Bitwa nad rzeką Tałas

To bitwa stoczona przez wojska chińskiej dynastii Tang z kalifatem abbasydzkim sprzymierzonym z imperium tybetańskim

Tagi: Historia Wojny, bitwy i rewolty

Wyszukaj w portalu:  

Starcie odbyło się w lipcu 715 roku nad rzeką Tałas, na terenie współczesnego zachodniego Kirgistanu. Wojska Tangów zostały pokonane, czego skutkiem było wycofanie się chińskiej cywilizacj z tego rejonu Azji.

Tło historyczne

Czasy panowania dynastii Tang to okres niemal nieustannych walk z ludami napierającymi z azji centralnej. Sto lat przed bitwą, w połowie VII wieku, państwo tybetańskie urosło w potęgę tybetańskie i sprzymierzyło się z ludami tureckimi. Zagroziło to położonym w okolicach współczesnego Kaszmiru państwom wasalnym imperium Tangów. Wpływy Tangów osłabły i próżnia polityczna przyciągnęła w te rejony inwazje arabskie. Ale co najgorsze, na przełomie stuleci Tangowie utrcili faktyczną kontrolę nad Szlakiem Jedwabnym.

Na początku VIII wieku Tybetańczycy i ludy tureckie kontynuowały swój napór, ale choć Tybetańczycy zdołali podbić Pamir, to już w latach czterdziestych Tangowie zdołali przełamać złą passę i w roku 750 odzyskali te ziemie. Chińczycy, oprócz tego że wielu władców tamtego regionu było ich lennikami, kontrolowali też przełęcze w Pamirze i Hindukuszu. W toku nieustannych działań zbrojnych następca tronu jednego z położonych w tamtym rejonie królestw wymknął się z utraconego państwa i poprosił o pomoc wojsk kalifatu.

Bitwa

Zijad ibn Salih, gubernator Samarkandy podlegający kalifatowi abisydzkiemu,  zebrał podległe mu wojska i ruszył przeciw Chińczykom. Przeciw niem stanął generał koreańskiego pochodzenia Gao Xianzhi. Sprzymierzył się on z turkuckim plemieniem Karłuków (niektóre źródła podają, że byli to najemnicy, dzięki czemu jego armia urosła do około 30 tys. żołnierzy. Armie spotkały się nad rzeką Tałas w pobliżu miasta Atłach.

W kluczowym momencie sprzymierzeńcy przeszli na stronę arabską. Stanowili oni dwie trzecie armi Tangów, którzy w wyniku tej zdrady ponieśli druzgoczącą klęskę.

 

Skutki bitwy

Krótko po bitwie potęga Tangów gwałtownie załamała się, na co wpłynęła rebelia An-Shi i "siły psychohistorii chińkiego cyklu dynastycznego. Ludy tureckie i Tybetańczycy mogli kontynuować swoją ekspansję na wschód bez napotkania większego oporu.

Ale Islam także nie miał sił na kontunuowanie ekspansji w kierunku wschodnim. Bitwa nad Tałas nie spowodowała zwycięstwa islamu w regionie. Choć religię tą już wcześniej przyjęły ośrodki miejskie takie jak Samarkanda i Buchara, to dopiero w dziesiątym wieku, a więc dwa stulecia później, islam rozgościł się tam na dobre. Sam proces islamizacji ludów tureckich trwał około czterech stuleci. Historycy badający tamte wydarzenia wskazują, że tym, co powstrzymało ekspansję islamu były trudne warunki terenowe, a przede wszystkim góry.

 

ccc bbb

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

Powiązane postacie i rzeczy:

Spodobał ci się artykuł? Polub go lub polub Chiny.pl na Facebooku:

Reklama

A jeśli masz jakieś uwagi, napisz komentarz poniżej

Tang

Artykuły z tego samego okresu historycznego: 14

Pacyfikacja zbuntowanej prowincji Huaixi

Pacyfikacja zbuntowanej prowincji Huaixi

Czas istnienia dynastii Tang można podzielić na dwie części. Przed słynną rebelią An-Shi i po niej. Ta druga część toczyła się pod znakiem problemów wewnętrznych i walki z nieuchronnie zbliżającym się upadkiem.

Rewolty An Lushana i Shi Siminga

Rewolty An Lushana i Shi Siminga

Rebelia pod przywództwem An Lushan w okresie Tianbao za czasów dynastii Tang

Kaiyuan - okres rozkwitu dynastii Tang

Kaiyuan - okres rozkwitu dynastii Tang

Okres Kaiyuan to czas rządów cesarza Xuanzonga. Był on wnukiem Wu Zetiana, jednak swoje rządy wzorował na cesarzu Taizong. Okres niespotykanego wcześniej rozkwitu, jaki miał miejsce za jego rządów, był wynikiem światłych rządów, jakie roztoczył nad krajem.

Bai Juyi

Bai Juyi

Bai Juyi był wybitnym poetą wieków średnich. Pozostawił po sobie około trzech tysięcy wierszy – najwięcej ze wszystkich poetów Tang. Zdaniem samego poety wiersze i eseje powinny odnosić się do rzeczywistości, a nie zmyślonych krain. Dłuższe, narracyjne wiersze Bai Juyi opisywały życie społeczne środkowego okresu dynastii Tang.

Du Fu

Du Fu

Du Fu to słynny poeta czasów dynastii Tang. Późniejsze pokolenia uhonorowały go określeniem „mędrca poezji”. Du Fu był konfucjanistą i patriotą. To połączenie sprawiło, że często krytykował on skorumpowany system administracji cesarskiej oraz wynikające z niedbałości władcy praktyki społeczne swoich czasów. Jednocześnie Du Fu wykazywał dużą troskę wobec losu i niedoli zwykłych poddanych. Tematyka społeczna i patriotyczna przewija się przez praktycznie całą twórczość poety.

Han Yu

Han Yu

Han Yu urodził się w Heyang, w prowincji Henan (obecnie obszar na zachód od Mengxian, nadal prowincja Henan). Był literatem i filozofem. Był jednym z prekursorów neokonfucjanizmu. Uważany jest też za mistrza prozy. Chińczycy określają go jako największego spośród tzw. „Ośmiu mistrzów prozy Tang i Song”. Dzieła Han Yu zaliczają się do wielu różnych gatunków i stylów . Nie stronił on od nowatorstwa i eksperymentów. Uważał że oddziaływnie literatury i etyki wzajemnie się przenika.

Wang Wei

Wang Wei

Wang Wei już za swojego życia był uważany za wielkiego poetę. Wang był jednak także malarzem – jego obrazy należały do tzw. stylu Pomo. Wang Wei nazywany był też „Buddą poezji” ze względu na jego silne przywiązanie do buddyjskich nauk i ruchu religijnego.

Uzurpatorka Wu Zetian

Uzurpatorka Wu Zetian

Pierwotnie była konkubiną cesarza Taizonga. Dzięki przedsiębiorczości i skomplikowanym intrygom osiągnęła ona pozycję głównej żony kolejnego cesarza - Gaozonga. Gdy ten zaniemógł w 660 roku, przekazał stery rządów w ręce małżonki. Wu Zetian rządziła imperium jako regent aż do roku 683, w którym cesarz umarł. Cesarzowa co prawda przyzwoliła na nominację cesarską jego najstarszego syna, jednak szybko intronizowała innego syna, gdy pierwszy okazał się zbyt samodzielny.

Dynastia Tang

Dynastia Tang

Po latach wojennych zawieruch, chaosu i bezkrólewia, dynastia Sui ponownie zjednoczyła tereny chińskie. Choć utrzymała się zaledwie 37 lat, dała stabilne fundamenty imperium Tangów. Pozwoliło to na niespotykany wcześniej rozwój wynalazczości i kultury. Ponieważ okres panowania Sui był stosunkowo krótki, czas rządów Sui i Tang często traktuje się jako jeden okres historyczny. Pierwszym cesarzem tej dynastii był Li Yuan, który wstąpił na tron w roku 618 roku. Li Yuan był przywódcą rebelii przeciw Sui.

Rozwój kultury w czasach dynastii Tang

Rozwój kultury w czasach dynastii Tang

Czasy dynastii Tang, zwłaszcza od panowania cesarza Taizonga (627-649) to okres olbrzymiego postępu cywilizacyjnego i kulturowego. Jedną z jego głównych przyczyn była otwartość kultury chińskiej na nowe idee i myśli. Taka inkluzywność chińskiej kultury, w której odmienne idee były tolerowane jako nie zagrażające poczuciu identyfikacji politycznej (nie była przez to w opozycji z interesem państwa) pozwoliła na przyswojenie wielu cennych innowacji. Działo się tak nie tylko w płaszczyźnie sztuki, ale też w życiu społecznym i gospodarczym. Różnorodność, na którą społeczeństwo czasów Tang było otwarte, zaowocowała istną eksplozją postępu.

Poeci okresu dynastii Tang, poezja Tang

Poeci okresu dynastii Tang, poezja Tang

Za czasów panowania dynastii Tang nastąpił burzliwy rozwój poezji, w przeważającej części śpiewanej. Najpiękniejsze wiersze tej epoki zostały zebrane w kompilacji „Trzysta pieśni dynastii Tang” (唐詩三百首 Tángshī Sānbǎi Shǒu) .

Podróż na zachód mnicha Xuanzang

Podróż na zachód mnicha Xuanzang

Xuanzang porzucił normalne życie, został mnichem i szybko opanował klasyczne pisma buddyjskie. Zauważył przy tym, że zawierały one mnóstwo błędów w tłumaczeniu. Postanowił zatem udać się w podróż do Indii do Tianzhu, jak zwano wtedy Półwysep Indyjski.

Zmagania dynastii Tang z ludami tureckimi napierającymi z zachodu

Zmagania dynastii Tang z ludami tureckimi napierającymi z zachodu

Po upadku dynastii Han w 220 r.n.e., chińska cywilizacja-państwo popadła w ciągnący się trzy wieki upadek i polityczny chaos. Najbardziej interesującym efektem tej zapaści był rozwój obszarów doliny Jangcy i destrukcji cywilizacji na obszarach północnych, na których chińska cywilizacja pojawiła się i wykształciła setki lat wcześniej.

Bitwa nad rzeką Tałas

Bitwa nad rzeką Tałas

To bitwa stoczona przez wojska chińskiej dynastii Tang z kalifatem abbasydzkim sprzymierzonym z imperium tybetańskim

Powiązane artykuły: 2