-charbox-
-charbox-

1. Człowieczeństwo.

W kręgu cywilizacji basenu Morza Śródziemnego i Chinach rozwinęły się zupełnie różne koncepcja istoty człowieczeństwa. W cywilizacji nazywanej łacińską człowiek w chwili narodzin wyposażany jest w nieśmiertelną, indywidualną duszę, która to dusza jest zasadniczo równa każdej innej. Wiąże się to z europejską koncepcją prawa i równości. Co jest istotne, duszę tą otrzymuje jednostka z łaski Boga, automatycznie stając się istotą ludzką.

W kraju Konfucjusza człowiek w chwili narodzin jest zwierzęciem. Koncepcja duszy nieśmiertelnej i niezniszczalnej istniejącej w człowieku od chwili narodzin lub poczęcia – nie istnieje. Dopiero trening, wychowanie, staranna edukacja, a potem uczynki istoty żywej, czynią go istotą ludzką. To właśnie jest najgłębszą, uwarunkowaną kulturowo przyczyną różnic w podejściu do praw człowieka, do wartości niemowlęcia płci żeńskiej i inne przerażające dla niektórych ludzi Zachodu „przejawy barbarzyństwa”.

2. Focus-Field Theory

To, że w Azji Wschodniej interes kolektywu stawia się na pierwszym miejscu przed interesem jednostki, jest nam wiadome. Pamiętajmy, że indywidualistyczne traktowanie człowieka jest domeną Cywilizacji Zachodniej. Europejczyk, czy obywatel USA, będzie demonstrował swoją niezależność i indywidualizm. Natomiast sposób zachowania Azjatów będzie wskazywał na ich dużą więź z kolektywem bliższym lub dalszym. Poczucie GRUPOWEJ tożsamości jest u nich niezwykle silne.

Roger T. Ames w swoim artykule The focus-field self in Classical Confucianism pisze co następuje: jednostka w konfucjańskim kręgu filozoficzno-kulturowym musi być rozpatrywana nie jako byt izolowany, samodzielny i niezależny, ale jako centrum i pole sił działających na innych członków grupy, obcych i otaczający świat.

Brak egoistycznych pobudek będzie tu sprawą ważną, tak jak i grupowe podejmowanie decyzji. Innymi cechami takiego podejścia jest tłumienie dążeń egoistycznych, nieprzywiązywanie wagi do osobistych poglądów, dążenie do zachowania harmonii w grupie. O ile rozróżnienie „swój – obcy” dla Europejczyka będzie oznaczało „ja wobec rodziny i innych”, to dla Chińczyka czy Japończyka oznacza ono „moja grupa przeciw obcym” .

3. Samodoskonalenie

I teraz dochodzimy do sedna. Człowiek może zwiększać siłę swojego pola (focus-field) przez samokształcenie, samodyscyplinę, samokontrolę. Zasadniczo polega to na stłumieniu własnego ja, odrzuceniu egoistycznych motywów, spajaniu się z otoczeniem – rodziną, grupą, wszechświatem. Chińczyk chcący realizować takie cele ma do dyspozycji szereg szkół myśli, systemów treningu i żyjących mistrzów. Esencją wszelkich wywodzących się z Azji Wschodniej sztuk walki, oddychania, chodzenia, jedzenia itp. zawsze jest jednak ta dążność do samodoskonalenia.

4. Słowniczek i ciekawe zwroty

Dla osób uczących się języka chińskiego kilka związanych z tematem chengyu:

修身自省 xiūshēnzìxing – kształtować swoje postępowanie przez introspekcję.

修真养静[修真養靜] xiūzhēnyǎngjìng – osiągnąć prawdziwy spokój umysłu.

天不假人年 tiānbùjiǎrénnián – Niebo nie daje wystarczająco dużo czasu (aby czegoś dokonać).

Polubienia: 0

Artykuły z tego samego okresu historycznego: brak wskazanego okresu

Powiązane artykuły: 0

messages.comments:

messages.no_comments_to_show

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 8 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.