1 húli wěiba lòu chūlai le Czyjaś prawdziwa natura wyszła na wierzch. Dosł. lisi ogon wyszedł na wierzch.