Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
當家立紀

dāng jiā lì jì

dd
當家立事

dāng jiā lì shì

dd
當家立業

dāng jiā lì yè

dd
當家做主

dāng jiā zuò zhǔ

dd
當家作主

dāng jiā zuò zhǔ

być panem swoich własnych spraw

be master of one's own affairs

dd
當今無輩

dāng jīn wú bèi

dd
當局者迷

dāng jú zhě mí

bezpośrednio zaangażowany nie jest obiektywny

one directly concerned lacks objectivity

dd
當局者迷,旁觀者清

dāng jú zhě mí páng guān zhě qīng

bezpośrednio zaangażowany nie jest obiektywny, a obserwujacy widzi jasno

one directly concerned lacks objectivity; a spectator-onlooker sees most clearly

dd
當立之年

dāng lì zhī nián

dd
當門抵戶

dāng mén dǐ hù

dd
當面錯過

dāng miàn cuò guò

let slip the chance

dd
當面鑼,對面鼓

dāng miàn luó duì miàn gǔ

dd
當面輸心背面笑

dāng miàn shū xīn bèi miàn xiào

dd
當仁不讓

dāng rén bù ràng

yield to nobody when doing what is right; not leave to others what one ought to do oneself

dd
當世才度

dāng shì cái dù

dd
當世無雙

dāng shì wú shuāng

dd
當頭棒喝

dāng tóu bàng hè

ostre ostrzeżenie; dać agresorowi zaskakujący cios na samym początku

sharp warning give aggressor a stunning blow at the start

dd
當頭對面

dāng tóu duì miàn

dd
當頭一棒

dāng tóu yī bàng

a direct blow

dd
當務始終

dāng wù shǐ zhōng

dd
當務之急

dāng wù zhī jí

vital matter of immediate urgency; top priority task

dd
當行本色

dāng xíng běn sè

dd
當刑而王

dāng xíng ér wáng

dd
當之無愧

dāng zhī wú kuì

fully deserve (a title-etc.); be worthy of

dd
當之有愧

dāng zhī yǒu kuì

not deserve (an honor-etc.); not be worthy of

dd
當軸處中

dāng zhóu chǔ zhōng

zajmować ważne stanowisko

hold an important official post

dd
當著不著

dāng zhuó bù zhuó

dd
敵不可假

dí bù kě jiǎ

dd
敵不可縱

dí bù kě zòng

dd
滌地無類

dí dì wú lèi

dd
滌故更新

dí gù gēng xīn

dd
敵國通舟

dí guó tōng zhōu

dd
敵國外患

dí guó wài huàn

dd
滌穢布新

dí huì bù xīn

dd
滌穢蕩瑕

dí huì dàng xiá

dd
斷虀畫粥

duàn jī huà zhōu

dd
斷線鷂子

duàn xiàn yào zi

dd
斷壁殘垣

duàn bì cán yuán

utter dilapidation; ruins of buildings

dd
斷壁殘璋

duàn bì cán zhāng

dd
斷壁頹垣

duàn bì tuí yuán

utter dilapidation; ruins of buildings

dd
斷編殘簡

duàn biān cán jiǎn

stray fragments of a text

dd
斷長補短

duàn chāng bǔ duǎn

dd
斷長續短

duàn chāng xù duǎn

dd
斷脰決腹

duàn dòu jué fù

dd
斷髮紋身

duàn fā wén shēn

obciąć włosy i wytatuować ciało; mieć barbarzyńskie zwyczaje

cut one's hair short and tattoo one's body; have barbarous customs

dd
斷根絕種

duàn gēn jué zhǒng

dd
斷梗飛蓬

duàn gěng fēi péng

dd
斷梗浮萍

duàn gěng fú píng

dd
斷梗飄蓬

duàn gěng piāo péng

dd
斷梗飄萍

duàn gěng piāo píng

błąkać się wokół

wander about

dd
斷怪除妖

duàn guài chú yāo

dd
斷管殘沈

duàn guǎn cán shěn

dd
斷管殘瀋

duàn guǎn cán shěn

dd
斷珪缺璧

duàn guī quē bì

dd
斷圭碎璧

duàn guī suì bì

dd
斷鶴繼鳧

duàn hè jì fú

dd
斷鶴續鳧

duàn hè xù fú

go against nature

dd
斷還歸宗

duàn huán guī zōng

dd
斷齏畫粥

duàn jī huà zhōu

eat sparingly because of poverty

dd
斷齏塊粥

duàn jī kuài zhōu

dd
斷縑尺楮

duàn jiān chǐ chǔ

dd
斷縑寸紙

duàn jiān cùn zhǐ

dd
斷縑零璧

duàn jiān líng bì

dd
斷簡殘編

duàn jiǎn cán biān

luźne kawałki tekstu

stray fragments of text

dd
斷簡遺編

duàn jiǎn yí biān

dd
斷蛟刺虎

duàn jiāo cì hǔ

dd
斷金零粉

duàn jīn líng fěn

dd
斷井頹垣

duàn jǐng tuí yuán

a scene of devastation

dd
斷決如流

duàn jué rú liú

dd
斷爛朝報

duàn làn cháo bào

a worthless record

dd
斷墨殘楮

duàn mò cán chǔ

dd
斷木掘地

duàn mù jué dì

dd
斷頭將軍

duàn tóu jiāng jūn

generał, który raczej zginie niż się podda

a general who would rather die than yield

dd
斷無此理

duàn wú cǐ lǐ

positively, there can be no such logic

dd
斷線風箏

duàn xiàn fēng zhēng

gone beyond recall

dd
斷線偶戲

duàn xiàn ǒu xì

dd
斷線鷂子

duàn xiàn yào zǐ

dd
斷香零玉

duàn xiāng líng yù

dd
斷袖餘桃

duàn xiù yú táo

dd
斷袖之寵

duàn xiù zhī chǒng

dd
斷袖之癖

duàn xiù zhī pǐ

męski homoseksualizm

male homosexuality

dd
斷雁孤鴻

duàn yàn gū hóng

dd
斷雨殘雲

duàn yǔ cán yún

dd
斷羽絕鱗

duàn yǔ jué lín

dd
斷羽絶鱗

duàn yǔ jué lín

dd
斷垣殘壁

duàn yuán cán bì

broken walls; debris a desolate scene

dd
斷章截句

duàn zhāng jié jù

zapożyczać urywki czyichś dzieł

take bits and pieces of sb.'s writing

dd
斷章取意

duàn zhāng qǔ yì

dd
斷章取義

duàn zhāng qǔ yì

cytować ignorując kontekst

quote out of context; garble a statement

dd
斷章摘句

duàn zhāng zhāi jù

lift a sentence out of context; quote isolated passages

dd
斷織勸學

duàn zhī quàn xué

dd
斷織之誡

duàn zhī zhī jiè

dd
斷紙餘墨

duàn zhǐ yú mò

dd
斷紙餘墨

duàn zhǐ yú mò

dd
斷杼擇鄰

duàn zhù zé lín

dd
斷子絕孫

duàn zǐ jué sūn

obyś umarł bezpotomnie

may you die without sons-progeny

dd
斷子絶孫

duàn zijué sūn

dd
敵惠敵怨

dí huì dí yuàn

dd
敵愾同仇

dí kài tóng chóu

walczyć przeciw wspólnemu wrogowi

fight against the common enemy

dd
敵力角氣

dí lì jiǎo qì

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury