buttons.dynasties

Ta kolekcja nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Dynastie i okresy historyczne Państwa Środka

Zestawienie nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

1

石器时代

Pinyin: Shíqì Shídài

1 ---

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

三皇五帝

Pinyin: Sān-Huáng Wǔ-Dì

1 to okres historyczny, w którym w latach 1 nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

夏朝

Pinyin: xiachao

1 --- państwo istniejące 2100–1600 p.n.e., jednak nie mamy informacji o władcach.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

商朝

Pinyin: shangchao

1 --- państwo istniejące w latach 1766 → 1122 p.n.e., jednak nie mamy informacji o władcach.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

周朝

Pinyin: zhouchao

1 --- państwo istniejące w latach 1045 → 256 p.n.e., a rządziło nią !!! władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

Pinyin: qinchao

1 --- państwo istniejące w latach 221 → 206 p.n.e., a rządziło nią trzech władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

漢朝

Pinyin: hanchao

1 --- państwo istniejące w latach 206 → 220 , a rządziło nią !!! władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

新朝

Pinyin: xinchao

1 --- państwo istniejące w latach 9 → 23 , a rządziło nią jeden władca.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

三國

Pinyin: sanguo

1 to okres historyczny, w którym w latach 1 istniało trzy pomniejszych państw i dynastii, w których rządziło łącznie jedenastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

晉朝

Pinyin: jinchao

1 --- państwo istniejące w latach 265 → 420 , a rządziło nią piętnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

十六國

Pinyin: Shi liu guo

1 to okres historyczny, w którym w latach 1 istniało jedna pomniejszych państw i dynastii, w których rządziło łącznie !! nie ma żadnych.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

南北朝

Pinyin: Nan bei chao

1 to okres historyczny, w którym w latach 1 nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

隋朝

Pinyin: suichao

1 --- państwo istniejące w latach 581 → 618 , a rządziło nią trzech władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

唐朝

Pinyin: tangchao

1 --- państwo istniejące w latach 618 → 907 , a rządziło nią dwudziestu dwóch władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

五代 十國

Pinyin: Wŭ dài Shí guó

1 to okres historyczny, w którym w latach 1 istniało 15. pomniejszych państw i dynastii, w których rządziło łącznie !! nie ma żadnych.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

契丹國, 大遼

Pinyin: liao

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

宋朝

Pinyin: songchao

--- państwo istniejące w latach 960 → 1279 , a rządziło nią osiemnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

白高大夏國 (西夏)

Pinyin: daxia

to okres historyczny, w którym w latach 1 nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

大金

Pinyin: dajin

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

元朝

Pinyin: yuanchao

--- państwo istniejące w latach 1271 → 1368 , a rządziło nią jedenastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

明朝

Pinyin: mingchao

1 --- dynastia cesarska istniejące w latach 1368 → 1644 , a rządziło nią szesnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

清朝

Pinyin: qingchao

1 --- dynastia cesarska istniejące w latach 1644 → 1911 , a rządziło nią piętnastu władców.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

中華民國

Pinyin: zhonghuaminguo

to okres historyczny, w którym w latach 1 nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

中華人民共和國

Pinyin: zhonghuarenminguo

--- państwo istniejące w latach 1949 p.n.e., jednak nie mamy informacji o władcach.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

春秋

Pinyin: chūnqiū

1 to okres historyczny, w którym w latach 1 nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

戰國

Pinyin: Zhànguó

1 to okres historyczny, w którym w latach 1 nie istniały inne liczące się ośrodki polityczne cywilizacji chińskiej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

Pinyin: Wèi

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

Pinyin: Shǔ

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

東吳

Pinyin:

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

後梁

Pinyin: Hòu Liáng

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

後唐

Pinyin: Hòu Táng

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

後晉

Pinyin: Hòu Jìn

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

後漢

Pinyin: Hòu Hàn

to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

後周

Pinyin: Hòu Zhōu

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

前蜀

Pinyin: Qián Shǔ

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

後蜀

Pinyin: Hòu Shǔ

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Pinyin:

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

南唐

Pinyin: Nán Táng

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

吳越國

Pinyin: Wú yuè guó

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

Pinyin: Mǐn

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

楚國

Pinyin: Chǔguó

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

南漢

Pinyin: Nán Hàn

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

荊南

Pinyin: Jīng nán

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

北漢

Pinyin: Běi Hàn

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

太平天國

Pinyin: Tàipíng Tiānguó

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

1

漢→前趙

Pinyin: Han, Qián Zhào

1 to dynastia lub państwo funkcjonujące w latach 1 w przejściowym okresie chaosu braku władzy centralnej.

Przeczytaj artykuł...

Polubienia 0
dynasties

Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom