1 Fortel pięknej kobiety - Użyj pięknych kobiet lub ich odpowiedników, by przeciwnik stracił kontrolę nad własnym postępowaniem, poróżnił z podwładnymi, utracił wolę walki.