Spis treści książki Sun Zi i jego Sztuka wojny

Ściagnij/zobacz

Spis treści tomu

Oświadczenia współautorów i redaktora
Podziękowania
(Prof. Witold Wilczyński) Słowo od wydawcy. Definiowanie zagrożeń
(Piotr Plebaniak) Przedmowa. Percepcja jest wszystkim

Część I. Traktat Sztuka wojny

Czy jest, a czym nie jest traktat Sztuka wojny?
Przekład traktatu Sztuka wojny na język polski

Część II. Plewy starożytnych

Maksymy i spostrzeżenia o rządzeniu państwem i toczeniu wojen: wyciąg z historycznych traktatów chińskich
Maksymy i ponadczasowe spostrzeżenia o konfliktach i naturze ludzkiej

Część III. Impresje, wizje oraz opinie współczesnych ekspertów i specjalistów

prof. Andrzej Zapałowski

Generowanie przemożnej siły

Morale, uzbrojenie, organizacja, doktryna. Filozofia i elementy składowe siły bojowej

dr Wojciech Szewko

Tyś słabszy, jedyna broń słabszego – terroryzm

Narzędzia oddziaływania słabszej strony konfliktu asymetrycznego

gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski

Dowódca ma mieć wizję!

Wytyczne dla dowódcy we współczesnej praktyce wojskowej

Łukasz Golowanow

Nowe narzędzia, nowe zasady

Auftragstaktik oraz Befehlstaktik: Realizacja inwencja i struktura przepływu decyzji

Piotr Plebaniak

Teoria królowej i teoria króla

Pustka i Pełnia w chińskich oraz zachodnich wzorcach toczenia wojen

Jarosław Duczmalewski

Kieruj przeciwnikiem tak łatwo, jak sobą

Filozofia walki wręcz i ekonomia działania

Wojciech Duszyński

Jak zdobyć szacunek i posłuch podwładnych

Antyczny dwugłos Ksenofonta i Sun Zi

dr Radosław Sikora

Morale – najpotężniejsza broń w arsenale polskiej husarii

Rola jednostek elitarnych na polu bitwy XVII wieku na przykładzie husarii

Grzegorz Antoszek

Casus belli w spojrzeniu wstecz

Błędne percepcje przełomowych wydarzeń geopolitycznych

Tomasz Rawski

Wojny na słowa

Językowe instrumenty dominacji i narzucania własnej wizji świata

dr Tomasz Witkowski

Inteligencja makiaweliczna

Wykorzystajmy nasz wrodzony talent do zawiadywania relacjami społecznymi

Dr Lidia D. Czarkowska

Nasze gatunkowe słabości i nasze moce… na celowniku

Popędy i potrzeby jako klucze do wywierania wpływu

Michał Wawrykiewicz

Batalie prawne

Ich cele i sposoby oraz arsenał prawnika

Tekst redakcyjny

Rozliczalność i ukrywanie uddziaływań

Instrumenty ukrywania oddziaływań i ucieczki przed odpowiedzialnością

Tekst redakcyjny

„Tylko martwi zobaczą koniec wojny”

Słowo końcowe

dr Piotr L. Wilczyński

Ultima ratio regum

Wojna jako instrument polityki

płk dr hab. Leszek Elak

Współczesny oficer dyplomowany Sił Zbrojnych RP

Błędy i prawidłowe rozwiązania w kształtowaniu decydenta współczesnych konfliktów

Naval

Czubek włóczni

Wojownik, żołnierz, operator oraz ich rola na historycznym i współczesnym polu walki

ppłk Andrzej „Wodzu” Kruczyński

Władcy gromów

Jednostki elitarne i oddziały specjalne jako narzędzie w rękach decydenta politycznego

dr Barbara Drapikowska

Strategiczne zarządzanie percepcją

Atak na społeczeństwo w wizji Jurija Bezmienowa

Tekst redakcyjny

Wojny współczesnych plemion

Słowo o naszym wewnętrznym przymusie dominowania nad innymi

prof. Jerzy Bralczyk

Wojna jako forma komunikacji

Rozmowa z prof. Jerzym Bralczykiem o naturze języka i naturze ludzkiej

Kamil Sobolewski

Konflikt jako źródło równowagi

Wybór ekonomiczny jako alternatywa wobec wojny na przykładzie rynków finansowych

Krzysztof Fudalej

Wytyczne czy zadanie? - dwie filozofie dowodzenia

Auftragstaktik oraz Befehlstaktik: Realizacja inwencja i struktura przepływu decyzji

prof. Witold. M. Orłowski

Zasoby dla zwycięstwa

Ekonomia i wytyczne dla budowania siły oddziaływania

amb. Andrzej Byrt

Suaviter in modo, fortiter in re

Siła argumentów, a nie argument siły? Instrumentarium dyplomaty w anegdotach i spostrzeżeniach

Tekst redakcyjny

Przypadkowe spotkanie nieprzypadkowego człowieka

Żartobliwe oberwacje cywila nt. dowodzenia

Tekst redakcyjny

Coś lepszego niż magia – inżynieria

Nauka i technika jako generatory instrumentów oddziaływania

red. Bogusław Chrabota

O wojnie narracji

Historię piszą ci, co przeżyli

Tomasz Formicki

Bezforemność

Wojny sieciowe i doktryna swarmingu jako współczesne emanacje Bezforemności postulowanej przez Sun Zi

Tekst redakcyjny

Moc i Forma

Zarządzanie parametrami zdolności bojowej własnej i przeciwnika

Krzysztof Bosak

Prawidła walki politycznej

Rozmowa z Krzysztofem Bosakiem o błędnych percepcjach natury procesu politycznego

Aneksy

Bibliografia książek polecanych przez współautorów
Bibliografia wybranych pozycji książkowych w dorobku współautorów
Prezentacja usług szkolenia i konsultacji oferowanych przez współautorów
Słowo o elementach symbolicznych i znaczeniu kaligrafii zamieszczonych w tomie
Indeks ilustracji

Inne książki autora:

 | Piotr Plebaniak, 36 forteli
36 forteli
 | Piotr Plebaniak, Siły psychohistorii
Siły psychohistorii
 | Piotr Plebaniak, Starożytna mądrość chińska
Starożytna mądrość chińska
 | Piotr Plebaniak, Drogi wędrownych doradców
Drogi wędrownych doradców
 | Piotr Plebaniak, Opowieści z dawnych Chin
Opowieści z dawnych Chin
 | Piotr Plebaniak, Chiny. Zrozumieć imperium
Chiny. Zrozumieć imperium
 | Piotr Plebaniak, Sun Zi i jego Sztuka wojny
Sun Zi i jego Sztuka wojny
 | Piotr Plebaniak, Traktat Sztuka wojny
Traktat Sztuka wojny
 | Piotr Plebaniak, Opowieści z dawnego Hongkongu
Opowieści z dawnego Hongkongu