Chińskie imię

Imiona i nazwy chińskie. Jak wybrać chińskie imię?

Chcesz przetłumaczyć imię na chiński? Kliknij tu:

polskie imiona po chińsku

Lista polskich imion przetłumaczona na język chiński znajduje się tu . Jeśli brakuje w niej imiania, którego szukasz, poproś o tłumaczenie w komentarzu poniżej, lub przez formularz kontaktowy .

Chińskie imiona i nazwiska

Chińskie imię z reguły coś oznacza bądź symbolizuje – albo zostało nadane z jakiegoś powodu. Najczęściej jest to coś związanego z pomyślnością, ale rzadko finansową. Zdarza się też, że imiona i nazwiska chińskie mają wydźwięk polityczny. W drugiej połowie XX wieku dwuznakowe imię często zawierało znak, który jest częścią nazwy „Republika Chińska”. W efekcie tego wyrazu patriotyzmu Chińczyk, urodzony zwłaszcza w pierwszych latach istnienia ChRL, mógł otrzymać imiętakie jak Jianguo (dosł. stworzenie narodu lub dokładniej ustanowienie państwa), lub Czerwonogwardzista albo Opór przeciw Ameryce.

Mężczyźni zazwyczaj mają imiona związane z pomyślnością, bogactwem i siłą, ale siłą nie fizyczną, a raczej charakteru. Kobiety wybierają lub są im wybierane imiona związane z pięknem przyrody, czymś miłym, jak „pachnący kwiatek”, albo obłoczek. Bardzo powszechne jest wybranie znaku, którego jednym z komponentów jest nefryt.

Imiona są kombinacją dwóch znaków, zwykle rzadziej używanych. Często są to archaiczne nazwy i określenia, które ktoś znalazł w wierszu z epoki Tank albo jeszcze dawniejszych czasów. Możliwych kombinacji jest niezwykle dużo, dlatego rzadkością jest, aby spotkać kogoś noszącego identyczne imię (oczywiście wymowa może być podobna!). Nie ma w zwyczaju, a jest w zasadzie nie do pomyślenia, aby dostać imię „po kimś”, np. po wujku albo dziadku. Częste jest jednak nazywanie dzieci tak, aby ich imiona były jakoś ze sobą związane. Gdy w imieniu syna znajdzie się znak 日 (ri, wym. ży Słońce), jego siostra może mieć w imieniu 月 ( yue, czyli Księżyc). Taka para ma dodatkowe znaczenie symboliczne, otóż Słońce i Księżyc odnoszą się do sił Yin i Yang z Księgi przemian.

Zdrobnienia i skróty

Chińczycy zwracają się do siebie po imieniu tylko wtedy, kiedy są przyjaciółmi. W rozmowach telefonicznych znajomych lub kolegów przy powitaniu z reguły używa się kompletu znaków: nazwisko i imię. Przy bardziej formalnej znajomości woła się kogoś wymawiając jego nazwisko i zwrot "pan/pani". W rodzinie wobec dzieci używa się zdrobnień, które zbudowane są ze słowa "mały" (xiao) i jednego ze znaków imienia. Same natomiast otrzymują przydomki związane albo z jakąś cechą ich charakteru albo wydarzeniem z ich dzieciństwa. Dziewczyny w stanie wolnym często przybierają rodzaj pseudonimu (ale to złe słowo) zbudowanego z dwukrotnie powtórzonego jednego znaku - jeśli trafimy na takie powtórzeniowe imię, to zwykle będzie to junjun (君君, znak 君 to m.in. zaimek ty jako obiekt uczuć w wierszach starożytnych) lub coś podobnego.

Nazwiska chińskie

Nazwiska chińskie są klasą zamkniętą, podobnie jak nasze europejskie imiona. Są to najczęściej znane już w starożytności nazwy rodów lub klanów. Jest zaledwie kilka nazwisk dwuznakowych – praktycznie wszystkie nazwiska składają się tylko z jednego znaku. Spis oraz genezę wszystkich nazwisk klanowych można zaleźć w Księdze nazwisk rodowych (Bǎijiāxìng 百家姓), która zawiera informacje o 348 najczęściej spotykanych nazwiskach i genezie ich powstania.

Nie do pomyślenia dla Chińczyka jest zmiana nazwiska. Taka czynność jest nie jest praktykowana i ponadto niezmiernie kłopotliwa. Jest to dla nich po prostu nazwa rodu, coś przypisanego i odziedziczonego po przodkach. Tym bardziej jest to bez sensu, że to imię raczej należałoby zmienić, gdyż to imiona są klasą otwartą.

Znaczenie znaku, które jest nazwiskiem nie jest istotne dla Chińczyków. Nawet jeśli imię przypadkiem jest powiązane z jakąś istotną cechą delikwenta, może to być wyłącznie dziełem przypadku. Jedynie obcokrajowcy, mogący wybrać sobie nazwisko zupełnie dowolnie, mogą szukać czegoś, co im z jakichś powodów pasuje. Lista najczęściej spotykanych nazwisk znajduje się tutaj.

WAŻNE: Jeśli Europejczyk wybierze nazwisko z tej książki, czyli poprawne (tzn. znak był gdzieś/kiedyś w Chinach używany jako nazwa klanu bądź plemienia), może się spotkać z oporem mentalnym Chińczyków. Mogą oni uznać, że nazwisko zostało wybrane błędnie i przerobić znak na jakiś inny bądź użyć innego wariantu. Tak zdarzyło się właśnie piszącemu te słowa. Wybrałem znak z ww. książki, jednak rzemieślnik wyrabiający pieczęcie odmówił wykonania mojego znaku twierdząc, że nie można go użyć jako nazwiska. Zamiast mojego użył powszechnie używany wariant, który wymawia się identycznie, a różni się tylko jednym składnikiem. Taki sam problem pojawił i pojawia się w banku i na poczcie.

-ilustracja-
Pierwszy: nazwisko występujące na Tajwanie. Drugi: jest rzadkim wariantem pisowni. Trzeci: nie jest używany jako nazwisko.

Przy wyborze nazwiska chińskiego należy koniecznie upewnić się, czy znak rzeczywiście jest nazwiskiem. Można to po prostu sprawdzić w słowniku. Można też spytać Chińczyka, albo sprawdzić w innym źródle drukowanym... a gdy już wybierzemy nazwisko i imię, nie dać się nikomu zbić z tropu. Ostateczną wyrocznią jest książka Sto nazwisk, a nie człowiek z niepełną wiedzą na temat ich pochodzenia.

W Chinach brakuje nazwisk...

Chińczyków jest za dużo, a nazwisk za mało. Ludzi noszących najpopularniejsze nazwiska jest tak dużo, że rząd chiński pozwala obecnie na ich zmianę, co wcześniej było nie do pomyślenia. Coraz częściej zaczyna stosować się nazwiska dwuczłonowe, tzn. mąż i żona mogą łączyć nazwiska.
Te posunięcie niestety jeszcze bardziej zwiększa zamieszanie w życiu codziennym, gdyż Chińczycy przyzwyczajeni są do reguły „jeden znak nazwisko + dwa znaki imię” .

Chińczycy noszący to samo nazwisko:
Wang (王, Wang) – 94 miliony
Zhang (張, Zhang) – 83 miliony

Ponad 20 milionów:
Li (Li 李)
Chen (Chen 陳)
Zhou (Zhou 周)
Lin (Lin 林)

Zmiana imienia

Jako „dziki barbarzyńca”, tudzież „zamorski diabeł”, Europejczyk w zasadzie może zmienić sobie nazwisko, jeśli po jakimś czasie stwierdzi, że za pierwszym razem wybrał niewłaściwe. Jednak nie jest to dobrze przyjmowane i raczej wszyscy będą uzewnętrzniać swoje opory odradzając mu takiej operacji. Ze zmianą imienia jest zupełnie inaczej. Można je zmieniać. Mieszkańcy Tajwanu mogą to robić nie więcej niż trzy razy w życiu. Regulacja prawna ogranicza ilość zmian, bowiem zmiany imion ludzie dokonują tam często – co wynika najczęściej z orzeczenia wróżbity. Dobre imię ma przynosić szczęście, symbolizować ważne życiowe postanowienie. Stare może się „zużywać” i tracić moc, bądź po prostu przynosić pecha. Zdarza się, że gdy właśnie tak delikwentowi orzeknie wróżbita – nie pozostaje wtedy nic innego jak zmienić imię. Może być wiele innych powodów dla takiej decyzji – wydarzenie, osoba, chęć zaczęcia swojego życia od nowa.

Imię chińskie – jak zapisywać?

Zapis imion chińskich jest sprawą skomplikowaną, zależną od kraju. Zasada jest taka, że nazwisko piszemy jako pierwsze. Np. w Mao Zedong, 'mao' jest nazwiskiem rodowym. Inna pisownia jest niepoprawna, aczkolwiek często praktykowana. Nazwiska i imiona należy zapisywać w transkrypcji pinyin, jednak na Tajwanie w Hong Kongu oraz w krajach anglojęzycznych przyjęło się używanie transkrypcji Wade-Gilesa. Także imiona I nazwiska zapisane w paszportach na Tajwanie zapisane są z użyciem tej transkrypcji.

Xing 姓 oznacza nazwisko rodowe (ang. surname). W dokumentach chińskich nazwisko i imię wpisuje się w rubryce oznaczonej jako xinming (姓名), czyli nazwisko (podawane na pierwszym miejscu), oraz imię.

Kłopoty zaczynają się, kiedy imię osoby jest nietypowe. Dla ilustracji w Hongkongu i na Tajwanie często zgłoska „zh” zapisywana jest jako „ch” . Poza tym w różnych regionach Chin w różnym nasileniu przejawia się westernizacja imion chińskich i przybieranie imion zachodnich. Wśród Chińczyków żyjących w USA jest częstą regułą to, że używają oni swojego imienia chińskiego pomiędzy imieniem a nazwiskiem amerykańskim. Dodatkowym problemem jest współistnienie dwóch transkrypcji: Pinyinu i Wade-Giles'a. W Hongkongu i na Tajwanie większość wizytówek drukowana jest z użyciem tej drugiej romanizacji, przy czym dodatkowym utrudnieniem w Hong Kongu jest to, że znakami alfabetu łacińskiego odwzorowuje się wymowę nazwiska w dialekcie kantońskim! Oto kilka przykładów zapisu imion (nazwisko rodowe podkreślone):

Shao Wei-wen – zapis imienia i nazwiska w Chinach; nazwisko zapisane jako pierwsze.
George Liang Qing-shan –hybryda zachodnio-chińska spotykana w Hongkongu
Leslie Shuiwan Cheung – USA. Imię chińskie umieszczone na drugiej pozycji, nazwisko rodowe zapisane na modłę Hongkończyków, na końcu.

Czasami, w celu uniknięcia nieporozumień, aby czytający wiedział co jest nazwiskiem, a co imieniem, na wizytówkach zapisuje się nazwisko dużymi literami:

Doris LIANG albo CHANG Tai-lin

Jeśli trzymać się ściśle standardu oficjalnego, błędem będzie pisanie każdej sylaby imienia i nazwiska oddzielnie. Prawidłowy zapis nazwiska obecnego prezydenta Chin to Hu Jintao, absolutnie nieprawidłowy: Hu Jin Tao.
Inny częsty błąd pojawia się gdy mamy do czynienia z nazwiskiem dwuznakowym. Wtedy należy dzielić imię następująco: Syma Qian (błędny zapis: Sy Ma Qian, Sy Maqian).

Glify tradycyjne i uproszczone

To samo nazwisko może być zapisane za pomocą znaku tradycyjnego lub uproszczonego. Jesteśmy więc z góry skazani na pewne ehm... „zaciekawienie” jeśli przyjedziemy np. na Tajwan (obowiązują glify tradycyjne) mając wizytówki zapisane glifami uproszczonymi. Zdarza się, że Chińczyk na kontynencie będzie miał kłopoty z odgadnięciem tradycyjnego znaku, jednak zdecydowana większość mieszkańców Chin domyśli się znaku po podobieństwie kształtu, albo po prostu zgadnie metodą dedukcji. Szczęśliwie nikt nie zwraca na to zbytniej uwagi, a kłopot z odczytaniem znaku może być co najwyżej przyczyną wymiany żartobliwych uwag. Wykształceni Chińczycy zarówno na kontynencie jak i na Tajwanie oraz w Hongkongu nie mają, poza nielicznymi wyjątkami, większych kłopotów z czytaniem zarówno uproszczonego jak i tradycyjnego pisma.

Chińskie imię dla Polaka, czyli twoje imię po chińsku

Jak przetłumaczyć fonetycznie imię polskie na język chiński? Są dwie możliwości. Możesz wybrać znaki, których znaczenie ci się podoba, lub po prostu znaleźć znaki, które wymawia się podobnie. Często stosowaną zasadą jest wybranie imienia, które brzmi trochę podobnie do imienia europejskiego. Efekty są różne, ale zazwyczaj zadowalające.

Chińskie imię i nazwisko wypowiadane razem powinno ładnie brzmieć w uszach Chińczyka. Jest bardzo ważne w życiu codziennym. Jego wybór może mieć duży wpływ na funkcjonowanie wśród Chińczyków, którzy są często przesądni. Należy wybrać imię i nazwisko starannie, powoli i przy pomocy chińskich znajomych lub osób znających dobrze język chiński. Ważna uwaga: lepiej nie udawać się z tą potrzebą np. do znajomego właściciela chińskiej restauracyjki. Taka osoba nie odmówi pomocy, szanse na to, że pomoże z sercem albo będzie miała wiedzę o historii Chin, są snikome.

Przykłady:

-ilustracja-

Jenny – brzmi bardzo podobnie. Jenny – 珍妮 Zhen-ni. Imię przetłumaczone fonetycznie Zhen = rzadki, drogocenny; Ni = dziewczynka.

Jak najlepiej ułożyć sobie imię

Optymalnym sposobem jest wybranie sobie imienia, które znaczy coś ważnego – jakąś ideę, cel życiowy. Oczywiście można wybrać sobie imię, które zupełnie nic nie znaczy, a jedynie jest bardzo podobne fonetycznie do imienia oryginalnego. Jednak takiego postępku można w późniejszym czasie żałować, a do imienia człowiek i znajomi z czasem przywyka. Przyjęło się w języku chińskim, że do tłumaczenia fonetycznego nazw i imion wywodzących się z Zachodu, używa się pewnej dość zamkniętej grupy znaków. W konsekwencji, ta grupa jest łatwo rozpoznawana jako te, których używa się do fonetycznego odwzorowania nazw i imion zachodnich.

Przykłady zastosowania sposobu fonetycznego:

-ilustracja-
(儋姆斯 桑德克)
James Sandecker, jeden z bohaterów powieści Clive Cusslera
Morze Beringa
(白令海) Bailing hai
希特勒 Polska wymowa: Si-te-le
Hitler

Przy zapisywaniu fonetycznym imienia i nazwiska zachodniego stosuje się dodatkowy znak rozdzielający jedno od drugiego – jest to kropka umieszczona w połowie wysokości litery. Niektóre nazwy są przetłumaczone w niezwykle „sprytnie” – tak, że ich brzmienie jest niemal identyczne z oryginalnym, a znaczenie znaków odnosi się do postaci:

Jezus 耶穌
Ye = ojciec, zwrot grzecznościowy do nauczyciela; Su = przywracać do życia
Coca-cola, 可口可樂
kekou – smaczny ; kele – dający przyjemność, sprawiający radość.

W języku chińskim nie ma imion zachodnich, poza tymi, które zostały wprowadzone fonetycznie. Jeśliby więc ktoś chciał przetłumaczyć fonetycznie swoje imię, musiałby albo skorzystać z jakiegoś ugruntowanego sposobu tłumaczenia, bądź poszukiwać samemu. Należy przy tym pamiętać, aby znak nie był przesadnie skomplikowany w pisaniu. Polskie imiona można tłumaczyć następująco:

Magda (馬大)
dosł „koń + duży”, jak nosicielka imienia jest szczuplejszej budowy, można użyć znaku 妲 – da2, która była nazwiskiem konkubiny ostatniego cesarza dynastii Shang.
Piotr 皮特, 皮得
pi – wielki + te – specjalny/szczególny
Paulina 葩琳
pa – biały kwiat + lin piękny nefryt.

Tatuaż z chińskimi znakami

Choć mistrzowie tatuażu mają coraz więcej ostrożności i potrafią już zaoferować przyzwoite tłumaczenia znaków chińskich, nadal mogą zdarzyć się niespodzianki. Na wszelki wypadek przed wykonaniem tatuażu znajdź rodowitego Chińczyka lub inną kompetentną osobę. Następnie upewnij się, że co najmniej dwie osoby są zgodne co do znaczenia znaków i tego, czy imię brzmi ładnie.

Przetłumacz frazę, słowo lub znak tatuażu Wątek tłumaczeń w forum Chiny.pl

Imiona znanych osób

Mao Zedong 毛澤東
Mao Zedong. w romanizacji WG zapisywany jako Mao Tse-tung.

Chen Shui-bian 陳水扁
Prezydent Republiki Chińskiej na Tajwanie 2000-2008.

Polskie imię przetłumaczone fonetycznie na chiński

Uwaga! Co prawda konwencją stało się fonetyczne tłumaczenie imion i nazwisk europejskich, to proszę pamiętajcie, że imiona przetłumaczone fonetycznie brzmią dziwnie i czasami pokracznie w uszach Chińczyków. Osobom chcącym mieć chińskie imię polecam wymyślenie dla siebie imienia z prawdziwego zdarzenia – z chińskim nazwiskiem rodowym i odpowiednio dobranym imieniem. Może ono, ale nie musi, brzmieć podobnie do imienia oryginalnego.

Do tego celu wyszukaj i poproś jakiegoś Chińczyka, aby pomógł w wybraniu odpowiednich znaków. Nie może to być pierwszy z brzegu Chińczyk – powinien choć trochę znać twój charakter i zainteresowania. Jeśli wybierzesz sobie imię z Internetu lub samodzielnie, koniecznie zweryfikuj jego poprawność u jakiegoś rodowitego Chińczyka – tak na wszelki wypadek.

Niektóre zestawienia znaków nie nadają się dla kobiety lub mężczyzny, bądź użyte w imieniu brzmią bardzo dziwnie. Niektórym też może przeszkadzać to, że imię brzmi w sposób pozwalający domyślić się, że noszący je jest obcokrajowcem. Dobrze wybrane imię obcokrajowca, jeśli miałoby zdradzić pochodzenie właściciela, to tylko jako celowy zabieg.

FORUM Tu można składać prośby o przetłumaczenie brakujących imion
Prośby o przetłumaczenie brakujących imion można składać tutaj
Polubienia: 0

Artykuły z tego samego okresu historycznego: brak wskazanego okresu

Powiązane artykuły: 0

Komentarze:

Nie ma komentarzy

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 9 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury