Chiny.pl

polecamy:

aaa

Słynne postacie w historii Chin

Uczeni, artyści, wojskowi

Okres: - |
Brak tagów!

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

神農 Shén nóng Święty rolnik

Shen nong (神農) to dosł boski rolnik, nazwany tak ze względu na to, że nauczył ludzi uprawy roli.

Znany też jako Cesarz Yan (炎帝),
lub Cesarz pięciu zbóż ( 五穀先帝, Wǔgǔ xiāndì).


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
孔子, 孔夫子 Kǒng Zǐ, Kǒng Fūzǐ Konfucjusz

twórca fundamentów systemu społecznego znanego jako konfucjanizm

to twórca fundamentów systemu społecznego, który kwitł i rozwijał się w chinach przez ponad dwa tysiące lat. Konfucjanizm wczesny, a potem konfucjanizm synkretyczny epoki han i neokonfucjanizm XI–XIII wieku stały się integralną częścią mentalności mieszkańców Państwa środka i przeniknęły także do krajów sąsiednich.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
CHARS:  To jeden z najważniejszych interpretatorów nauk Konfucjusza
孟子 Meng Zi Mencjusz

To jeden z najważniejszych interpretatorów nauk Konfucjusza

Mencjusz żył u schyłku Okresu Walczących Królestw. Powszechnie znany jako Mencjusz, w Chinach nazywany mistrzem Meng.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
孫子, właśc. 孫武 Sun Zi, Sun Wu Sun Zi

Autor najsłynniejszego traktatu wojskowego w historii Chin i świata.

Imię Suna: Sun Zi (czyt. Sun dzy) to Mistrz Sun, czyli tytuł honorowy nadany w uznaniu jego zasług. W literaturze anglosaskiej stosuje się zapis Sun Tzu, Sun Tze. Pełne imię to Sun Wu (czyt. Sun Łu), co jest nawiskiem rodowym i oficjalnym imieniem mistrza.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
CHARS: ?–632, pierwszy minister państwa Chu i głównodowodzący jego armią
成得臣 Chéng Déchén Cheng Dechen

?–632, pierwszy minister państwa Chu i głównodowodzący jego armią

Jeden z najzdolniejszych generałów Epoki Wiosen i Jesieni. Po jego śmierci władca konkurencyjnego państwa Jin miał powiedzieć: "Teraz na świecie nie ma człowieka, który napawałby mnie lękiem".


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
莊子 Zhuang Zi Zhuang Zi

Przez wielu uważany za najsłynniejszego filozofa taoistycznego.

Jego pełne imię to Zhuang Zhou (莊周); w literaturze anglojęzycznej jako Chuang Tzu.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 1
posts
CHARS: Słynny poeta patriota, któego rocznica śmierci celebrowana jest piątego dnia piątego miesiąca księżycowego.
屈原 Qū Yuán Qu Yuan

Qu Yuan

najsłynniejszy poeta chińskiej starożytności

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: Władca państwa Qin, znany jako pierwszy cesarz.
始皇帝 Shi Huangdi Pierwszy Cesarz

Władca państwa Qin, znany jako pierwszy cesarz.

Imię cesarskie: Shi Huangdi 始皇帝
Imię osobiste: Ying Zheng 嬴政
Lata panowania: 246–210 p.n.e.


Do ułożenia swojego tytułu cesarz wykorzystał zaczerpnięte z mitologii tytuły san huang wu di, tytuły legendarnych władców - trzech czcigodnych i pięciu cesarzy. Pierwszy Cesarz stworzył on nowy tytuł dla siebie łącząc 皇 i 帝. Huangdi oznacza obecnie tyle co cesarz.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
CHARS: Autor najsłynniejszego dzieła historycznego pt.       <em>Zapiski historyka</em>
司馬遷 Sīmǎ Qiān Sima Qian

Sima Qian


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: Bezwzględny, machiaweliczny, podstępny, wyniosły...
曹操 Cáo Cāo Cao Cao

Cao Cao

Makiaweliczny mandaryn, który został władcą

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: Dyplomata słynny z sukcesów w misjach w Azji Środkowej.
張騫 Zhāng Qiān Zhang Qian

Dyplomata słynny z sukcesów w misjach w Azji Środkowej.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: Słynny historyk, autor <em>Historii Dynastii Han</em>. Syn innego słynnego historyka Ban Biao 班彪.
班固 Bān Gù Ban Gu

Ban Gu

Władcy Han za fundament swojego imperium mieli osiągnięcia cywilizacyjne Okresy Walczących Królestw i polityczne zjednoczenie odziedziczone po znienawidzonej efemerycznej dynastii Qin.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
諸葛亮 Zhūgě Liàng Zhuge Liang

Wybitny mąż stanu, strateg i dyplomata.

W poszukiwaniu wiedzy prowadził pustelnicze życie w Longzhong, prowincja Hubei. To on doradził Liu Beiowi połączenie sił z Sun Quanem przeciw Cao Cao, czego rezultatem była zwycięska dla Liu Beia bitwa u Czerwonych Klifów.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: Najsłynniejszy wczesny mistrz kaligrafii
王羲之 Wáng Xīzhī Wang Xizhi

Najsłynniejszy wczesny mistrz kaligrafii

Jego twórczość ukształtowała sztukę kaligrafii w Chinach. Jego dzieła opisywano jako „smok skaczący ponad niebiańską bramą i tygrys spoczywający w strażnicy feniksa"


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: Jeden z najsławniejszych poetów chińskich, znany ze swej niechęci do życia dworskiego i urzędniczego. Autor opowieści „Utopia”
陶淵明 Táo Yuānmíng Tao Yuanming

Jeden z najsławniejszych poetów chińskich, znany ze swej niechęci do życia dworskiego i urzędniczego. Autor opowieści „Utopia”

jeden z najsławniejszych poetów chińskich, znany ze swej niechęci do życia dworskiego i urzędniczego. Autor słynnego eseju „Utopia”


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: dosł. Cesarz dynastii Tang (pierwszy znak) Xuanzong (imię tytularne nadane mu jako władcy.
唐玄宗 Xuan Zong Xuan Zong

dosł. Cesarz dynastii Tang (pierwszy znak) Xuanzong (imię tytularne nadane mu jako władcy.

Imię świątynne: Xuan Zong 玄宗
Imię osobiste: 李隆基 Li Longji
Lata panowania: 712-756
Ery panowania:
Xiantian (先天 xian1 tian1) 712-713
Kaiyuan (開元 kaiyuan) 713-741
Tianbao (天寶 tian1 bao3) 742-756


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: słynny geograf z Północnego Wei
酈道元 Lì Dàoyuán Li Daoyuan

słynny geograf z Północnego Wei

Dzięki uporczywej pracy stworzył swój Komentarz do klasyka rzek - almanach geograficzny systematyzujący wiedzę o geografii terenów chińskich i opisujący 1252 rzeki.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: słynny erudyta
顏之推 Yán Zhītuī Yan Zhitui

słynny erudyta

Stworzył słynny, popularny do dziś podręcznik Porady rodu Yan (顏氏家訓).


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: słynny matematyk
祖沖之 Zǔ Chōngzhī Zu Chongzhi

słynny matematyk

Obliczył przybliżoną wartość pi π, na wartość 3.1415926 and 3.1415927 - dopiero po tysiącu lat dokonano dokładniejszego wyliczenia. Wyznaczył również dokładne miary czasu do celów badań astronomicznych.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: generał służący dynastii Sui
韓擒虎 Hán Qínhǔ Han Qinhu

generał służący dynastii Sui

Generał słynący z uczciwości i skłonności do mówienia wprost. Podporządkował dynastii Sui kilka pomniejszych królestw, przyczyniając się znacznie do zbudowania jej potęgi.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: cesarz kobieta, która uzurpowała tron cesarski, a jednocześnie wzmocniła potęgę imperium.
武則天 Wǔ Zétiān Wu Zetian

cesarz kobieta, która uzurpowała tron cesarski, a jednocześnie wzmocniła potęgę imperium.

Imię:Wu Zhao 武曌
Lata panowania: 690-705
Inne informacje: (624-705) cesarz kobieta, która uzurpowała tron cesarski, a jednocześnie wzmocniła potęgę imperium.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS:
玄奘 Xuánzàng Mnich Xuanzang

Mnich Xuanzang


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
CHARS: generał dynastii Tang
程咬金 Chéng Yǎojīn Cheng Yaojin

generał dynastii Tang

Pochodzący z prostego ludu generał słynący ze skłonności do płatania figli i humoru. W utworach literackich często przedstawiany jako klown.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 1
posts
CHARS:
馮道 Feng Dao Feng Dao

Feng Dao

W miarę rozwoju i komplikacji organizmów państwowych powstało bardzo duże zapotrzebowanie na tani sposób zapisywania coraz większej ilości dokumentów.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: Filozof uznawany za twórcę neokonfucjanizmu
朱熹 Zhū Xī Zhu Xi

Filozof uznawany za twórcę neokonfucjanizmu

znany także jako Miztrz Zhu (朱子, Zhū Zǐ),


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
CHARS: astronom, inzynier i matematyk
郭守敬 Guō Shǒujìng Guo Shoujing

astronom, inzynier i matematyk

Wynalazca licznych instrumentów astronomicznych, twórca kalendarza, który dokładnością dorównuje gregoriańskiemu (授時曆, 26 sekund przesunięcia względem ruchu Ziemi.)


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: dowódca ekspedycji morskich
鄭和 Zheng He Zheng He

dowódca ekspedycji morskich

Odbył łącznie siedem podróży, docierając m. in. do wschodnich wybrzeży Afryki.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
CHARS: Filozof który przeciwstawił się „wnikaniu w naturę rzeczy” filozofa Zhu Xi.
王陽明 Wáng Yángmíng Wang Yangming

Wang Yangming


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
CHARS: Polityk, założyciel Guomindang (GMD, Partii Narodowej), pierwsze prezydent Republiki Chińskiej
孫逸仙 Sūn Yìxiān Sun Jat-sen

Polityk, założyciel Guomindang (GMD, Partii Narodowej), pierwsze prezydent Republiki Chińskiej

Imię z domu, używane np. na Tajwanie: Sūn Zhōngshān (孫中山).


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP: Powiązania: Wydarzenia historii Chin

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
毛澤東 Máo Zédōng Mao Zedong

Założyciel i przywódca Chińskiej Partii Komunistycznej.

in. Przewodniczący Mao; 1893–1976


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Tematy (tagi): Słynne postacie
Polubienia 0
posts
蔣介石 Jiang Jieshi Czang Kaj-szek

Czang Kaj-szek

Po obaleniu ostatniego cesarza dynastii Qing nastąpił okres 38 lat chaosu, zupełnie jak przy upadku innych historycznych dynastii.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
李自成 Lǐ zìchéng Li Zicheng

Przywódca rebelli przeciw ostatniemu cesarzowi dynastii Ming.

Założyciel dynastii Dashun i zdobywca Pekinu.


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
Polubienia 0
posts
伏羲 Fúxī Fuxi

Uznany za wynalazcę pisma, rybołówstwa i sztuki chwytania zwierząt w potrzaski.

zwany też Paoxi (Páoxī 庖犧)


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
黄帝 Huángdì Żółty cesarz

Legendarny Żółty cesarz

Legendarny Żółty cesarz


Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
女媧 Nüwa Nüwa

Nüwa

Na początku był Pangu (czyt. pan-gu) twórca rzeźbiący świat za pomocą dłuta. Uważany jest za przodka wszystkich Chińczyków Han. Po tym, jak Pangu stwarza świat, pojawia się inna istota, Nüwa (女媧), która lepi z gliny ludzi i ożywia...

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts
舜 Shùn Shun

Shun

Na początku był Pangu (czyt. pan-gu) twórca rzeźbiący świat za pomocą dłuta. Uważany jest za przodka wszystkich Chińczyków Han. Po tym, jak Pangu stwarza świat, pojawia się inna istota, Nüwa (女媧), która lepi z gliny ludzi i ożywia...

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


UP:

Polubienia 0
posts

Komentarze: 1

(brak identyfikacji)

Odpowiedz...

Napisz swój komentarz

Zabezpieczenie antyspamowe:

  1. w pole Dobry Pomysł! wpisz 17 pomnożone przez przez 2.
  2. Możesz wstawić jeden link, ale to opóźni publikację komentarza. Dwa i więcej już zupełnie nie da rady.
  3. Komentarz przechodzi bez moderacji, jeśli ostatnią jego frazą jest Kartagina musi zostać zniszczona po łacinie.*
Imię lub nick - obowiązkowe dla niezalogowanych
Obowiązkowy dla niezalogowanych
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.