Han Yu

poeta z czasów dynastii Tang

Tagi: Poezja

Wyszukaj w portalu:  
-charbox-

Han Yu urodził się w Heyang, w prowincji Henan (obecnie obszar na zachód od Mengxian, nadal prowincja Henan). Był literatem i filozofem. Był jednym z prekursorów neokonfucjanizmu. Uważany jest też za mistrza prozy. Chińczycy określają go jako największego spośród tzw. „Ośmiu mistrzów prozy Tang i Song”. Dzieła Han Yu zaliczają się do wielu różnych gatunków i stylów . Nie stronił on od nowatorstwa i eksperymentów. Uważał że oddziaływanie literatury i etyki wzajemnie się przenika.

W życiu osobistym Han Yu dał się poznać jako niezwykle lojalny przyjaciel. W roli nauczyciela potrafił z wielkim zaangażowaniem inspirować swoich uczniów, aby stosownie do swoich poglądów kształtować ich umysły. W swoich naukach i pismach nie stronił od żartów i wysublimowanego poczucia humoru, które można znaleźć w wielu jego dziełach.

Poglądy i twórczość

Han Yu opowiadał się za silnym rządem centralnym. Ortodoksyjny w sprawach kulturowych. Wspierał edukację i karierę wielu młodszych wiekiem mandarynów. Jako konfucjanista z głębokiego przekonania, zdecydowanie przeciwstawiał się rosnącej w jego czasach potędze buddyzmu – zwłaszcza na dworze cesarskim. Przysporzyło to poecie wielu kłopotów. Musiał w pewnej chwili udać się na wygnanie. Niewiele zresztą brakowało do tego, aby nie został ścięty. W roku 819 bowiem przesłał cesarzowi pismo, w którym – atakując buddyzm – informował we wrogi buddyzmowi sposób cesarza o przygotowaniach do przesłania do Chin kości z palca Buddy. Zdaniem Han Yu, palec powinien być rytualnie zniszczony i wyegzorcyzmowany, aby zniwelować ten sposób siły, które symbolizował.

Han Yu wspierał pogląd, według którego wartości konfucjańskie należy przyjmować poprzez studiowanie dzieł klasycznych.

Twórczość Han Yu, w przeciwieństwie do innych poetów, jest bardzo osobista. Często pisał własnym życiu – o uczuciach, karierze i przyjaciołach. Styl, jakim pisał Han Yu, jest radosny, oryginalny i pozbawiony ułomności. Dzięki temu tematy poruszane przez poetę promieniują doskonale wyważoną mieszaniną humoru i mądrości. Praktycznie wszystkie jego dzieła można szczegółowo datować względem wydarzeń politycznych z okresu życia poety. Dzięki temu postać Han Yu jest dobrze znana.

Życie i biografia

Urodził się w rodzinie mandaryńskiej. Gdy miał dwa lata, umarł jego ojciec. Wychowywany przez starszego brata, poświęcił się studiom nauk konfucjańskich. W roku 774 jego ród przeniósł siedzibę do Chang'an, które było stolicą imperium Tang. W roku 792 za kolejną próbą zdał pomyślnie egzaminy cesarskie.

Po kilku kolejnych latach uzyskał stanowisko przy urzędzie dwóch kolejnych wojskowych gubernatorów – w Bianzhou a następnie w Xuzhou. Później piastował kilka stanowisk w peryferyjnych częściach imperium. Został oddalony ze służy po napisaniu antybuddyjskiego tekstu, piętnującego nadmierny jego zdanie wzrost siły tej religii. Zmarł w Chang'an w wieku 56 lat.

ccc bbb

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

Powiązane postacie i rzeczy:

Spodobał ci się artykuł? Polub go lub polub Chiny.pl na Facebooku:

Reklama

A jeśli masz jakieś uwagi, napisz komentarz poniżej

Tang

Artykuły z tego samego okresu historycznego: 14

Pacyfikacja zbuntowanej prowincji Huaixi

Pacyfikacja zbuntowanej prowincji Huaixi

Czas istnienia dynastii Tang można podzielić na dwie części. Przed słynną rebelią An-Shi i po niej. Ta druga część toczyła się pod znakiem problemów wewnętrznych i walki z nieuchronnie zbliżającym się upadkiem.

Rewolty An Lushana i Shi Siminga

Rewolty An Lushana i Shi Siminga

Rebelia pod przywództwem An Lushan w okresie Tianbao za czasów dynastii Tang

Kaiyuan - okres rozkwitu dynastii Tang

Kaiyuan - okres rozkwitu dynastii Tang

Okres Kaiyuan to czas rządów cesarza Xuanzonga. Był on wnukiem Wu Zetiana, jednak swoje rządy wzorował na cesarzu Taizong. Okres niespotykanego wcześniej rozkwitu, jaki miał miejsce za jego rządów, był wynikiem światłych rządów, jakie roztoczył nad krajem.

Bai Juyi

Bai Juyi

Bai Juyi był wybitnym poetą wieków średnich. Pozostawił po sobie około trzech tysięcy wierszy – najwięcej ze wszystkich poetów Tang. Zdaniem samego poety wiersze i eseje powinny odnosić się do rzeczywistości, a nie zmyślonych krain. Dłuższe, narracyjne wiersze Bai Juyi opisywały życie społeczne środkowego okresu dynastii Tang.

Du Fu

Du Fu

Du Fu to słynny poeta czasów dynastii Tang. Późniejsze pokolenia uhonorowały go określeniem „mędrca poezji”. Du Fu był konfucjanistą i patriotą. To połączenie sprawiło, że często krytykował on skorumpowany system administracji cesarskiej oraz wynikające z niedbałości władcy praktyki społeczne swoich czasów. Jednocześnie Du Fu wykazywał dużą troskę wobec losu i niedoli zwykłych poddanych. Tematyka społeczna i patriotyczna przewija się przez praktycznie całą twórczość poety.

Han Yu

Han Yu

Han Yu urodził się w Heyang, w prowincji Henan (obecnie obszar na zachód od Mengxian, nadal prowincja Henan). Był literatem i filozofem. Był jednym z prekursorów neokonfucjanizmu. Uważany jest też za mistrza prozy. Chińczycy określają go jako największego spośród tzw. „Ośmiu mistrzów prozy Tang i Song”. Dzieła Han Yu zaliczają się do wielu różnych gatunków i stylów . Nie stronił on od nowatorstwa i eksperymentów. Uważał że oddziaływnie literatury i etyki wzajemnie się przenika.

Wang Wei

Wang Wei

Wang Wei już za swojego życia był uważany za wielkiego poetę. Wang był jednak także malarzem – jego obrazy należały do tzw. stylu Pomo. Wang Wei nazywany był też „Buddą poezji” ze względu na jego silne przywiązanie do buddyjskich nauk i ruchu religijnego.

Uzurpatorka Wu Zetian

Uzurpatorka Wu Zetian

Pierwotnie była konkubiną cesarza Taizonga. Dzięki przedsiębiorczości i skomplikowanym intrygom osiągnęła ona pozycję głównej żony kolejnego cesarza - Gaozonga. Gdy ten zaniemógł w 660 roku, przekazał stery rządów w ręce małżonki. Wu Zetian rządziła imperium jako regent aż do roku 683, w którym cesarz umarł. Cesarzowa co prawda przyzwoliła na nominację cesarską jego najstarszego syna, jednak szybko intronizowała innego syna, gdy pierwszy okazał się zbyt samodzielny.

Dynastia Tang

Dynastia Tang

Po latach wojennych zawieruch, chaosu i bezkrólewia, dynastia Sui ponownie zjednoczyła tereny chińskie. Choć utrzymała się zaledwie 37 lat, dała stabilne fundamenty imperium Tangów. Pozwoliło to na niespotykany wcześniej rozwój wynalazczości i kultury. Ponieważ okres panowania Sui był stosunkowo krótki, czas rządów Sui i Tang często traktuje się jako jeden okres historyczny. Pierwszym cesarzem tej dynastii był Li Yuan, który wstąpił na tron w roku 618 roku. Li Yuan był przywódcą rebelii przeciw Sui.

Rozwój kultury w czasach dynastii Tang

Rozwój kultury w czasach dynastii Tang

Czasy dynastii Tang, zwłaszcza od panowania cesarza Taizonga (627-649) to okres olbrzymiego postępu cywilizacyjnego i kulturowego. Jedną z jego głównych przyczyn była otwartość kultury chińskiej na nowe idee i myśli. Taka inkluzywność chińskiej kultury, w której odmienne idee były tolerowane jako nie zagrażające poczuciu identyfikacji politycznej (nie była przez to w opozycji z interesem państwa) pozwoliła na przyswojenie wielu cennych innowacji. Działo się tak nie tylko w płaszczyźnie sztuki, ale też w życiu społecznym i gospodarczym. Różnorodność, na którą społeczeństwo czasów Tang było otwarte, zaowocowała istną eksplozją postępu.

Poeci okresu dynastii Tang, poezja Tang

Poeci okresu dynastii Tang, poezja Tang

Za czasów panowania dynastii Tang nastąpił burzliwy rozwój poezji, w przeważającej części śpiewanej. Najpiękniejsze wiersze tej epoki zostały zebrane w kompilacji „Trzysta pieśni dynastii Tang” (唐詩三百首 Tángshī Sānbǎi Shǒu) .

Podróż na zachód mnicha Xuanzang

Podróż na zachód mnicha Xuanzang

Xuanzang porzucił normalne życie, został mnichem i szybko opanował klasyczne pisma buddyjskie. Zauważył przy tym, że zawierały one mnóstwo błędów w tłumaczeniu. Postanowił zatem udać się w podróż do Indii do Tianzhu, jak zwano wtedy Półwysep Indyjski.

Zmagania dynastii Tang z ludami tureckimi napierającymi z zachodu

Zmagania dynastii Tang z ludami tureckimi napierającymi z zachodu

Po upadku dynastii Han w 220 r.n.e., chińska cywilizacja-państwo popadła w ciągnący się trzy wieki upadek i polityczny chaos. Najbardziej interesującym efektem tej zapaści był rozwój obszarów doliny Jangcy i destrukcji cywilizacji na obszarach północnych, na których chińska cywilizacja pojawiła się i wykształciła setki lat wcześniej.

Bitwa nad rzeką Tałas

Bitwa nad rzeką Tałas

To bitwa stoczona przez wojska chińskiej dynastii Tang z kalifatem abbasydzkim sprzymierzonym z imperium tybetańskim

Powiązane artykuły: 2