1 jiehuo sformować spółkę, sformować grupę (aby coś zrobić)