Okresy dynastyczne

Nazwa okresu: ( 武德)

Wymowa: Wude, fonetycznie

Lata: 618 – 626

618–626


| Władca: 唐高祖 - Najwyższy przodek Tang z dynastii Tang rządził 618–626 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Kaihuang (開皇)

Wymowa: Kaihuang, fonetycznie kaj hłang

Lata: 581 – 600

581–600


| Władca: Wén Dì 文帝 z dynastii Sui rządził 581 → 604 Dynastia: Sui (suichao)

Nazwa okresu: Renshou (仁壽)

Wymowa: Rénshòu, fonetycznie żen szoł

Lata: 601 – 604

601–604


| Władca: Wén Dì 文帝 z dynastii Sui rządził 581 → 604 Dynastia: Sui (suichao)

Nazwa okresu: Daye ( 大業)

Wymowa: Daye, fonetycznie da je

Lata: 605 – 617

605–617


| Władca: Yáng Dì 煬帝 z dynastii Sui rządził 605 → 617 Dynastia: Sui (suichao)

Nazwa okresu: Yining (義寧)

Wymowa: Yìníng, fonetycznie ii ning

Lata: 617 – 618

617–618


| Władca: Cesarz Gong dynastii Sui (隋恭帝) z dynastii Sui rządził 617 → 618 Dynastia: Sui (suichao)

Nazwa okresu: Cesarz Zhenguan (貞觀)

Wymowa: Zhenguan, fonetycznie dżen głan

Lata: 627 – 649

627–649


| Władca: Taizong 太宗 z dynastii Tang rządził 627 → 649 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Yonghui ( 永徽 )

Wymowa: Yonghui, fonetycznie jong hłej

Lata: 650 – 655

650–655


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Xianqing ( 顯慶)

Wymowa: Xianqing, fonetycznie śjang ćing

Lata: 656 – 661

656–661


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Longshuo ( 龍朔)

Wymowa: Lóngshuò, fonetycznie

Lata: 661 – 663

661–663


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Linde ( 麟德)

Wymowa: Líndé, fonetycznie Lin de

Lata: 664 – 665

664–665


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Qianfeng (乾封)

Wymowa: Qiánfēng, fonetycznie ćjan feng

Lata: 666 – 668

666–668


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Zongzhang ( 總章 )

Wymowa: Zǒngzhāng, fonetycznie dzong dżang

Lata: 668 – 670

668–670


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Xianheng ( 咸亨)

Wymowa: Xiánhēng, fonetycznie śjang heng

Lata: 670 – 674

670–674


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Shangyuan ( 上元)

Wymowa: Shàngyuán, fonetycznie szang yuan

Lata: 674 – 676

674–676


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: yIFENG ( 儀鳳 )

Wymowa: Yífèng, fonetycznie ii feng

Lata: 676 – 679

676–679


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Tiaolu ( 調露)

Wymowa: Tiáolù, fonetycznie tjao lu

Lata: 679 – 680

679–680


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Yonglong ( 永隆 )

Wymowa: Yǒnglóng, fonetycznie jong long

Lata: 680 – 681

680–681


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Kaiyao ( 開耀 )

Wymowa: Kāiyào, fonetycznie kaj jao

Lata: 681 – 682

681–682


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Yongchun (永淳)

Wymowa: Yǒngchún , fonetycznie jong czun

Lata: 682 – 683

682–683


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Hongdao ( 弘道 )

Wymowa: Hóngdào, fonetycznie hong dao

Lata: 683 – 683

683–683


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Sisheng ( 嗣聖)

Wymowa: Sìshèng, fonetycznie sy szeng

Lata: 684 – 684

684–684


| Władca: Zhong Zong 中宗 z dynastii Tang rządził 684, 705–710 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Shenlong ( 神龍)

Wymowa: Shénlǒng, fonetycznie szen long

Lata: 705 – 707

705–707


| Władca: Zhong Zong 中宗 z dynastii Tang rządził 684, 705–710 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Jinglong (景龍)

Wymowa: Jǐnglóng, fonetycznie jing long

Lata: 707 – 710

707–710


| Władca: Zhong Zong 中宗 z dynastii Tang rządził 684, 705–710 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: wenming ( 文明 )

Wymowa: Wénmíng, fonetycznie łen ming

Lata: 684 – 690

684–690


| Władca: Rui Zong 睿宗 z dynastii Tang rządził 684–690, 710–712 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Jingyun ( 景雲)

Wymowa: Jǐngyún, fonetycznie dźing jun

Lata: 710 – 711

710–711


| Władca: Rui Zong 睿宗 z dynastii Tang rządził 684–690, 710–712 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Taiji ( 太極)

Wymowa: Tàijí, fonetycznie taj dźi

Lata: 712 – 712

712–712


| Władca: Rui Zong 睿宗 z dynastii Tang rządził 684–690, 710–712 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Yanhe (延和)

Wymowa: Yánhé, fonetycznie jen he

Lata: 712 – 712

712–712


| Władca: Rui Zong 睿宗 z dynastii Tang rządził 684–690, 710–712 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Tanglong ( 唐隆 )

Wymowa: Tanglong, fonetycznie tang long

Lata: 710 – 710

710–710


| Władca: Shang Di 殤帝 z dynastii Tang rządził 0 → 710 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Xiantian ( 先天)

Wymowa: Xiāntiān, fonetycznie śjen tjen

Lata: 712 – 713

712–713


| Władca: Xuan Zong 玄宗 z dynastii Tang rządził 712 → 756 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Kaiyuan ( 開元 )

Wymowa: Kāiyuán, fonetycznie kaj yuan

Lata: 713 – 741

713–741


– Cesarz Xuanzong <br> 712 → 756 | Władca: Xuan Zong 玄宗 z dynastii Tang rządził 712 → 756 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Tianbao ( 天寶 )

Wymowa: Tiānbǎo, fonetycznie tjen bao

Lata: 742 – 756

742–756


| Władca: Xuan Zong 玄宗 z dynastii Tang rządził 712 → 756 Dynastia: Tang (tangchao)

Nazwa okresu: Taiping ( 太平)

Wymowa: Tàipíng, fonetycznie taj ping

Lata: 256 – 258

256–258


| Władca: Kuàijī Wáng 會稽王 z dynastii Królestwo Wu rządził 0 Dynastia: Królestwo Wu (Wú)

Nazwa okresu: Wufeng ( 五鳳 )

Wymowa: Wǔfèng, fonetycznie łu feng

Lata: 254 – 256

254–256


| Władca: Kuàijī Wáng 會稽王 z dynastii Królestwo Wu rządził 0 Dynastia: Królestwo Wu (Wú)

Nazwa okresu: Jianxing ( 建興 )

Wymowa: Jiànxīng , fonetycznie dźjan śing

Lata: 252 – 253

252–253


| Władca: Kuàijī Wáng 會稽王 z dynastii Królestwo Wu rządził 0 Dynastia: Królestwo Wu (Wú)

Nazwa okresu: Tianming ( 天命 )

Wymowa: Tiānmìng, fonetycznie tjen ming

Lata: 1616 – 1626

1616–1626


| Władca: Gāodì 高帝 dynastia cesarska z dynastii Qing rządził 1616 → 1630 Dynastia: Qing (qingchao)

Nazwa okresu: Hòuyuán 後元 BC (後元)

Wymowa: Hòuyuán, fonetycznie

Lata: 163 – 156

163–156


| Władca: Cesarz Wen Di 文帝 z dynastii Han rządził 179 → 157 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Běnchū (本初)

Wymowa: Běnchū, fonetycznie

Lata: 146 – 146

146–146


| Władca: Cesarz Zhì Dì 質帝 z dynastii Han rządził 145 → 146 Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Yankang (延康)

Wymowa: Yánkāng, fonetycznie

Lata: 220 – 220

220–220


| Władca: Xian Di 獻帝 z dynastii Han rządził 189 → 220 Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Jiàn'ān (建安)

Wymowa: Jiàn'ān, fonetycznie

Lata: 196 – 220

196–220


| Władca: Xian Di 獻帝 z dynastii Han rządził 189 → 220 Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Xingping (興平)

Wymowa: Xīngpíng, fonetycznie

Lata: 194 – 195

194–195


| Władca: Xian Di 獻帝 z dynastii Han rządził 189 → 220 Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Chuping (初平)

Wymowa: Chūpíng, fonetycznie

Lata: 190 – 193

190–193


| Władca: Xian Di 獻帝 z dynastii Han rządził 189 → 220 Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Yonghan (永漢)

Wymowa: Yǒnghàn, fonetycznie

Lata: 189 – 189

189–189


| Władca: Xian Di 獻帝 z dynastii Han rządził 189 → 220 Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Hongwu (洪武)

Wymowa: Hóngwǔ, fonetycznie

Lata: 1368 – 1398

1368–1398


| Władca: Gāodì 高帝 dynastia cesarska z dynastii Ming rządził 1368–1398 Dynastia: Ming (mingchao)

Nazwa okresu: Houyuan (後元)

Wymowa: Hòuyuán, fonetycznie

Lata: 143 – 141

143–141


| Władca: Cesarz Jing Di 景帝 z dynastii Han rządził 156 → 141 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Zhongyuan (中元)

Wymowa: Zhōngyuán, fonetycznie

Lata: 149 – 143

149–143


| Władca: Cesarz Jing Di 景帝 z dynastii Han rządził 156 → 141 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Jianyuan (建元)

Wymowa: Jiànyuán, fonetycznie

Lata: 140 – 135

140–135


| Władca: Cesarz Wu Di 武帝 z dynastii Han rządził 140 → 87 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Houyuan (後元)

Wymowa: Hòuyuán, fonetycznie

Lata: 88 – 87

88–87


| Władca: Cesarz Wu Di 武帝 z dynastii Han rządził 140 → 87 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Zhenghe (征和)

Wymowa: Zhēnghé, fonetycznie

Lata: 92 – 89

92–89


| Władca: Cesarz Wu Di 武帝 z dynastii Han rządził 140 → 87 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Taishi (太始)

Wymowa: Tàishǐ, fonetycznie

Lata: 96 – 93

96–93


| Władca: Cesarz Wu Di 武帝 z dynastii Han rządził 140 → 87 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)

Nazwa okresu: Tianhan (天漢)

Wymowa: Tiānhàn, fonetycznie

Lata: 100 – 97

100–97


| Władca: Cesarz Wu Di 武帝 z dynastii Han rządził 140 → 87 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)

Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury