| Próbka książki

Blurb HTML na kartę produktu

Książka Siły psychohistorii

    
  <p style="color: #c55;"><b>Kontynuacja bestsellera <i>36 forteli</i> oraz wybitnego przekładu "Sztuki wojny". </b></p>

<p><b>Wstęp Roberta Gwiazdowskiego</b> oraz dziesiątki przykładów, wskazówek i konkretnych porad: w ponad sześćdziesięciu esejach pokazujących jak ukryte mechanizmy zdarzeń kierują naszymi poczynaniami:<br>
- jak rozumieć historię i geopolitykę<br>
- jak wygrywać konflikty i dostrzegać ukryte prawidłowości świata wokół nas.
<p>
<p>Cotygodniowe podkasty autora do odsłuchania tutaj: <a href="https://bookradio.pl/podcast/31/telegram-z-kranca-swiata" target="_blank">Telegram z krańca świata</a>.</p>
<p>Dwa rozdziały w formie audio: <a href="https://api.bookradio.pl/Files/Tenant3/MediaLibrary/PRUSKI PROJEKT CYWILIZACYJNY.mp3">Pruski projekt cywilizacyjny</a>, <a href="https://api.bookradio.pl/Files/Tenant3/MediaLibrary/ASABIJA.mp3">Asabijja</a> oraz podkast premierowy (4 godziny, m.in. odczytane cztery rozdziały)<a href="https://youtu.be/prxuMPY1q_k">tutaj</a>.</p>
<hr>
<p>„Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, będą zmuszeni ją powtórzyć”. 
A ci, którzy ją pamiętają, będą zmuszeni stać 
i bezsilnie patrzeć, jak powtarzają ją inni.</p>

<hr>
<p>Każde „żywe stworzenie”, od roślin i zwierząt przez 
chińskich Świętych Mężów, narody, a na potężnych 
imperiach kończąc, to homeostaty – systemy powodowane wszechwładnym instynktem przetrwania:</p>

<h4>PRZEWIDUJ PRZYSZŁOŚĆ ALBO GIŃ!</h4>

<p>My, ludzie, na równi z potężnymi armiami i państwami, bezwiednie i celowo zdobywamy kontrolę nad biegiem zdarzeń, staramy się zdominować innych. Kształtujemy własne parametry przetrwania. Jednym z tych parametrów jest zdolność rozpoznawania wzorców i prawideł biegu rzeczy. Dostrajamy
się do praw środowiska i konkurentów oraz narzucamy własne prawa, aby wpłynąć na przyszły stan świata i dominować nad innymi. Staramy się 
zostać Mistrzami Obserwacji Świata. Chcemy</p>

<h4>zrozumieć wczoraj i dziś, by przewidzieć jutro.</h4>

<p>Masz w rękach studium natury ludzkiej i obserwacji świata – poradnik uczący, jak z informacyjnego chaosu wydobyć to, co ma znaczenie. To też almanach koncepcji potrzebnych do zrozumienia i opanowania technik kontroli nad biegiem wydarzeń. Poznasz je dzięki dziesiątkom 
inspirujących spostrzeżeń i przykładów: z życia codziennego zwykłych ludzi, aren historycznych bitew i wojen oraz geopolitycznych rozgrywek, w których na szali są losy świata. <b>Masz w rękach
studium dostrzegania prawidłowości i przewidywania przyszłych zdarzeń.</b></p>
<hr>

<h3>Motto książki</h3>
<p>Głównym składnikiem inteligencji jest zdolność przewidywania przyszłości. Zdolność modelowania dziś, aby zobaczyć jutro. Wysokiego poziomu inteligencji wymaga zdolność rozumienia praw natury, praw natury ludzkiej, jaki jest najbardziej prawdopodobny rezultat przyszłych zdarzeń. […]
Jeśli [przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji] są inteligentniejsi od nas, będą widzieć przyszłość lepiej niż my. Będą widzieć skutki, których my nie zobaczymy. Będą modelować scenariusze, które nam się nawet nie przyśnią. Będą mogli nas przechytrzyć… za każdym razem.</p>
<p style="text-align:right">— Michio Kaku</p>

<h3>Rekomendacje</h3>

<p>Każdy, kto próbuje zrozumieć teraźniejszość, aby poznać przyszłość, „Siłami psychohistorii” się zachwyci. Spostrzeżenia i wywody, zebrane przez autora tej książki, bardzo przypominają
to, czym od zawsze parała się zarówno filozofia, jak i fantastyka naukowa: każą poszukiwać 
prawideł świata, który nas otacza.</p>
<p style="text-align:right">— Wiktor Żwikiewicz, pisarz SF </p>
<p>Rozumienie logiki tego, co dzieje się dookoła, to podstawa. „Siły psychohistorii” to wyjątkowo użyteczne studium „pola walki” o przetrwanie – w geopolityce, na wojnie i na co dzień.</p>
<p style="text-align:right">— ppłk rez. Andrzej Kruczyński, były oficer JW GROM, autor książek „72 godziny” oraz „Zielona Droga” </p>


<h3>INSPIRACJE</h3>
<p>Wzorce otaczają nas... przenikają i porządkują chaos, tworząc dynamiczne struktury sensu, wskazują przez mgnienie kierunek, w którym potoczą się wydarzenia. To mgnienie ma różne imiona: nagła intuicja, przebłysk geniuszu, wgląd w istotę rzeczy.</p>

<h4>Wgląd Świętego Męża</h4>
<p>Zostać wyrwanym z więzi zwykłej percepcji, móc przez kilka bezcennych godzin spoglądać na światy wewnątrz i na zewnątrz nie takie, jakie ukazują się zwierzętom obsesyjnie zajętym słowami i pojęciami, ale tak jak są pojmowane bezpośrednio i bezwarunkowo przez Umysł – oto doświadczenie nieocenionej wartości dla każdego. </p>
<p style="text-align:right">— Aldous Huxley</p>