

dd
大器晚成

dà qì wǎn chéng

wielkie narzędzie dojrzewa późno.. rzymu nie zbudowano w jeden dzień.

great minds mature slowly Rome wasn't built in a day

dd
大千世界

dà qiān shì jiè

(budd.) miliard wszechświatów, bezkresny wszechświat i kalejdoskopowy świat

1,000,000,000 universes; boundless universe the kaleidoscopic world

dd
大巧若拙

dà qiǎo ruò zhuō

Człowiek wielkiej mądrości często wygląda na głupkowatego

A person of great wisdom often seems slow witted.

dd
大請大受

dà qǐng dà shòu

dd
大權獨攬

dà quán dú lǎn

arrogate all authority to oneself

dd
大權旁落

dà quán páng luò

utracić władzę na rzecz niżej stojących

lose power to others (usu. subordinates)

dd
大權在握

dà quán zài wò

dzierżyć berło

wield the scepter

dd
大仁大義

dà rén dà yì

noble and righteous

dd
大人虎變

dà rén hǔ biàn

dd
大人先生

dà rén xiān sheng

dd
大殺風景

dà shā fēng jǐng

psuć zabawę innym

殺-煞 杀-煞 spoil the fun; be a wet blanket

dd
大煞風景

dà shā fēng jǐng

zepsuć zabawę, zepsuć nastrój

spoil the fun; be a wet blanket

dd
大廈棟梁

dà shà dòng liáng

dd
大煞風趣

dà shà fēng qù

dd
大廈將顛

dà shà jiāng diān

dd
大廈將傾

dà shà jiāng qīng

The situation is hopeless.

dd
大聲疾呼

dà shēng jí hū

urge emphatically; loudly appeal to the public

dd
大失人望

dà shī rén wàng

dd
大失所望

dà shī suǒ wàng

be greatly disappointed

dd
大事不糊塗

dà shì bù hú tú

jasno myśleć o sprawach wielkiej wagi

be clear-minded in dealing with matters of great importance

dd
大是大非

dà shì dà fēi

kardynalne kwestie dobra i zła

cardinal questions of right and wrong

dd
大事鋪張

dà shì pū zhāng

zrobić ekstrawagancki pokaz...

make an extravagant show of

dd
大事去矣

dà shì qù yǐ

dd
大勢所趨

dà shì suǒ qū

jak pokazuje bieg rzeczy

as the general trend indicates

dd
大勢已去

dà shì yǐ qù

Sytuacja jest poza możliwością ratunku (unormowania)

The situation is beyond salvation

dd
大手大腳

dà shǒu dà jiǎo

ekstrawagancki, rozrzutny

extravagant; wasteful

dd
大書特書

dà shū tè shū

write elaborately

dd
大樹底下好乘涼

dà shù dǐ xià hǎo chéng liàng

?

dd
大樹將軍

dà shù jiāng jūn

dd
大水沖了龍王廟

dà shuǐ chōng lelóng wáng miào

dd
大肆揮霍

dà sì huī huò

dopuścić sie ekstrawagancji

. launch out into extravagance

dd
大肆厥辭

dà sì jué cí

dd
大肆鋪張

dà sì pū zhāng

dd
大肆宣傳

dà sì xuān chuán

robić wielki hałas

make a big noise

dd
大題小作

dà tí xiǎo zuò

belittle a major issue

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury