1 jǐng znak pisma chińskiego oznaczający (także współcześnie) studnię.