Transkrypcje, pinyin i alfabety fonetyczne

-charbox-

Inne romanizacje, np. system Wade-Giles'a były i są powszechnie używane, zwłaszcza w literaturze amerykańskiej. Ich równoległa koegzystencja powoduje wiele zamieszania i nieporozumień przy pisowni i tłumaczeniu nazw oraz w opracowaniach tekstów starożytnych. Amerykańska Biblioteka Kongresowa już od lat 90-tuch XX wieku stosuje pinyin w katalogowaniu zbiorów.

-charbox-
-ilustracja-
-ilustracja-

Zasady dzielenia wyrazów w Pinyinie:

 • Zasada ogólna: W tekstach pomija się oznaczenia tonów nad sylabami.
 • 1. W nazwach i imionach oddzielamy znaki będące nazwiskiem od tych które są imieniem,
 • 孫中山 – Sun Zhongshan (Sun Jat-sen, przywódca rewolucji Xinhai z 1911 roku

  司馬遷- Sīma Qian (Historyk czasów dynsatii Han. Posiadał dwuznakowe nazwisko)

  文山大學 Wenshan da xue (uniwersytet Wenshan)

 • 2. W wieloznakowych nazwach geograficznych oddzielamy część oznaczającą nazwę właściwą.
 • 北京市 Beijing shi (miasto Beijing)

  浙江省 Zhejiang sheng (prowincja Zhejiang)

 • 3. W nazwach plemion, grup społecznych i wyznaniowych (najczęściej) oddzielamy nazwę właściwą.
 • 基督徒 Jidu tu (Chrześcijanin)

  客家話 Kejia hua (dialekt Hakka)

  阿美族 Amei zu (plemię Amei)

 • 4. Apostrof wstawiamy między sylaby, które mogłyby prowadzić do więcej niż jedna interpretacji:
 • 長安市 Chang'an shi (miasto Chang'an; możliwe błędne odczytanie: chan gan)

 • 5. Z dużej litery piszemy:
  – nazwę własną
  – pierwszy wyraz tytułu
  – pierwszy wyraz w nazwie firmy
  – każdy oddzielnie pisany wyraz nazwy geograficznej
 • 6. Inne znaki specjalne:
 • - tzw. punkt środkowy spotykany pomiędzy imieniem i nazwiskiem przetranskrybowanym na język chiński

  - ü – dźwięk nie występujący w języku polskim, wymowa zbliżona do niemieckiego u umlaut,

Tabela konwersji Pinyin – Wade-Giles – Zhuyin

Pinyin Wade-Giles Zhuyin
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
ba pa ㄅㄚ
bai pai ㄅㄞ
ban pan ㄅㄢ
bang pang ㄅㄤ
bao pao ㄅㄠ
bei pei ㄅㄟ
ben pen ㄅㄣ
beng peng ㄅㄥ
bi pi ㄅㄧ
bian pien ㄅㄧㄢ
biao piao ㄅㄧㄠ
bie pieh ㄅㄧㄝ
bin pin ㄅㄧㄣ
bing ping ㄅㄧㄥ
bo po ㄅㄛ
bu pu ㄅㄨ
ca ts`a ㄘㄚ
cai ts`ai ㄘㄞ
can ts`an ㄘㄢ
cang ts`ang ㄘㄤ
cao ts`ao ㄘㄠ
ce ts`e ㄘㄜ
cen ts`en ㄘㄣ
ceng ts`eng ㄘㄥ
cha ch`a ㄔㄚ
chai ch`ai ㄔㄞ
chan ch`an ㄔㄢ
chang ch`ang ㄔㄤ
chao ch`ao ㄔㄠ
che ch`e ㄔㄜ
chen ch`en ㄔㄣ
cheng ch`eng ㄔㄥ
chi ch`ih
chong ch`ung ㄔㄨㄥ
chou ch`ou ㄔㄡ
chu ch`u ㄔㄨ
chuai ch`uai ㄔㄨㄞ
chuan ch`uan ㄔㄨㄢ
chuang ch`uang ㄔㄨㄤ
chui ch`ui ㄔㄨㄟ
chun ch`un ㄔㄨㄣ
chuo ch`o ㄔㄨㄛ
ci tz`u
cong ts`ung ㄘㄨㄥ
cou ts`ou ㄘㄡ
cu ts`u ㄘㄨ
cuan ts`uan ㄘㄨㄢ
cui ts`ui ㄘㄨㄟ
cun ts`un ㄘㄨㄣ
cuo ts`o ㄘㄨㄛ
da ta ㄉㄚ
dai tai ㄉㄞ
dan tan ㄉㄢ
dang tang ㄉㄤ
dao tao ㄉㄠ
de te ㄉㄜ
deng teng ㄉㄥ
di ti ㄉㄧ
dian tien ㄉㄧㄢ
diao tiao ㄉㄧㄠ
die tieh ㄉㄧㄝ
ding ting ㄉㄧㄥ
diu tiu ㄉㄧㄡ
dong tung ㄉㄨㄥ
dou tou ㄉㄡ
du tu ㄉㄨ
duan tuan ㄉㄨㄢ
dui tui ㄉㄨㄟ
dun tun ㄉㄨㄣ
duo to ㄉㄨㄛ
e o
en en
er erh
fa fa ㄈㄚ
fan fan ㄈㄢ
fang fang ㄈㄤ
fei fei ㄈㄟ
fen fen ㄈㄣ
feng feng ㄈㄥ
fo fo ㄈㄛ
fou fou ㄈㄡ
fu fu ㄈㄨ
ga ka ㄍㄚ
gai kai ㄍㄞ
gan kan ㄍㄢ
gang kang ㄍㄤ
gao kao ㄍㄠ
ge ko ㄍㄜ
gen ken ㄍㄣ
geng keng ㄍㄥ
gong kung ㄍㄨㄥ
gou kou ㄍㄡ
gu ku ㄍㄨ
gua kua ㄍㄨㄚ
guai kuai ㄍㄨㄞ
guan kuan ㄍㄨㄢ
guang kuang ㄍㄨㄤ
gui kuei ㄍㄨㄟ
gun kun ㄍㄨㄣ
guo kuo ㄍㄨㄛ
ha ha ㄏㄚ
hai hai ㄏㄞ
han han ㄏㄢ
hang hang ㄏㄤ
hao hao ㄏㄠ
he ho ㄏㄜ
hei hei ㄏㄟ
hen hen ㄏㄣ
heng heng ㄏㄥ
hong hung ㄏㄨㄥ
hou hou ㄏㄡ
hu hu ㄏㄨ
hua hua ㄏㄨㄚ
huai huai ㄏㄨㄞ
huan huan ㄏㄨㄢ
huang huang ㄏㄨㄤ
hui hui ㄏㄨㄟ
hun hun ㄏㄨㄣ
huo huo ㄏㄨㄛ
Pinyin  Wade-Giles Zhuyin
ji chi ㄐㄧ
jia chia ㄐㄧㄚ
jian chien ㄐㄧㄢ
jiang chiang ㄐㄧㄤ
jiao chiao ㄐㄧㄠ
jie chieh ㄐㄧㄝ
jin chin ㄐㄧㄣ
jing ching ㄐㄧㄥ
jiong chiung ㄐㄩㄥ
jiu chiu ㄐㄧㄡ
ju chü ㄐㄩ
juan chüan ㄐㄩㄢ
jue chüeh ㄐㄩㄝ
jun chün ㄐㄩㄣ
ka k`a ㄎㄚ
kai k`ai ㄎㄞ
kan k`an ㄎㄢ
kang k`ang ㄎㄤ
kao k`ao ㄎㄠ
ke k`o ㄎㄜ
ken k`en ㄎㄣ
keng k`eng ㄎㄥ
kong k`ung ㄎㄨㄥ
kou k`ou ㄎㄡ
ku k`u ㄎㄨ
kua k`ua ㄎㄨㄚ
kuai k`uai ㄎㄨㄞ
kuan k`uan ㄎㄨㄢ
kuang k`uang ㄎㄨㄤ
kui k`uei ㄎㄨㄟ
kun k`un ㄎㄨㄣ
kuo k`uo ㄎㄨㄛ
la la ㄌㄚ
lai lai ㄌㄞ
lan lan ㄌㄢ
lang lang ㄌㄤ
lao lao ㄌㄠ
le le ㄌㄜ
lei lei ㄌㄟ
leng leng ㄌㄥ
li li ㄌㄧ
lian lien ㄌㄧㄢ
liang liang ㄌㄧㄤ
liao liao ㄌㄧㄠ
lie lieh ㄌㄧㄝ
lin lin ㄌㄧㄣ
ling ling ㄌㄧㄥ
liu liu ㄌㄧㄡ
long lung ㄌㄨㄥ
lou lou ㄌㄡ
lu lu ㄌㄨ
ㄌㄩ
luan luan ㄌㄨㄢ
lüe lüeh ㄌㄩㄝ
lun lun ㄌㄨㄣ
luo lo ㄌㄨㄛ
ma ma ㄇㄚ
mai mai ㄇㄞ
man man ㄇㄢ
mang mang ㄇㄤ
mao mao ㄇㄠ
mei mei ㄇㄟ
men men ㄇㄣ
meng meng ㄇㄥ
mi mi ㄇㄧ
miao miao ㄇㄧㄠ
mie mieh ㄇㄧㄝ
min min ㄇㄧㄣ
ming ming ㄇㄧㄥ
miu miu ㄇㄧㄡ
mo mo ㄇㄨㄛ
mou mou ㄇㄡ
mu mu ㄇㄨ
na na ㄋㄚ
nai nai ㄋㄞ
nan nan ㄋㄢ
nang nang ㄋㄤ
nao nao ㄋㄠ
nei nei ㄋㄟ
nen nen ㄋㄣ
neng neng ㄋㄥ
ni ni ㄋㄧ
niang niang ㄋㄧㄤ
nian nien ㄋㄧㄢ
niao niao ㄋㄧㄠ
nie nie ㄋㄧㄝ
nin nin ㄋㄧㄣ
ning ning ㄋㄧㄥ
niu niu ㄋㄧㄡ
nong nung ㄋㄨㄥ
nou nou ㄋㄡ
nu nu ㄋㄨ
ㄋㄩ
nuan nuan ㄋㄨㄢ
nüe nüeh ㄋㄩㄝ
nuo no ㄋㄨㄛ
ou ou
pa p`a ㄆㄚ
pai p`ai ㄆㄞ
pan p`an ㄆㄢ
pang p`ang ㄆㄤ
pao p`ao ㄆㄠ
pei p`ei ㄆㄟ
pen p`en ㄆㄣ
peng p`eng ㄆㄥ
pi p`i ㄆㄧ
pian p`ien ㄆㄧㄢ
piao p`iao ㄆㄧㄠ
pie p`ieh ㄆㄧㄝ
pin p`in ㄆㄧㄣ
ping p`ing ㄆㄧㄥ
po p`o ㄆㄨㄛ
pou p`ou ㄆㄡ
pu p`u ㄆㄨ
qi ch`i ㄑㄧ
qia ch`ia ㄑㄧㄚ
qian ch`ien ㄑㄧㄢ
qiang ch`iang ㄑㄧㄤ
qiao ch`iao ㄑㄧㄠ
qie ch`ieh ㄑㄧㄝ
qin ch`in ㄑㄧㄣ
qing ch`ing ㄑㄧㄥ
qiong ch`iung ㄑㄩㄥ
qiu ch`iu ㄑㄧㄡ
qu ch`ü ㄑㄩ
quan ch`üan ㄑㄩㄢ
que ch`üeh ㄑㄩㄝ
qun ch`ün ㄑㄩㄣ
Pinyin  Wade-Giles Zhuyin
ran jan ㄖㄢ
rang jang ㄖㄤ
rao jao ㄖㄠ
re je ㄖㄜ
ren jen ㄖㄣ
reng jeng ㄖㄥ
ri jih
rong jung ㄖㄨㄥ
rou jou ㄖㄡ
ru ju ㄖㄨ
ruan juan ㄖㄨㄢ
rui jui ㄖㄨㄟ
run jun ㄖㄨㄣ
ruo jo ㄖㄨㄛ
sa sa ㄙㄚ
sai sai ㄙㄞ
san san ㄙㄢ
sang sang ㄙㄤ
sao sao ㄙㄠ
se se ㄙㄜ
sen sen ㄙㄣ
seng seng ㄙㄥ
sha sha ㄕㄚ
shai shai ㄕㄞ
shan shan ㄕㄢ
shang shang ㄕㄤ
shao shao ㄕㄠ
she she ㄕㄜ
shen shen ㄕㄣ
sheng sheng ㄕㄥ
shi shih
shou shou ㄕㄡ
shu shu ㄕㄨ
shua shua ㄕㄨㄚ
shuai shuai ㄕㄨㄞ
shuan shuan ㄕㄨㄢ
shuang shuang ㄕㄨㄤ
shui shui ㄕㄨㄟ
shun shun ㄕㄨㄣ
shuo shuo ㄕㄨㄛ
si ssu
song sung ㄙㄨㄥ
sou sou ㄙㄡ
su su ㄙㄨ
suan suan ㄙㄨㄢ
sui sui ㄙㄨㄟ
sun sun ㄙㄨㄣ
suo so ㄙㄨㄛ
ta t`a ㄊㄚ
tai t`ai ㄊㄞ
tan t`an ㄊㄢ
tang t`ang ㄊㄤ
tao t`ao ㄊㄠ
te t`e ㄊㄜ
teng t`eng ㄊㄥ
ti t`i ㄊㄧ
tian t`ien ㄊㄧㄢ
tiao t`iao ㄊㄧㄠ
tie t`ieh ㄊㄧㄝ
ting t`ing ㄊㄧㄥ
tong t`ung ㄊㄨㄥ
tou t`ou ㄊㄡ
tu t`u ㄊㄨ
tuan t`uan ㄊㄨㄢ
tui t`ui ㄊㄨㄟ
tun t`un ㄊㄨㄣ
tuo t`o ㄊㄨㄛ
wa wa ㄨㄚ
wai wai ㄨㄞ
wan wan ㄨㄢ
wang wang ㄨㄤ
wei wei ㄨㄟ
wen wen ㄨㄣ
weng weng ㄨㄥ
wo wo ㄨㄛ
wu wu
xi hsi ㄒㄧ
xia hsia ㄒㄧㄚ
xian hsien ㄒㄧㄢ
xiang hsiang ㄒㄧㄤ
xiao hsiao ㄒㄧㄠ
xie hsieh ㄒㄧㄝ
xin hsin ㄒㄧㄣ
xing hsing ㄒㄧㄥ
xiong hsiung ㄒㄩㄥ
xiu hsiu ㄒㄧㄡ
xu hsü ㄒㄩ
xuan hsüan ㄒㄩㄢ
xue hsüeh ㄒㄩㄝ
xun hsün ㄒㄩㄣ
ya ya ㄧㄚ
yai yai ㄧㄞ
yan yen ㄧㄢ
yang yang ㄧㄤ
yao yao ㄧㄠ
ye yeh ㄧㄝ
yi i
yin yin ㄧㄣ
ying ying ㄧㄥ
yo yo ㄧㄛ
yong yung ㄩㄥ
you yu ㄧㄡ
yu
yuan yüan ㄩㄢ
yue yüeh ㄩㄝ
yun yün ㄩㄣ
za tsa ㄗㄚ
zai tsai ㄗㄞ
zan tsan ㄗㄢ
zang tsang ㄗㄤ
zao tsao ㄗㄠ
ze tse ㄗㄜ
zei tsei ㄗㄟ
zen tsen ㄗㄣ
zeng tseng ㄗㄥ
zha cha ㄓㄚ
zhai chai ㄓㄞ
zhan chan ㄓㄢ
zhang chang ㄓㄤ
zhao chao ㄓㄠ
zhe che ㄓㄜ
zhen chen ㄓㄣ
zheng cheng ㄓㄥ
zhi chih
zhong chung ㄓㄨㄥ
zhou chou ㄓㄡ
zhu chu ㄓㄨ
zhua chua ㄓㄨㄚ
zhuai chuai ㄓㄨㄞ
zhuan chuan ㄓㄨㄢ
zhuang chuang ㄓㄨㄤ
zhui chui ㄓㄨㄟ
zhun chun ㄓㄨㄣ
zhuo cho ㄓㄨㄛ
zi tzu
zong tsung ㄗㄨㄥ
zou tsou ㄗㄡ
zu tsu ㄗㄨ
zuan tsuan ㄗㄨㄢ
zui tsui ㄗㄨㄟ
zun tsun ㄗㄨㄣ
zuo tso ㄗㄨㄛ
   
   
Polubienia: 0

Artykuły z tego samego okresu historycznego: brak wskazanego okresu

Powiązane artykuły: 1

Chińskie imię

Chińskie imię

Artykuł o zbliżonej tematyce

Chińskie imię z reguły coś oznacza bądź symbolizuje – albo zostało nadane z jakiegoś powodu. Najczęściej jest to coś związanego z pomyślnością, ale rzadko finansową. Zdarza się też, że imiona mają wydźwięk polityczny. W drugiej połowie XX wieku w imię wkomponowano znak, który jest częścią nazwy „Republika Chińska”. Jest to przejaw patriotyzmu. Pewna część osób urodzonych zwłaszcza w pierwszych latach istnienia ChRL nazywa się np. Jianguo (dosł. tworzenie narodu), lub Czerwonogwardzista albo Opór przeciw Ameryce.

Przeczytaj...

Komentarze:

Nie ma komentarzy

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

 1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 4 pomnożone przez przez 2.
 2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
 3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury