buttons.dynasties

Ta kolekcja nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Dynastia Mandżrska, dynastia Qing

Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrz...

Istniała w latach 1644 → 1911 .

O dynastii

   Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrznych. Zaanektowano Tybet, Tajwan, Mongolię, oraz inne obszary Azji Środkowej.

-charbox-

   W roku 1644 proklamowano Imperium Wielkiego [rodu] Qing. Zanim w ten sposób przemianowano Chiny, Mandżurowie wywodzący się z klanu Aisin Gurun rządzili od 1616 jako Późniejsza Dynastia Jin (Hòu Jīn 後金 ), po mandżursku Amaga Aisin Gurun. Dopiero w roku 1636 zmienili swoją nazwę na Qing.

Po wygraniu bitwy o przełęcz Shanhai, w roku 1644 zajęli Pekin, rozpoczyna się ich oficjalne rządy nad Chinami. Pierwszy władca tej dynastii to Shunzhi Shizu (順治世祖). rządził do do 1661.Dopiero jednak dwa lata później udaje im się objąć kontrolą kluczowe obszary imperium. Całkowitą kontrolę nad Chinami uzyskali dopiero w roku 1683.

Po zakończeniu okresu podbojów, nastąpił okres około stu lat rozwoju gospodarczego i kulturalnego. W czasie tego okresu Mandżurowie utworzyli z siebie uprzywilejowaną kastę wojskowo-urzędniczą. Jednocześnie miejscowa arystokracja była dopuszczana do aparatu władzy tylko w minimalnym zakresie.

Jako ciekawostkę można podać, że w okresie tym Chińczycy przyjęli bambus jako symbol oporu wobec mandżurskiej dominacji. Jako roślina o znakomitej trwałości, symbolizował on wolę Chińczyków do wytrwania nawet największego poniżenia ze strony rządzącej nimi grupy nie-Chińczyków.

Pierwsze sto lat rządów dynastii Qing upłynęło spokojnie także ze względu na brak zagrożeń zewnętrznych. Od północy Rosja zajęta była konsolidowaniem swojej nowo zdobytej władzy nad północnymi obszarami Azji, Japonia zamknęła się na świat, a Korea oraz Wietnam były chińskimi państwami wasalnymi. Dzięki tej sytuacji, Chiny mogły zająć się systematyczną i bezlitosną ekspansją kosztem żyjących tam nacji i ludów. Dodać jedynie należy, że wzajemne podboje między owymi ludami i Chińczykami stanowiły sposób na życie obu stron.

Ze względu na represyjne wobec rdzennych Chińczyków rządy, za czasów dynastii Qing wybuchały liczne bunty i rebelie, w dużej mierze o podłożu narodowym. Największym z nich była rebelia zorganizowana przez bractwo religijne Białego Lotosu w 1793 r. Jej celem było przywrócenie rządów dynastii Ming.

Nałożyły się na ten problem coraz bardziej natarczywe ingerencje mocarstw zachodnich i Japonii. Z upływem XIX wieku coraz więcej sił zewnętrznych i wewnętrznych destabilizowało funkcjonowanie imperium. Najważniejsze wydarzenia, które wtedy zaszły to Wojny opiumowe (1939–42 oraz 1856–60) i Powstanie Tajpingów.

Stopniowo Imperium Chińskie było okrajane przez sąsiadów i mocarstwa zachodnie. Utraciły Wietnam, Koreę, Japończycy zaanektowali wyspę Okinawa, a potem Tajwan. Jednocześnie państwa zachodnie przejmowały kontrolę nad handlem, terytoriami i koncesjami na wydobycie surowców. Władcą, który najbardziej przyczynił się do upadku dynastii była cesarzowa Cixi.

-charbox-

Ostatni cesarz tej dynastii Xuantong Puyi (宣統溥儀) – został obalony w roku 1911 w wydarzeniach, które znamy jako Rewolucja Xinhai.

Państwa, dynastie i poczet ich władców

Poczet władców (15)

CHARS:

Tàizǔ 太祖

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1616 → 1630.

Imię osobiste: Nǔ'ěrhāchì 努爾哈赤

Imię świątynne: Tàizǔ 太祖

Imię pośmiertne: Gāodì 高帝

Polubienia 0
rulers
CHARS:

Tàizōng 太宗

Chronologicznie to drugi władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1626-1643.

Imię osobiste: Huángtàijí 皇太極 lub Hóng Tàijí (洪太極)

Imię świątynne: Tàizōng 太宗

Imię pośmiertne: Wéndì 文帝

Okresy dynastyczne nianhao

Tiāncōng 天聰 (Abkai sure) 1627–1636;
Chóngdé 崇德(Wesihun erdemungge) 1636–1643
Polubienia 0
rulers

清成宗

Chronologicznie to trzeci władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1643–1650.

Imię osobiste: Aisin-Gioro Dorgon (愛新覺羅·多爾袞)

Imię świątynne: 清成宗

Imię pośmiertne: 義皇帝

Polubienia 0
rulers
CHARS:

Shìzǔ 世祖

Chronologicznie to czwarty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1643–1661.

Imię osobiste: Fúlín 福臨

Imię świątynne: Shìzǔ 世祖

Imię pośmiertne: Zhāngdì 章帝

Okresy dynastyczne nianhao

Shùnzhì 順治 (Ijishūn dasan)
Polubienia 0
rulers
CHARS:

22

Chronologicznie to piąty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1661–1722.

Imię osobiste: Xuányè 玄燁

Imię świątynne: Shèngzǔ 聖祖

Imię pośmiertne: Réndì 仁帝

Okresy dynastyczne nianhao

Kāngxī 康熙 1661–1722
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Shìzōng 世宗

Chronologicznie to szósty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1722–1735.

Imię osobiste: Yìnzhēn 胤禛

Imię świątynne: Shìzōng 世宗

Imię pośmiertne: Xiàndì 憲帝

Okresy dynastyczne nianhao

Yōngzhèng 雍正 (Hūwaliyasun tob) 1722–1735
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Gāozōng 高宗

Chronologicznie to siódmy władca dynastii 1. Czas życia / rządów: 25 09 171- 17 02 1799, 1735–1796.

Imię osobiste: Hónglì 弘曆

Imię świątynne: Gāozōng 高宗

Imię pośmiertne: Chúndì 純帝

Okresy dynastyczne nianhao

Qiánlóng 乾隆 (Abkai wehiyehe) 1735–1796
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Rénzōng 仁宗

Chronologicznie to ósmy władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1796–1820.

Imię osobiste: Yóngyǎn 顒琰

Imię świątynne: Rénzōng 仁宗

Imię pośmiertne: Ruìdì 睿帝

Okresy dynastyczne nianhao

Jiāqìng 嘉慶 (Saicungga fengšen) 1796–1820
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Xuānzōng 宣宗

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1820–1850.

Imię osobiste: Mínníng 旻寧

Imię świątynne: Xuānzōng 宣宗

Imię pośmiertne: Chéngdì 成帝

Okresy dynastyczne nianhao

Dàoguāng 道光 (Doro eldengge) 1820–1850
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Wénzōng 文宗

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1850–1861.

Imię osobiste: Yìzhǔ 奕詝

Imię świątynne: Wénzōng 文宗

Imię pośmiertne: Xiǎndì 顯帝

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánfēng 咸豐 (Gubci elgiyengge) 1850–1861
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Wénzōng 文宗

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1850–1861.

Imię osobiste: Yìzhǔ 奕詝

Imię świątynne: Wénzōng 文宗

Imię pośmiertne: Xiǎndì 顯帝

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánfēng 咸豐 (Gubci elgiyengge) 1850–1861
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Mùzōng 穆宗

Chronologicznie to dwunasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1861–1875.

Imię osobiste: Zǎichún 載淳

Imię świątynne: Mùzōng 穆宗

Imię pośmiertne: Yìdì 毅帝

Okresy dynastyczne nianhao

Tóngzhì 同治 (Yooningga dasan) 1861–1875
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Dézōng 德宗

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1875–1908.

Imię osobiste: Zǎitián 載湉

Imię świątynne: Dézōng 德宗

Imię pośmiertne: Jǐngdì 景帝

Okresy dynastyczne nianhao

Guāngxù 光緒 (Badarangga doro) 1875–1908
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Puyi 溥儀

Chronologicznie to czternasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1908–1911.

Imię osobiste: Pǔyí 溥儀

Imię pośmiertne: Xùndì 遜帝

Okresy dynastyczne nianhao

Xuāntǒng 宣統 (Gehungge yoso) 1908–1911
Polubienia 0
rulers

慈禧太后

cesarska konkubina, Cesarzowa Wdowa, a potem szara eminencja sprawująca realną władzę 1861–1908. Za jej długiego panowania rządzone przez Mandżurów Cesarstwo popadło w nieodwracalną zapaść.

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1861–1908.

Polubienia 0
rulers

Ważniejsze wydarzenia: 18

1

Mandżurska dynastia Qing

Powiązany artykuł

1

Chińczycy zmuszeni do noszenia mandżurskiej tonsury.

Powiązany artykuł

1

Rebelia Trzech Lenników

Powiązany artykuł

1

Armia dynastii Qing wkracza do Lhassy. Tybet uznaje protektorat Qing

Powiązany artykuł

1

Opublikowanie powieści „Sen o czerwonym pawilonie”

Powiązany artykuł

1

Rebelia Stowarzyszenia Białego Lotosu

Powiązany artykuł

1

Wojny opiumowe zakończona traktatem w Nankinie 1842. Wielka Brytania przejmuje Hong Kong 1860: ponownie ratyfikowany traktat w Tianjin.

Powiązany artykuł Powiązana pozycja leksykonu

1

Powstanie Taipingów i ich Niebiańskiego Królestwa Pokoju

Powiązany artykuł

1

W końcu trzeciej wojny opiumowej angielsko-francuskie wojska zdobywają Pekin. Spalenie cesarskiego Palacu Letniego.

Powiązany artykuł

1

Zuo Zongtang dławi powstanie muzułmańskie na północnym zachodzie, odzyskuje panowanie nad Azją Centralną do 1878

Powiązany artykuł

1

Wojna chinsko-francuska

Powiązany artykuł

1

Sun Yatsen zakłada Stowarzyszenie Odrodzenia Chin

Powiązany artykuł

1

Reformy rozpoczęte przez cesarza Guangxu storpedowane przez cesarzową wdowę Cixi

Powiązany artykuł

1

Powstanie Bokserów. Międzynarodowa ekspedycja w celu przerwania oblężenia zagranicznych poselstw.

Powiązany artykuł

1

Śmierć Li Hongzhanga 1823–1901

Powiązany artykuł

1

Zniesienie systemu egzaminów urzędniczych

Powiązany artykuł

1

Obalenie dynastii Qing; Sun Jat-sen i proklamowanie Republiki Chińskiej

Powiązany artykuł

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

Spodobał ci się artykuł? Polub go lub polub Chiny.pl na Facebooku:

Reklama

A jeśli masz jakieś uwagi, napisz komentarz poniżej

Ilość powiązanych artykułów: 2

Dynastia Ming

Dynastia Ming

Poprzedni okres historyczny

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie, którym dowodził mnich buddyjski Zhu Yuanzhang (朱元璋). Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. W roku 1368 jego wojska zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierwszym cesarzem dynastii Ming.

Przeczytaj...

[...] Japończycy, ustanawiając swój bieg w kierunku budowania narodowego bogactwa i władzy w oparciu o modele zachodnich, „cywilizowanych” krajów, chcieli konkurować o supremację z potęgami europejskimi. Japońscy decydenci czuli się uprawnieni do statusu równego ze statusem zachodnich potęg imperialnych. [...]

Przeczytaj...

Komentarze: 0

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 9 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Wstaw ciekawostkę na swoją własną stronę

Tą dynastię możesz umieścić u siebie wstawiając poniższy kod


Możesz też wstawić widżet otwierający się na losowej ciekawostce

Leksykon: władca, wydarzenie historyczne, fortel wojenny

Język: znak pisma, idiom, slang lub przysłowie

Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom