Poezja Ci czasów dynastii Song

Wiersze epoki Song to rodzaj poezji śpiewanej, który szczyt rozwoju osiągnął w czasie panowania dynastii Song.

Wiersze epoki Song to rodzaj poezji, który zaczął rozwijać się w środkowym okresie panowania wcześniejszej dynastii Tang. Szczyt rozwoju tej formy miał miejsce w czasie panowania dynastii Song.

Kompozycja wierszy jest nieregularna, jeden wers zawiera co najmniej 5 znaków. Często wiersze komponowano tak, aby pasowały do muzyki. Są więc ze swej natury poezją śpiewaną. Wiersze dzielą się na krótkie, do 58 znaków (chiń. xiaoling, 小令), średnie (zhongdiao, 中調), oraz długie powyżej 91 znaków (changdiao, 長調).

Najbardziej znani poeci tworzący poezję, w tym poezję Ci:

-charbox-
Liu Yong 柳永(XI wiek) Ouyang Xiu 歐陽修(1007–1072) Zeng Gong 曾鞏(1019–1083) Wang Anshi 王安石(1021–1086) Huang Tingjian 黄庭堅 (1045–1105) Li Qingzhao 李清照(1084–1151?) Lu You 陸游 (1125–1210) Xin Qiji 辛棄疾 (1140–1207) Wen Tianxiang 文天祥 (1236–1282) Guan Hanqing 關漢卿 (XIII wiek) Ma Zhiyuan 馬致遠(1226?–1285?) Wang Shifu 王實甫 Bai 白朴 (XIII wiek) Shi Nai'an 施耐庵(1296?–1370?) Luo Guanzhong 羅貫中(1330?–1400?) Su Song 蘇頌(1020–1101) Shen Kuo 沈括(1031–1095)

Wiersze

Bodisatwa Man – Li Bai
un_flex un_flex_ht
    Bodisatwa Man – Li Bai
Zieleń drzew i podnoszące się mgły

Pokryte zimą wzgórza
Zmierzch powoli wnika do pawilonu;

Wewnątrz pogrążony w smutku człowiek.
Stoi zamyślony na nefrytowych schodach;

Obserwuje jak ptaki powracają do swych gniazd
A gdzież jest jego droga do domu?

Jedynie przydrożne pawilony...
菩薩蠻
平林漠漠煙如織,

寒山一帶傷新碧.
暝色入高樓,

有人樓上愁。
玉階空佇立,

宿鳥歸飛急。
何處是歸程?

長亭更短亭。
李白 - Li Bai

un_flex un_flex_ht

1. bodhisattwa – w okresie Song tak często określano piękne kobiety.

Połączenia zewnętrzne:

Wiersze okresu Tang i Song po angielsku i chińsku
Polubienia: 0

Epoka Song

Artykuły z tego samego okresu historycznego: 6

Sędzia Bao Zheng znany jest powszechnie jako książę Bao - Baogong. Był to urzędnik żyjący w czasach Dynastii Song, który został "kanonizowany" i stał się dla Chińczyków synonimem prawości i sprawiedliwości.

Przeczytaj...

Chińska metoda zarządzania i rządzenia w wielu aspektach różni się od tej wykształconej w średniowiecznej Europie. Pierwszą i najważniejszą różnicą jest to, że w Chinach epoki Song nie ma rozróżnienia na wsi i miast. Ten sam administrator został regulujące zarówno miasta i wsie wokół niego. W Europie, miasto miało odrębną administrację - burmistrza i radę miasta.

Przeczytaj...

Urodził się w Meishan, blisko góry Emei (współcześnie prowincja Sichuan). Jego brat Su Zhe (蘇辙) i ojciec Su Xun (蘇洵) byli słynnymi erudytami (mandarynami). Początkowo pobierał edukację w lokalnej szkole, nauczany przez taoistycznego kapłana. Później jego wychowaniem i edukacją zajęła się jego matka. Su ożenił się w wieku 17 lat.

Przeczytaj...

Dynastię Song ustanowił generał Zhao Kuangyin. Stolicą swojego scentralizowanego imperium ustanowił miasto Bianjing, obecnie Kaifeng. Powstanie dynastii Song zakończyło okres rozbicia politycznego Państwa Środka zwanego Okresem Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw.

Przeczytaj...

Wiersze epoki Song to rodzaj poezji, który zaczął rozwijać się w środkowym okresie panowania wcześniejszej dynastii Tang. Szczyt rozwoju tej formy miał miejsce w czasie panowania dynastii Song.

Przeczytaj...

W czasach, gdy Konfucjusz stworzył zasady idealnego systemu społecznego, zwanego na jego cześć Konfucjanizmem, brakło w cywilizacji chińskiej opartego na wartościach duchowych systemu religijnego. Istniał oczywiście animizm, kult przodków, a także rozbudowane i coraz bardziej skomplikowane systemy interpretacji zawartości Księgi przemian.

Przeczytaj...

Powiązane artykuły: 2

Poeci okresu dynastii Tang, poezja Tang

Poeci okresu dynastii Tang, poezja Tang

Artykuł o zbliżonej tematyce

Za czasów panowania dynastii Tang nastąpił burzliwy rozwój poezji, w przeważającej części śpiewanej. Najpiękniejsze wiersze tej epoki zostały zebrane w kompilacji „Trzysta pieśni dynastii Tang” (唐詩三百首 Tángshī Sānbǎi Shǒu) .

Przeczytaj...
Chińska poezja

Chińska poezja

Artykuł o zbliżonej tematyce

W Chinach starożytnych powstał bardzo specyficzny gatunek poezji zwany fu. Gatunek ten został zapoczątkowany przez Qu Yuana i jego naśladowców. Dosłownie to rodzaj poematu opisowego, którego natura przez nieregularną budowę i często dużą długość i brak ust

Przeczytaj...

Komentarze:

Nie ma komentarzy

Napisz swój komentarz

Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 8 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.

Kup książki twórców Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu