Autorzy i ich teksty w kolejności losowej:

Kolejność losowa — inna za każdym przeładowaniem strony.

Tomasz Rawski

Wojny na słowa

Językowe instrumenty dominacji i narzucania własnej wizji świata

Doktorant w zakresie nauki o polityce i administracji na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent studiów politologicznych i polonistycznych. Rozprawę doktorską pisze na temat negocjacji politycznych. Ponadto zajmuje się językiem polityki, akredytacyjnym i dyskredytacyjnym potencjałem śmiechu i kreowaniem wizerunku. Radny Rady Miejskiej w Warce w kadencji 2018-2023.

płk dr hab. Leszek Elak

Współczesny oficer dyplomowany Sił Zbrojnych RP

Błędy i prawidłowe rozwiązania w kształtowaniu decydenta współczesnych konfliktów

płk dr hab. inż. Leszek ELAK – profesor uczelni, prorektor. Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii – 1996 r., AON - 2004. Dwukrotnie był na operacji stabilizacyjnej/szkoleniowej w Republice Iraku w 2005/2006 i 2019 r. Współtworzył powstanie Wydziału Wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej – (prodziekan). Od 01.10.2018 roku - prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj. Nagroda Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2017. Jest promotorem wielu prac doktorskich, licznych recenzji z obszaru bezpieczeństwa. Jest autorem ok. 100 publikacji w kraju i za granicą. Aktualnie składa wniosek o profesurę belwederską.

Tomasz Formicki

Bezforemność

Wojny sieciowe i doktryna swarmingu jako współczesne emanacje Bezforemności postulowanej przez Sun Zi

Tomasz Formicki – specjalista ds. komunikacji strategicznej i bezpieczeństwa informacyjnego. Doradca w kilku przedsiębiorstwach w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. Prezes Instytutu Informacji. Autor książek Walka informacyjna i zarządzanie przekazem informacyjnym, Błękitny Grom czyli rzecz o generale Józefie Hallerze oraz kilkudziesięciu analiz i artykułów dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego, walki informacyjnej i geoekonomii. Współtwórca projektu „Orzysz – wojskowa stolica Polski”. Prywatnie kibic piłki nożnej, filatelista oraz miłośnik muzyki Depeche Mode i Camouflage.

prof. Andrzej Zapałowski

Generowanie przemożnej siły

Morale, uzbrojenie, organizacja, doktryna. Filozofia i elementy składowe siły bojowej

Andrzej Zapałowski (ur. 1966), absolwent historii i prawa, dr hab. nauk o bezpieczeństwie. Obecnie profesor na Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP (Sejmowa Komisja Obrony Narodowej) oraz w latach 2005-2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemyśla.

gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski

Dowódca ma mieć wizję!

Wytyczne dla dowódcy we współczesnej praktyce wojskowej

gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski (ur. 1968), absolwent do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. W latach 2007-2009 służył w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Dowodził 23 Brygadą Artylerii oraz Wielonarodowe Brygadą w Lublinie. W 2011 r. przygotował i wysłał w rejon misji w Afganistanie pierwszy w Polsce Zespół Szkoleniowy Artylerii. Pełnił obowiązki Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych. W latach 2015-2019 na stanowisku dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

red. Bogusław Chrabota

O wojnie narracji

Historię piszą ci, co przeżyli

Bogusław Chrabota, rocznik 1964. Z wykształcenia prawnik i politolog. Z zawodu dziennikarz i pisarz. Z powołania muzyk. Autor kilku tysięcy artykułów, dziesięciu książek. Współtwórca systemu mediów komercyjnych w Polsce. Wieloletni dyrektor programowy i redaktor naczelny Telewizji Polsat. Wielokrotny stypendysta w USA (Dept. Of State 1990, Hartfort University 1991, National Forum Foundation 1993). Od końca 2012 redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita. Wielbiciel Rzymu i historii Sahary. Ulubieni autorzy to: Jorge Borges, Vladimir Nabokov, Zbigniew Herbert, Mircea Eliade, Laurence Durrell, a z pisarzy historycznych Steven Runciman i Simon Sebag Montefiore.

dr Barbara Drapikowska

Strategiczne zarządzanie percepcją

Atak na społeczeństwo w wizji Jurija Bezmienowa

Dr Barbara Drapikowska – Absolwentka socjologii, bezpieczeństwa narodowego, zarządzania oraz psychologii społecznej. Doktor nauk o obronności, adiunkt, pracownik Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Autorka publikacji dotyczącej psychospołecznych aspektów bezpieczeństwa, w tym zarządzania perspektywą gender w polskich służbach mundurowych. Przedstawiciel Polski w grupie badawczej NATO RTG 307 zajmującej się implementacją kwestii gender do programów nauczania w szkolnictwie wojskowym.

dr Wojciech Szewko

Tyś słabszy, jedyna broń słabszego – terroryzm

Narzędzia oddziaływania słabszej strony konfliktu asymetrycznego

Wojciech Szewko (ur. 1971) – wykładowca akademicki i analityk ds. stosunków międzynarodowych, wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Był wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, ekspertem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych ds. Bliskiego Wschodu, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Business Center Club. Pracował na różnych stanowiskach w administracji rządowej, w tym jako doradca polityczny premiera, doradca marszałka Sejmu, wiceminister w Komitecie Badań Naukowych i wiceminister Nauki. Jest prezesem Fundacji Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju. Był wiceprzewodniczącym rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor przygotowywanej monografii – wyboru źródeł do nauki o ideologiach współczesnych ruchów terrorystycznych.

Wojciech Duszyński

Jak zdobyć szacunek i posłuch podwładnych

Antyczny dwugłos Ksenofonta i Sun Zi

Od urodzenia (1990 r.) mieszkaniec Krakowa. Absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie kończy przygotowywać rozprawę doktorską poświęconą Ifikratesowi z Aten i roli dowódców wojskowych w życiu polis w IV w. przed Chr. Autor szeregu artykułów, badawczo zainteresowany przede wszystkim historią polityczną Grecji klasycznej, społecznym funkcjonowaniem wojskowości antycznej, oraz starożytną refleksją intelektualną nad konfliktami zbrojnymi. Hobbystycznie piwowar domowy.

Naval

Czubek włóczni

Wojownik, żołnierz, operator oraz ich rola na historycznym i współczesnym polu walki

Naval — były operator jednostki GROM. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego przyznawanym za czyn wybitnego męstwa połączony z narażeniem życia. W 2012 roku konsultant oraz jeden z dwóch pierwowzorów postaci GROM-owca twórców gry komputerowej Medal of Honor. Warfighter. Po zakończeniu czynnej służby prowadzi własną firmę szkoleniowo–doradczą Naval Polska.

Grzegorz Antoszek

Casus belli w spojrzeniu wstecz

Błędne percepcje przełomowych wydarzeń geopolitycznych

Grzegorz Antoszek (ur. 1991 w Zamościu) – historyk, absolwent UMCS w Lublinie, od 2012 roku związany z redakcją portalu Historia.org.pl, gdzie opiekował się działem rekonstrukcji historycznych. Pasjonat broni pancernej i uzbrojenia strzeleckiego. Hobbystycznie zajmuje się rekonstrukcją historyczną XX wieku i fotografią rekonstrukcyjną w autorskim projekcie „Moldaw Reenacting Photography”.

dr Radosław Sikora

Morale – najpotężniejsza broń w arsenale polskiej husarii

Rola jednostek elitarnych na polu bitwy XVII wieku na przykładzie husarii

Radosław Sikora, znawca husarii, który w 2010 roku obronił pracę doktorską „Taktyka walki, uzbrojenie i wyposażenie husarii w latach 1576-1710”. Autor kilkunastu książek z zakresu staropolskiej wojskowości, z których część, tłumaczona na języki obce, zdobywała nagrody poza Polską. Nie tylko teoretyk, ale również rekonstruktor. (fot. Andrzej Wiktor)

prof. Jerzy Bralczyk

Wojna jako forma komunikacji

Rozmowa z prof. Jerzym Bralczykiem o naturze języka i naturze ludzkiej

Jerzy Bralczyk – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Polonista, językoznawca. Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego

amb. Andrzej Byrt

Suaviter in modo, fortiter in re

Siła argumentów, a nie argument siły? Instrumentarium dyplomaty w anegdotach i spostrzeżeniach

Andrzej Byrt – były wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą i spraw zagranicznych, były dwukrotny prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, dyplomata (ambasador RP we Francji, Monako i dwukrotnie w Niemczech), wykładowca uniwersytecki.

Dr Lidia D. Czarkowska

Nasze gatunkowe słabości i nasze moce… na celowniku

Popędy i potrzeby jako klucze do wywierania wpływu

Lidia D. Czarkowska – doktor psychologii, socjolog, antropolog; konsultant, coach, mentor. Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik studiów Coaching Profesjonalny, adiunkt. Tworzy i realizuje programy rozwojowe dla liderów i najwyższej kadry menedżerskiej. Założycielka czasopisma „Coaching Review”. Akredytowany superwizor Izby Coachingu. Współprowadzi firmę doradztwa strategicznego LDC Consulting oraz Instytut Jakości Życia. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy profesjonalizm oraz redaktor naukowy ośmiu monografii w serii Coaching jako…

prof. Witold. M. Orłowski

Zasoby dla zwycięstwa

Ekonomia i wytyczne dla budowania siły oddziaływania

Witold M.Orłowski ekonomista, publicysta, pisarz. Profesor ekonomii i główny doradca ekonomiczny PwC, w przeszłości również szef doradców ekonomicznych prezydenta, członek Rady Gospodarczej Rządu, doradca głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, specjalny doradca Komisji Europejskiej. Popularny komentator polskich i międzynarodowych mediów, autor 12 książek i wielu innych publikacji.

ppłk Andrzej „Wodzu” Kruczyński

Władcy gromów

Jednostki elitarne i oddziały specjalne jako narzędzie w rękach decydenta politycznego

Były oficer GROM-u, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych. Współpracował z czołowymi służbami i formacjami zagranicznymi. Dowodził operacjami na terenie kraju i poza jego granicami. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, terroryzmu, organizacji imprez masowych i działań w sytuacjach kryzysowych. Wieloletni szef bezpieczeństwa Stadionu Narodowego. Wiceprezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Współautor m.in. podręcznika Ciekawi Świata – Edukacja dla bezpieczeństwa, Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki. Współautor m.in. podręcznika Ciekawi Świata – Edukacja dla bezpieczeństwa, Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki. Autor książki 72 godziny (2019).

Kamil Sobolewski

Konflikt jako źródło równowagi

Wybór ekonomiczny jako alternatywa wobec wojny na przykładzie rynków finansowych

Kamil Sobolewski, człowiek, który czuje się tym określeniem zobowiązany. Syn, mąż i tata. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na SGH, studiów w zakresie ekonomii i socjologii Polsko-Niemieckie Forum Akademickie oraz studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Z zawodu profesjonalny inwestor - Opracowuje i wdraża strategie dla firm i osób prywatnych. Z sukcesami zarządza kwotami do 10 mld EUR, należącymi głównie do banków i funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych.

Jarosław Duczmalewski

Kieruj przeciwnikiem tak łatwo, jak sobą

Filozofia walki wręcz i ekonomia działania

Urodzony w 1956 r. dyplomowany mistrz sztuk walki SCF dziesiąty dan, Jiu-Jitsu — ósmy dan oraz mistrz systemu Phathata. Prekursor Jeet Kune Do w Polsce, założyciel i przywódca Systemu Czerwonego Feniksa. członek Zarządu Głównego i skarbnik Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Od roku 1985 prowadzi Warszawską Wolną Wszechnicę Sztuk Walki, noszącą aktualnie nazwę Polskie Centrum Jeet Kune Do.

dr Tomasz Witkowski

Inteligencja makiaweliczna

Wykorzystajmy nasz wrodzony talent do zawiadywania relacjami społecznymi

Dr Tomasz Witkowski – psycholog, pisarz i sceptyk. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych, ponad dwustu artykułów popularnonaukowych i czternastu książek, w tym trylogii Zakazana psychologia i wydanych w USA Psychology Gone Wrong (wspólnie z Maciejem Zatońskim) i Psychology Led Astray. Publikuje systematycznie m. in. w „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Newsweeku”, a za granicą w „Skeptical Inquirer”, „BPS Research Digest” i „Science Based Medicine”. Jest założycielem Klubu Sceptyków Polskich. W 2010 roku został uhonorowany nagrodą Racjonalista Roku przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów.

dr Piotr L. Wilczyński

Ultima ratio regum

Wojna jako instrument polityki

Piotr L. Wilczyński, doktor nauk o ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, specjalizujący się w geopolityce, geostrategii i geografii gospodarczej oraz stosunkach religijno-narodowościowych na świecie, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, od 2014 roku prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, redaktor naczelny "European Journal of Geopolitics" oraz członek redakcji "Przeglądu Geopolitycznego", oficer Wojska Polskiego i weteran misji zagranicznych.

Łukasz Golowanow

Nowe narzędzia, nowe zasady

Auftragstaktik oraz Befehlstaktik: Realizacja inwencja i struktura przepływu decyzji

Łukasz Golowanow – gdańszczanin z urodzenia, wyboru i przyzwyczajenia, tłumacz z wykształcenia i zawodu, popularyzator historii lotnictwa z zamiłowania. Przez kilkanaście lat redaktor naczelny serwisu Konflikty.pl.

Piotr Plebaniak

Teoria królowej i teoria króla

Pustka i Pełnia w chińskich oraz zachodnich wzorcach toczenia wojen

Piotr Plebaniak, socjolog, historyk. Doktorant wydziału Historiografii na PCCU w Tajpej na Tajwanie. Autor książek 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania (2017), Starożytna mądrość chińska w sentencjach (2018).

Krzysztof Fudalej

Wytyczne czy zadanie? - dwie filozofie dowodzenia

Auftragstaktik oraz Befehlstaktik: Realizacja inwencja i struktura przepływu decyzji

Absolwent Szkoły Nauk Ścisłych przy Instytutach PAN (licencjat z komputerowego modelowania zjawisk), UKSW (mgr fizyki) oraz UW (mgr historii). Od wielu lat przygotowuje rozprawę doktorską o koncepcjach modernizacji niemieckiej armii w okresie międzywojennym. Pracuje jako tłumacz – wolny strzelec oraz konsultant i analityk biznesowy dla firmy AoV Architects of Value Sp. z o.o. Osią jego zainteresowań są mechanizmy podejmowania decyzji, zarówno w historii, jak i w biznesie. Współautor dwóch książek oraz autor 23 artykułów naukowych.

Ramki informacyjne wśród esejów współautorów

Koncentracja siły ognia

Eksport i adaptacja koncepcji poza sferą ich oryginalnego sukcesu

Gdzie leży środek ciężkości konfliktu?

Wzorce rozpoznania kluczowego aspektu zmagań

Strategiczne narracje

Ideologie i opowieści w służbie oraz na przeszkodzie imperiom

Dlaczego drenaż mózgów nie jest postrzegany – jako akt wojny?

O źródłach bogactwa narodów słów kilka

Wypowiedzi dokonawcze czy dokonania wypowiadalne?

O wyrażeniach performatywnych i działaniu za pomocą słów

Homo sapiens sapiens (z łac. złośliwe małpy)

Atrybuty mentalne uczestników i decydentów konfliktów

Idee są kuloodporne

Siły napędowe ludzi czynu, przywódców i narodów. I kół historii

-