buttons.dynasties

Ta kolekcja nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Dynastia Yuan

Istniała w latach 1271 → 1368 .

O dynastii

-charbox-

Mongołowie podbijają Chiny

Mongołowie pod wodzą Czyngis-Chana stopniowo podbili i zawładnęli Chinami. W 1215 roku zdobyli Pekin. Z czasem posuwali się na południe. W roku 1234 zawładnęli obszarem kontrolowanym przez Dynastię Jin.

W roku 1259, władzę w imperium mongolskim objął Kubilaj-Chan. Siedem lat później przeniósł jego stolicę do Pekinu. Było to przejawem procesu sinizowania administracji imperium. Mongołowie kontrolujący tereny chińskie szybko zmieniali swoje zwyczaje i obyczaje na chińskie. W 1271 roku Kubilaj-Chan proklamował powstanie nowej dynastii Yuan. Osiem lat później, w roku 1279 dokonał on ostatecznego podboju ziem chińskich – zagarniając południowe rejony Chin będące pod władztwem Południowej Dynastii Song.

Panowanie mongolskie

Mongołowie nie tylko przejęli, ale i znacznie rozwinęli system administracji chińskiej. Choć w czasach ich panowania językiem urzędowym stał się język mongolski, a same rządy były twarde i bezwzględne, wiele aspektów życia było wolne od cienia despotyzmu. Działo się tak z religią. Rozkwitł buddyzm, który stał się religią państwową. Zezwolono też na działalność misjonarzy chrześcijańskich.

Gospodarka

Tym, którzy studiowali opracowania na temat mongolskich podbojów, nie umknie to, że Mongołowie na absolutnie pierwszym miejscu stawiali handel i drożność szlaków handlowych. Żadne czynniki takie jak religia nie mogły hamować działalności komercyjnej. W czasach panowania Mongołów prowadzono intensywne prace nad systemem dróg i kanałów. Przywrócono do użytku Wielki Kanał. Rozwój handlu nie był powstrzymywany. Towary przesyłano zarówno wewnątrz imperium, jak i poza nim. Jedwabny szlak stał się rojny od karawan z towarami przewożonymi w obie strony. Administracja ponadto wspierała tworzenie się drobnego rzemiosła, rozpowszechniło się też użycie pieniądza papierowego.

Polityka ludnościowa

Mongołowie prowadzili rygorystyczną politykę ludnościową. Ludność podzielono administracyjnie na cztery kategorie:

1. Mongołowie 2. Bezpośredni sojusznicy: Ujgurzy, Tybetańczycy, Persowie, Tangutowie, ludy tureckie i szereg pomniejszych nacji.
3. Chińczycy Han, Dżurdżeni i Kitanowie
4. „Cieszący się” najniższym statusem mieszkańcy południa.

W zależności od przynależności do konkretnej grupy, zmieniały się przysługujące prawa i przywileje oraz zmieniały obciążenia podatkowe. Mongołowie byli z podatków zwolnieni, a południowcy płacili podatek w wysokości aż 50%.

Obalenie dynastii Yuan

Zaprowadzenie wolności religijnych nie przysłużyło się trwałości imperium Yuanów. Ta wolność, połączona ze społecznym niezadowoleniem spowodowanym dyskryminacją Chińczyków Han, nieuchronnie podkopywała stabilność państwa. Z czasem narastała też inflacja (skutek drukowania papierowego pieniądza) i wynikły z niej kryzys.

W różnych miejscach kraju co i rusz wybuchały powstania. Tworzono ruchy antymongolskie. Jednym z najpotężniejszych był ruch Czarnych Turbanów, zbudowany wokół eklektycznego konstruktu ideologicznego czerpiącego z mieszaniny różnych wierzeń. Powstawało wiele fanatycznych sekt buddyjskich, z których największą było zgromadzenie Białego Lotosu.

W roku 1356 wybuchło kolejne powstanie chłopskie. Dowodził nim mnich buddyjski Zhu Yuanzhang. Powstanie przewalało się przez kraj przez dwanaście lat. Jedna z bitew, której skutkiem było umocnienie się siły Zhu Yuanzhenga była bitwa na jeziorze Poyang. W roku 1368 wojska rebeliantów zdobyły Pekin, a Zhu Yuanzhang ogłosił się pierwszym cesarzem dynastii Ming.

Państwa, dynastie i poczet ich władców

Poczet władców (11)

Shìzǔ 世祖

Tytuł mongolski: Kublai Khan

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , .

Imię osobiste: Borjigin Kublai (孛兒只斤忽必烈 Bóérzhījīn Hūbìliè)

Imię świątynne: Shìzǔ 世祖

Imię pośmiertne: nie stosowane ze względu na długość

Okresy dynastyczne nianhao

Zhōngtǒng (中統) 1260-1264
Zhìyuán (至元) 1264-1294
Polubienia 0
rulers

Chéngzōng 成宗

Tytuł mongolski: Temür Öljeytü Khân

Chronologicznie to drugi władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1294–1307.

Imię osobiste: Borjigin Temür (孛兒只斤鐵穆耳 Bóérzhījīn Tiěmù'ěr)

Imię świątynne: Chéngzōng 成宗

Imię pośmiertne: nie stosowane ze względu na długość

Okresy dynastyczne nianhao

Yuánzhēn (元貞) 1295-1297
Dàdé (大德) 1297-1307
Polubienia 0
rulers

Wǔzōng 武宗

Tytuł mongolski: Qayshan Gülük

Chronologicznie to trzeci władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1308–1311.

Imię osobiste: Borjigin Qayshan (孛兒只斤海山 Bóérzhījīn Hǎishān)

Imię świątynne: Wǔzōng 武宗

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìdà (至大) 1308-1311
Polubienia 0
rulers

Rénzōng (仁宗)

Tytuł mongolski: Ayurparibhadra

Chronologicznie to czwarty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1311–1320.

Imię osobiste: Borjigin Ayurparibhadra (孛兒只斤愛育黎拔力八達 Bóérzhījīn Àiyùlíbálìbādá)

Imię świątynne: Rénzōng (仁宗)

Okresy dynastyczne nianhao

Huángqìng (皇慶) 1312-1313
Yányòu (延祐) 1314-1320
Polubienia 0
rulers

Yīngzōng (英宗)

Tytuł mongolski: Suddhipala Gege'en

Chronologicznie to piąty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1321–1323.

Imię osobiste: Borjigin Suddhipala (孛兒只斤碩德八剌 Bóérzhījīn Shuòdébālá)

Imię świątynne: Yīngzōng (英宗)

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìzhì (至治) 1321-1323
Polubienia 0
rulers

nie przyznane

Tytuł mongolski: Yesün-Temür

Chronologicznie to szósty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1323–1328.

Imię osobiste: Borjigin Yesün-Temür (孛兒只斤也孫鐵木兒 Bóérzhījīn Yěsūntiěmùér)

Imię świątynne: nie przyznane

Imię pośmiertne: Tàidìng Dì (泰定帝)

Okresy dynastyczne nianhao

Tàidìng (泰定) 1321-1328
Zhìhé (致和) 1328
Polubienia 0
rulers

nie przyznane

Tytuł mongolski: Arigaba

Chronologicznie to siódmy władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1328.

Imię osobiste: Borjigin Arigaba (孛兒只斤阿速吉八 Bóérzhījīn Āsùjíbā)

Imię świątynne: nie przyznane

Imię pośmiertne: Tiānshùn Dì (天順帝)

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānshùn (天順) 1328
Polubienia 0
rulers

Wénzōng (文宗)

Tytuł mongolski: Jijaghatu Toq-Temür

Chronologicznie to ósmy władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1328–1329 i 1329–1332.

Imię osobiste: Borjigin Toq-Temür (孛兒只斤圖帖睦爾 Bóérzhījīn Tútiěmùér)

Imię świątynne: Wénzōng (文宗)

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānlì (天曆) 1328-1330
Zhìshùn (至順) 1330-1332
Polubienia 0
rulers

Míngzōng (明宗)

Tytuł mongolski: Qoshila Qutuqtu

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1329.

Imię osobiste: Borjigin Qoshila (孛兒只斤和世剌 Bóérzhījīn Héshìlà)

Imię świątynne: Míngzōng (明宗)

Polubienia 0
rulers

Níngzōng (寧宗)

Tytuł mongolski: Irinchibal

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1332.

Imię osobiste: Borjigin Irinchibal (孛兒只斤懿璘質班 Bóérzhījīn Yìlínzhìbān)

Imię świątynne: Níngzōng (寧宗)

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìshùn (至順) 1332
Polubienia 0
rulers

Huìzōng (惠宗)

Tytuł mongolski: Toghan-Temür

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1333–1370 .

Imię osobiste: Borjigin Toghan-Temür (孛兒只斤妥懽帖睦爾 Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér)

Imię świątynne: Huìzōng (惠宗)

Imię pośmiertne: Shundi (順帝 Shùndì)

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìshùn (至順) 1333
Yuántǒng (元統) 1333-1335
Zhìyuán (至元) 1335-1340
Zhìzhèng (至正) 1341-1368
Zhìyuán (至元) 1368-1370
Polubienia 0
rulers

Ważniejsze wydarzenia: 5

1

Mongołowie zajmują większość północnych Chin

Powiązany artykuł

1

Dżyngis Chan umiera

Powiązany artykuł

1

Marco Polo przybywa do Chin . Kublai Chan ogłasza się pierszym cesarzem dynastii Yuan.

Powiązany artykuł

1

Mongolska dynastia Yuan zdobywa panowanie nad południowymi Chinami – do 1368

Powiązany artykuł

1

Wyprawy morskie Zheng He

Powiązany artykuł

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

Spodobał ci się artykuł? Polub go lub polub Chiny.pl na Facebooku:

Reklama

A jeśli masz jakieś uwagi, napisz komentarz poniżej

Ilość powiązanych artykułów: (brak artykułów)
Artykuł o nadrzędnym okresie historycznym:

Komentarze: 0

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 17 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Wstaw ciekawostkę na swoją własną stronę

Tą dynastię możesz umieścić u siebie wstawiając poniższy kod


Możesz też wstawić widżet otwierający się na losowej ciekawostce

Leksykon: władca, wydarzenie historyczne, fortel wojenny

Język: znak pisma, idiom, slang lub przysłowie

Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom