Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
天荒地老

tiān huāng dì lǎo

met. do końca świata

until the end of time

dd
天潢貴胄

tiān huáng guì zhòu

dd
天昏地暗

tiān hūn dì àn

całkowita ciemność

total darkness (literal & figurative)

dd
天昏地黑

tiān hūn dì hēi

dd
天機不可泄漏

tiān jī bù kě xiè lòu

dd
天機不可泄露

tiān jī bù kě xiè lù

nie mów światu ni słowa

Don't say a word about it to a soul.

dd
天機雲錦

tiān jī yún jǐn

f.e. as exquisite as heaven-woven brocade

dd
天假良緣

tiān jiǎ liáng yuán

f.e. affinity given by Heaven rare chance

dd
天假其年

tiān jiǎ qí nián

dd
天假因緣

tiān jiǎ yīn yuán

dd
天假之年

tiān jiǎ zhī nián

dd
天荊地棘

tiān jīng dì jí

dd
天經地緯

tiān jīng dì wěi

dd
天經地義

tiān jīng dì yì

całkowicie usprawiedliwiony, właściwy

proper; perfectly justified

dd
天驚石破

tiān jīng shí pò

wyróżniająco oryginalne i śmiałe (o pisaniu etc.)

remarkably original and forceful (of writing-etc.)

dd
天開地辟

tiān kāi dì pì

dd
天空海闊

tiān kōng hǎi kuò

rozległy jak niebo i morze; udchodzić od tematu; dyskursywny

as boundless as the sea and sky; straying from the subject; discursive

dd
天朗氣清

tiān lǎng qì qīng

f.e. The sky is clear and the air is fresh.

dd
天老地荒

tiān lǎo dì huāng

dd
天理不容

tiān lǐ bù róng

f.e. intolerable injustice

dd
天理良心

tiān lǐ liáng xīn

f.e. follow the laws of nature and one's conscience

dd
天理難容

tiān lǐ nán róng

f.e. an intolerable injustice

dd
天理人情

tiān lǐ rén qíng

sensowność, umiarkowanie

reasonableness; temperateness

dd
天理昭彰

tiān lǐ zhāo zhāng

f.e. heaven's justice will always prevail

dd
天理昭昭

tiān lǐ zhāo zhāo

dd
天倫之樂

tiān lún zhī lè

n. family happiness

dd
天羅地網

tiān luó dì wǎng

f.e. tight encirclement

dd
天馬行空

tiān mǎ xíng kōng

id. powerful and unconstrained style (of writing-calligraphy-etc.)

dd
天命攸歸

tiān mìng yōu guī

dd
天命有歸

tiān mìng yǒu guī

dd
天末涼風

tiān mò liáng fēng

dd
天南地北

tiān nán dì běi

skrajnie odlegli, z różnych miejsc; rozciągnięty w przestrzeni

poles apart; from different places; rambling; discursive

dd
天南海北

tiān nán hǎi běi

f.e. all over the country discursive; rambling

dd
天年不測

tiān nián bù cè

dd
天年不齊

tiān nián bù qí

dd
天年不遂

tiān nián bù suì

dd
天凝地閉

tiān níng dì bì

dd
天怒人怨

tiān nù rén yuàn

szeroko odczuwane niezadowolenie i poruszenie

widespread indignation and discontent

dd
天女散花

tiān nǚ sàn huā

f.e. The heavenly maids scatter blossoms.

dd
天平地成

tiān píng dì chéng

dd
天清氣朗

tiān qīng qì lǎng

dd
天清日白

tiān qīng rì bái

dd
天壤王郎

tiān rǎng wáng láng

f.e. be married to a bad husband

dd
天壤懸隔

tiān rǎng xuán gé

dd
天壤之別

tiān rǎng zhī bié

po drugiej stronie świata, wszechświat różnicy

poles apart

dd
天壤之隔

tiān rǎng zhī gé

tak daleko od siebie jak niebo i ziemia

as far apart as heaven and earth

dd
天人共鑒

tiān rén gòng jiàn

dd
天人之際

tiān rén zhī jì

n. boundary between man and heaven or nature

dd
天若有情天亦老

tiān ruò yǒu qíng tiān yì lǎo

dd
天上麒麟

tiān shàng qí lín

dd
天上人間

tiān shàng rén jiān

f.e. heaven and earth worlds apart

dd
天上石麟

tiān shàng shí lín

f.e. One's natural genius is surpassing. *

dd
天生地設

tiān shēng dì shè

dd
天生麗質

tiān shēng lì zhì

urodzona piękność

a born beauty

dd
天生天化

tiān shēng tiān huà

f.e. Heaven has destined...

dd
天生天殺

tiān shēng tiān shā

dd
天生尤物

tiān shēng yóu wù

n. born siren, sex kitten, etc.

dd
天時地利人和

tiān shí dì lì rén hé

f.e. favorable climatic-geographical-human conditions *

dd
天授地設

tiān shòu dì shè

dd
天粟馬角

tiān sù mǎ jiǎo

dd
天隨人原

tiān suí rén yuán

dd
天隨人願

tiān suí rén yuàn

dd
天塌地陷

tiān tā dì xiàn

f.e. dreadful calamity *

dd
天台路迷

tiān tái lù mí

dd
天堂地獄

tiān táng dì yù

ostry kontrast między szczęściem a nieszcześciem

sharp contrast between happiness and misery

dd
天外飛來

tiān wài fēi lái

dd
天外有天

tiān wài yǒu tiān

f.e. knowledge-capability is limitless

dd
天王老子

tiān wáng lǎo zǐ

n. 〈coll.〉 highest power; emperor

dd
天網恢恢

tiān wǎng huī huī

f.e. justice has a long arm

dd
天網恢恢,疎而不漏

tiān wǎng huī huī shū ér bù lòu

f.e. justice has a long arm;

dd
天網恢恢,疏而不漏

tiān wǎng huī huī shū ér bù lòu

sprawiedliwość spadnie na winowajcę, sprawiedliwość ma długie ręce

justice has a long arm; justice is implacable

dd
天無二日

tiān wú èr rì

id. there cannot be two kings-bosses in a country-office at the same time

dd
天無絶人之路

tiān wú jué rén zhī lù

dd
天無絕人之路

tiān wú jué rén zhī lù

f.e. there is always a way out

dd
天下本無事,庸人自擾

tiān xià běn wú shì yōng ré

; f.e. bark at the moon stupid people create trouble for themselves *

dd
天下本無事,庸人自擾之

tiān xià běn wú shì yōng rén zì rǎo zhī

; f.e. bark at the moon stupid people create trouble for themselves

dd
天下大亂

tiān xià dà luàn

wielkie zaburzenia na świenie

f.e. great disorder throughout world *

dd
天下第一

tiān xià dì yī

f.e. the first under heaven; unequalled; peerless

dd
天下獨步

tiān xià dú bù

niezrównany na całym świecie

unmatched in the world

dd
天下歸心

tiān xià guī xīn

f.e. Throughout the empire all hearts turned to him.

dd
天下莫敵

tiān xià mò dí

dd
天下太平

tiān xià tài píng

w państwie/świecie panuje pokój

f.e. The world-country is in peace.

dd
天下為公

tiān xià wéi gōng

f.e. World belongs to everybody.; The world is a commonwealth.

dd
天下為家

tiān xià wéi jiā

dd
天下為籠

tiān xià wéi lóng

dd
天下烏鴉一般黑

tiān xià wū yā yī bān hēi

dd
天下無敵

tiān xià wú dí

f.e. all-conquering; invincible

dd
天下無難事,只怕有心

tiān xià wú nán shì zhǐ pà

dd
天下無難事,只怕有心人

tiān xià wú nán shì zhǐ pà yǒu xīn rén

dd
天下無雙

tiān xià wú shuāng

f.e. unique; without equal; matchless

dd
天下興亡,匹夫有責

tiān xià xīng wáng pǐ fū yǒu zé

f.e. expect everyone to do his duty

dd
天下洶洶

tiān xià xiōng xiōng

f.e. The whole nation is in upheaval

dd
天下一家

tiān xià yī jiā

f.e. all under heaven are one family

dd
天香國色

tiān xiāng guó sè

kobieta o uderzająco pięknej urodzie

woman of stunning beauty

dd
天行時氣

tiān xíng shí qì

dd
天懸地隔

tiān xuán dì gé

旋-懸 旋-悬 f.e. be far separated

dd
天旋地轉

tiān xuán dì zhuàn

f.e. a person overcome with vertigo

dd
天涯比鄰

tiān yá bǐ lín

dd
天涯地角

tiān yá dì jiǎo

f.e. ends of the earth

dd
天涯海角

tiān yá hǎi jiǎo

f.e. separated worlds apart

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.