Dynastie

Ta kolekcja nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Dynastia Yuan

Istniała w latach 1271 → 1368 .

O dynastii

-charbox-

Mongołowie podbijają Chiny

Mongołowie pod wodzą Czyngis-Chana stopniowo podbili i zawładnęli Chinami. W 1215 roku zdobyli Pekin. Z czasem posuwali się na południe. W roku 1234 zawładnęli obszarem kontrolowanym przez Dynastię Jin.

W roku 1259, władzę w imperium mongolskim objął Kubilaj-Chan. Siedem lat później przeniósł jego stolicę do Pekinu. Było to przejawem procesu sinizowania administracji imperium. Mongołowie kontrolujący tereny chińskie szybko zmieniali swoje zwyczaje i obyczaje na chińskie. W 1271 roku Kubilaj-Chan proklamował powstanie nowej dynastii Yuan. Osiem lat później, w roku 1279 dokonał on ostatecznego podboju ziem chińskich – zagarniając południowe rejony Chin będące pod władztwem Południowej Dynastii Song.

Panowanie mongolskie

Mongołowie nie tylko przejęli, ale i znacznie rozwinęli system administracji chińskiej. Choć w czasach ich panowania językiem urzędowym stał się język mongolski, a same rządy były twarde i bezwzględne, wiele aspektów życia było wolne od cienia despotyzmu. Działo się tak z religią. Rozkwitł buddyzm, który stał się religią państwową. Zezwolono też na działalność misjonarzy chrześcijańskich.

Gospodarka

Tym, którzy studiowali opracowania na temat mongolskich podbojów, nie umknie to, że Mongołowie na absolutnie pierwszym miejscu stawiali handel i drożność szlaków handlowych. Żadne czynniki takie jak religia nie mogły hamować działalności komercyjnej. W czasach panowania Mongołów prowadzono intensywne prace nad systemem dróg i kanałów. Przywrócono do użytku Wielki Kanał. Rozwój handlu nie był powstrzymywany. Towary przesyłano zarówno wewnątrz imperium, jak i poza nim. Jedwabny szlak stał się rojny od karawan z towarami przewożonymi w obie strony. Administracja ponadto wspierała tworzenie się drobnego rzemiosła, rozpowszechniło się też użycie pieniądza papierowego.

Polityka ludnościowa

Mongołowie prowadzili rygorystyczną politykę ludnościową. Ludność podzielono administracyjnie na cztery kategorie:

1. Mongołowie 2. Bezpośredni sojusznicy: Ujgurzy, Tybetańczycy, Persowie, Tangutowie, ludy tureckie i szereg pomniejszych nacji.
3. Chińczycy Han, Dżurdżeni i Kitanowie
4. „Cieszący się” najniższym statusem mieszkańcy południa.

W zależności od przynależności do konkretnej grupy, zmieniały się przysługujące prawa i przywileje oraz zmieniały obciążenia podatkowe. Mongołowie byli z podatków zwolnieni, a południowcy płacili podatek w wysokości aż 50%.

Obalenie dynastii Yuan

Zaprowadzenie wolności religijnych nie przysłużyło się trwałości imperium Yuanów. Ta wolność, połączona ze społecznym niezadowoleniem spowodowanym dyskryminacją Chińczyków Han, nieuchronnie podkopywała stabilność państwa. Z czasem narastała też inflacja (skutek drukowania papierowego pieniądza) i wynikły z niej kryzys.

W różnych miejscach kraju co i rusz wybuchały powstania. Tworzono ruchy antymongolskie. Jednym z najpotężniejszych był ruch Czarnych Turbanów, zbudowany wokół eklektycznego konstruktu ideologicznego czerpiącego z mieszaniny różnych wierzeń. Powstawało wiele fanatycznych sekt buddyjskich, z których największą było zgromadzenie Białego Lotosu.

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie. Dowodził nim mnich buddyjski Zhu Yuanzhang. Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. Jedna z bitew, której skutkiem było umocnienie się siły Zhu Yuanzhenga była bitwa na jeziorze Poyang. W roku 1368 wojska rebeliantów zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierwszym cesarzem dynastii Ming.

Państwa, dynastie i poczet ich władców

Poczet władców (11)

Shìzǔ 世祖

Tytuł mongolski: Kublai Khan

Imię osobiste: Borjigin Kublai (孛兒只斤忽必烈 Bóérzhījīn Hūbìliè)

Imię świątynne: Shìzǔ 世祖

Imię pośmiertne: nie stosowane ze względu na długość

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , .

Okresy dynastyczne nianhao

Zhōngtǒng (中統) 1260-1264
Zhìyuán (至元) 1264-1294

Chéngzōng 成宗

Tytuł mongolski: Temür Öljeytü Khân

Imię osobiste: Borjigin Temür (孛兒只斤鐵穆耳 Bóérzhījīn Tiěmù'ěr)

Imię świątynne: Chéngzōng 成宗

Imię pośmiertne: nie stosowane ze względu na długość

Chronologicznie to drugi władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1294–1307.

Okresy dynastyczne nianhao

Yuánzhēn (元貞) 1295-1297
Dàdé (大德) 1297-1307

Wǔzōng 武宗

Tytuł mongolski: Qayshan Gülük

Imię osobiste: Borjigin Qayshan (孛兒只斤海山 Bóérzhījīn Hǎishān)

Imię świątynne: Wǔzōng 武宗

Chronologicznie to trzeci władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1308–1311.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìdà (至大) 1308-1311

Rénzōng (仁宗)

Tytuł mongolski: Ayurparibhadra

Imię osobiste: Borjigin Ayurparibhadra (孛兒只斤愛育黎拔力八達 Bóérzhījīn Àiyùlíbálìbādá)

Imię świątynne: Rénzōng (仁宗)

Chronologicznie to czwarty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1311–1320.

Okresy dynastyczne nianhao

Huángqìng (皇慶) 1312-1313
Yányòu (延祐) 1314-1320

Yīngzōng (英宗)

Tytuł mongolski: Suddhipala Gege'en

Imię osobiste: Borjigin Suddhipala (孛兒只斤碩德八剌 Bóérzhījīn Shuòdébālá)

Imię świątynne: Yīngzōng (英宗)

Chronologicznie to piąty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1321–1323.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìzhì (至治) 1321-1323

nie przyznane

Tytuł mongolski: Yesün-Temür

Imię osobiste: Borjigin Yesün-Temür (孛兒只斤也孫鐵木兒 Bóérzhījīn Yěsūntiěmùér)

Imię świątynne: nie przyznane

Imię pośmiertne: Tàidìng Dì (泰定帝)

Chronologicznie to szósty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1323–1328.

Okresy dynastyczne nianhao

Tàidìng (泰定) 1321-1328
Zhìhé (致和) 1328

nie przyznane

Tytuł mongolski: Arigaba

Imię osobiste: Borjigin Arigaba (孛兒只斤阿速吉八 Bóérzhījīn Āsùjíbā)

Imię świątynne: nie przyznane

Imię pośmiertne: Tiānshùn Dì (天順帝)

Chronologicznie to siódmy władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1328.

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānshùn (天順) 1328

Wénzōng (文宗)

Tytuł mongolski: Jijaghatu Toq-Temür

Imię osobiste: Borjigin Toq-Temür (孛兒只斤圖帖睦爾 Bóérzhījīn Tútiěmùér)

Imię świątynne: Wénzōng (文宗)

Chronologicznie to ósmy władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1328–1329 i 1329–1332.

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānlì (天曆) 1328-1330
Zhìshùn (至順) 1330-1332

Míngzōng (明宗)

Tytuł mongolski: Qoshila Qutuqtu

Imię osobiste: Borjigin Qoshila (孛兒只斤和世剌 Bóérzhījīn Héshìlà)

Imię świątynne: Míngzōng (明宗)

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1329.

Okresy dynastyczne nianhao

brak

Níngzōng (寧宗)

Tytuł mongolski: Irinchibal

Imię osobiste: Borjigin Irinchibal (孛兒只斤懿璘質班 Bóérzhījīn Yìlínzhìbān)

Imię świątynne: Níngzōng (寧宗)

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1332.

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìshùn (至順) 1332

Huìzōng (惠宗)

Tytuł mongolski: Toghan-Temür

Imię osobiste: Borjigin Toghan-Temür (孛兒只斤妥懽帖睦爾 Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér)

Imię świątynne: Huìzōng (惠宗)

Imię pośmiertne: Shundi (順帝 Shùndì)

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii Yuan. Czas życia / rządów: , 1333–1370 .

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìshùn (至順) 1333
Yuántǒng (元統) 1333-1335
Zhìyuán (至元) 1335-1340
Zhìzhèng (至正) 1341-1368
Zhìyuán (至元) 1368-1370

Ważniejsze wydarzenia: 5

Chińskie ciekawostki-

Mongołowie zajmują większość północnych Chin

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Dżyngis Chan umiera

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Marco Polo przybywa do Chin . Kublai Chan ogłasza się pierszym cesarzem dynastii Yuan.

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Mongolska dynastia Yuan zdobywa panowanie nad południowymi Chinami – do 1368

Powiązany artykuł

Chińskie ciekawostki-

Wyprawy morskie Zheng He

Powiązany artykuł

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

Spodobał ci się artykuł? Polub go lub polub Chiny.pl na Facebooku:

Reklama

A jeśli masz jakieś uwagi, napisz komentarz poniżej

Ilość powiązanych artykułów: (brak artykułów)
Artykuł o nadrzędnym okresie historycznym:

Komentarze:

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 7 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Wstaw ciekawostkę na swoją własną stronę (rozwiń)

Tą dynastię możesz umieścić u siebie wstawiając poniższy kod:


Możesz też wstawić widżet otwierający się na losowej ciekawostce

Leksykon: władca, wydarzenie historyczne, fortel wojenny

Język: znak pisma, idiom, slang lub przysłowie

Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury