buttons.dynasties

Ta kolekcja nie zawiera pomniejszych reżimów i państw.

Dynastia Song

Istniała w latach 960 → 1279 .

O dynastii

-charbox-

Dynastię Song ustanowił generał Zhao Kuangyin. Stolicą swojego scentralizowanego imperium ustanowił miasto Bianjing, obecnie Kaifeng. Powstanie dynastii Song zakończyło okres rozbicia politycznego Państwa Środka zwanego Okresem Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw.

-charbox-

Cesarz dokonał głębokich zmian sposobu działania imperium. Zreformowano wszystkie aspekty jego działania – zarządzanie wojskiem, administrację cywilną, gospodarkę i kulturę. Cesarz zachował i rozwijał system egzaminów urzędniczych, które wyłaniały kandydatów wg kryterium uzdolnień, a nie urodzenia i koneksji.

Zadbano o rozbudowę infrastruktury transportowej, co dało impuls do błyskawicznego rozwoju gospodarki. Transport lądowy i z wykorzystaniem rzek pozwolił na szybki rozwój handlu zarówno wewnętrznego, jak i zamorskiego. Niebagatelna rolę odegrało w tym procesie upowszechnienie użycia kompasu.

Powszechne wprowadzenie do uprawy ryżu, który mógł dawać plony dwa razy do roku, pozwoliło na wyprodukowanie nadwyżek żywności. Liczba ludności cesarstwa osiągnęła w tamtym okresie 100 milionów mieszkańców. Prostą konsekwencją tych innowacji i reform był bujny rozwój we wszystkich dziedzinach życia. Wprowadzone zmiany szybko zaczęły przynosić rezultaty. Nastąpił błyskawiczny rozwój gospodarki i kultury.

Nowy, zreformowany system ściągania podatków dodatkowo przyczyniał się do zwiększonej aktywności handlowej i produkcyjnej. Nie bez znaczenia było też – pierwsze w historii – wprowadzenie do obrotu pieniądza papierowego.

Rozkwit dynastii Song został zakłócony przez najazdy zewnętrzne. W roku 1127 północna część imperium została zajęta przez Dżurdżenów. Zajęli oni stolicę Kaifeng, wzięli do niewoli dwóch cesarzy Huizonga i Qinzonga. W wyniku wcześniejszych reform, armię zredukowano do połowy wielkości. Było to zabezpieczenie cesarza przed buntem wojska - to właśnie podobne zdarzenia były plagą przez całe dziesięciolecia. Sam założyciel dynastii Song osiągnął swoją pozycję w wyniku buntu.

Po porażce stolicę przeniesiono na południe od rzeki Jangcy – do miasta Lin'an, obecnie Hangzhou. Rozpoczęło się mozolna, acz skuteczna odbudowa imperium, którego tak wspaniały rozwój został zahamowany na długie dziesięciolecia. Choć utracono północne terytoria, Song nadal kontrolowało około 60% całej populacji pierwotnego imperium, a przede wszystkim większość terenów, na których wytwarzano żywność.

Niestety zagrożenie z północy, wkrótce dało o sobie znać. Północne tereny, zostały przejęte przez dynastię Jin (金朝). Tereny te podbił później mongolski przywódca Dżyngis-chan. Wcześniej podbił on Mandżurię i – w roku 1215 – północne Chiny. Gdy Jin zostało podbite ostatecznie w 1234 roku, Song kontynuowało walkę z nowym wrogiem. W okresie tym Song wykształciło rewolucyjne taktyki walk na morzu i rozwinęło niezwykle nowoczesną jak na tamte czasy flotę morską. Największą innowacją było bojowe użycie prochu, który w tamtych czasach zaczął być powszechnie używany militarnie. Dzieło podboju południowej części Chin dokończył wnuk Dżyngis-chana, Kubilaj–chan do 1279 r. Gdy to nastąpiło, ostatni cesarz dynastii Song popełnił samobójstwo.

Osiągnięcia kulturalne czasów dynastii Song

Dynamiczny rozwój malarstwa o tematyce przyrodniczej jak i społecznej. Jednym z najsłynniejszych malarzy tamtego okresu był Zhang Zeduan.

Sima Guang tworzy kompilację opisującą dzieje Chin pt. 資至通鑑

Powstaje gatunek poezji zwany Song Ci.

Państwa, dynastie i poczet ich władców

Poczet władców (18)

CHARS:

Tàizǔ 太祖

Chronologicznie to pierwszy władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 960 → 976.

Imię osobiste: Zhào Kuāngyìn 趙匡胤

Imię świątynne: Tàizǔ 太祖

Imię pośmiertne: Xiào dì 孝帝

Okresy dynastyczne nianhao

建隆 Jiànlóng 960–963
乾德 Qiándé 963–968
開寶 Kāibǎo 968–976
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Tàizōng 太宗

Chronologicznie to drugi władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 976 → 997.

Imię osobiste: Zhào Kuāngyì 趙匡義 lub Zhào Guāngyì 趙光義 lub Zhào Jiǒng 趙炅

Imię świątynne: Tàizōng 太宗

Imię pośmiertne: Dé dì 德帝

Okresy dynastyczne nianhao

Tàipíngxīngguó太平興國 976–984
Yōngxī 雍熙 984–987
Duāngǒng 端拱 988–989
Chúnhuà淳化 990–994
Zhìdào至道 995–997
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Zhēnzōng 真宗

Chronologicznie to trzeci władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 997 → 1022.

Imię osobiste: Zhào Héng 趙恆

Imię świątynne: Zhēnzōng 真宗

Imię pośmiertne: Zhāng dì 章帝

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánpíng 咸平998–1003
Jǐngdé 景德 1004–1007
Dàzhōngxiángfú 大中祥符 1008–1016
Tiānxǐ 天禧 1017–1021
Qiánxīng 乾興 1022
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Rénzōng 仁宗

Chronologicznie to czwarty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1022–1063.

Imię osobiste: Zhào Zhēn 趙禎

Imię świątynne: Rénzōng 仁宗

Imię pośmiertne: Wén dì 文帝

Okresy dynastyczne nianhao

Tiānshèng 天聖 1023–1032
Míngdào 明道1032–1033
Jǐngyòu 景祐 1034–1038
Bǎoyuán 寶元 1038–1040
Kāngdìng 康定 1040–1041
Qìnglì 慶曆 1041–1048
Huángyòu 皇祐 1049–1054
Zhìhé 至和 1054–1056
Jiāyòu 嘉祐 1056–1063
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Yīngzōng 英宗

Chronologicznie to piąty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1063–1067.

Imię osobiste: Zhào Shù 趙曙

Imię świątynne: Yīngzōng 英宗

Imię pośmiertne: Xuān dì 宣帝

Okresy dynastyczne nianhao

Zhìpíng 治平 1064–1067
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Shénzōng神宗

Chronologicznie to szósty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1067–1085.

Imię osobiste: Zhào Xū 趙頊

Imię świątynne: Shénzōng神宗

Imię pośmiertne: Qīn dì 欽帝

Okresy dynastyczne nianhao

Xīníng 熙寧 1068–1077
Yuánfēng 元豐 1078–1085
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Zhézōng 哲宗

Chronologicznie to siódmy władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1085–1100.

Imię osobiste: Zhào Xǔ 趙煦

Imię świątynne: Zhézōng 哲宗

Imię pośmiertne: Zhāo dì 昭帝

Okresy dynastyczne nianhao

Yuányòu 元祐 1086–1094
Shàoshèng 紹聖 1094–1098
Yuánfú 元符 1098–1100
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Huīzōng 徽宗

Chronologicznie to ósmy władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1100–1125.

Imię osobiste: Zhào Jí 趙佶

Imię świątynne: Huīzōng 徽宗

Imię pośmiertne: Xiǎn dì 顯帝

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànzhōngjìngguó 建中靖國1101
Chóngníng 崇寧 1102–1106
Dàguān 大觀 1107–1110
Zhènghé 政和 1111–1118
Chónghé 重和 1118–1119
Xuānhé 宣和 1119–1125
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Qīnzōng 欽宗

Chronologicznie to dziewiąty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1126–1127.

Imię osobiste: Zhào Huán 趙桓

Imię świątynne: Qīnzōng 欽宗

Imię pośmiertne: Rén dì 仁帝

Okresy dynastyczne nianhao

Jìngkāng 靖康 1125–1127
Polubienia 0
rulers
CHARS: Pierwszy cesarz dynastii południowej

Gāozōng 高宗

Pierwszy cesarz dynastii południowej

Chronologicznie to dziesiąty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1127–1162.

Imię osobiste: Zhào Gòu 趙構

Imię świątynne: Gāozōng 高宗

Imię pośmiertne: Xiàn dì 憲帝

Okresy dynastyczne nianhao

Jiànyán 建炎 1127–1130
Shàoxīng 紹興 1131–1162
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Xiàozōng 孝宗

Chronologicznie to jedenasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1162–1189.

Imię osobiste: Zhào Shèn 趙昚

Imię świątynne: Xiàozōng 孝宗

Imię pośmiertne: Chéng dì 成帝

Okresy dynastyczne nianhao

Lóngxīng 隆興 1163–1164
Qiándào 乾道 1165–1173
Chúnxī 淳熙 1174–1189
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Guāngzōng 光宗

Chronologicznie to dwunasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1189–1194 .

Imię osobiste: Zhào Dūn 趙惇

Imię świątynne: Guāngzōng 光宗

Imię pośmiertne: Cí dì 慈帝

Okresy dynastyczne nianhao

Shàoxī 紹熙 1190–1194
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Níngzōng 寧宗

Chronologicznie to trzynasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1194–1224 .

Imię osobiste: Zháo Kuó 趙擴

Imię świątynne: Níngzōng 寧宗

Imię pośmiertne: Gōng dì 恭帝

Okresy dynastyczne nianhao

Qìngyuán 慶元 1195–1200
Jiātài 嘉泰 1201–1204
Kāixǐ 開禧 1205–1207
Jiādìng 嘉定 1208–1224
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Lǐzōng 理宗

Chronologicznie to czternasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1224–1264.

Imię osobiste: Zhào Yún 趙昀

Imię świątynne: Lǐzōng 理宗

Imię pośmiertne: Ān dì 安帝

Okresy dynastyczne nianhao

Bǎoqìng 寶慶 1225–1227
Shàodìng 紹定 1228–1233
Duānpíng 端平 1234–1236
Jiāxī嘉熙 1237–1240
Chúnyòu 淳祐 1241–1252
Bǎoyòu 寶祐 1253–1258
Kāiqìng 開慶 1259
Jǐngdìng 景定 1260–1264
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Dùzōng 度宗

Chronologicznie to piątnasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1264–1274.

Imię osobiste: Zhào Qí 趙禥

Imię świątynne: Dùzōng 度宗

Imię pośmiertne: Jǐng dì 景帝

Okresy dynastyczne nianhao

Xiánchún 咸淳 1265–1274
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Gōngzong 恭宗

Chronologicznie to szesnasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1274–1276.

Imię osobiste: Zhào Xiǎn 趙顯

Imię świątynne: Gōngzong 恭宗

Imię pośmiertne: Xiàogōng Yìshèng Huángdì 孝恭懿圣皇帝

Okresy dynastyczne nianhao

Déyòu 德祐 1275–1276
Polubienia 0
rulers
CHARS:

Duān Zōng 端宗

Chronologicznie to siedemnasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1276–1278.

Imię osobiste: Zhào Shì 趙昰

Imię świątynne: Duān Zōng 端宗

Imię pośmiertne: Yù Wén Zhāo Wǔ Mǐn Xiào Huángdì 裕文昭武愍孝皇帝

Okresy dynastyczne nianhao

Jingyan Jǐngyán 景炎1276–1278
Polubienia 0
rulers

Sòng Dì Bǐng 宋帝昺

Chronologicznie to osiemnasty władca dynastii 1. Czas życia / rządów: , 1278–1279.

Imię osobiste: Zhào Bǐng 趙昺

Imię świątynne: nie przyznane

Imię pośmiertne: Dì 帝 lub Wèiwáng 衛王

Okresy dynastyczne nianhao

Xiangxing 祥興 1278–1279
Polubienia 0
rulers

Ważniejsze wydarzenia: 5

1

Panowanie Dynastii Song

Powiązany artykuł

1

Północna Dynastia Song

Powiązany artykuł

1

Reformy Wang Anshi

Powiązany artykuł

1

Dżurdżeni opanowują północne Chiny – zakładają Dynastię Jin (1115–1234)

Powiązany artykuł

1

Umiera Zhu Xi, 1130–1200

Powiązany artykuł

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

Spodobał ci się artykuł? Polub go lub polub Chiny.pl na Facebooku:

Reklama

A jeśli masz jakieś uwagi, napisz komentarz poniżej

Ilość powiązanych artykułów: (brak artykułów)
Artykuł o nadrzędnym okresie historycznym:

Komentarze: 0

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 12 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Wstaw ciekawostkę na swoją własną stronę

Tą dynastię możesz umieścić u siebie wstawiając poniższy kod


Możesz też wstawić widżet otwierający się na losowej ciekawostce

Leksykon: władca, wydarzenie historyczne, fortel wojenny

Język: znak pisma, idiom, slang lub przysłowie

Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom