Sklep Chiny.pl: Zasady zwrotu towaru oraz WARUNKI REKLAMACJI

<p>1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien odesłać go przesyłką pocztową nie później niż w ciągu 21 dni od daty otrzymania, pod adresem: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Księgarnia, Pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl.</p> <p>2. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Klient.</p> <p>3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży oraz pisemne uzasadnienie reklamacji zatytułowane „Reklamacja towaru zakupionego w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu</p> <p>4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.</p> <p>5. Towar z wadą techniczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep &nbsp;zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.</p>