buttons.dynasties

Ta kolekcja nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Dynastia Tang

Pierwszym cesarzem tej dynastii był Li Yuan, który wstąpił na tron w roku 618 roku. Li Yuan był przywódcą rebelii przeciw Sui.

Istniała w latach 618 → 907 .

O dynastii

-charbox-

Tło historyczne

Po latach wojennych zawieruch, chaosu i bezkrólewia, dynastia Sui ponownie zjednoczyła tereny chińskie. Choć utrzymała się zaledwie 37 lat, dała stabilne fundamenty imperium Tangów. Pozwoliło to na niespotykany wcześniej rozwój wynalazczości i kultury. Ponieważ okres panowania Sui był stosunkowo krótki, czas rządów Sui i Tang często traktuje się jako jeden okres historyczny. Pierwszym cesarzem tej dynastii był Li Yuan, który wstąpił na tron w roku 618 roku. Li Yuan był przywódcą rebelii przeciw Sui.

Okres świetności dynastii

W czasie panowania dynastii Tang zreformowano praktycznie wszystkie aspekty życia społecznego i politycznego. Usprawniono system egzaminów urzędniczych, system podatkowy, administrację czuwającą nad handlem, rolnictwem i wytwórczością. Powstał Kodeks Tang, czyli zbiór wszystkich praw i przepisów obowiązujących w cesarstwie.

Czas panowania dynastii Tang był okresem najbujniejszego rozkwitu poezji. Wielu znawców twierdzi, że to apogeum świetności chińskiej literatury, a w szczególności właśnie poezji.

Rozwój kultury w czasach Dynastii Tang 唐

-charbox-

Czasy dynastii Tang, zwłaszcza od panowania cesarza Taizonga (627-649) to okres olbrzymiego postępu cywilizacyjnego i kulturowego. Jedną z jego głównych przyczyn była otwartość kultury chińskiej na nowe idee i myśli. Taka inkluzywność chińskiej kultury, w której odmienne idee były tolerowane jako nie zagrażające poczuciu identyfikacji politycznej czy kulturowej (nie była przez to w opozycji z interesem państwa) pozwoliła na przyswojenie wielu cennych innowacji. Działo się tak nie tylko w płaszczyźnie sztuki, ale też w życiu społecznym i gospodarczym. Różnorodność, na którą społeczeństwo czasów Tang było otwarte, zaowocowała istną eksplozją postępu.

Wielokulturowa metropolia Chang'an

W szczytowym momencie metropolia liczyła około jednego miliona ludzi, zamieszkujących powierzchnie ok. 84 km2. Miasto przyjmowało kupców i wysłanników z niemal całego znanego świata, a więc ni tylko z Japonii, Korei i innych krajów azjatyckich, ale także z bliskiego wschodu. Regularne "delegacje" składały się ze studentów, rzemieślników, uczonych i specjalistów różnych dziedzin.

Chińscy mieszkańcy stolicy przejmowali zwyczaje i nowinki od odwiedzających, zachwycając się ich odmiennością. Szczególną popularnością cieszyły się winiarnie, oferujące trunki sprowadzone z zachodnich rubieży imperium, oraz bliskiego wschodu.

Rozwój sztuki i literatury

Koniec czasu nieustannych wojen i pokój zaprowadzony przez dynastię Sui a odziedziczony przez Tang pozwolił na żywiołowy rozwój muzyki. Dwór cesarski Sui i Tang organizował liczne przedstawienia i koncerty, które opierały się nie tylko na dawnej muzyce Dynastii Han, ale i bardziej im współczesnych zapożyczeniach z dalekich krajów jak Indie, czy Birma. Zainteresowanie sztuką było skwapliwie naśladowane przez niższe warstwy społeczeństwa. Grano na instrumentach tradycyjnie chińskich, takich jak pipa i ich modyfikacjach, takich jak pochodzący z Persji flet bili, i instrument strunowy konghou wywodzący się z Indii. Jedna z najbardziej znanych melodii Wspaniałe ubiory wróżek, której kompozycję przypisywano tradycyjnie cesarzowi Xuanzongowi, wywodziła się z dalekich Rubieży Zachodnich imperium Tangów.

Muzyce towarzyszyły tańce, z których dwa najbardziej znane to wywodzący się z Uzbekistanu Wirujący taniec oraz pochodzący z okolic Taszkentu Skaczący taniec.

Różnorodność religijna

Władcy Tang pobłażali i wspierali różnorodność religijną. Jednym z przejawów tej otwartości było przygarnięcie sekty nestoriańskiej. Herezja została potępiona na soborze efeskim w 431 roku i jej wyznawcy dotułali się do imperium Tangów. Jego władca cesarz Taizong podarował Nestorianom bibliotekę, w której mogli przetłumaczyć na język chiński swoje pisma. Otrzymali oni nawet dotację na budowę swojego kościoła w stolicy Chang'an.
W początkach panowania Tangów oficjalnie uznaną religią stał się także wywodzący się z Persji Zoroastrianizm (przybyły do Chin w IV w.) i manicheizm w VII wieku.
Największy wpływ na Chiny miał jednak buddyzm, który przeszedł wtedy niespotykany rozwój. Jego wpływ był tak duży, że zagrażał integralności państwa i w późniejszej fazie władcy musieli ograniczać go jego w obawie przed całkowitą dominacją spraw państwowych.

Ten wspaniały rozwój kultury i cywilizacji musiał stać się przyczyną upadku. Armia czuwająca nad bezpieczeństwem imperium z czasem traciła wigor. Mieszkańcy krajów ościennych, patrzący z zazdrością na bogactwo i przepych swojego sąsiada, stopniowo wzmagali tendencje osłabiające spójność polityczną imperium i cierpliwie wyczekiwali. Momentem przełomowym była rebelia An-Shi. Jej wybuch a potem stłumienie był początkiem końca wspaniałego rozkwitu okresu Tang.

Upadek dynastii

Z czasem władza wymykała się z rąk kolejnych cesarzy na rzecz dworskich eunuchów. Rząd centralny słabł. Konsekwencją były coraz częstsze rebelie i powstania. To nakręcało spiralę upadku. Wynikiem niepokojów i braku sprawowania kontroli administracyjnej był m.in. głód oraz coraz większe niezadowolenie ludu.

W roku 874 rozpoczęła się kolejna rebelia, pod wodzą Zhu Wena. W roku 903 zdobył on i splądrował stolicę Tangów Chang'an. Cztery lata później, w roku 907, Zhu Wen założył własną dynastię, zmuszając do abdykacji ostatniego cesarza Tang.

Państwa, dynastie i poczet ich władców

Poczet władców (22)

CHARS:

唐高祖 - Najwyższy przodek Tang

Imię osobiste: Li Yuan 李淵

Imię świątynne: Gao Zu 高祖

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 618–626.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao

CHARS:

Taizong 太宗

Imię osobiste: Li Shimin 李世民

Imię świątynne: Taizong 太宗

Chronologicznie to drugi władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 627 → 649.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao

CHARS: Uważany za słabego władcę. Ster rządów przejęła od niego uzurpatorka Wu Zetian

唐高宗

Uważany za słabego władcę. Ster rządów przejęła od niego uzurpatorka Wu Zetian

Imię osobiste: 李治 Li Zhi

Imię świątynne: Gao Zong 高宗

Imię pośmiertne: 天皇大帝

CHARS:

Zhong Zong 中宗

Imię osobiste: Li Xian 李顯

Imię świątynne: Zhong Zong 中宗

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 684, 705–710.

Rządy tego władcy to trzy okresy nianhao

CHARS: Czwarty syn uzurpatorki Wu Zetian

Rui Zong 睿宗

Czwarty syn uzurpatorki Wu Zetian

Imię osobiste: Li Dan 李旦

Imię świątynne: Rui Zong 睿宗

Chronologicznie to piąty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 684–690, 710–712.

Rządy tego władcy to cztery okresy nianhao

CHARS: Żyła w latach 624–705, cesarz kobieta, która uzurpowała tron cesarski i wzmocniła potęgę imperium.

Wu Zetian 武則天

Żyła w latach 624–705, cesarz kobieta, która uzurpowała tron cesarski i wzmocniła potęgę imperium.

Imię osobiste: Wu Zhao 武曌

Imię świątynne: (BRAK, uzurpatorka)

Chronologicznie to !! władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 690 → 705.

Okresy dynastyczne nianhao

CHARS:

Imię osobiste: Li Chongmao 李重茂

Imię pośmiertne: Shang Di 殤帝

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 0 → 710.

Rządy tego władcy to 1. okres nianhao

CHARS:

Xuan Zong 玄宗

Imię osobiste: Li Longji 李隆基

Imię świątynne: Xuan Zong 玄宗

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 712 → 756.

Rządy tego władcy to trzy okresy nianhao

CHARS:

Su Zong 肅宗

Imię osobiste: Lǐ Hēng 李亨

Imię świątynne: Su Zong 肅宗

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 756 → 762.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìdé 至德 756–758 Qiányuán 乾元 758–760 Shàngyuán 上元 760–761
CHARS:

Dài Zōng 代宗

Imię osobiste: Lǐ Yù 李豫

Imię świątynne: Dài Zōng 代宗

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 762 → 779.

Okresy dynastyczne nianhao

Bǎoyìng 寶應 762–763 Guǎngdé 廣德 763–764 Yǒngtài 永泰 765–766 Dàlì 大曆 766–779
CHARS:

Dé Zōng 德宗

Imię osobiste: Lǐ Guā 李适

Imię świątynne: Dé Zōng 德宗

Chronologicznie to dwunasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 780 → 805.

Okresy dynastyczne nianhao

Jianzhong 建中 780–783 Xingyuan 興元 784 Zhenyuan 貞元 785–805
CHARS:

Shùn Zōng 順宗

Imię osobiste: Lǐ Sòng 李誦

Imię świątynne: Shùn Zōng 順宗

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 805.

Okresy dynastyczne nianhao

Yǒngzhēn 永貞805
CHARS:

Xiàn Zōng 憲宗

Imię osobiste: Lǐ Chún 李純

Imię świątynne: Xiàn Zōng 憲宗

Chronologicznie to czternasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 806 → 820.

Okresy dynastyczne nianhao

Yuánhé 元和 806–820
CHARS:

Mu Zong 穆宗

Imię osobiste: Li Heng 李恆

Imię świątynne: Mu Zong 穆宗

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 821 → 824.

Okresy dynastyczne nianhao

Changqing 長慶 821–824
CHARS:

Jìng Zōng 敬宗

Imię osobiste: Li Zhan 李湛

Imię świątynne: Jìng Zōng 敬宗

Chronologicznie to szesnasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 824 → 826.

Okresy dynastyczne nianhao

Bǎolì 寶曆 824–826
CHARS:

Wén Zōng 文宗

Imię osobiste: Lǐ Áng 李昂

Imię świątynne: Wén Zōng 文宗

Chronologicznie to siedemnasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 826 → 840.

Okresy dynastyczne nianhao

Bǎolì 寶曆 826 Dàhé 大和 lub Tàihé 太和 827–835 Kāichéng 開成 836–840
CHARS:

Wǔ Zōng 武宗

Imię osobiste: Lǐ Yán 李炎

Imię świątynne: Wǔ Zōng 武宗

Chronologicznie to osiemnasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 840 → 846.

Okresy dynastyczne nianhao

Huichang 會昌 841–846
CHARS:

Xuān Zōng 宣宗

Imię osobiste: Lǐ Chén 李忱

Imię świątynne: Xuān Zōng 宣宗

Chronologicznie to dziewiętnasty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 846 → 859.

Okresy dynastyczne nianhao

Dachong 847–859
CHARS:

Yì Zōng 懿宗

Imię osobiste: Lǐ Cuǐ 李漼

Imię świątynne: Yì Zōng 懿宗

Chronologicznie to dwudziesty władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 859 → 873.

Okresy dynastyczne nianhao

Dàchōng 大中 859 Xiántōng 咸通 860–873
CHARS:

Xī Zōng 僖宗

Imię osobiste: Li Xuan 李儇

Imię świątynne: Xī Zōng 僖宗

Chronologicznie to dwudziesty pierwszy władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 873 → 888.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiantong 咸通 873–874 Qianfu 乾符 874–879 Guangming 廣明 880–881 Zhonghe 中和 881–885 Guangqi 光啟 885–888 Wende 文德 888
CHARS:

Zhao Zong 昭宗

Imię osobiste: Li Ye 李曄

Imię świątynne: Zhao Zong 昭宗

Chronologicznie to dwudziesty drugi władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 888 → 904.

Okresy dynastyczne nianhao

Longji 龍紀 889 Dashun 大順 890–891 Jingfu 景福 892–893 Qianning 乾寧 894–898 Guanghua 光化 898–901 Tianfu 天復 901–904 Tianyou 天佑 904
CHARS:

Imię osobiste: Lǐ Zhù 李柷

Imię pośmiertne: Ai Di 哀帝, także Zhao Xuan Di 昭宣帝

Chronologicznie to dwudziesty trzeci władca dynastii Tang. Czas życia / rządów: , 904 → 907.

Okresy dynastyczne nianhao

Tianyou 天佑 904–907

Ważniejsze wydarzenia: 9

Chińskie ciekawostki-

Początek panowania Dynastii Tang

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Podróż do Indii mnicha Xuanzanga

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Opracowanie najwcześniejszego z zachowanych kodeksów prawnych

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Cesarzowa Wu proklamuje dynastię Zhou stając się jedyną kobietą cesarzem w historii Chin .

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Panowanie cesarza Xuanzonga – wnuka Wu Zetiana i okres rozkwitu zwany Kaiyuan pod jego rządami

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Umiera Huineng, szósty patriarcha Buddyzmu Chan

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Rebelia An Lushana i Shi Siminga

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Okres prześladowania Buddyzmu

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Wydanie najstarszej z zachowanych księgi drukowanej.

Powiązany artykuł

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

Spodobał ci się artykuł? Polub go lub polub Chiny.pl na Facebooku:

Reklama

A jeśli masz jakieś uwagi, napisz komentarz poniżej

Ilość powiązanych artykułów: 5

Okres Kaiyuan to czas rządów cesarza Xuanzonga. Był on wnukiem Wu Zetiana, jednak swoje rządy wzorował na cesarzu Taizong. Okres niespotykanego wcześniej rozkwitu, jaki miał miejsce za jego rządów, był wynikiem światłych rządów, jakie roztoczył nad krajem.

Przeczytaj...

Xuanzang porzucił normalne życie, został mnichem i szybko opanował klasyczne pisma buddyjskie. Zauważył przy tym, że zawierały one mnóstwo błędów w tłumaczeniu. Postanowił zatem udać się w podróż do Indii do Tianzhu, jak zwano wtedy Półwysep Indyjski.

Przeczytaj...

Rebelia pod przywództwem An Lushan w okresie Tianbao za czasów dynastii Tang

Przeczytaj...
Pięć dynastii i dziesięć państw

Pięć dynastii i dziesięć państw

Następny okres historyczny

Z czasem władza wymykała się z rąk kolejnych cesarzy na rzecz nadwornych eunuchów. Rząd centralny słabł. Konsekwencją były coraz częstsze rebelie i powstania. Ludy napływające z zachodu, a konkretnie ludy tureckie, destabilizowały wielokulturowe i zasadniczo otwarte imperium. To nakręcało spiralę upadku. Wynikiem niepokojów i braku sprawowania kontroli administracyjnej były m.in. klęski głodowe oraz coraz większe niezadowolenie ludu.

Przeczytaj...
Historia Chin

Historia Chin

Artykuł o zbliżonej tematyce

Przeczytaj...

Komentarze:

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 4 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Wstaw ciekawostkę na swoją własną stronę (rozwiń)

Tą dynastię możesz umieścić u siebie wstawiając poniższy kod:


Możesz też wstawić widżet otwierający się na losowej ciekawostce

Leksykon: władca, wydarzenie historyczne, fortel wojenny

Język: znak pisma, idiom, slang lub przysłowie

Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury