Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

世上無難事

shì shàng wú nán shì

世上無難事,只怕有心

shì shàng wú nán shì zhǐ pà

世上無難事,只怕有心人

shì shàng wú nán shì zhǐ pà yǒu xīn rén

釋生取義

shì shēng qǔ yì

事生肘腋

shì shēng zhǒu yè

事實勝於雄辯

shì shí shèng yú xióng biàn

f.e. facts speak louder than words

適時應務

shì shí yīng wù

是是非非

shì shì fēi fēi

plotka, skandal

gossip; scandal

釋知遺形

shì shì yí xíng

螫手解腕

shì shǒu jǐ ewǎn

誓死不二

shì sǐ bù èr

f.e. pledge to be true until death *

誓死不貳

shì sǐ bù èr

誓死不屈

shì sǐ bù qū

przysiąc raczej umrzeć, niż się poddać

vow that one would rather die than yield

誓死不渝

shì sǐ bù yú

視死如歸

shì sǐ rú guī

bez strachu stawić czoła śmierci

face death unflinchingly

視死如生

shì sǐ rú shēng

視死如飴

shì sǐ rú yí

視死若歸

shì sǐ ruò guī

視死若生

shì sǐ ruò shēng

視死猶歸

shì sǐ yóu guī

士死知己

shì sǐ zhī jǐ

適俗隨時

shì sú suí shí

世俗之見

shì sú zhī jiàn

n. common views

世態炎涼

shì tài yán liáng

f.e. inconstancy of human relationships

世態人情

shì tairén qíng

f.e. ways of the world

誓天斷發

shì tiān duàn fā

誓天指日

shì tiān zhǐ rì

視同兒戲

shì tóng ér xì

f.e. regard as a trifling matter

視同拱璧

shì tóng gǒng bì

視同路人

shì tóng lù rén

uznawać za obcego

regard as a stranger

視同陌路

shì tóng mò lù

視同秦越

shì tóng qín yuè

誓同生死

shì tóng shēng sǐ

f.e. pledge to live and die together

視同一律

shì tóng yī lǜ

f.e. identify with; consider all as alike

室徒四壁

shì tú sì bì

世外桃源

shì wài táo yuán

id. haven of peace utopia

事往日遷

shì wǎng rì qiān

事危累卵

shì wēi lèi luǎn

f.e. be at a critical stage

視微知著

shì wēi zhī zhe

視微知著

shì wēi zhī zhuó

視為兒戲

shì wéi ér xì

traktować sprawę jak zabawę; traktować sprawę niepoważnie

f.e. treat a matter as a plaything

視為寇讎

shì wéi kòu chóu

視為畏途

shì wéi wèi tú

uważać coś za niebezpieczne; bać się przedsięwziąć jakieś działanie

regard as dangerous; be afraid to undertake

視為知己

shì wéi zhī jǐ

f.e. regard as a close friend

士為知己者死

shì wèi zhī jǐ zhě sǐ

Szlachetny gotów jest umrzeć za swych dobrych przyjaciół

A gentleman is ready to die for his good friends.

事無常師

shì wú cháng shī

事無大小

shì wú dà xiǎo

事無二成

shì wú èr chéng

市無二價

shì wú èr jià

f.e. sell at fair prices

事無巨細

shì wú jù xì

wszystkie sprawy - duże i małe

all matters, big and small

事無三不成

shì wú sān bù chéng

視下如傷

shì xià rú shāng

視險如夷

shì xiǎn rú yí

nie lękający się niebezpieczeństwa, odważny

unafraid of danger; brave

視險若夷

shì xiǎn ruò yí

適心娛目

shì xīn yú mù

適性任情

shì xìng rèn qíng

適性忘慮

shì xìng wàng lǜ

勢焰熏天

shì yàn xūn tiān

事以密成

shì yǐ mì chéng

誓以皦日

shì yǐ wéi rì

適以相成

shì yǐ xiāng chéng

世異時移

shì yì shí yí

舐癰吮痔

shì yōng shǔn zhì

恃勇輕敵

shì yǒng qīng dí

事有必至,理有固然

shì yǒu bì zhì lǐ yǒu gù rán

事與原違

shì yǔ yuán wéi

事與願違

shì yǔ yuàn wéi

f.e. things go contrary to one's wishes

事與心違

shì yù xīn wéi

事預則立

shì yù zé lì

視遠步高

shì yuǎn bù gāo

勢在必行

shì zài bì xíng

f.e. be imperative

事在必行

shì zài bì xíng

事在人為

shì zài rén wéi

to ludzie (a nie nic innego) sprawiają że coś się staje

people make things happen

事在蕭牆

shì zài xiāo qiáng

世掌絲綸

shì zhǎng sī lún

逝者如斯

shì zhě rú sī

f.e. let bygones be bygones

視之不見,聽之不聞

shì zhī bù jiàn tīng zhī bù wén

侍執巾節

shì zhí jīn jié

侍執巾櫛

shì zhí jīn zhì

飾智矜愚

shì zhì jīn yú

食案方丈

shí àn fāng zhàng

十八般兵器

shí bā bān bīng qì

十八般武藝

shí bā bān wǔ yì

id. be versatile * ?

十八層地獄

shí bā céng dì yù

p.w. bottom pit of hell 〈Budd.〉 eighteen hells where the souls of evil persons are tortured *

實偪處此

shí bèng chǔ cǐ

實逼處此

shí bī chǔ cǐ

f.e. There's no alternative under the circumstances.

食必方丈

shí bì fāng zhàng

識變從宜

shí biàn cóng yí

食辨勞薪

shí biàn láo xīn

十變五化

shí biàn wǔ huà

十病九痛

shí bìng jiǔ tòng

być słabowitym, chorowitym

be feeble

食不充腸

shí bù chōng cháng

食不充飢

shí bù chōng jī

mieć niewiele do jedzenia

have little food to eat

食不充口

shí bù chōng kǒu

食不重味

shí bù chóng wèi

食不二味

shí bù èr wèi

spożyć jednodaniowy posiłek; jeść tanio

have a one-dish meal; eat frugally

十步芳草

shí bù fāng cǎo

wszędzie talenty

talents everywhere

食不甘味

shí bù gān wèi

f.e. have no appetite for food be beset with worries

食不果腹

shí bù guǒ fù

f.e. not have enough food to eat

食不餬口

shí bù hú kǒu

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.