1 Sieć Niebios ma duże oka, lecz niczego nie przepuszcza; sprawiedliwość sięga daleko