Przeglądaj tematy

Widzisz artykuły i ciekawostki na temat...

dawna i nowsza historia Chin - bitwy, wydarzenia, postacie

Ilość znalezionych artykuły: 68 i ciekawostek 27

Artykuły

http://chiny.pl

Koń w chińskiej starożytności

Podobnie jak w Europie, koń stał się podstawową "platformą bojową" oraz symbolem statusu i władzy arystokracji. W starożytnych Chinach rozprzestrzenił się konkretny gatunek, znany jako koń przewalskiego.

czytaj dalej...


Publikacja: 5 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Sukcesy i błędy Pierwszego Cesarza

Dla zachodnich naukowców najbardziej rzucającą się w oko i na warsztat cechą imperium Qin to jego totalitarny charakter. Pojawienie się Imperium Qin był w wielu aspektach na tyle podobne do Cesarstwa Rzymskiego (w odróżnieniu od wcześniejszej republiki) i III Rzeszy w XX wieku, że warto rzucić okiem i zestawić kilka ciekawych kwestii.

czytaj dalej...


Publikacja: 6 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

36 forteli

Traktat Sztuka wojny autorstwa Sun Zi oraz anonimowa kompilacja 36 forteli to dwie najpopularniejsze pozycje związane z chińską sztuką prowadzenia wojen. 36 forteli nie jest systematycznym traktatem, ale kompilacją przysłów-maksym. Są to najbardziej znane chińskie podstępy wojenne. Ilustrują one nie tylko użycie forteli wojennych, ale i formułowanie planów − zwłaszcza podstępnych.

czytaj dalej...


Publikacja: 15 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 1
topics
http://chiny.pl

Wojny opiumowe

Wojny opiumowe to łącznie trzy wojny prowadzone przeciwko Chinom:

  1. Wielkiej Brytanii 1839–1842 oraz
  2. Wielkiej Brytanii i Francji w latach 1856–1858,
  3. Wielkiej Brytanii i Francji w latach 1859–1860.
Ich celem była dalsza ekspansja polityczna i gospodarcza tych mocarstw na terytorium Chin . Bezpośrednią przyczyną wojen stało się zniszczenie przez władze chińskie ładunku opium z kontrabandy brytyjskiej.

czytaj dalej...


Publikacja: 11 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 1
topics
http://chiny.pl

Cesarzowa Cixi

Za jej długiego panowania rządzone przez Mandżurów Cesarstwo popadło w nieodwracalną zapaść.

czytaj dalej...


Publikacja: 7 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Syn Nieba

Cesarz był zwornikiem między światem ziemskim i Niebem. Miał więc dzięki mandatowi niebios szczególnie doniosłą funkcję pilnowania, aby harmonia świata ziemskiego była podtrzymywana. Władca musiał odprawiać rytuały i przestrzegać cnót Ren, De, Yi oraz innych.

czytaj dalej...


Publikacja: 7 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Pacyfikacja zbuntowanej prowincji Huaixi

Czas istnienia dynastii Tang można podzielić na dwie części. Przed słynną rebelią An-Shi i po niej. Ta druga część toczyła się pod znakiem problemów wewnętrznych i walki z nieuchronnie zbliżającym się upadkiem.

czytaj dalej...


Publikacja: 7 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Rewolty An Lushana i Shi Siminga

Rebelia pod przywództwem An Lushan w okresie Tianbao za czasów dynastii Tang

czytaj dalej...


Publikacja: 7 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Pięciu Hegemonów

We wczesnych latach Epoki Wiosen i Jesieni państwo Zhou rozpadło się na ponad sto państw, państewek, które walczyły ze sobą o terytorium i inne zasoby. W tym czasie książę Huan z państwa Qi, książę Xiang z państwa Song, książę Wen z Jin, książę Mu z Wu oraz król Zhuang z Chu kolejno zyskiwali potęgę polityczną i znaczną przewagę nad sąsiednimi państwami. Stawali się hegemonami o decydującym wpływie na bieg wydarzeń.

czytaj dalej...


Publikacja: 11 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Legendarni władcy Yao oraz Shun

Yao to legendarny władca, któremu przypisuje się doskonałość moralną, będącą wzorem dla późniejszych władców. Według podań jego rządy poprzedzały założenie dynastii Xia. Przypuszcza się, że Yao był dowódcą grupy plemion, której udało się ustanowić jednolity system rządów nad terytorium, które dziś uważane jest za kolebkę chińskiej cywilizacji.

czytaj dalej...


Publikacja: 10 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Kompanie wschodnioindyjskie

Europejska ekspansja w kierunku Azji Wschodniej oznaczała wyzysk i wojny. Miała formę tego, co w opracowaniach historycznych określa się partnerstwem prywatno-publicznym. Kompania Wschodnioindyjska (Vereenigde Oost-Indische Companie) została założona w 1602 roku przez wydzielenie jej z „Kompanii dla Odległych Krajów”, która istniała od 1587. Kompania przejęła cały handel zamorski Holandii, przysparzając olbrzymich zysków tym, którzy posiadali w niej udziały.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Han

Wkrótce po ustanowieniu dynastii Han, pierwszy cesarz Liu Bang przyznał rozległe terytoria arystokracji wywodzącej się z własnego klanu oraz towarzyszom broni. Zarządcy ci tytułowali się królami, posiadali własne armie, nakładali podatki, bili własny pieniądz i zarządzali nominacjami na terenie który kontrolowali.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Rządy cesarza Wu z dynastii Han

Gdy cesarz Wu objął tron cesarski, dokonał reform ograniczających tą niebezpieczną dla cesarstwa władzę królów. Z mocy jego rozporządzenia potomkowie królów dziedziczyli fragmenty terytorium przyjmując tytuł markizów. Wkrótce terytoria „królestw” rozpadły się na mniejsze „dzielnice”, które podporządkowano bezpośrednio władzy centralnej. Kolejnym krokiem było pozbawienie markizów ich tytułów szlacheckich.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Jin

Gdy Zachodnia Dynastia Jin uległa pod naporem plemion barbarzyńców, część uciekającej arystokracji osiadła na południu i wraz z lokalnymi elitami ustanowiła w roku 317 Wschodnią Dynastię Jin ze stolicą w Jiankang (obecnie Nankin).

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Jin

Dynastia ta została założona przez Dżurdżenów (nǚzhēn 女真), którzy obaliwszy dynastię Liang (907–1125 Liáo Cháo遼朝) założyli własne państwo. W przyszłości Dżurdżeni odtworzą dynastę Jin pod nazwą Późniejsze Jin (1616–1636) i w roku 1635 zostaną nazwani Mandżurami przez swojego władcę Hong Taiji (syna Nurhaqi, założyciela dynastii Qing, która będzie władać całymi Chinami od 1644 roku.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Kaiyuan - okres rozkwitu dynastii Tang

Okres Kaiyuan to czas rządów cesarza Xuanzonga. Był on wnukiem Wu Zetiana, jednak swoje rządy wzorował na cesarzu Taizong. Okres niespotykanego wcześniej rozkwitu, jaki miał miejsce za jego rządów, był wynikiem światłych rządów, jakie roztoczył nad krajem.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Li Si, minister dworu Pierwszego Cesarza

Potęga państwa Qin rosła między innymi dzięki szeroko zakrojonym reformom systemu politycznego, który opierał się na osiągnięciach intelektualnych szkoły legistów. Podstawowym dziełem legalistycznym była Księga mistrza Han Feia (Han Feizi).

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Egzaminy cesarskie w dawnych Chinach

Począwszy od czasów panowania dynastii Sui rząd cesarski wybierał urzędników spośród tych, którzy pomyślnie zdali egzaminy urzędnicze. W czasach dynastii Tang zaczął obowiązywać system egzaminów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zwyczajne były przeprowadzane każdego roku. Egzaminy nadzwyczajne – nieco mniej ważne – były ogłaszane edyktem cesarskim i sam cesarz zajmował stanowisko naczelnego egzaminatora.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Ming

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie, którym dowodził mnich buddyjski Zhu Yuanzhang (朱元璋). Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. W roku 1368 jego wojska zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierwszym cesarzem dynastii Ming.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Okres Południowych i Północnych dynastii

Po ostatecznym upadku dynastii Jin nastąpił okres podziału obszaru chińskiego na północ i południe. Każdy z tych rejonów funkcjonował w relatywnej wzajemnej izolacji. Ze względu na napór wojowniczych plemion z północy, obszar pod kontrolą południowych dynastii rozwijał się znacznie lepiej niż północ, której obszar był znacznie bardziej niespokojny.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Masakra Nankińska

Po opanowaniu Szanghaju 12 listopada 1937, Cesarska Armia Japońska zaatakowała Nanjing – ówczesną stolicę Chin . Wojskami japońskimi dowodził Iwane Matsui. Okupację i systematyczne plądrowanie miasta rozpoczęło się 13 grudnia 1937 roku. Przez 6 tygodni Japończycy bezlitośnie dokonywali rzezi ludności cywilnej i rozbrojonych żołnierzy. Ocenia się, że zabito w tym okresie około 300 tysięcy ludzi – taka przynajmniej liczba podawana jest przez muzeum Masakry Nankińskiej.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Qin i zjednoczenie Chin

Zmagania o supremację w Epoce Wiosen i Jesieni, a następnie Okresie Walczących Królestw stopniowo redukowały ilość istniejących państw. W roku 400 p.n.e. było ich siedemnaście. W roku 300 p.n.e. – jedenaście, jednak w roku 256 zostało jedynie siedem największych państw - wszystkie inne zostały pożarte w niekończących się wojnach i intrygach. Owe siedem potęg prowadziło brutalną, pełną podstępów grę o przetrwanie i dominację.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Marco Polo przybywa do Chin

W czasie panowania dynastii Yan, Chiny miały wiele kontaktów ze światem zewnętrznym. Jednym z licznych cudzoziemców odwiedzających Chiny w tamtym okresie, był włoski żeglarz Marco Polo. Wcześniej jego ojciec i wuj odbyli podróż do Azji i zostali przyjęci na dwór Kubai Khana. Ten wysłał ich w misję do Rzymu. Po jej zakończeniu, obaj powrócili do Chin zabierając ze sobą Marco.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Zapiski Historyka

Powstały w II wieku p.n.e. (w latach 109–91 p.n.e.), spisane przez Sima Qiana. Są uznawane za pierwsze dzieło historiograficzne z prawdziwego zdarzenia w historii chińskiej. Obejmują okres od czasów legendarnych aż do II w. p.n.e. Na dzieło składa się 130 tomów, które zawierają pięć rodzajów informacji.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Stosunki między Chinami a Japonią po 1895 roku

[...] Japończycy, ustanawiając swój bieg w kierunku budowania narodowego bogactwa i władzy w oparciu o modele zachodnich, „cywilizowanych” krajów, chcieli konkurować o supremację z potęgami europejskimi. Japońscy decydenci czuli się uprawnieni do statusu równego ze statusem zachodnich potęg imperialnych. [...]

czytaj dalej...


Publikacja: 3 lata temu
Komentarzy: 0
Polubienia 1
topics
http://chiny.pl

Zmagania dynastii Tang z ludami tureckimi napierającymi z zachodu

Po upadku dynastii Han w 220 r.n.e., chińska cywilizacja-państwo popadła w ciągnący się trzy wieki upadek i polityczny chaos. Najbardziej interesującym efektem tej zapaści był rozwój obszarów doliny Jangcy i destrukcji cywilizacji na obszarach północnych, na których chińska cywilizacja pojawiła się i wykształciła setki lat wcześniej.

czytaj dalej...


Publikacja: 3 lata temu
Komentarzy: 0
Polubienia 1
topics
http://chiny.pl

Cao Cao 曹操

obok Zhuge Lianga jest bodaj najbardziej rozpoznawaną przez Chińczyków postacią z chińskiej późnej starożytności. Początkowo jako szara eminencja a potem zupełnie jawnie prowadził skomplikowaną grę mającą zabrać władzę cesarską z rąk upadającej ostatecznie dynastii Han. Jego planom na przeszkodzie stanęły inne postacie, nie mniej przebiegłe i ambitne. W rezultacie zamiast proklamacji kolejnej dynastii nastał w Chinach czas chaosu zwany Epoką Trzech Królestw.

czytaj dalej...


Publikacja: 6 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Zhou

W ostatnich latach panowania dynastii Shang, klan Zhou stopniowo rósł w siłę. Był to klan o mieszanym składzie etnicznym, który przybył od zachodu i wszedł pod protektorat Shang. Z racji, że od tamtej strony imperium Shangów było atakowane przez plemiona barbarzyńców, władztwo Zhou było bardzo wygodnym terytorium buforowym, które osłaniało bardziej cywilizowane rejony przed ciągłymi najazdami.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Chińska sztuka wojenna

W literaturze chińskiej istnieje tzw. Siedem klasyków militarnych (Wu jīng qī shū 武經七書). Jest to zbiór napisanych w starożytności traktatów o wojskowości. Wybór ksiąg został dokonany przez cesarza dynastii Song Shenzonga (宋神宗) w roku 1080 n.e. Od tego czasu stały się one kanonem sztuki militarnej i były uwzględniane w encyklopediach. W przeciągu stuleci powstało wiele ich kompilacji, bogatych w rozmaitej wartości komentarze. Znajomość tych dzieł była wymagana od każdego dowódcy.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Chiny - nazwa i jej pochodzenie

Po tym, jak założyciel dynastii Xia Wielki Yu ujarzmił wody Rzeki Żółtej, podzielił swoje dominium na dziewięć regionów: położone centralnie Yùzhōu 豫州, oraz Jìzhōu 冀州, Yǎnzhōu 兗州, Qīngzhōu 青州, Xúzhōu 徐州, Yángzhōu 揚州, Jīngzhōu 荊州,Liángzhōu 梁州, Yōngzhōu 雍州.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Wyprawy zamorskie Zheng He

Chiny pod rządami wczesnej dynastii Ming były najbardziej zaawansowanym i najlepiej rozwiniętym obszarem na świecie. Aby utrwalić wpływy i nawiązać przyjazne stosunki z innymi krajami, cesarz Chengzu wysłał swojego generała-eunucha Zheng He z misją dyplomatyczną między innymi do krajów Bliskiego Wschodu. Zheng He odbył łącznie siedem podróży po Zachodnim Oceanie (tak nazywali Chińczycy Ocean Indyjski). Każda z nich zaczynała się w Liujiagang – porcie w obecnej prowincji Jiangsu.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa przy Yique

Bitwę przy Yique (czyt. ii-ćłe) stoczono w roku 293 przed Chr. Na przeciw armii króla Zhaoxianga z państwa Qin, dowodzonej przez Bai Qi, wystąpiła armia sprzymierzonych państw Wei (魏) oraz Han (韓), którą dowodził generał Gongsun Xi (公孫喜).

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa przy Yiling

Bitwa pod Yiling znana jest także pod nazwą Bitwy pod Xiaoting 猇亭之戰 lub też 彝陵之战 (Yiling)、猇亭之战 (Xiaoting) miała miejsce w roku 222 n.e., w czasie istnienia Trzech Królestw. Przeciw sobie stanęły wojska państwa Wu oraz Shu, zmagające się o panowanie nad kluczowym obszarem Jingzhou. Bitwa zakończyła się decydującym zwycięstwem państwa Wu, które powstrzymało inwazję Liu Beia na ten kraj.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa o przełęcz Shanhai

To bitwa która pozwoliła mandżurskiej dynastii Qing na przejęcie władzy w Chinach, do tamtej pory bezpiecznych za Wielkim Murem. Przywódca Qingów, Dorgon działając wespół z generałem poprzedniej dynastii Ming, pokonał armię dowodzącego buntem chłopskim Li Zichenga. Zwycięstwo oraz otworzenie przejścia przez Wielki Mur pozwoliło Mandżurom na szybkie zawładnięcie Pekinem, a tym samym definitywne zakończenie panowania dynastii Ming.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa na jeziorze Poyang

Bitwa stoczyła się w dniach 30 sierpnia – 4 października 1363 roku. Miejscem starcia było największe słodkowodne jezioro w Chinach – Poyang, współcześnie w prowincji Jiangxi. Była to największa bitwa okrętów w czasach średniowiecza. Była jedną z ostatnich bitew stoczonych przez chylącą się ku utracie władzy mongolską dynastię Yuan.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa przy Ningyuan

Na przeciw siebie stanęły armie rdzennie chińskiej dynastii Ming, oraz mandżurska armia Późnej Dynastii Jin. Było to pierwsze zwycięstwo armii Ming po całej serii porażek.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa przy Muye

Bitwa przy Muye stoczono około roku 1100 przed Chr. w tradycyjnie wyznaczonym do rytualnych bitew Muye (obecnie rejon Xinxiang w prowincji Henan). Była to decydują bitwa dla króla Wu, który wysłał ekspedycję karną przeciw despotycznemu królowi Zhou z dynastii Shang.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 1
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa przy Julu

Bitwa przy Julu stoczyła się w roku 207 p.n.e. Walczyły siły upadającego imperium Qin, dowodzone przez Zhang Hana, oraz mniej licznymi wojskami buntowników Chu, dowodzonymi przez Xiang Yu. Bitwa została wygrana przez armię Xiang Yu, który rozbił armie Qin, przyczyniając się do definitywnego załamania potęgi militarnej Qin.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa o miasto Jimo

W roku 284 p.n.e. państwo Yan rozpoczęło inwazję Qi, celem jego całkowitego podporządkowania. Dowódca Le Yi dowodził armią Yan W ciągu sześciu miesięcy kampanii jego armia zajęła siedemdziesiąt miast. Państwu Qi zostały tylko dwa miasta – Jimo oraz Ju.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa przy Guandu

Bitwa ta rozegrała się u schykłu Dynastii Han. Cao Cao, przyszły władca jednego z królestw (Wei), który stał na czele rebelii przeciw Yuan Shao w rejonie Guandu. Bitwa umożliwia Cao Cao skonsolidowanie jego władzy nad północną częścią terenów chińskich.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa przy rzece Fei

Bitwę nad rzeką Fei stoczono w roku 383. Mniej liczna armia Wschodniej Dynastii Jin pokonała siły Państwa Qin.
Bitwę uważa się za jedną z najważniejszych starć w historii Chin . Klęska rosnącego w siłę Qin doprowadziła do rozpadu tego organizmu państwowego w chaosie wojny domowej. Gdyby Qin zwyciężyło, możliwe byłoby znaczne skrócenie czasów rozpadu Chin . Dopiero w roku 581 dynastia Sui doprowadziła do powstania silnego cesarstwa.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 1
topics
http://chiny.pl

Bitwa przy Czerwonych Klifach

To bodaj najsłynniejsza z bitew w historii Chin . Kluczowe starcie w okresie formowanie się Trzech Królestw u schyłku dynastii Han.

Po tym jak Cao Cao skonsolidował swoją władzę nad północnymi Chinami, które formalnie rządzone były przez upadającą dynastię Han, pozostało mu dwóch rywali: Sun Quan w środkowej i dolnej części dorzecza rzeki Jangcy, oraz Liu Bei, rządzący obszarem współczesnej prowincji Hubei.

W roku 208 Cao Cao poprowadził swoją dwustutysięczną armię przeciw połączonym armiom Sun Quana i Liu Bei, liczącymi zaledwie 100 tysięcy.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 1
topics
http://chiny.pl

Bitwa przy Chengpu

W Epoce Wiosen i Jesieni, wraz ze stopniowym upadkiem i utratą wpływów przez dynastię Zhou, coraz częściej dochodziło do wojen między państwami chińskimi. W roku 632 stoczono jedną największych bitew owego okresu, bitwę pod Chengpu.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa przy Changping

To decydująca bitwa stoczona pomiędzy państwem Qin, które pokonało państwo Zhao. W roku 256 p.n.e. Qin zaatakowało Han. Z odsieczą państwo Zhao wysłało armię pod dowództwem Lian Po. Obie armie spotkały się w okolicach Changping, położonego w północnej części ówczesnych ziem królestwa Han. Lian Po, po ujrzeniu armii Qin stwierdził, że jedyną szansę na zwycięstwo dawała próba przeczekania.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Siedem potęg okresu Walczących Królestw

Burze okresu Wiosen i Jesieni przetrwało siedem większych państw. były to Qi, Chu, Yan, Hann, Zhao, Wei i Qin. Początkowo państwa Hann, Zhao i Wei sformowały sojusz i przemogły w walce siły państw Qi, Qin i Chu – każde oddzielnie. Później sojusz rozpadł się, a Qi i Qin stopniowo urosły w siłę.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Yuan

Mongołowie pod wodzą Czyngis-Chana stopniowo podbili i zawładnęli Chinami. W 1215 roku zdobyli Pekin. Z czasem posuwali się na południe. W roku 1234 zawładnęli obszarem kontrolowanym przez Dynastię Jin.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Powstanie "Bokserów"

Po wojnach opiumowych zachodnie mocarstwa w całych Chinach zaczęły zakładać ośrodki misyjne propagujące religie zachodnie, a dokładnie chrześcijaństwo wśród Chińczyków. Spotkało się to z oporem, który stopniowo narastał.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Barbarzyńcy wokół Państwa Środka

Kraj Środka był w ujęciu starożytnych Chińczyków centrum świata, a jednocześnie epicentrum cywilizacji ludzkiej. Syn Niebios, czyli cesarz, emanował swoim dobroczynnym wpływem na okoliczne krainy, stopniowo cywilizując barbarzyńskie ludy. Państwa środka (ta nazwa pochodzi z czasów starożytnych) otoczone były wianuszkiem państw wpół-cywilizowanych i częściowo zwasalizowanych. Im dalej od cesarstwa, tym barbarzyńcy stawali się dziksi i bardziej wojowniczy.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Kultury Neolityczne na terenie obecnych Chin

Badania archeologiczne dowodzą, że kolebką kultury chińskiej był obszar położony w pobliżu Rzeki Żółtej. Najstarsze ślady człowieka: narzędzia kamienne, kości zwierząt, ślady ognia, kości homo erectus odnaleziono w jaskiniach Zhoukoudian (Zhōukǒudiàn 周口店), położonych na południowy zachód od Pekinu oraz w dolinie rzeki Pa w prowincji Shaanxi. Resztki te pochodzą z późnego paleolitu i wczesnego neolitu, a określane są nazwą kultury Zhoukoudian.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Rewolucja Xinhai 1911

Sun Jat-sen, właśc. Sun Zhongshan urodził się 12 listopada 1866 w rodzinie chłopskiej w powiacie Xiangshan (Xiāngshān 香山, obecnie miasto Zhongshan). W dzieciństwie mocno wpłynęła na niego historia Powstania Tajpingów oraz dokonania jego przywódcy – Hong Xiuquana.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Xin

Dynastia Xin (Xin chao 新朝)była dynastią założoną prze z uzurpatora Wang Menga i istniała w latach 9–23 n.e. Po kilku latach uprawiania kultu jednostki, w końcu ogłosił się cesarzem w roku AD 9.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Xia

Około roku 2000 p.n.e. większość ludzi zamieszkujących Wielką Nizinę Północno-chińską to niezorganizowane wspólnoty wiejskie, gospodarujące na terenach lessowych. Karczowały one i paliły krzewy, praktykując prymitywne rolnictwo i prowadząc ograniczone prace irygacyjne, w czym dopomaga im udomowienie bawoła wodnego.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Wielki Mur Chiński

Pierwsze odcinki wielkiego Muru powstały w okresie Wiosen i jesieni, czyli około VII wieku p.n.e. Były to fortyfikacje obronne poszczególnych państw. Po tym jak państwo Qin podbiło pozostałe mocarstwa regionu, dokonując „pierwszego zjednoczenia”, fortyfikacje pierwotnie wybudowane przez państwa Qin, Zhao, Yan i inne, zostały wzmocnione, rozbudowane i połączone.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Tang

Po latach wojennych zawieruch, chaosu i bezkrólewia, dynastia Sui ponownie zjednoczyła tereny chińskie. Choć utrzymała się zaledwie 37 lat, dała stabilne fundamenty imperium Tangów. Pozwoliło to na niespotykany wcześniej rozwój wynalazczości i kultury. Ponieważ okres panowania Sui był stosunkowo krótki, czas rządów Sui i Tang często traktuje się jako jeden okres historyczny. Pierwszym cesarzem tej dynastii był Li Yuan, który wstąpił na tron w roku 618 roku. Li Yuan był przywódcą rebelii przeciw Sui.

czytaj dalej...


Publikacja: 7 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Uzurpatorka Wu Zetian

Pierwotnie była konkubiną cesarza Taizonga. Dzięki przedsiębiorczości i skomplikowanym intrygom osiągnęła ona pozycję głównej żony kolejnego cesarza - Gaozonga. Gdy ten zaniemógł w 660 roku, przekazał stery rządów w ręce małżonki. Wu Zetian rządziła imperium jako regent aż do roku 683, w którym cesarz umarł. Cesarzowa co prawda przyzwoliła na nominację cesarską jego najstarszego syna, jednak szybko intronizowała innego syna, gdy pierwszy okazał się zbyt samodzielny.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Niebiańskie Królestwo Tajpingów

Po przegranych wojnach opiumowych dynastia Qing znacznie osłabła. Nastąpił gwałtowny wzrost biedy, korupcji i niepokoju społecznego. W 1843 roku Hong Xiuquan (洪秀全, 1814–1864) założył oparty na wzorach chrześcijańskich ruch religijny o nazwie Stowarzyszenie Czcicieli Boga. Głoszono w nim idee równości wszystkich ludzi, oraz nawoływano do obalenia dynastii Qing.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Sui

W roku 581 Yang Jian uzurpował tron Północnego Zhou i założył dynastię Sui. Jego pełny tytuł brzmiał Cesarz Wendi dynastii Sui. W roku 589 Sui pokonało dynastię Chen i ponownie zjednoczyło północ i południe kraju. Rządy Sui zakończyły się wraz ze śmiercią cesarza Yangdi na skutek powstania chłopskiego w roku 618.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Song

Dynastię Song ustanowił generał Zhao Kuangyin. Stolicą swojego scentralizowanego imperium ustanowił miasto Bianjing, obecnie Kaifeng. Powstanie dynastii Song zakończyło okres rozbicia politycznego Państwa Środka zwanego Okresem Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Jedwabny Szlak

Jedwabny szlak był jednym z rezultatów wypraw Zhang Qiana (張騫). Za czasów panowania dynastii Han Chiny ustanowiły wiele kontaktów z krainami poza cesarstwem. W 138 roku cesarz Wudi (武帝) wysłał Zhang Qiana z grupą 100 osób na wyprawę w kierunku zachodnich regionów. Zhang Qian został schwytany przez barbarzyńców krótko po opuszczeniu cesarstwa. Po 12 latach uciekł z niewoli wraz z jedynym ocalałym towarzyszem i powrócił do Chang'an (長安, obecnie Xi'an).

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Szesnaście królestw

Dynastia Jin została zepchnięta na południe i na północnych terenach Chin istniało w sukcesji kilkanaście państw, których władcy przypisywali sobie kontynuowanie państwowości chińskiej i tytułowali się oni albo cesarzami, albo królami. Zarówno jednak władcy, jak i ludność wywodziła się z nomadycznych plemion, które napłynęły z północy.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Chińskie dynastie: Dynastia Shang

To najstarsza dynastia Chińska o historycznie udokumentowanym istnieniu. Panowała nad dorzeczem Rzeki Żółtej przez ponad 600 lat. Rolnictwo było coraz lepiej rozwinięte; uprawiano proso, pszenicę, a południowych regionach ryż. Hodowano jedwabniki i za ich pomocą wytwarzano jedwab. Hodowano bydło, świnie, owce, a także psy i kury. Jako zwierząt pociągowych używano koni. Cechą charakterystyczną okresu Shang jest duży udział hodowli i pasterstwa. Prawdopodobnie wiązało się to z koniecznością pozyskiwania dużych ilości „kości wróżebnych”.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Mityczny okres pięciu cesarzy

Na początku był Pangu twórca rzeźbiący świat za pomocą dłuta. Uważany jest za przodka wszystkich Chińczyków Han. Po tym, jak Pangu stwarza świat, pojawia się inna istota, Nüwa (女媧), która lepi z gliny ludzi i ożywia ich, dając tym samym początek ludzkości.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Okres Trzech Królestw

Po upadku dynastii Han na arenie chińskich dziejów działały trzy konkurencyjne wobec siebie ośrodki władzy. Najsilniejszym z nich było Wei, obejmujące centralne, najlepiej rozwinięte cywilizacyjnie tereny dawnej dynastii Han. Dwa pozostałe królestwa, Wu i Shu przez większość zmagań musiały łączyć siły, aby wytrzymać napór zdecydowanie najsilniejszego Wei. Ten burzliwy okres końca dynastii Han i powstawania Trzech Królestw został opisany w epickiej powieści Dzieje Trzech Królestw.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Mandżrska, dynastia Qing

Dynastia Qing, zwana też Dynastią mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrznych. Zaanektowano Tybet, Tajwan, Mongolię, oraz inne obszary Azji Środkowej.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Li Zicheng i ostatni cesarz dynastii Ming

Końcowe lata panowania dynastii Ming to okres powolnej degeneracji i rozpadu imperium. Każdy kolejny cesarz przerastał niekompetencją swojego poprzednika i władza stopniowo sama wchodziła w ręce grupy trzymającej władzę - nadwornych eunuchów. W kraju szerzyło się bezprawie. Arystokracja, czyli elity urzędnicze, zawłaszczała tereny publiczne i przejmowała siłą tereny należące do właścicieli z niższych warstw społecznych. Zwiększano podatki i nakładano nowe. Katastrofy takie jak susze i powodzie, były przez rząd ignorowane, a lud nie mógł się spodziewać pomocy ze strony władz.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Republika Chińska 1911 oraz Chińska Republika Ludowa 1949

Obalenie cesarstwa i proklamowanie Republiki Chińskiej wcale nie oznaczało, że Chińczycy mogli zabrać się do radosnej pracy zbudowania wolnej ojczyzny. Nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 2
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Dynastia Liao

Dynastia Liao została ustanowiona przez lud Kitanów, który zdominował północ Chin w okresie od X do XII wieku.

czytaj dalej...


Publikacja: 3 lata temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Bitwa nad rzeką Tałas

To bitwa stoczona przez wojska chińskiej dynastii Tang z kalifatem abbasydzkim sprzymierzonym z imperium tybetańskim

czytaj dalej...


Publikacja: 2 lata temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics

Ciekawostki

AAA Jedna z decydujących bitew Epoki Walczących Królestw

伊闕之戰 Pinyin: Yīquē zhī zhàn Bitwa przy Yique


Jedna z decydujących bitew Epoki Walczących Królestw

obecnie dystrykt Longmen (龙门), miasto Luoyang w prow. Henan. przybliżona pozycja: 34°33'17.38"N, 112°28'30.83"E

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics
AAA Generalissimus Chang Kaj-szek to od roku 1928 przywódca a później prezydent Republiki Chińskiej

蔣介石 Pinyin: Jiang Jieshi Czang Kaj-szek


Czang Kaj-szek

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

夏朝 Pinyin: Xià cháo Dynastia Xia


około 2100–1600 p.n.e

Pierwsza udokumentowana historycznie dynastia.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

十六國 Pinyin: Shi liu guo Okres Szesnastu Królestw


Okres Szesnastu Królestw

Po tym jak dynastia Jin została zepchnięta na południe, na północnych terenach Chin istniało w sukcesji kilkanaście państw, których władcy przypisywali sobie kontynuowanie państwowości chińskiej i tytułowali się albo cesarzami, albo królami.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

李自成 Pinyin: Lǐ zìchéng Li Zicheng


Przywódca rebelli przeciw ostatniemu cesarzowi dynastii Ming.

Założyciel dynastii Dashun i zdobywca Pekinu.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Pinyin: Wèi Królestwo Wei


Królestwo Wei

Okres Trzech Królestw to czas chaosu, który boleśnie odcisnął się w historii chińskiej cywilizacji. Bezustanne wojny i polityczny chaos trwały niemal dwieście lat, wyludniając chińskie tereny, ale... tworząc też warunki do importu buddyzmu.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Pinyin: Shǔ Shu


Shu

Okres Trzech Królestw to czas chaosu, który boleśnie odcisnął się w historii chińskiej cywilizacji. Bezustanne wojny i polityczny chaos trwały niemal dwieście lat, wyludniając chińskie tereny, ale... tworząc też warunki do importu buddyzmu.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Tagi: Historia
Polubienia 0
topics

Pinyin: Wu


Wu

Okres Trzech Królestw to czas chaosu, który boleśnie odcisnął się w historii chińskiej cywilizacji. Bezustanne wojny i polityczny chaos trwały niemal dwieście lat, wyludniając chińskie tereny, ale... tworząc też warunki do importu buddyzmu.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Tagi: Historia
Polubienia 0
topics

安史之亂 Pinyin: Ān-Shǐ zhī Luàn Rewolty An Lushana i Shi Siminga


Rebelia pod przywództwem An Lushan w okresie Tianbao za czasów dynastii Tang

An oraz Shi to nazwiska rodowe przywódców rebelii, zhi to partykuła gramatyczna. Luan to po chińsku tyle co bałagan, chaos, nieporządek, niepokój.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics
AAA Historyczna nazwa Indii w języku chińskim.

天竺 Pinyin: Tiān zhú Indie


Indie

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Pinyin: Han Dynastia Han


Dynastia Han

Władcy Han za fundament swojego imperium mieli osiągnięcia cywilizacyjne Okresy Walczących Królestw i polityczne zjednoczenie odziedziczone po znienawidzonej efemerycznej dynastii Qin.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Pinyin: Jin chao Dynastia Jin (IV-V w.)


Dynastia Jin (IV-V w.)

Dynastia Jin (365–420). Zmagania trzech królestw nie zakończyły się wyłonieniem jednego hegemona. Zjednoczenie polityczne przyszło z zewnątrz - przez podbój terenów chińskich przez niechińską dynastię Jin.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Pinyin: Jīn cháo Dynastia Jin (XII-XIII w.)


Dynastia Jin (XII-XIII w.)

Dynastia Jin (365–420). Zmagania trzech królestw nie zakończyły się wyłonieniem jednego hegemona. Zjednoczenie polityczne przyszło z zewnątrz - przez podbój terenów chińskich przez niechińską dynastię Jin.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

明朝 Pinyin: Míngcháo Dynastia Ming


Dynastia Ming

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie, którym dowodził mnich buddyjski Zhu Yuanzhang (朱元璋). Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. W roku 1368 jego wojska zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierws...

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

南北朝 Pinyin: Nan bei chao Dynastie Północne i Południowe


Dynastie Północne i Południowe

Po ostatecznym upadku dynastii Jin nastąpił okres podziału obszaru chińskiego na północ i południe. Każdy z tych rejonów funkcjonował w relatywnej wzajemnej izolacji. Ze względu na napór wojowniczych plemion z północy, obszar pod kontro...

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Pinyin: Qín Dynastia Qin


Dynastia Qin

Podstawowe reguły i przykłady

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

三皇五帝 Pinyin: Sān-Huáng Wǔ-Dì Trzech Czcigodnych i Pięciu cesarzy


To mityczne okresy rozwoju cywilizacji Chińskiej

Na początku był Pangu (czyt. pan-gu) twórca rzeźbiący świat za pomocą dłuta. Uważany jest za przodka wszystkich Chińczyków Han. Po tym, jak Pangu stwarza świat, pojawia się inna istota, Nüwa (女媧), która lepi z gliny ludzi i ożywia ich, dając tym samym początek ludzkości.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Pinyin: Yuán Dynastia Yuan


Dynastia Yuan

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

清朝 Pinyin: Qīngcháo Dynastia Qing


Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską.

Dynastia Qing, zwana też Dynastią Mandżurską, panowała w Chinach w latach 1644–1911 - została założona w Mandżurii, zanim Chiny zostały przejęte. Władza Mandżurów w Chinach charakteryzowała się aktywną polityką podbojów zewnętrznych. Zaanektowano Tybet, Tajwan, Mongolię, oraz inne obszary Azji Środkowej.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Pinyin: Shang Panowanie Dynastii Shang


Panowanie Dynastii Shang

To najstarsza dynastia Chińska o historycznie udokumentowanym istnieniu. Panowała nad dorzeczem Rzeki Żółtej przez ponad 600 lat.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Pinyin: Zhou Dynastia Zhou


Dynastia Zhou istniała (bo nie panowała) przez siedem stuleci chińskiej starożytności.

1050–256 p.n.e. Dynastia Zachodnia do 771 p.n.e., Wschodnia Dynastia Zhou 770–256 p.n.e.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

春秋五霸 Pinyin: Chūnqiū Wǔbà Hegemoni okresu Wiosen i Jesieni


Pięciu Hegemonów Okresu Wiosen i Jesieni to najsilniejsi władcy tego okresu historycznego

Wuba to dosł. Pięciu Hegemonów (taka nazwa używana jest w książkach historycznych w Chinach).

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

戰國七雄 Pinyin: Zhànguó qīxióng Siedem potęg okresu Walczących Królestw


Siedem potęg okresu Walczących Królestw

Burze okresu Wiosen i Jesieni przetrwało siedem większych państw. były to Qi, Chu, Yan, Hann, Zhao, Wei i Qin. Początkowo państwa Hann, Zhao i Wei sformowały sojusz i przemogły w walce siły państw Qi, Qin i Chu – każde oddzielnie. Późn...

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

黄帝 Pinyin: Huángdì Żółty cesarz


Legendarny Żółty cesarz

Legendarny Żółty cesarz

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics
AAA Legendarni  królowie-mędrcy

五帝 Pinyin: Wǔ-Dì Pięciu Cesarzy


Legendarni królowie-mędrcy

Di (帝) oznacza cesarza, boską istotę, boga.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

顓頊 Pinyin: Zhuān Xū Zhuan Xu


Zhuan Xu

Na początku był Pangu (czyt. pan-gu) twórca rzeźbiący świat za pomocą dłuta. Uważany jest za przodka wszystkich Chińczyków Han. Po tym, jak Pangu stwarza świat, pojawia się inna istota, Nüwa (女媧), która lepi z gliny ludzi i ożywia...

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

鄱陽湖之戰 Pinyin: Póyáng Hú zhī zhàn Bitwa na jeziorze Poyang – 1363


Bitwa na jeziorze Poyang – 1363

Póyáng Hú zhī zhàn, 鄱陽湖之戰 Bitwa na jeziorze Poyang 30 sierpnia – 4 października 1363

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Wszystkie tematy:

Ilość artykułów: 68

dawna i nowsza historia Chin - bitwy, wydarzenia, postacie

Ilość artykułów: 22

obyczaje, język i inne aspekty życia Chińczyków

Ilość artykułów: 13

nauka języka chińskiego

Ilość artykułów: 6

chińskie przysłowia, piękne myśli, powiedzenia i chińskie idiomy

Ilość artykułów: 13

chińska literatura dawna i współczesna

Ilość artykułów: 10

cywilizacja materialna Chin

Ilość artykułów: 17

systemy myślowe, filozofie i kosmologia chińska

Ilość artykułów: 4

chińskie księgi kanoniczne i dzieła starożytne

Ilość artykułów: 0

Artykuły na temat Chin, języka chińskiego i kultury chińskiej

Ilość artykułów: 12

słynni chińczycy - chińscy poeci, władcy, naukowcy, myśliciele

Ilość artykułów: 8

chińska duchowość i religijność

Ilość artykułów: 2

technologie i nauka rozwijana przez Chińczyków

Ilość artykułów: 7

chińskie wynalazki i technologie

Ilość artykułów: 15

chińskie zwyczaje, przesądy, festiwale, święta i obrzędy

Ilość artykułów: 10

chiński cesarz, król, książę udzielny lub watażka chiński

Ilość artykułów: 20

chińska dynastia historyczna

Ilość artykułów: 7

Chińska sztuka wojenna i historia militarna

Ilość artykułów: 7

chińska sztuka - malarstwo,rzeźba,etc

Ilość artykułów: 3

Malarstwo chińskie

Ilość artykułów: 26

Słynne wojny, bitwy i rewolty w historii Chin

Ilość artykułów: 8

Budowle i architektura historyczna i chińskich mniejszości

Ilość artykułów: 16

Najstarsze chińskie tradycje i ich wpływ

Ilość artykułów: 5

Chińskie tradycje, zwyczaje i obyczaje

Ilość artykułów: 2

jak żyli Chińczycy dawniej i dziś

Ilość artykułów: 2

Chińska sztuka kaligrafii

Ilość artykułów: 11

Chińska filozofia i systemy myślowe

Ilość artykułów: 2

Chińskie historyczne systemy społeczne

Ilość artykułów: 8

system społeczny będący fundamentem chińskiej cywilizacji

Ilość artykułów: 13

Materialne produkty i wynalazki cywilizacji chińskiej

Ilość artykułów: 2

Chińska kuchnia pełna niespodzianek - potrawy i napoje

Ilość artykułów: 6

Ciekawe miejsca, które warto zobaczyć w Chinach

Ilość artykułów: 2

Ważna lub historyczna budowla lub miejsce w Chinach

Ilość artykułów: 3

Chińskie wierzenia i religie Państwa Środka

Ilość artykułów: 2

Chińska muzyka i instrumenty muzyczne

Ilość artykułów: 3

System edukacyjny historycznych Chin

Ilość artykułów: 6

czasy neolityczne i legendarne cywilizacji chińskiej

Ilość artykułów: 3

Chińskie ludy i ośrodki cywilizacji w czasach neolitycznych

Ilość artykułów: 6

Kontakty Chin z innymi cywilizacjami

Ilość artykułów: 10

Poeci i ich dzieła

Ilość artykułów: 4

Budowa infrastruktury gospodarczej, wymiana handlowa i produkcja żywności

Ilość artykułów: 0

Książki sinologiczne, którymi warto się zainteresować

Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom