1 Pycha przynosi zgubę, skromność i umiarkowanie [przynosi] korzyści.