Dynastie

Ta kolekcja nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Dynastia Song

Istniała w latach 960 → 1279 .

O dynastii

-charbox-

Dynastię Song ustanowił generał Zhao Kuangyin. Stolicą swojego scentralizowanego imperium ustanowił miasto Bianjing, obecnie Kaifeng. Powstanie dynastii Song zakończyło okres rozbicia politycznego Państwa Środka zwanego Okresem Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw.

-charbox-

Cesarz dokonał głębokich zmian sposobu działania imperium. Zreformowano wszystkie aspekty jego działania – zarządzanie wojskiem, administrację cywilną, gospodarkę i kulturę. Cesarz zachował i rozwijał system egzaminów urzędniczych, które wyłaniały kandydatów wg kryterium uzdolnień, a nie urodzenia i koneksji.

Zadbano o rozbudowę infrastruktury transportowej, co dało impuls do błyskawicznego rozwoju gospodarki. Transport lądowy i z wykorzystaniem rzek pozwolił na szybki rozwój handlu zarówno wewnętrznego, jak i zamorskiego. Niebagatelna rolę odegrało w tym procesie upowszechnienie użycia kompasu.

Powszechne wprowadzenie do uprawy ryżu, który mógł dawać plony dwa razy do roku, pozwoliło na wyprodukowanie nadwyżek żywności. Liczba ludności cesarstwa osiągnęła w tamtym okresie 100 milionów mieszkańców. Prostą konsekwencją tych innowacji i reform był bujny rozwój we wszystkich dziedzinach życia. Wprowadzone zmiany szybko zaczęły przynosić rezultaty. Nastąpił błyskawiczny rozwój gospodarki i kultury.

Nowy, zreformowany system ściągania podatków dodatkowo przyczyniał się do zwiększonej aktywności handlowej i produkcyjnej. Nie bez znaczenia było też – pierwsze w historii – wprowadzenie do obrotu pieniądza papierowego.

Rozkwit dynastii Song został zakłócony przez najazdy zewnętrzne. W roku 1127 północna część imperium została zajęta przez Dżurdżenów. Zajęli oni stolicę Kaifeng, wzięli do niewoli dwóch cesarzy Huizonga i Qinzonga. W wyniku wcześniejszych reform, armię zredukowano do połowy wielkości. Było to zabezpieczenie cesarza przed buntem wojska - to właśnie podobne zdarzenia były plagą przez całe dziesięciolecia. Sam założyciel dynastii Song osiągnął swoją pozycję w wyniku buntu.

Po porażce stolicę przeniesiono na południe od rzeki Jangcy – do miasta Lin'an, obecnie Hangzhou. Rozpoczęło się mozolna, acz skuteczna odbudowa imperium, którego tak wspaniały rozwój został zahamowany na długie dziesięciolecia. Choć utracono północne terytoria, Song nadal kontrolowało około 60% całej populacji pierwotnego imperium, a przede wszystkim większość terenów, na których wytwarzano żywność.

Niestety zagrożenie z północy, wkrótce dało o sobie znać. Północne tereny, zostały przejęte przez dynastię Jin (金朝). Tereny te podbił później mongolski przywódca Dżyngis-chan. Wcześniej podbił on Mandżurię i – w roku 1215 – północne Chiny. Gdy Jin zostało podbite ostatecznie w 1234 roku, Song kontynuowało walkę z nowym wrogiem. W okresie tym Song wykształciło rewolucyjne taktyki walk na morzu i rozwinęło niezwykle nowoczesną jak na tamte czasy flotę morską. Największą innowacją było bojowe użycie prochu, który w tamtych czasach zaczął być powszechnie używany militarnie. Dzieło podboju południowej części Chin dokończył wnuk Dżyngis-chana, Kubilaj–chan do 1279 r. Gdy to nastąpiło, ostatni cesarz dynastii Song popełnił samobójstwo.

Osiągnięcia kulturalne czasów dynastii Song

Dynamiczny rozwój malarstwa o tematyce przyrodniczej jak i społecznej. Jednym z najsłynniejszych malarzy tamtego okresu był Zhang Zeduan.

Sima Guang tworzy kompilację opisującą dzieje Chin pt. 資至通鑑

Powstaje gatunek poezji zwany Song Ci.

Państwa, dynastie i poczet ich władców

Poczet władców (18)

CHARS:

Tàizǔ 太祖

Imię osobiste: Zhào Kuāngyìn 趙匡胤

Imię świątynne: Tàizǔ 太祖

Imię pośmiertne: Xiào dì 孝帝

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 960 → 976.

Okresy dynastyczne nianhao

建隆 Jiànlóng 960–963
乾德 Qiándé 963–968
開寶 Kāibǎo 968–976
CHARS:

Tàizōng 太宗

Imię osobiste: Zhào Kuāngyì 趙匡義 lub Zhào Guāngyì 趙光義 lub Zhào Jiǒng 趙炅

Imię świątynne: Tàizōng 太宗

Imię pośmiertne: Dé dì 德帝

Chronologicznie to drugi władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 976 → 997.

Okresy dynastyczne nianhao

Tàipíngxīngguó太平興國 976–984
Yōngxī 雍熙 984–987
Duāngǒng 端拱 988–989
Chúnhuà淳化 990–994
Zhìdào至道 995–997
CHARS:

Zhēnzōng 真宗

Imię osobiste: Zhào Héng 趙恆

Imię świątynne: Zhēnzōng 真宗

Imię pośmiertne: Zhāng dì 章帝

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 997 → 1022.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánpíng 咸平998–1003
Jǐngdé 景德 1004–1007
Dàzhōngxiángfú 大中祥符 1008–1016
Tiānxǐ 天禧 1017–1021
Qiánxīng 乾興 1022
CHARS:

Rénzōng 仁宗

Imię osobiste: Zhào Zhēn 趙禎

Imię świątynne: Rénzōng 仁宗

Imię pośmiertne: Wén dì 文帝

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1022–1063.

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānshèng 天聖 1023–1032
Míngdào 明道1032–1033
Jǐngyòu 景祐 1034–1038
Bǎoyuán 寶元 1038–1040
Kāngdìng 康定 1040–1041
Qìnglì 慶曆 1041–1048
Huángyòu 皇祐 1049–1054
Zhìhé 至和 1054–1056
Jiāyòu 嘉祐 1056–1063
CHARS:

Yīngzōng 英宗

Imię osobiste: Zhào Shù 趙曙

Imię świątynne: Yīngzōng 英宗

Imię pośmiertne: Xuān dì 宣帝

Chronologicznie to piąty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1063–1067.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìpíng 治平 1064–1067
CHARS:

Shénzōng神宗

Imię osobiste: Zhào Xū 趙頊

Imię świątynne: Shénzōng神宗

Imię pośmiertne: Qīn dì 欽帝

Chronologicznie to szósty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1067–1085.

Okresy dynastyczne nianhao

Xīníng 熙寧 1068–1077
Yuánfēng 元豐 1078–1085
CHARS:

Zhézōng 哲宗

Imię osobiste: Zhào Xǔ 趙煦

Imię świątynne: Zhézōng 哲宗

Imię pośmiertne: Zhāo dì 昭帝

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1085–1100.

Okresy dynastyczne nianhao

Yuányòu 元祐 1086–1094
Shàoshèng 紹聖 1094–1098
Yuánfú 元符 1098–1100
CHARS:

Huīzōng 徽宗

Imię osobiste: Zhào Jí 趙佶

Imię świątynne: Huīzōng 徽宗

Imię pośmiertne: Xiǎn dì 顯帝

Chronologicznie to ósmy władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1100–1125.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànzhōngjìngguó 建中靖國1101
Chóngníng 崇寧 1102–1106
Dàguān 大觀 1107–1110
Zhènghé 政和 1111–1118
Chónghé 重和 1118–1119
Xuānhé 宣和 1119–1125
CHARS:

Qīnzōng 欽宗

Imię osobiste: Zhào Huán 趙桓

Imię świątynne: Qīnzōng 欽宗

Imię pośmiertne: Rén dì 仁帝

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1126–1127.

Okresy dynastyczne nianhao

Jìngkāng 靖康 1125–1127
CHARS: Pierwszy cesarz dynastii południowej

Gāozōng 高宗

Pierwszy cesarz dynastii południowej

Imię osobiste: Zhào Gòu 趙構

Imię świątynne: Gāozōng 高宗

Imię pośmiertne: Xiàn dì 憲帝

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1127–1162.

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànyán 建炎 1127–1130
Shàoxīng 紹興 1131–1162
CHARS:

Xiàozōng 孝宗

Imię osobiste: Zhào Shèn 趙昚

Imię świątynne: Xiàozōng 孝宗

Imię pośmiertne: Chéng dì 成帝

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1162–1189.

Okresy dynastyczne nianhao

Lóngxīng 隆興 1163–1164
Qiándào 乾道 1165–1173
Chúnxī 淳熙 1174–1189
CHARS:

Guāngzōng 光宗

Imię osobiste: Zhào Dūn 趙惇

Imię świątynne: Guāngzōng 光宗

Imię pośmiertne: Cí dì 慈帝

Chronologicznie to dwunasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1189–1194 .

Okresy dynastyczne nianhao

Shàoxī 紹熙 1190–1194
CHARS:

Níngzōng 寧宗

Imię osobiste: Zháo Kuó 趙擴

Imię świątynne: Níngzōng 寧宗

Imię pośmiertne: Gōng dì 恭帝

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1194–1224 .

Okresy dynastyczne nianhao

Qìngyuán 慶元 1195–1200
Jiātài 嘉泰 1201–1204
Kāixǐ 開禧 1205–1207
Jiādìng 嘉定 1208–1224
CHARS:

Lǐzōng 理宗

Imię osobiste: Zhào Yún 趙昀

Imię świątynne: Lǐzōng 理宗

Imię pośmiertne: Ān dì 安帝

Chronologicznie to czternasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1224–1264.

Okresy dynastyczne nianhao

Bǎoqìng 寶慶 1225–1227
Shàodìng 紹定 1228–1233
Duānpíng 端平 1234–1236
Jiāxī嘉熙 1237–1240
Chúnyòu 淳祐 1241–1252
Bǎoyòu 寶祐 1253–1258
Kāiqìng 開慶 1259
Jǐngdìng 景定 1260–1264
CHARS:

Dùzōng 度宗

Imię osobiste: Zhào Qí 趙禥

Imię świątynne: Dùzōng 度宗

Imię pośmiertne: Jǐng dì 景帝

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1264–1274.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánchún 咸淳 1265–1274
CHARS:

Gōngzong 恭宗

Imię osobiste: Zhào Xiǎn 趙顯

Imię świątynne: Gōngzong 恭宗

Imię pośmiertne: Xiàogōng Yìshèng Huángdì 孝恭懿圣皇帝

Chronologicznie to szesnasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1274–1276.

Okresy dynastyczne nianhao

Déyòu 德祐 1275–1276
CHARS:

Duān Zōng 端宗

Imię osobiste: Zhào Shì 趙昰

Imię świątynne: Duān Zōng 端宗

Imię pośmiertne: Yù Wén Zhāo Wǔ Mǐn Xiào Huángdì 裕文昭武愍孝皇帝

Chronologicznie to siedemnasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1276–1278.

Okresy dynastyczne nianhao

Jingyan Jǐngyán 景炎1276–1278

Sòng Dì Bǐng 宋帝昺

Imię osobiste: Zhào Bǐng 趙昺

Imię świątynne: nie przyznane

Imię pośmiertne: Dì 帝 lub Wèiwáng 衛王

Chronologicznie to osiemnasty władca dynastii Song. Czas życia / rządów: , 1278–1279.

Okresy dynastyczne nianhao

Xiangxing 祥興 1278–1279

Ważniejsze wydarzenia: 5

Chińskie ciekawostki-

Panowanie Dynastii Song

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Północna Dynastia Song

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Reformy Wang Anshi

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Dżurdżeni opanowują północne Chiny – zakładają Dynastię Jin (1115–1234)

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Umiera Zhu Xi, 1130–1200

Powiązany artykuł

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

Spodobał ci się artykuł? Polub go lub polub Chiny.pl na Facebooku:

Reklama

A jeśli masz jakieś uwagi, napisz komentarz poniżej

Ilość powiązanych artykułów: (brak artykułów)
Artykuł o nadrzędnym okresie historycznym:

messages.comments:

Napisz swój komentarz

buttons.form_purpose_comment_name
buttons.form_purpose_comment_email

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 13 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Wstaw ciekawostkę na swoją własną stronę (rozwiń)

chiny.this_dynasty_g możesz umieścić u siebie wstawiając poniższy kod:


Możesz też wstawić widżet otwierający się na losowej ciekawostce

Leksykon: władca, wydarzenie historyczne, fortel wojenny

Język: znak pisma, idiom, slang lub przysłowie

Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Pieśni dalekich plemion

Pamiętacie te relacje o japońskich żołnierzach, którzy nie wiedzieli o końcu II wojny światowej? No, jest z nimi taki mały problem. To nie byli rodowici Japończycy. To byli tajwańscy aborygeni. • Książka zawiera dziesiątki zdjęć przepięknie roześmianych aborygenów oraz ich opowieści.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.