Dynastie

Ta kolekcja nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Dynastie i okresy historyczne Państwa Środka

Zestawienie nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Prehistoria i czasy legendarne

石器时代

Pinyin: Shíqì Shídài

Czasy neolityczne ---

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Mityczny okres trzech czcigodnych i pięciu cesarzy

三皇五帝

Pinyin: Sān-Huáng Wǔ-Dì

Mityczny okres trzech czcigodnych i pięciu cesarzy to okres historyczny, w którym w latach w czasach legendarnych nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Xia

夏朝

Pinyin: xiachao

Pierwsza legendarna dynastia --- państwo istniejące 2100–1600 p.n.e., jednak nie mamy informacji o władcach.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Shang

商朝

Pinyin: shangchao

Dynastia Shang --- państwo istniejące w latach 1766 → 1122 p.n.e., jednak nie mamy informacji o władcach.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Zhou

周朝

Pinyin: zhouchao

Dynastia Zhou --- państwo istniejące w latach 1045 → 256 p.n.e., a rządziło nią !!! władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Qin

Pinyin: qinchao

Dynastia Qin --- państwo istniejące w latach 221 → 206 p.n.e., a rządziło nią trzech władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Han

漢朝

Pinyin: hanchao

Dynastia Han --- państwo istniejące w latach 206 → 220 , a rządziło nią !!! władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Xin

新朝

Pinyin: xinchao

Efemeryczna Dynastia Xin --- państwo istniejące w latach 9 → 23 , a rządziło nią jeden władca.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Okres Trzch Królestw

三國

Pinyin: sanguo

Okres wojen i chaosu - zmagania Trzech królestw to okres historyczny, w którym w latach w latach 220 → 280 istniało trzy pomniejszych państw i dynastii, w których rządziło łącznie jedenastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Jin

晉朝

Pinyin: jinchao

Dżurdżeńska Dynastia Jin --- państwo istniejące w latach 265 → 420 , a rządziło nią piętnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Okres Szesnastu Królestw

十六國

Pinyin: Shi liu guo

Okres chaosu, w którym rdzenne tereny Chin były areną rywalizacji państw nie-chińskich to okres historyczny, w którym w latach w latach 304 → 439 istniało jedna pomniejszych państw i dynastii, w których rządziło łącznie !! nie ma żadnych.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Dynastie północne i południowe

南北朝

Pinyin: Nan bei chao

Kolejny okres rozbicia politycznego Państwa Środka to okres historyczny, w którym w latach w latach 420 → 589 nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Sui

隋朝

Pinyin: suichao

Dynastia, która po okresie chaosu stworzyła podwaliny pod potęgę Tang --- państwo istniejące w latach 581 → 618 , a rządziło nią trzech władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Tang

唐朝

Pinyin: tangchao

Potężna dynastia, która pchnęła rozwój cywilizacyjny daleko do przodu. --- państwo istniejące w latach 618 → 907 , a rządziło nią dwudziestu dwóch władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Pięć Dynastii i Dziesięć Państw

五代 十國

Pinyin: Wŭ dài Shí guó

Kolejny okres Chaosu - Pięć dynastii i dziesięć państw to okres historyczny, w którym w latach w latach 907 → 960 istniało 15. pomniejszych państw i dynastii, w których rządziło łącznie !! nie ma żadnych.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Liao

契丹國, 大遼

Pinyin: liao

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 907 → 1125 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Song

宋朝

Pinyin: songchao

--- państwo istniejące w latach 960 → 1279 , a rządziło nią osiemnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Zachodnia Xia

白高大夏國 (西夏)

Pinyin: daxia

to okres historyczny, w którym w latach w latach 1038 → 1227 nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Jin (2)

大金

Pinyin: dajin

Dynastia Jin (2) to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 1115 → 1234 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Yuan

元朝

Pinyin: yuanchao

--- państwo istniejące w latach 1271 → 1368 , a rządziło nią jedenastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Ming

明朝

Pinyin: mingchao

Dynastia Ming --- dynastia cesarska istniejące w latach 1368 → 1644 , a rządziło nią szesnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Qing

清朝

Pinyin: qingchao

Dynastia Mandżurska Qing --- dynastia cesarska istniejące w latach 1644 → 1911 , a rządziło nią piętnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Republika Chińska

中華民國

Pinyin: zhonghuaminguo

to okres historyczny, w którym w latach 1911- nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Chińska Republika Ludowa

中華人民共和國

Pinyin: zhonghuarenminguo

--- państwo istniejące w latach 1949 p.n.e., jednak nie mamy informacji o władcach.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Epoka Wiosen i Jesieni

春秋

Pinyin: chūnqiū

Okres pogłębiającego się chaosu w czasie panowania dynastii Zhou to okres historyczny, w którym w latach w latach 770 → 476 p.n.e. nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Okres Walczących Królestw

戰國

Pinyin: Zhànguó

Eskalacja chaosu czasów schyłku dynastii Zhou to okres historyczny, w którym w latach w latach 480 → 221 p.n.e. nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Królestwo Wei

Pinyin: Wèi

jedno z Trzech Królestw to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 220 → 265 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Królestwo Shu

Pinyin: Shǔ

jedno z Trzech Królestw to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 221-263 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Królestwo Wu

東吳

Pinyin:

jedno z Trzech Królestw to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 222–280 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Liang

後梁

Pinyin: Hòu Liáng

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 907 → 923 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Tang

後唐

Pinyin: Hòu Táng

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 923–936 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Jin

後晉

Pinyin: Hòu Jìn

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 936–946 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Han

後漢

Pinyin: Hòu Hàn

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 947–950 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Zhou

後周

Pinyin: Hòu Zhōu

Dynastia Zhou w okresie po wyparciu jej z terenów zachodnich to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 951 → 960 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Dawne Shu

前蜀

Pinyin: Qián Shǔ

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 907 → 925 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Późniejsze Shu

後蜀

Pinyin: Hòu Shǔ

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. Nazywane także 孟蜀  Mèng Shǔ to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 934 → 965 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Pinyin:

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. Nazywane także 孟蜀  Mèng Shǔ to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 907–937 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Południowe Tang

南唐

Pinyin: Nán Táng

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. Nazywane także 孟蜀  Mèng Shǔ to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 937–975 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Wuyue

吳越國

Pinyin: Wú yuè guó

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 907–978 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Min

Pinyin: Mǐn

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 909–945 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Państwo Chu

楚國

Pinyin: Chǔguó

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 907 → 951 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Południowe Han

南漢

Pinyin: Nán Hàn

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 917 → 971 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Jingnan

荊南

Pinyin: Jīng nán

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. zwana też 南平 Nán píng to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w latach 924 → 963 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Północne Han

北漢

Pinyin: Běi Hàn

Jedno z państw okresu chaosu w X w n.e. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 951 – 979 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Niebiańskie królestwo Tajpingów

太平天國

Pinyin: Tàipíng Tiānguó

Efemeryczne, ale potężne państwo założone przez ruch religijny to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Han później Wcześniejsze Zhao

漢→前趙

Pinyin: Han, Qián Zhào

Jedno z szesnastu królestw, założone przez szczep Xiongnu 匈奴. to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 304-318, 318-329 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury