Okresy dynastyczne

Nazwa okresu: ( 武德)

Wymowa: Wude, fonetycznie

Lata: 618 – 626

618–626


| Władca: 唐高祖 - Najwyższy przodek Tang z dynastii Tang rządził 618–626 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Kaihuang (開皇)

Wymowa: Kaihuang, fonetycznie kaj hłang

Lata: 581 – 600

581–600


| Władca: Wén Dì 文帝 z dynastii Sui rządził 581 → 604 Dynastia: Sui (suichao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Renshou (仁壽)

Wymowa: Rénshòu, fonetycznie żen szoł

Lata: 601 – 604

601–604


| Władca: Wén Dì 文帝 z dynastii Sui rządził 581 → 604 Dynastia: Sui (suichao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Daye ( 大業)

Wymowa: Daye, fonetycznie da je

Lata: 605 – 617

605–617


| Władca: Yáng Dì 煬帝 z dynastii Sui rządził 605 → 617 Dynastia: Sui (suichao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Yining (義寧)

Wymowa: Yìníng, fonetycznie ii ning

Lata: 617 – 618

617–618


| Władca: Cesarz Gong dynastii Sui (隋恭帝) z dynastii Sui rządził 617 → 618 Dynastia: Sui (suichao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Cesarz Zhenguan (貞觀)

Wymowa: Zhenguan, fonetycznie dżen głan

Lata: 627 – 649

627–649


| Władca: Taizong 太宗 z dynastii Tang rządził 627 → 649 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Yonghui ( 永徽 )

Wymowa: Yonghui, fonetycznie jong hłej

Lata: 650 – 655

650–655


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Xianqing ( 顯慶)

Wymowa: Xianqing, fonetycznie śjang ćing

Lata: 656 – 661

656–661


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Longshuo ( 龍朔)

Wymowa: Lóngshuò, fonetycznie

Lata: 661 – 663

661–663


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Linde ( 麟德)

Wymowa: Líndé, fonetycznie Lin de

Lata: 664 – 665

664–665


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Qianfeng (乾封)

Wymowa: Qiánfēng, fonetycznie ćjan feng

Lata: 666 – 668

666–668


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Zongzhang ( 總章 )

Wymowa: Zǒngzhāng, fonetycznie dzong dżang

Lata: 668 – 670

668–670


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Xianheng ( 咸亨)

Wymowa: Xiánhēng, fonetycznie śjang heng

Lata: 670 – 674

670–674


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Shangyuan ( 上元)

Wymowa: Shàngyuán, fonetycznie szang yuan

Lata: 674 – 676

674–676


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: yIFENG ( 儀鳳 )

Wymowa: Yífèng, fonetycznie ii feng

Lata: 676 – 679

676–679


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Tiaolu ( 調露)

Wymowa: Tiáolù, fonetycznie tjao lu

Lata: 679 – 680

679–680


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Yonglong ( 永隆 )

Wymowa: Yǒnglóng, fonetycznie jong long

Lata: 680 – 681

680–681


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Kaiyao ( 開耀 )

Wymowa: Kāiyào, fonetycznie kaj jao

Lata: 681 – 682

681–682


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Yongchun (永淳)

Wymowa: Yǒngchún , fonetycznie jong czun

Lata: 682 – 683

682–683


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Hongdao ( 弘道 )

Wymowa: Hóngdào, fonetycznie hong dao

Lata: 683 – 683

683–683


| Władca: Cesarz Tianhuang (唐高宗) z dynastii Tang rządził 650 → 683 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Sisheng ( 嗣聖)

Wymowa: Sìshèng, fonetycznie sy szeng

Lata: 684 – 684

684–684


| Władca: Zhong Zong 中宗 z dynastii Tang rządził 684, 705–710 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Shenlong ( 神龍)

Wymowa: Shénlǒng, fonetycznie szen long

Lata: 705 – 707

705–707


| Władca: Zhong Zong 中宗 z dynastii Tang rządził 684, 705–710 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Jinglong (景龍)

Wymowa: Jǐnglóng, fonetycznie jing long

Lata: 707 – 710

707–710


| Władca: Zhong Zong 中宗 z dynastii Tang rządził 684, 705–710 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: wenming ( 文明 )

Wymowa: Wénmíng, fonetycznie łen ming

Lata: 684 – 690

684–690


| Władca: Rui Zong 睿宗 z dynastii Tang rządził 684–690, 710–712 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Jingyun ( 景雲)

Wymowa: Jǐngyún, fonetycznie dźing jun

Lata: 710 – 711

710–711


| Władca: Rui Zong 睿宗 z dynastii Tang rządził 684–690, 710–712 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Taiji ( 太極)

Wymowa: Tàijí, fonetycznie taj dźi

Lata: 712 – 712

712–712


| Władca: Rui Zong 睿宗 z dynastii Tang rządził 684–690, 710–712 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Yanhe (延和)

Wymowa: Yánhé, fonetycznie jen he

Lata: 712 – 712

712–712


| Władca: Rui Zong 睿宗 z dynastii Tang rządził 684–690, 710–712 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Tanglong ( 唐隆 )

Wymowa: Tanglong, fonetycznie tang long

Lata: 710 – 710

710–710


| Władca: Shang Di 殤帝 z dynastii Tang rządził 710 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Xiantian ( 先天)

Wymowa: Xiāntiān, fonetycznie śjen tjen

Lata: 712 – 713

712–713


| Władca: Xuan Zong 玄宗 z dynastii Tang rządził 712 → 756 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Kaiyuan ( 開元 )

Wymowa: Kāiyuán, fonetycznie kaj yuan

Lata: 713 – 741

713–741


– Cesarz Xuanzong <br> 712 → 756 | Władca: Xuan Zong 玄宗 z dynastii Tang rządził 712 → 756 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Tianbao ( 天寶 )

Wymowa: Tiānbǎo, fonetycznie tjen bao

Lata: 742 – 756

742–756


| Władca: Xuan Zong 玄宗 z dynastii Tang rządził 712 → 756 Dynastia: Tang (tangchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Taiping ( 太平)

Wymowa: Tàipíng, fonetycznie taj ping

Lata: 256 – 258

256–258


| Władca: Kuàijī Wáng 會稽王 z dynastii Królestwo Wu rządził 252–258 Dynastia: Królestwo Wu (Wú)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Wufeng ( 五鳳 )

Wymowa: Wǔfèng, fonetycznie łu feng

Lata: 254 – 256

254–256


| Władca: Kuàijī Wáng 會稽王 z dynastii Królestwo Wu rządził 252–258 Dynastia: Królestwo Wu (Wú)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Jianxing ( 建興 )

Wymowa: Jiànxīng , fonetycznie dźjan śing

Lata: 252 – 253

252–253


| Władca: Kuàijī Wáng 會稽王 z dynastii Królestwo Wu rządził 252–258 Dynastia: Królestwo Wu (Wú)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Tianming ( 天命 )

Wymowa: Tiānmìng, fonetycznie tjen ming

Lata: 1616 – 1626

1616–1626


| Władca: Gāodì 高帝 dynastia cesarska z dynastii Qing rządził 1616 → 1630 Dynastia: Qing (qingchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Hòuyuán 後元 BC (後元)

Wymowa: Hòuyuán, fonetycznie

Lata: 163 – 156

163–156


| Władca: Cesarz Wen Di 文帝 z dynastii Han rządził 179 → 157 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Běnchū (本初)

Wymowa: Běnchū, fonetycznie

Lata: 146 – 146

146–146


| Władca: Cesarz Zhì Dì 質帝 z dynastii Han rządził 145 → 146 Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Yankang (延康)

Wymowa: Yánkāng, fonetycznie

Lata: 220 – 220

220–220


| Władca: Xian Di 獻帝 z dynastii Han rządził 189 → 220 Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Jiàn'ān (建安)

Wymowa: Jiàn'ān, fonetycznie

Lata: 196 – 220

196–220


| Władca: Xian Di 獻帝 z dynastii Han rządził 189 → 220 Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Xingping (興平)

Wymowa: Xīngpíng, fonetycznie

Lata: 194 – 195

194–195


| Władca: Xian Di 獻帝 z dynastii Han rządził 189 → 220 Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Chuping (初平)

Wymowa: Chūpíng, fonetycznie

Lata: 190 – 193

190–193


| Władca: Xian Di 獻帝 z dynastii Han rządził 189 → 220 Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Yonghan (永漢)

Wymowa: Yǒnghàn, fonetycznie

Lata: 189 – 189

189–189


| Władca: Xian Di 獻帝 z dynastii Han rządził 189 → 220 Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Hongwu (洪武)

Wymowa: Hóngwǔ, fonetycznie

Lata: 1368 – 1398

1368–1398


| Władca: Gāodì 高帝 dynastia cesarska z dynastii Ming rządził 1368–1398 Dynastia: Ming (mingchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Houyuan (後元)

Wymowa: Hòuyuán, fonetycznie

Lata: 143 – 141

143–141


| Władca: Cesarz Jing Di 景帝 z dynastii Han rządził 156 → 141 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Zhongyuan (中元)

Wymowa: Zhōngyuán, fonetycznie

Lata: 149 – 143

149–143


| Władca: Cesarz Jing Di 景帝 z dynastii Han rządził 156 → 141 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Jianyuan (建元)

Wymowa: Jiànyuán, fonetycznie

Lata: 140 – 135

140–135


| Władca: Cesarz Wu Di 武帝 z dynastii Han rządził 140 → 87 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Houyuan (後元)

Wymowa: Hòuyuán, fonetycznie

Lata: 88 – 87

88–87


| Władca: Cesarz Wu Di 武帝 z dynastii Han rządził 140 → 87 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Zhenghe (征和)

Wymowa: Zhēnghé, fonetycznie

Lata: 92 – 89

92–89


| Władca: Cesarz Wu Di 武帝 z dynastii Han rządził 140 → 87 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Taishi (太始)

Wymowa: Tàishǐ, fonetycznie

Lata: 96 – 93

96–93


| Władca: Cesarz Wu Di 武帝 z dynastii Han rządził 140 → 87 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos

Nazwa okresu: Tianhan (天漢)

Wymowa: Tiānhàn, fonetycznie

Lata: 100 – 97

100–97


| Władca: Cesarz Wu Di 武帝 z dynastii Han rządził 140 → 87 p.n.e. Dynastia: Han (hanchao)
Polubienia 0
nianhaos