Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

善善惡惡

shàn shàn wù è

miłować dobro i potępiać zło. Jasno rozgraniczać dobro od zła

love good and shun evil clearly delineate good and evil

善始令終

shàn shǐ lìng zhōng

善始善終

shàn shǐ shàn zhōng

zacząć dobrze i skończyć dobrze

begin well and end well

善頌善禱

shàn sòng shàn dǎo

善為說辭

shàn wéi shuō cí

dodać pozytywne słowo o kimś

put in a good word for sb.

善文能武

shàn wén néng wǔ

扇席溫枕

shàn xí wēn zhěn

訕牙閑嗑

shàn yá xián kē

善游者溺

shàn yóu zhě nì

f.e. Over-confidence in one's skill may bring disaster.

善有善報

shàn yǒu shàn bào

uprzejme uczynki procentują znacznymi korzyściami [w przyszłości]

kind deeds pay rich dividends

善有善報,惡有惡報

shàn yǒu shàn bào è yǒu è bào

uprzejme czyny przynoszą bogate dywidendy; zło jest odpłacane złem

kind deeds pay rich dividends; Evil is repaid with evil . *

善與人交

shàn yǔ rén jiāo

扇枕溫衾

shàn zhěn wēn qīn

善自為謀

shàn zì wéi móu

f.e. be good at looking after one's own interests

擅作威福

shàn zuò wēi fú

f.e. punish or reward according to one's whim assume absolute power

搔到癢處

sāo dào yǎng chù

id. hit the nail on the head

騷情賦骨

sāo qíng fù gǔ

騷人詞客

sāo rén cí kè

騷人墨客

sāo rén mò kè

f.e. 〈wr.〉 literati

騷人墨士

sāo rén mò shì

騷人雅士

sāo rén yǎ shì

騷人逸客

sāo rén yì kè

搔首踟躕

sāo shǒu chí chú

f.e. be at loss as to what to do

搔首弄姿

sāo shǒu nòng zī

zachowywać się kokieteryjnie by przyciągnąć mężczyzn

act coquettishly to attract men

搔頭摸耳

sāo tóu mō ěr

f.e. hesitate; be undecided

搔頭弄姿

sāo tóu nòng zī

f.e. 〈wr.〉 be coquettish

搔頭抓耳

sāo tóu zhuā ěr

騷翁墨客

sāo wēng mò kè

搔著癢處

sāo zheyǎng chù

v.o. touch sb.to the quick say sth. exactly to the point

桑弧蒿矢

sāng hú hāo shǐ

桑弧蓬矢

sāng hú péng shǐ

桑弧矢志

sāng hú shǐ zhì

桑戶棬樞

sāng hù juàn shū

桑戶桊樞

sāng hù juàn shū

桑戶蓬樞

sāng hù péng shū

桑間濮上

sāng jiān pú shàng

id. rendezvous for lovers place notorious for profligacy

桑間之音

sāng jiān zhī yīn

桑間之詠

sāng jiān zhī yǒng

桑間之約

sāng jiān zhī yuē

桑落瓦解

sāng luò wǎ jiě

桑樞韋帶

sāng shū wéi dài

桑樞瓮牖

sāng shū wěng yǒu

桑樞甕牖

sāng shū wèng yǒu

桑田碧海

sāng tián bì hǎi

桑田滄海

sāng tián cāng hǎi

id. great changes take place

桑土綢繆

sāng tǔ chóu miù

桑土之防

sāng tǔ zhī fáng

桑土之謀

sāng tǔ zhī móu

桑蔭不徙

sāng yīn bù xǐ

桑蔭未移

sāng yīn wèi yí

桑榆末景

sāng yú mò jǐng

桑榆暮景

sāng yú mù jǐng

id. closing years of one's life

桑榆晚景

sāng yú wǎn jǐng

id. closing years of one's life

桑榆之景

sāng yú zhī jǐng

桑中之喜

sāng zhōng zhī xǐ

桑中之約

sāng zhōng zhī yuē

韶華如駛

sháo huá rú shǐ

勺水一臠

sháo shuǐ yī luán

韶顏稚齒

sháo yán zhì chǐ

殺敵致果

shā dí zhì guǒ

walczyć chwalebnie i zdobyć chwałę; wyróżniająco służyć na wojnie

fight gallantly and win glory; serve with distinction in war

殺風景

shā fēng jǐng

殺-煞 杀-煞 v.o. dampen-spoil the fun

殺雞哧猴

shā jī chī hóu

殺雞駭猴

shā jī hài hóu

殺雞儆猴

shā jī jǐng hóu

ukarać kogoś jako ostrzeżenie dla innych

punish sb. as a warning to others

殺雞抹脖

shā jī mǒ bó

殺雞取蛋

shā jī qǔ dàn

id. do sth. stupid *

殺雞取卵

shā jī qǔ luǎn

zrobić coś głupio

do sth. stupid

殺雞為黍

shā jī wéi shǔ

殺雞嚇猴

shā jī xià hóu

id. punish sb. as a warning to others

殺雞焉用牛刀

shā jī yān yòng niú dāo

id. Why use an ox cleaver to kill a chicken? (fig.) Great talent can be used for better purposes or for greater results.

砂裡淘金

shā lǐ táo jīn

沙裡淘金

shā lǐ táo jīn

id. get small returns for great effort

殺馬毀車

shā mǎ huǐ chē

沙鷗翔集

shā ōu xiáng jí

殺妻求將

shā qī qiú jiàng

f.e. not scruple about means in seeking fame and gain

殺氣騰騰

shā qì téng téng

f.e. set to kill; atmosphere of raw violence

殺人不見血

shā rén bù jiàn xuè

f.e. kill with subtle means sinister

殺人不眨眼

shā rén bù zhǎ yǎn

f.e. cold-blooded

殺人放火

shā rén fàng huǒ

v.p. commit murder and arson

殺人滅口

shā rén miè kǒu

f.e. kill a witness

殺人如草

shā rén rú cǎo

殺人如蒿

shā rén rú hāo

殺人如麻

shā rén rú má

f.e. kill people like flies

殺人如蓺

shā rén rú tiě

殺人盈野

shā rén yíng yě

f.e. scene of carnage

殺人越貨

shā rén yuè huò

f.e. kill sb. and seize their goods

殺身報國

shā shēn bào guó

殺身成仁

shā shēn chéng rén

f.e. die for a just cause *

殺身成義

shā shēn chéng yì

殺身之禍

shā shēn zhī huò

n. fatal disaster

殺一儆百

shā yī jǐng bǎi

儆-警 儆-警 f.e. kill one to warn a hundred

殺一礪百

shā yī lì bǎi

殺一利百

shā yī lì bǎi

鎩羽暴鱗

shā yǔ bào lín

鎩羽而歸

shā yǔ ér guī

鎩羽涸鱗

shā yǔ hé lín

殺彘教子

shā zhì jiào zǐ

少不更事

shào bù gēng shì

f.e. young and inexperienced; green

少不經事

shào bù jīng shì

少成若性

shào chéng ruò xìng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach